Philips PTA516 manual

Vis en manual for Philips PTA516 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Philips
  • Produkt: 3D briller
  • Model/navn: PTA516
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk, Ukrainsk, Bulgarian

Innholdsfortegnelse

Side: 39
40
N 3D Max-briller – oppladbare, aktive 3D-briller
Med disse 3D Max-brillene kan du se Full HD 3D på
Philips 3D-TVen.
Innholdet i esken
- 3D Max Active-briller
- mikro-USB-ladekabel
- mikrofiberpose
- håndbok og garanti
1 - O av/på-bryter
2 - LED-indikator
3 - valg av spiller 1 eller spiller 2
4 - tilkobling for batterilader (mikro-USB-tilkobling)
5 - mottakerlinse Se illustrasjon A, B
! – Fjern begge beskyttelsesfilmene som dekker brillene.
Se i 3D
Slå på Philips-TVen, og start et 3D-program.Trykk på O for å slå
på 3D Max-brillene, og ta dem på deg. Brillene bruker noen
sekunder på å justere seg til 3D-signalene fra 3D-senderen påTVen.
Ved første gangs bruk kan dette ta opptil 15 sekunder.
Kontroller at mottakerlinsen på midten av brillene kan motta
3D-signalene.
Se illustrasjon B.
Hvis 3D-brillene ikke mottar 3D-signaler i løpet av to minutter,
slår brillene seg av automatisk.
Batterinivå
Du kan kontrollere batterinivået når du slår på 3D-brillene.
I løpet av de første fem sekundene blinker LED-indikatoren . . .
– rødt - hvis det er mindre enn én time med 3D-visning igjen
– oransje - én til tre timer igjen
– grønt - mer enn tre timer igjen
Lade 3D-brillene
Se illustrasjon C.
Hvis du vil lade brillene, kobler du til mikro-USB-kontakten, og
kobler standard USB-kontakten tilTVen, PCen eller USB-huben.
TVen eller PCen må være slått på for å lade.
Når brillene lader, lyser LED-indikatoren . . .
– rødt – lader
– grønt – fulladet
Det tar opptil tre timer å lade det tomme batteriet.
Med et fulladet batteri kan du se på 3D i 30 timer.
Spill for to personer*
Du kan bruke disse brillene til å spille spill for to personer.
To spillere kan se på den sammeTVen, men ser to forskjellige
skjermbilder for å spille et spill. Hvis du vil bytte mellom
skjermbildet for spiller 1 eller skjermbildet for spiller 2 på brillene,
trykker du på valgknappen for spiller 1 eller 2.
* Du kan lese Hjelp-menyen på TVen, h > Hjelp > Mer TV > Spill,
for å kontrollere tilgjengeligheten for spill for to personer på TVen.
330657_v2.indd 40 11/07/2011 12:22
Side: 40
41
Ta vare på brillene
• Bruk en ren, myk klut (mikrofiber eller bomullsflanell) til å
rengjøre linsene så du ikke skraper dem opp. Spray aldri
rengjøringsmiddel direkte på 3D-brillene. Dette kan skade
elektronikken.
• Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, løsemiddel,
tensin eller voks, benzen, tynner, myggmiddel eller smøring.
Disse kjemikaliene kan føre til misfarging eller sprekker.
• Ikke utsett 3D-brillene for direkte sollys, varme, ild eller vann.
Dette kan føre til at produktet ikke fungerer eller begynner
å brenne.
• Ikke slipp, bøy eller bruk kraft på linsene på 3D-brillene.
• Ikke prøv å bytte ut det oppladbare batteriet. Det kan ikke byttes.
Helseadvarsel
• Ikke egnet for barn under 6 år.
• Hvis du eller familien din tidligere har hatt epilepsi eller
fotosensitive anfall, bør du snakke med legen din før du ser på
blinkende lyskilder, raske bildesekvenser eller 3D.
• For å unngå ubehag som svimmelhet, hodepine eller forvirring
anbefaler vi at du ikke ser på 3D i lange perioder. Hvis du
opplever ubehag, må du stoppe å se i 3D og ikke utføre
potensielt farlige aktiviteter (for eksempel kjøre bil) før
symptomene er borte. Hvis symptomene ikke forsvinner,
må du ikke se mer i 3D uten å kontakte en lege først.
• Foreldre bør overvåke barnas bruk av 3D og sørge for at de ikke
opplever ubehag som nevnt over. Det anbefales at barn under
seks år ikke ser i 3D, siden synet deres ikke er fullt utviklet ennå.
• Ikke bruk 3D-brillene til noe annet enn å se på 3D-TV.
Spesifikasjoner
3D-system:Active 3D-briller
Batteritype: Litium-ion oppladbart batteri
Overføringssystem: IR (infrarød)
Maks. signalrekkevidde: 6 m
Driftstemperatur: 5–40 °C
330657_v2.indd 41 11/07/2011 12:22

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Philips PTA516 ennå.

Spør et spørsmål om Philips PTA516

Har du et spørsmål om Philips PTA516 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Philips PTA516. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med PTA516 Philips så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.