Philips HD4417 manual

Vis en manual for Philips HD4417 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Philips
  • Produkt: Grill
  • Model/navn: HD4417
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk, Kinesisk, Polsk, Tjekkisk, Slovakisk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk, Russisk, Rumensk, Ukrainsk

Innholdsfortegnelse

Side: 49
50
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr,
hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.
Den nye grillen med dryppebrett gjør at du kan tilberede all slags smakfull mat nesten uten røyk.
Det er enkelt å grille med dette apparatet på grunn av den store grilloverflaten.
Generell beskrivelse (fig. 1)
A	 Kjølige håndtak
B	 Grillplate som kan vaskes i oppvaskmaskin
C	 Sokkel
D	 Dryppebrett
E	 Kontakt for termostatenhet
F	 Termostatenhet
G	 Temperaturbryter med av/på-innstilling og oppvarmingslampe
H	 Ledning
I	 Ledningsstropp
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
Fare
-
- Ikke senk termostatenheten med ledning ned i vann eller annen væske.
Advarsel
-
- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på undersiden av
apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
-
- Du må ikke bruke apparatet hvis støpselet, ledningen eller selve apparatet er ødelagt.
-
- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av
Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
-
- Bruk kun jordet stikkontakt til dette apparatet.
-
- Hold strømledningen unna varme overflater.
-
- Ikke la ledningen henge over kanten på bordet eller benken der apparatet står.
-
- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne
eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap,
unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig
for sikkerheten.
-
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
-
- Ikke la apparatet stå på uten tilsyn.
-
- For å unngå farlige situasjoner skal dette apparatet aldri kobles til en ekstern timerbryter.
-
- Legg aldri fra deg kjøkkenredskaper på grillplaten når den er varm.
Viktig
-
- Sett alltid inn termostatenheten i apparatet før du setter støpselet i stikkontakten.
-
- Bruk bare termostatenheten som følger med.
-
- Kontroller at innsiden på kontakten for termostatenheten er helt tørr før du setter inn
termostatenheten.
-
- Sett apparatet på en flat, stabil overflate, og pass på at det har tilstrekkelig plass rundt seg.
-
- Kontroller at dryppebrettet alltid er på plass under grillingen.
-
- Kontroller at dryppebrettet er fylt med vann minst opp til MIN-nivået før du begynner å bruke
apparatet.
-
- Varm alltid opp platen på forhånd før du legger mat på den.
-
- Overflatene kan bli varme når apparatet er i bruk.
-
- Pass på at det ikke spruter fett når du griller saftig kjøtt eller pølser.
Norsk
Side: 50
-
- Koble alltid fra apparatet etter bruk.
-
- Slå alltid av apparatet etter bruk, og ta støpselet ut av stikkontakten før du fjerner
termostatenheten fra kontakten for termostatenheten.
-
- Rengjør alltid apparatet etter bruk.
-
- La apparatet avkjøles helt før du fjerner platen, rengjør apparatet eller sett det bort.
-
- Berør aldri platen med skarpe eller skurende gjenstander, da dette vil skade det klebefrie
belegget.
-
- Husk å sette platen ordentlig sammen etter at du har fjernet dem.
-
- Dette apparatet er bare ment for innendørs bruk.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis
det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å
bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
Før første gangs bruk
	1		Fjern eventuelle klistremerker, og tørk av apparatet med en fuktig klut.
	2		Rengjør apparatet og platen grundig (se avsnittet Rengjøring).
Bruke apparatet
Merk:Apparatet kan avgi røyk når du bruker det for første gang. Dette er normalt.
	1		Skyv dryppebrettet inn i sokkelen (fig. 2).
Merk: Dryppebrettet kan bare skyves inn i sokkelen på én måte.
	2		Fyll dryppebrettet med vann opp til indikatoren for minimumsnivået (MIN) (fig. 3).
-
- Vannet i dryppebrettet bidrar til å forhindre at matpartikler brenner seg fast.
-
- For å gjøre rengjøringen enklere kan du dekke dryppebrettet med aluminiumsfolie før du fyller
det med vann.
-
- Når du legger folien i dryppebrettet, må du sjekke at den ikke henger over sidene på brettet.
Det kan hindre luftsirkulasjon.
	3		Plasser grillplaten i sporene i sokkelen (fig. 4).
Merk: Grillplaten passer bare i sokkelen på én måte.
	4		Sett termostatenheten inn i kontakten for termostatenheten på siden av apparatet (fig. 5).
	5		Still inn temperaturbryteren i den posisjonen som passer for ingrediensene som skal grilles
(se delen Grilltider i dette avsnittet).
,
, Oppvarmingslampen tennes.
	6		Legg ingrediensene på grillplaten når oppvarmingslampen slukker.
Vær forsiktig – grillplaten er varm!
,
, Under grillingen slås oppvarmingslampen av og på fra tid til annen. Dette viser at
varmeelementet slås av og på for å opprettholde riktig temperatur.
	7		Snu maten jevnlig.
	8		Når maten er ferdig, fjerner du den fra grillplaten.
Ikke bruk metall eller skarpe eller skurende kjøkkenredskaper.
	9		Du får optimalt resultat hvis du fjerner overflødig olje fra grillplaten med litt tørkepapir.
Løsne eventuelt klumpet mat eller fett forsiktig, og fjern det fra platen før du begynner å
grille neste omgang.
Norsk 51
Side: 51
	10		Hvis du vil fortsette å grille, plasserer du mer mat på grillplaten når oppvarmingslampen
slukkes.
Grilltider
I tabellen bakerst i dette heftet finner du noen typer mat du kan tilberede på denne bordgrillen.
Tabellen viser hvilke temperaturer du bør velge, og hvor lenge maten må grilles.Tiden som kreves
for å varme opp apparatet, er ikke inkludert i grilltidene som er angitt i tabellen. Grilltiden og -
temperaturen er avhengig av typen mat du skal tilberede (f.eks. kjøtt), tykkelsen og temperaturen, og
også smaken din. Du kan også se anvisningene på termostatenheten.
Tips
-
- Du kan også bruke bordgrillen som en termostatkontrollert varmeplate som automatisk holder
rettene dine på ønsket temperatur. Dekk den rillede grillplaten med aluminiumsfolie med den
blanke siden opp. Sett deretter temperaturbryteren i posisjon 2 eller 3.
-
- Møre kjøttstykker er best egnet til grilling.
-
- Kjøttstykker som biff eller koteletter blir mørere hvis de marineres over natten.
-
- Snu maten jevnlig for å sikre at den holder seg saftig på innsiden og ikke tørker ut. Ikke bruk
andre metallredskaper som gafler eller grillklype. De kan føre til skade på det klebefrie belegget
på grillplaten.
-
- Ikke snu den grillede maten for ofte. Når stykkene er brune på begge sider, kan du grille dem på
en lavere temperatur for å sikre at de ikke tørker ut, og at de blir jevnt ferdige.
-
- Hvis du vil tine frossen mat, dekker du den frosne maten med aluminiumsfolie og setter
temperaturbryteren i posisjon 1 eller 2. Snu maten med jevne mellomrom. Nedtiningstiden
varierer avhengig av hvor mye maten veier.
-
- Når du tilbereder satay, kylling, svinekjøtt eller kalvekjøtt, bruner du først kjøttet på høy
temperatur (posisjon 5). Om nødvendig kan du deretter vri temperaturbryteren ett trinn ned
og grille maten til den er ferdig.
-
- Når du lager satay eller kebab, bør du dyppe grillspyd av bambus eller tre i vann for å hindre at
de blir brent under grillingen. Ikke bruk grillspyd av metall.
-
- Pølser har en tendens til å sprekke når de grilles. For å hindre dette kan du stikke noen hull i
dem med en gaffel.
-
- Ferskt kjøtt gir bedre grillresultater enn frossent eller tint kjøtt. Ikke strø salt på kjøttet før etter
du har grillet det. Det bidrar til å holde kjøttet saftig. Sørg for at kjøttstykkene du skal tilberede,
ikke er for tykke (ca. 1,5 cm), da oppnår du best resultat.
Denne bordgrillen er ikke egnet til grilling av panert mat.
Rengjøring
Bruk aldri sterke rengjøringsmidler eller slipe- eller skureprodukter. Det fører til skade på det
klebefrie belegget på platen.
	1		Sett temperaturbryteren til OFF.
	2		Koble fra apparatet, og la det kjøle seg ned.
	3		Ta termostatenheten ut av apparatet (fig. 6).
	4		Tørk av termostatenheten med en fuktig klut.
Ikke senk termostatenheten med ledning ned i vann eller annen væske.
	5		Fjern overflødig olje fra grillplaten med litt tørkepapir før du tar ut grillplaten for å rengjøre
den.
	6		Løft grillplaten fra sokkelen i håndtakene (fig. 7).
Norsk
52
Side: 52
Merk: Hvis termostatenheten fremdeles sitter i apparatet, kan du ikke fjerne grillplaten.
	7		La grillplaten ligge i varmt vann med litt oppvaskmiddel i fem minutter, eller drypp litt
sitronjuice på grillplaten. Det løser opp klumpet mat eller fett.
	8		Trekk dryppebrettet ut av sokkelen (fig. 8).
Merk: Dryppebrettet kan bare trekkes ut av sokkelen på én måte.
	9		Rengjør sokkelen og dryppebrettet med en fuktig klut.
	10		Rengjør grillplaten med en myk klut eller svamp i varmt vann med litt oppvaskmiddel eller i
oppvaskmaskin.
	11		Tørk grillplaten og dryppebrettet.
Innsiden av kontakten for termostatenheten må være helt tørr før du setter termostatenheten
inn igjen.Tørk av innsiden med en tørr klut for å tørke kontakten. Om nødvendig rister du av
overflødig vann først.
	12		Sett sammen igjen apparatet.
Oppbevaring
	1		La termostatenheten stå i grillen.Tvinn ledningen og fest den med ledningsstroppen (fig. 9).
	2		Oppbevar grillen i stående stilling på en tørr og jevn overflate (fig. 10).
Merk: Kontroller at stopperne er nederst, slik at dryppebrettet ikke kan falle ut av apparatet.
Miljø
-
- Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det inn til en
gjenvinningsstasjon.Ved å gjøre dette bidrar du til å ta vare på miljøet (fig. 11).
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til
nettsidene til Philips på www.philips.com. Du kan også ta kontakt med Philips’ forbrukertjeneste der
du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen forbrukertjeneste i
nærheten, kan du kontakte din lokale Philips-forhandler.
Norsk 53

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Philips HD4417 ennå.

Spør et spørsmål om Philips HD4417

Har du et spørsmål om Philips HD4417 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Philips HD4417. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med HD4417 Philips så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.