Philips PTA508 manual

Vis en manual for Philips PTA508 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Philips
  • Produkt: 3D briller
  • Model/navn: PTA508
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk, Ukrainsk, Arabisk, Bulgarian

Innholdsfortegnelse

Side: 48
49
bruke brillene i 4 timer eller mer.
• Hvis LED-indikatoren blinker oransje,
kan du bruke brillene i minst 2 timer, men
mindre enn 4.
• Hvis LED-indikatoren blinker rødt, er
batteriet nesten tomt, og du kan se 3D i
mindre enn 2 timer.
Slå av
Hvis du vil slå av 3D-brillene, trykker du på
A. LED-indikatoren blinker rødt 4 ganger.
Hvis 3D-brillene ikke mottar 3D-signaler i
løpet av 2 minutter, slås de av automatisk.
3D-sender
Kontroller at mottakerlinsen på midten av
brillene kan motta 3D-signalene. Fjern også
eventuelle gjenstander foran 3D-senderen
påTVen.
Spill for to personer
Du kan bruke disse brillene til å spille
spill for to personer.To spillere kan se på
den sammeTVen, men ser to forskjellige
skjermbilder for å spille et spill.
Hvis du vil bytte brillene for å se på skjer-
men for spiller 1 eller spiller 2, slår du på
brillene og trykker på Player 1/2-tasten.
• Hvis LED-indikatoren er oransje og lyser
kontinuerlig i 2 sekunder, er brillene konfig-
urert for spiller 1.
• Hvis LED-indikatoren er oransje og
blinker, er brillene konfigurert for spiller 2.
I Hjelp påTVen kan du se under Spill for to
personer hvis du vil ha mer informasjon.
Bytte batteri
Se illustrasjonene i begynnelsen av håndboken.
Hvis du vil bytte batteri i 3D-brillene
PTA508, skrur du av det lille batteridekselet
og bytter batteri: type CR2032 (3V). Sørg
for at batteriets plusside (+) er synlig. Sett
på dekselet igjen, og fest det med skruen.
Vedlikeholde 3D-brillene
• Bruk en ren, myk klut (mikrofiber eller
bomullsflanell) til å rengjøre linsene så
du ikke skraper dem opp. Spray aldri
rengjøringsmiddel direkte på 3D-brillene.
Dette kan skade elektronikken.
• Ikke bruk rengjøringsmidler som inne-
holder alkohol, løsemiddel, tensin eller voks,
benzen, tynner, myggmiddel eller smøring.
Disse kjemikaliene kan føre til misfarging
eller sprekker.
• Ikke utsett 3D-brillene for direkte sollys,
varme, ild eller vann. Dette kan føre til at
produktet ikke fungerer eller begynner å
brenne.
• Ikke slipp, bøy eller bruk kraft på linsene
på 3D-brillene.
Helseadvarsel
• Ikke egnet for barn under 6 år.
Side: 49
50
• Hvis du eller familien din tidligere har hatt
epilepsi eller fotosensitive anfall, bør du sn-
akke med legen din før du ser på blinkende
lyskilder, raske bildesekvenser eller 3D.
• For å unngå ubehag som svimmelhet,
hodepine eller forvirring anbefaler vi at du
ikke ser på 3D i lange perioder. Hvis du
opplever ubehag, må du stoppe å se i 3D
og ikke utføre potensielt farlige aktiviteter
(for eksempel kjøre bil) før symptomene
er borte. Hvis symptomene ikke forsvinner,
må du ikke se mer i 3D uten å kontakte en
lege først.
• Foreldre bør overvåke barnas bruk av 3D
og sørge for at de ikke opplever ubehag
som nevnt over. Det anbefales at barn un-
der seks år ikke ser i 3D, siden synet deres
ikke er fullt utviklet ennå.
• Ikke bruk 3D-brillene til noe annet enn å
se på 3D-TV.
Spesifikasjoner
3D-system:Active 3D-briller
Batteritype: CR2032
Overføringssystem: IR (infrarød)
Maks. signalrekkevidde: 6 m
Driftstemperatur: 5–40 °C
Kassering av gamle produkter og batterier
Produktet er utformet og produsert med materi-
aler og komponenter av svært høy kvalitet som kan
resirkuleres og gjenbrukes.
når et produkt er merket med dette
symbolet, en søppeldunk med kryss over,
betyr det at produktet dekkes av
EU-direktiv 2002/96/EF.
Skaff deg informasjon om lokale innsamlingsord-
ninger for elektriske og elektroniske produkter.
Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter
sammen med det vanlige husholdningsavfallet.
Riktig avhending av det gamle produktet bidrar til
å forhindre potensielle negative konsekvenser for
miljøet og menneskers helse.
Polski
Okulary Active 3D PTA508
Zawartość opakowania
- Aktywne okulary 3D Max
- Pokrowiec z mikrofibry
- Instrukcja obsługi i gwarancja
Patrz ilustracje znajdujące się na początku
instrukcji obsługi.
1 — A, wyłącznik
2 — Player 1/2; wybór gracza 1 lub 2
3 — soczewka odbiornika
4 — komora baterii

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Philips PTA508 ennå.

Spør et spørsmål om Philips PTA508

Har du et spørsmål om Philips PTA508 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Philips PTA508. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med PTA508 Philips så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.