Philips HD4427 manual

Vis en manual for Philips HD4427 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Philips
  • Produkt: Grill
  • Model/navn: HD4427
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Russisk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Indonesisk, Ukrainsk, Polsk, Rumensk, Slovakisk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk

Innholdsfortegnelse

Side: 33
Generell beskrivelse (fig. 1)
A Støpsel
B Termostatenhet med ledning og temperaturlampe
C Temperaturbryter med av/på-innstilling
D Sokkel
E Dryppbrett
F Avtagbar grillplate (kun HD4426)
G Avtagbar grillplate med stekedel (kun HD4427)
H Kalde håndtak
I Kontakt for termostatenhet
Viktig
Les denne bruksanvisningen nøye før apparatet tas i bruk, og ta vare på den for senere referanse.
◗ Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på undersiden av
apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
◗ Hvis ledningen er ødelagt, må den skiftes ut av Philips, et servicesenter godkjent av Philips
eller liknende kvalifisert personell slik at man unngår farlige situasjoner.
◗ Ikke koble termostatenheten til ledningen før termostatenheten er satt inn i apparatet.
◗ Kontroller at innsiden på kontakten for termostatenheten er helt tørr før du setter inn
termostatenheten.
◗ Bruk kun termostatenheten (modellnr. TKSP-S007I) som følger med apparatet.
◗ Bruk kun jordet stikkontakt til dette apparatet.
◗ Ikke la ledningen henge over kanten på bordet eller benken der apparatet er plassert, og
hold den unna de varme overflatene på apparatet.
◗ Sett apparatet på en flat, stabil overflate, og pass på at det har tilstrekkelig plass rundt seg.
◗ Dryppbrettet må alltid være på plass under bruk.
◗ Varm alltid opp platen på forhånd før du legger mat på den.
◗ Overflatene kan bli varme når apparatet er i bruk.
◗ Oppbevar apparatet utilgjengelig for barn.
◗ Ikke la apparatet være i bruk uten tilsyn.
◗ Pass på at det ikke spruter fett når du griller saftig kjøtt eller pølser.
◗ Koble alltid fra apparatet etter bruk.
◗ Slå alltid av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før du fjerner termostatenheten
fra kontakten for termostatenheten.
◗ Ikke senk ledningen med termostatenheten ned i vann eller annen væske.
◗ Dette apparatet er bare ment for innendørs bruk og må ikke brukes utendørs.
Før første gangs bruk
1 Fjern eventuelle klistremerker, og tørk av apparatet med en fuktig klut.
2 Rengjør apparatet og platen grundig (se avsnittet "Rengjøring").
B Apparatet kan avgi røyk når du bruker det for første gang. Dette er normalt.
Bruke apparatet
1 Sett dryppbrettet inn i sokkelen (fig. 2).
2 Fyll dryppbrettet med så mye vann at det dekker bunnen (fig. 3).
- Vannet i dryppbrettet tar bort røyk og vond lukt ved å forhindre at matpartikler blir brent.
- For å gjøre rengjøringen enklere kan du dekke dryppbrettet med aluminiumsfolie før du fyller
det med vann.
NORSK
34
Side: 34
35
- Når du legger folien i dryppbrettet, må du sjekke at den ikke henger over sidene på brettet.
Det kan hindre luftsirkulasjon.
3 Sett grillplaten i sokkelen (fig. 4).
Grillplaten passer bare i sokkelen på én måte.
4 Smør lett inn grillplaten med smør eller olje.
5 Sett termostatenheten inn i kontakten for termostatenheten på siden av apparatet (fig. 5).
6 Sett støpselet i stikkontakten.
7 Still inn temperaturbryteren i den posisjonen som passer for ingrediensene som skal grilles
(se delen "Grilltider" i dette avsnittet).
Temperaturlampen tennes.
8 Legg ingrediensene på grillplaten når temperaturlampen slukker.
Vær forsiktig ¯ grillplaten er varm!
B Under grillingen slås temperaturlampen av og på for å vise at varmeelementet slås av og på for å
opprettholde riktig temperatur.
9 Vend maten innimellom ved hjelp av en stekespade i tre eller plast eller en tang.
10 Fjern maten når den er ferdig.
Bruk en stekespade i tre eller plast eller en tang til å ta maten av apparatet. Ikke bruk
kjøkkenredskaper i metall eller skarpe kjøkkenredskaper som kan lage riper.
11 For best mulig resultat fjerner du overflødig olje fra platene med litt kjøkkenpapir før du
griller mer mat.
12 Hvis du vil fortsette å grille, plasserer du mer mat på grillplaten når temperaturlampen
slukker.
Grilltider
I tabellen på slutten av denne brukerveiledningen finner du en oversikt over noen mattyper du kan
tilberede på denne bordgrillen. Tabellen viser hvilken temperatur du bør velge, og hvor lenge maten
bør grilles. Tiden det tar å forhåndsvarme apparatet, er ikke tatt med i grilltidene i tabellen. Grilltiden
og temperaturen avhenger av mattypen som tilberedes (for eksempel kjøtt), tykkelsen,
temperaturen og, selvfølgelig, din egen smak. Du kan også se anvisningene på sokkelen til
bordgrillen.
Rengjøring
Bruk aldri slipemidler, skrubb eller lignende, da dette vil skade den klebefrie overflaten på platen.
Ikke senk ledningen med termostatenheten ned i vann eller annen væske.
1 Sett temperaturbryteren til av-innstillingen.
2 Trekk ledningen ut av stikkontakten, og la apparatet avkjøles.
3 Fjern termostatenheten ved å trekke den ut av apparatet (fig. 6).
4 Fjern grillplaten ved å løfte den opp fra sokkelen ved å holde i håndtakene. Grillplaten kan
ikke fjernes hvis termostatenheten fortsatt står i apparatet (fig. 7).
Fjern overflødig olje fra grillplatene med litt kjøkkenpapir før du tar dem av for å rengjøre dem.
5 Fjern dryppbrettet ved å løfte det ut av sokkelen (fig. 8).
6 Rengjør grillplaten, dryppbrettet og sokkelen med en myk klut eller svamp i varmt vann med
NORSK
Side: 35
36
Matrester eller fett kan fjernes ved å legge grillplaten i varmt vann med oppvaskmiddel i fem
minutter eller ved å sprute litt sitronsaft på grillplaten. Dette løsner opp eventuell klumpet mat eller
fett.
7 Tørk grillplaten, dryppbrettet og sokkelen, og sett dem sammen igjen.
Innsiden av kontakten for termostatenheten må være helt tørr før du setter termostatenheten
inn igjen. Tørk av innsiden med en tørr klut for å tørke kontakten. Om nødvendig rister du av
overflødig vann først.
8 Rengjør termostatenheten utvendig med en fuktig klut.
Tips
◗ Grillplaten er perfekt til tilbereding av kjøtt, fjærfe, fisk og grønnsaker. Fett og kjøttkraft
drypper gjennom grillen og ned i dryppbrettet, som sikrer grilling nesten uten røyk og sunn
mat med lite fett (fig. 9).
◗ Stekedelen (kun HD4427) er perfekt til tilbereding av fisk, egg, skinke, sopp, tomater, løk og
lignende. Den kan også brukes til å holde maten varm (fig. 10).
◗ Du kan også bruke bordgrillen som en termostatkontrollert varmeplate som automatisk
holder rettene dine på ønsket temperatur. Dekk grillplaten med aluminiumsfolie med den
blanke siden opp, og sett deretter temperaturbryteren i posisjon 2 eller 3.
◗ Møre kjøttstykker er best egnet til grilling.
◗ Kjøttstykker som biff eller koteletter blir mørere hvis de marineres over natten.
◗ Den grillede maten bør ikke snus for ofte. Når stykkene er brune på begge sider, bør de
grilles på en lavere temperatur, slik at de ikke tørkes ut og stekes jevnt.
◗ Hvis du vil tine frossen mat, dekker du den frosne maten med aluminiumsfolie og setter
temperaturbryteren i posisjon 3 eller 4. Snu maten med jevne mellomrom. Nedtiningstiden
varierer avhengig av hvor mye maten veier.
◗ Når du tilbereder satay, kylling, svinekjøtt eller kalvekjøtt, bruner du først kjøttet på høy
temperatur (posisjon 5). Om nødvendig kan du deretter vri temperaturbryteren ett trinn
ned og grille maten til den er ferdig.
◗ Når du tilbereder satay eller kebab, bør du dyppe grillspyd av bambus eller tre i vann for å
hindre at de blir brent under grillingen. Ikke bruk grillspyd av metall.
◗ Pølser har en tendens til å sprekke når de grilles. For å hindre dette kan du stikke noen hull i
dem med en gaffel.
◗ Ferskt kjøtt gir bedre grillresultater enn frossen eller tint kjøtt. Ikke strø salt på kjøttet før
etter du har grillet det. Det bidrar til å holde kjøttet saftig. Sørg for at kjøttstykkene du skal
tilberede, ikke er for tykke (ca. 1,5 cm), da oppnår du best resultat.
Denne bordgrillen er ikke egnet til grilling av panert mat.
Miljø
◗ Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det
på en gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette hjelper du til med å ta vare på miljøet (fig. 11).
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, kan du gå til Philips' Internett-sider på www.philips.com
eller ta kontakt med Philips' kundestøtte der du er (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis
det ikke finnes noen Philips-kundestøtte der du bor, kan du ta kontakt med den lokale Philips-
forhandleren eller serviceavdelingen ved Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
NORSK
Side: 36
37
Denne bordgrillen er ikke egnet til grilling av panert mat.
Temperaturinnstilling
4¯5
4¯5
4
4¯5
4¯5
4¯5
4¯5
5
5
5
5
5
5
2¯3
3¯4
Grilltid (i minutter)
5¯7
3¯4
4¯6
6¯8
8¯10
6¯15
8¯12
avhenger av tykkelsen på kjøttet og
din personlige smak
4¯7
4¯7
4¯5
8¯10
8¯10
Mattype
Grillet laks eller tunfisk
Reker
Fisk (små stykker)
Kalkun-/kyllingfilet
Pølse
Hamburger (frossen, forhåndsstekt)
Lammekotelett
Kjøtt som det tar litt tid å steke (for
eksempel biff/kalvefilet)
Kjøttstykker
Grønnsaker/frukt
Grønnsaker/frukt dekket med ost
Blandet grillmat (små stykker)
Sjaslik/satay
Holde maten varm
Tining
NORSK

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Philips HD4427 ennå.

Spør et spørsmål om Philips HD4427

Har du et spørsmål om Philips HD4427 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Philips HD4427. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med HD4427 Philips så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.