Philips MG3740 manual

Vis en manual for Philips MG3740 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Philips
  • Produkt: Skjeggtrimmer
  • Model/navn: MG3740
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 117
Norsk
General overview MG37xx Chimera
9MM 12MM 16MM
3-7MM
1MM 2MM 3MM 5MM
BODY 3MM
6 7 8
9
17
10 11 12
14
3
2
1
5
4
13
18
15
16
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips!
Registrer produktet på www.philips.com/welcome
for å dra full nytte av støtten som Philips tilbyr.
118 Norsk
Side: 118
Generell beskrivelse (fig. 1)
1 Nesehårstrimmer (bare MG3710, MG3711,
MG3712, MG3721, MG3720, MG3730, MG3731,
MG3740, MG3747, MG3748, MG3757)
2 Presisjonstrimmer (bare MG3740, MG3757)
3 Hårtrimmer i full størrelse
4 Av/på-bryter
5 Uttak for liten kontakt
6 Hårkam (9 mm) (bare MG3720, MG3721,
MG3730, MG3731, MG3740, MG3747, MG3748,
MG3757)
7 Hårkam (12 mm) (bare MG3730, MG3740,
MG3747, MG3757, MG3731, MG3748)
8 Hårkam (16 mm) (bare MG3730, MG3740,
MG3747, MG3757, MG3731, MG3748)
9 Skjeggstubbkam (1 mm) (bare MG3710, MG3711,
MG3712, MG3720, MG3721, MG3730, MG3731,
MG3740, MG3747, MG3748, MG3757)
10 Skjeggstubbkam (2 mm) (bare MG3710, MG3711,
MG3720, MG3721, MG3730, MG3731, MG3740,
MG3747, MG3748, MG3757)
11 Skjeggstubbkam (3 mm) (bare MG3710, MG3711,
MG3712, MG3720, MG3721)
12 Skjeggstubbkam (5 mm) (bare MG3710, MG3711,
MG3712, MG3720, MG3721)
13 Justerbar kam (3–7 mm) (bare MG3730, MG3731,
MG3740, MG3747, MG3748, MG3757)
14 Kroppskam (3 mm) (bare MG3747, MG3748)
15 Forsyningsenhet
16 Liten kontakt
17 Oppbevaringsdisplay (bare MG3711, MG3712,
MG3721, MG3731, MG3748)
18 Rengjøringsbørste
Tilbehøret som følger med, kan variere for de ulike
produktene. Du kan se hva slags tilbehør som
følger med apparatet, på esken.
119
Norsk
Side: 119
Viktig sikkerhetsinformasjon
Les denne viktige informasjonen nøye før du
bruker apparatet og tilbehøret, og ta vare på den
for senere referanse. Tilbehøret som følger med,
kan variere for de ulike produktene.
Fare
- Hold forsyningsenheten tørr.
Advarsel
- Batteriet skal bare lades med den avtakbare
forsyningsenheten (A00390) som følger
med apparatet.
- Strømadapteren inneholder en omformer.
Ikke skjær av strømadapteren for å erstatte
den med en annen kontakt. Da kan det
oppstå en farlig situasjon.
120 Norsk
Side: 120
- Dette apparatet kan brukes av barn over
8 år og av personer med nedsatt sanseevne
eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller
personer med manglende erfaring eller
kunnskap, hvis de får instruksjoner om sikker
bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer
sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen.
Ikke la barn leke med apparatet. Ikke la barn
rengjøre eller vedlikeholde apparatet uten
tilsyn.
- Sjekk alltid apparatet før du bruker det. Ikke
bruk apparatet hvis det er skadet, da dette
kan føre til personskade. Bytt alltid ut en
ødelagt del med tilsvarende originaldel.
- Ikke prøv å åpne apparatet for å bytte det
oppladbare batteriet.
Forsiktig
- Dette apparatet kan ikke
vaskes. Apparatet må aldri
senkes ned i vann eller skylles
under springen.
- Bruk bare dette apparatet til
beregnet formål som vist i
brukerhåndboken.
121
Norsk
Side: 121
- Apparatet bør bare brukes av
én person av hygieniske
årsaker.
- Ikke bruk trykkluft, skurebørster,
skuremidler eller væsker som
bensin eller aceton for å
rengjøre apparatet.
- For å unngå skader som ikke
kan repareres, skal du ikke
bruke strømadapteren i eller i
nærheten av vegguttak som
inneholder elektriske
luftfriskere.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips-apparatet overholder alle aktuelle
standarder og forskrifter for eksponering for
elektromagnetiske felt.
Generelt
- Forsyningsenheten er passende for
hovedspenning som varierer mellom 100 og 240
volt.
- Strømadapteren omformer 100–240 V til en
sikker lavspenning på under 24 V.
Lading
Når apparatet har ladet i 16 timer, har det en
trådløs driftstid på opptil 60 minutter (MG3710,
MG3711, MG3712, MG3720, MG3721, MG3730,
122 Norsk
Side: 122
MG3731, MG3740) eller 70 minutter (MG3757,
MG3748, MG3747).
1 Pass på at apparatet er slått av.
2 Sett den lille pluggen inn i apparatet og sett
strømforsyningen i stikkontakten.
3 Etter ladingen trekker du forsyningsenheten ut
av stikkontakten og den lille kontakten ut av
apparatet.
Bruke apparatet
Merk: Slå av og rengjør apparatet etter hver gangs
bruk.
Ta av og sette på klippeelementer.
1 Hvis du vil ta av et klippeelement, dytter du
oppover mot tennene på klippelementet og
fjerner det fra håndtaket.
1
2
2 Hvis du vil sette på et klippeelementer, setter
du tappen på klippeelementet inn i
veiledningssporet foran og skyver på baksiden
av klippeelementet til apparatet ("klikker").
Ta av nesehårstrimmeren
1 Sett fingeren på pilen på baksiden av tilbehøret
og skyv det av håndtaket i pilens retning.
123
Norsk
Side: 123
Sette på og ta av kammer
1
2
1 Hvis du vil sette på en beskytter på et
klippeelement, skyver du fordelen av
beskytteren inn på tennene på
klippeelementet. Dytt deretter ned på midten
av beskytteren med fingrene eller håndflaten
("klikk").
2 Hvis du vil ta av en hvilken som helst kam fra
klippeelementet, drar du forsiktig tilbake
baksiden av apparatet og skyver det deretter av
klippeelementet.
Merk: Når du trimmer for første gang, begynner
du med kammen med den lengste
lengdeinnstillingen, slik at du blir kjent med
apparatet.
Slå apparatet på og av
Skyv opp av/på-knappen for å slå på apparatet.
Skyv ned av/på-knappen for å slå av apparatet.
Tilbehør til bruk på skjegg
Hårtrimmer i full størrelse
Bruk hårtrimmeren i full størrelse uten kam til å
trimme håret på hodet svært kort (til en lengde på
0,5 mm (1/32in)), eller til å lage rette linjer rundt
skjegget, nakken og kinnskjegget.
1 Du trimmer hår nær huden ved å plassere den
flate siden av klippeelementet mot huden og
gjøre bevegelser mot hårenes vekstretning.
2 For konturering holder du klippeelementet
vinkelrett i forhold til huden og flytter det
oppover eller nedover med varsomt trykk.
124 Norsk
Side: 124
Skjeggkammer
Merk: Tilbehøret som følger med, kan variere for de
ulike produktene. Du kan se hva slags tilbehør som
følger med apparatet, på esken.
Apparatet leveres med en rekke
skjeggstubbkammer og en justerbar kam.
Innstillinger for hårlengde angis på kammene.
Innstillingene svarer til gjenværende hårlengde
etter trimming.
Kam mm
"Tredagers"-kam 1 mm
"Tredagers"-kam 2 mm
"Tredagers"-kam 3 mm
"Tredagers"-kam 5 mm
Justerbar kam 3–7 mm
1 Fest kammen til hårtrimmeren i full størrelse.
= mm
2 Justerbar kam: Trykk lengdevelgeren mot
venstre eller høyre for å velge ønsket
hårlengdeinnstilling.
3 Det er mest effektivt å bevege kammen mot
hårets vekstretning. Kontroller at overflaten av
friserkammen alltid er i kontakt med huden.
Tilbehør til bruk på kropp
- Bruk det grønne kroppsvernet når du trimmer
kroppshår.
125
Norsk
Side: 125
- Håret må være rent og tørt, da vått hår ofte
klistrer seg til kroppen. Bruk dessuten alltid
kroppsvern når du trimmer sensitive områder.
- Siden ikke alle hår vokser i samme retning, bør
du kanskje prøve ulike trimmeposisjoner (dvs.
oppover, nedover eller på tvers). Øvelse gir de
beste resultatene.
- Bruk alltid jevne og rolige bevegelser, og sørg
for at overflaten på trimmevernet alltid er i
kontakt med huden.
- Hvis det har hopet seg opp mye hår på
produktet, blåser du ut hårene før bruk, slik at
trimmeresultatet blir best mulig.
Kroppskam
Fest kroppshårkammen til hårtrimmeren i full
størrelse for å få trimme hår fra halsen og ned.
Apparatet leveres med 1 kroppskam. Innstillingene
for hårlengde er angitt på kammen. Innstillingen
svarer til gjenværende hårlengde etter trimming.
Kam mm
Kroppskam (grønn) 3 mm
1 Fest kroppskammen til hårtrimmeren i full
størrelse.
2 Strekk huden med den ledige hånden og før
barbermaskinen mot hårets vekstretning for å
oppnå en mest mulig effektiv trim. Kontroller at
overflaten av friserkammen alltid er i kontakt
med huden.
Tilbehør til bruk på hode
Hårtrimmer i full størrelse
Bruk hårtrimmeren i full størrelse uten kam til å
klippe håret på hodet svært kort (0,5 mm (1/32in)),
eller til å trimme nakken eller rundt ørene.
126 Norsk
Side: 126
1 Når du skal trimme rundt ørene, bør du kjemme
håret over ørene.
2 Hold apparatet slik at bare én av kantene på
klippebladene berører hårtuppene når du
former konturene rundt ørene.
3 Hvis du vil trimme nakkehårene og kinnskjegget,
må du snu apparatet og bevege det nedover.
4 Beveg apparatet sakte og jevnt, og følg det
naturlige hårfestet.
Hårkammer
Fest en hårkam til hårtrimmeren i full størrelse for å
få trimme hodehårene jevnt. Apparatet leveres
med tre hårkammer. Innstillinger for hårlengde
angis på kammene. Innstillingene svarer til
gjenværende hårlengde etter trimming.
Kam mm
Hårkam 9 mm
Hårkam 12 mm
Hårkam 16 mm
1 Fest en kam til hårtrimmeren i full størrelse.
2 Beveg trimmeren sakte over issen fra
forskjellige retninger for å oppnå et jevnt
resultat. Kontroller at overflaten av
friserkammen alltid er i kontakt med huden.
- Beveg alltid trimmeren mot hårets
vekstretning. Påfør et lett trykk.
- Beveg apparatet flere ganger over samme
sted på hodet, slik at du er sikker på at alle
hårene som skal klippes, blir klippet.
127
Norsk
Side: 127
Presisjonstilbehør til bruk i ansikt
Presisjonstrimmer
Bruk presisjonstrimmeren til å skape fine linjer og
konturer rundt hårfasongen, nær huden (til en
lengde på 0,5 mm/1/32in).
1 Hold presisjonstrimmehodet vinkelrett i forhold
til huden og beveg trimmehodet oppover eller
nedover med varsomt trykk.
Nesehårstrimmer
Bruk nesehårstrimmeren til å trimme nese- og
ørehår.
- Sørg for at neseborene er rene. Kontroller at de
ytre øregangene er rene og uten ørevoks.
- Ikke før inn spissen lenger enn 5 mm.
- Rengjør alltid tilbehøret etter hver bruk.
Trimme nesehår
1 Før spissen varsomt inn og ut av nesen mens
du dreier den rundt for å fjerne uønsket hår.
Trimme ørehår
1 Beveg tuppen rundt på øret for å fjerne hår som
stikker ut over kanten av øret.
2 Før spissen varsomt inn og ut av den ytre
ørekanalen for å fjerne uønsket hår.
Rengjøring
Bare tilbehøret kan skylles under springen – ikke
håndtaket.
128 Norsk
Side: 128
Bruk aldri skurebørster, slipende
rengjøringsmidler eller aggresive væsker som
bensin eller aceton til å rengjøre produktet.
Tørk aldri tennene på trimmeren med et håndkle
eller tørkepapir. Det kan skade tennene på
trimmeren.
Etter hver bruk: rengjøring under springen
1 Slå av apparatet, og koble det fra stikkontakten.
2 Fjern kammer eller klippeelementer fra
apparatet.
3 Skyll hårkammeret under varmt vann.
4 Rengjør klippeelementet og kammen under
varmt vann.
5 Rist forsiktig av overflødig vann, og la alle
delene lufttørke helt.
Grundig rengjøring
1 Slå av apparatet, og koble det fra stikkontakten.
2 Tørk av håndtaket på apparatet med en tørr
klut.
3 Fjern eventuelle kammer eller klippeelementer
fra apparatet.
4 Fjern hår som har hopet seg opp i
håroppsamlingskammeret med
rengjøringsbørsten som følger med.
5 Fjern hår som har hopet seg opp i
klippeelementene og/eller kammene med
rengjøringsbørsten som følger med.
6 Rengjør klippeelementene under varmt vann.
Håndtaket er ikke ment å skulle vaskes under
springen.
7 Rengjør kammene under varmt vann.
129
Norsk
Side: 129
8 Rist forsiktig av overflødig vann, og la alle
delene lufttørke helt.
Rengjøre nesehårtrimmeren
Rengjør nesehårtrimmeren umiddelbart etter bruk,
eller når det har samlet seg mye hår og skitt på
nesehårtrimmerens hode.
1 Skyll nesehårtrimmeren i varmt vann.
2 Slå på apparatet og skyll hodet på
nesehårtrimmeren en gang til for å fjerne
gjenværende hår. Slå deretter apparatet av
igjen.
For å utføre en grundig rengjøring, senker du hodet
til nesehårtrimmeren i en bolle med varmt vann i
noen minutter. Slå deretter på apparatet for å
fjerne gjensittende hår/rester.
3 Rist forsiktig av overflødig vann, og la alle
delene lufttørke helt.
Oppbevaring
- Oppbevar apparatet i etuiet.
Merk: Påse at apparatet er tørt før du legger det
i etuiet.
Bestille tilbehør
Gå til www.shop.philips.com/service eller din
lokale Philips-forhandler for å kjøpe tilbehør eller
reservedeler. Du kan også kontakte Philips sin
forbrukerstøtte i landet der du bor (du finner
kontaktinformasjonen i garantiheftet).
130 Norsk
Side: 130
Resirkulering
- Dette symbolet betyr at dette produktet ikke
må avhendes i vanlig husholdningsavfall
(2012/19/EU).
- Dette symbolet betyr at produktet inneholder
et innebygd oppladbart batteri som ikke skal
kastes i vanlig husholdningsavfall
(2006/66/EC). Ta med produktet til et offentlig
innsamlingssted eller Philips-servicesenter,
sånn at batteriet kan fjernes av fagfolk.
- Følg nasjonale bestemmelser om
avfallsdeponering av elektriske og elektroniske
produkter samt oppladbare batterier. Riktig
avfallshåndtering bidrar til å forhindre negative
konsekvenser for helse og miljø.
Fjerne det oppladbare batteriet
Det oppladbare batteriet skal bare fjernes
når produktet skal kastes. Før du fjerner
batteriet, må du sjekke at støpselet til
produktet er tatt ut av stikkontakten, og at
batteriet er helt tomt.
Følg nødvendige sikkerhetsregler når du
bruker verktøy for å åpne produktet, og når
du kaster det oppladbare batteriet.
1 Kontroller om det er skruer foran eller bak på
apparatet. Hvis det er det, må du skru dem ut.
2 Fjern bakpanelet og/eller frontpanelet fra
apparatet med en skrutrekker. Om nødvendig
fjerner du også andre skruer og deler til du ser
det trykte kretskortet med det oppladbare
batteriet.
131
Norsk
Side: 131
3 Ta ut det oppladbare batteriet.
Garanti og støtte
Besøk www.philips.com/support eller se det
internasjonale garantiheftet for mer informasjon
eller hjelp.
Garanti restriksjoner
Kutteenhetene er slitedeler, og dekkes derfor ikke
av vilkårene i den internasjonale garantien.
 
132 Norsk

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Philips MG3740 ennå.

Spør et spørsmål om Philips MG3740

Har du et spørsmål om Philips MG3740 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Philips MG3740. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med MG3740 Philips så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.