Philips Avent SCF334 manual

Vis en manual for Philips Avent SCF334 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Philips
  • Produkt: Babyprodukt
  • Model/navn: Avent SCF334
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Gresk, Polsk, Russisk, Rumensk, Slovakisk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk, Ukrainsk

Innholdsfortegnelse

Side: 77
78
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips AVENT! Du kan få enda større nytte av støtten fra
Philips AVENT hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.
Philips AVENT-brystpumpen har en unik design som gjør at du kan sitte i en mer behagelig stilling når
du pumper morsmelk. Den myke massasjeputen* er designet for å kjennes myk og varm og
etterligner babyens sugebevegelser for å gi rask melkestrøm på en komfortabel og skånsom måte.
Brystpumpen starter i den skånsomme modusen som hjelper med å stimulere melkestrømmen.
Deretter kan du velge mellom tre sugemodi etter din personlige komfort. Pumpen er lett å sette
sammen og bruke, og alle delene som kommer i kontakt med morsmelk, kan vaskes i oppvaskmaskin.
Helsepersonell sier at morsmelk er den beste næringen for spedbarn det første leveåret, kombinert
med fast føde etter de første seks månedene. Morsmelken er spesielt tilpasset barnets behov og
inneholder antistoffer som bidrar til å beskytte spedbarnet mot infeksjoner og allergier.
En brystpumpe kan hjelpe deg med å amme lengre. Du har mulighet til å pumpe og lagre melken
din slik at barnet kan nyte fordelen av den, selv om du ikke alltid er til stede og gir den selv. Pumpen
er kompakt og diskré slik at du enkelt tar den med hvor som helst. Dermed kan du pumpe
morsmelken når det passer deg best og sikre at melkeproduksjonen ikke stanser.
*Puten som følger med pumpen er utformet for å passe til de fleste mødre. Hvis det imidlertid er
behov for det, kan du kjøpe en pute for større brystvorter separat.
Generell beskrivelse (fig. 1)
1	 Motorenhet med rør og hette i silikon*
2	Silikonmembran*
3	Pumpe*
4	Massasjepute*
5	Deksel*
6	 Batterirom (kun SCF332)
7	 Av/på-knapp
8	Stimuleringsknapp
9	 Knapp for lav sugeeffekt
10	 Knapp for middels sugeeffekt
11	 Knapp for dyp sugeeffekt
12	Adapter
13	 Hvit ventil*
14	 Philips AVENT Naturlig flaske*
15	Hette*
16	 Skruring*
17	Smokk*
18	Tetningsplate*
*Merk: Modellen SCF334 leveres med to stk. av de merkede delene, utenom motorenheten.
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker brystpumpen, og ta vare på den for fremtidig referanse.
Fare
-
- Hold motorenheten og adapteren tørr.
-
- Ikke bruk brystpumpen i badekaret eller i dusjen.
-
- Ikke plasser eller oppbevar brystpumpen i nærheten av badekaret eller vasken.
-
- Ikke ta på et produkt som har falt i vannet.Trekk ut støpselet umiddelbart.
Norsk
Side: 78
Advarsel
-
- Trekk alltid ut støpselet til brystpumpen umiddelbart etter bruk.
-
- Denne brystpumpen er ikke tiltenkt brukt av personer (inkludert barn) som har nedsatt
sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som mangler erfaring eller
kunnskap, med mindre de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av produktet av en person som
er ansvarlig for sikkerheten deres.
-
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
-
- Ikke la barn eller kjæledyr leke med motorenheten, adapteren eller tilbehøret, da disse delene
kan medføre kvelningsfare.
-
- Inspiser brystpumpen, inkludert adapteren, for tegn på skader før hver bruk. Ikke bruk
brystpumpen hvis adapteren eller støpselet er skadet, hvis den ikke fungerer slik den skal, hvis
den er skadet, eller hvis den har blitt mistet i eller dyppet i vann.
-
- Ikke bruk brystpumpen utendørs, der sprayprodukter med aerosol brukes, eller der oksygen blir
tilført.
-
- Brystpumpen skal ikke brukes i nærheten av brennbare bedøvende blandinger av luft, oksygen
eller lystgass.
-
- Motorenheten til brystpumpen har ingen utskiftbare deler. Ikke prøv å åpne eller reparere
brystpumpen selv. Hvis du gjør dette, opphører garantien.
-
- Hold adapteren og silikonrørene borte fra oppvarmede overflater.
-
- Bruk bare adapteren som er angitt på apparatet.
-
- Ikke forsøk å ta brystpumpen bort fra brystet mens det er vakuum. Slå av apparatet, og bryt
forseglingen mellom brystet og pumpetrakten med fingeren.Ta pumpen bort fra brystet.
-
- Du må aldri bruke brystpumpen mens du er gravid, fordi pumping kan fremkalle fødselsveer.
-
- Ikke bruk brystpumpen hvis du er søvnig eller døsig.
-
- Ikke utsett brystpumpen for ekstrem varme eller plasser den i direkte sollys.
Viktig
-
- Brystpumpen er bare ment for gjentatt bruk av én enkelt bruker.
-
- Ikke legg fra deg brystpumpen uten tilsyn mens den er koblet til strømkilden.
-
- Du må aldri slippe nedi eller putte inn fremmedlegemer i noen åpninger.
-
- Selv om brystpumpen er kompatibel med gjeldende direktiver for elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC), kan det fremdeles komme for store utslipp og/eller den kan forstyrre mer
følsomt utstyr.
-
- Du må aldri bruke tilbehør eller deler fra andre produsenter, eller deler som Philips Avent ikke spesifikt
anbefaler. Hvis du bruker denne typen tilbehør eller deler, fører det til at garantien blir ugyldig.
-
- Rengjør, skyll og steriliser alle delene på brystpumpen, bortsett fra motorenheten, røret og
hetten samt adapteren før hvert bruk.
-
- Legg aldri motorenheten eller adapteren i vann eller i et steriliseringsapparat, da dette skader
disse delene permanent.
-
- Ikke bruk antibakterielle midler eller slipende rengjøringsmidler når du rengjør delene til
brystpumpen.
-
- Ikke bruk brystpumpen hvis silikonmembranen ser ut som den er skadet eller ødelagt. Se
avsnittet Bestille tilbehør for å få informasjon om hvordan du kan bestille nye deler.
-
- Ikke fortsett å pumpe i mer enn fem minutter om gangen hvis du ikke lykkes med å pumpe ut melk.
-
- Hvis trykket som oppstår er ubehagelig eller forårsaker smerte, må du slå av apparatet, bryte
forseglingen mellom brystet og pumpen med fingeren, og ta pumpen bort fra brystet.
Før bruk
Motorenheten, røret og hetten i silikon samt adapteren trenger ikke å rengjøres eller steriliseres, da
de ikke kommer i kontakt med morsmelk.
Norsk 79
Side: 79
Rengjør og steriliser alle de andre delene til brystpumpen før den tas i bruk første gang, som
beskrevet i avsnittet Rengjøring og sterilisering. Rengjør disse delene hver gang du har brukt pumpen,
og steriliser delene hver gang du skal bruke den.
Sette sammen brystpumpen
Merk: Sørg for at du har rengjort og sterilisert de aktuelle delene på brystpumpen.Vask hendene grundig
før du håndterer de rengjorte delene.
Vær forsiktig. De rengjorte delene kan fremdeles være varme.
Tips: Det kan være enklere å sette sammen brystpumpen mens den er fuktig.
	1		Sett den hvite ventilen inn i pumpen fra undersiden. Press inn ventilen så langt som mulig (fig. 2).
	2		Skru pumpen med klokken for å feste den på flasken, helt til pumpen sitter godt fast (fig. 3).
	3		Plasser silikonmembranen i pumpen ovenfra. Kontroller at den sitter godt rundt kanten ved å
trykke med fingrene for å sikre at det er helt tett (fig. 4).
	4		Plasser massasjeputen inn i den traktformede delen av pumpen. Press den indre delen av
massasjeputen så langt inn som mulig, og kontroller at den er fullstendig forseglet rundt kanten av
selve pumpen.Trykk innimellom de bladformede putene for å fjerne eventuelle luftlommer (fig. 5).
Merk: Sett på dekselet på massasjeputen for å holde brystpumpen ren mens du gjør deg klar til å pumpe.
	5		Sett adapteren inn stikkontakten, og sett den andre enden i motorenheten (fig. 6).
Referansekoden for adapteren står på bunnen av apparatet. Bruk bare adapteren som er indikert
sammen med apparatet.
-
- Hvis du vil bruke apparatet batteridrevet (kun SCF332), vrir du bunnen av motorenheten i
retningen av merkene på bunnen (1), og tar den av (2). Sett inn fire nye 1,5 V AA-batterier (eller
1,2 V hvis de er oppladbare) i batterirommet. Sett bunnen tilbake på motorenheten (fig. 7).
Merk: Et nytt sett med batterier gir opptil tre timers bruk. Hvis du har satt inn batteriene i batterirommet og
satt adapteren i stikkontakten, blir brystpumpen drevet av strømnettet. Batteriene kan ikke bli ladet i enheten.
	6		Fest røret og hetten i silikon på membranen.Trykk hetten ned til den sitter ordentlig på plass (fig. 8).
Bruke brystpumpen
Slik vet du når du skal pumpe
Hvis amming går bra for deg, anbefaler vi (med mindre du har fått andre anbefalinger av
helsepersonell/jordmor) at du venter med å pumpe til melkestrømmen og ammetidene har
stabilisert seg (vanligvis minst to til fire uker etter fødselen).
Unntak:
-
- Hvis amming ikke fungerer for deg med en gang, kan regelmessig pumping av morsmelk hjelpe
med å etablere og opprettholde melkeproduksjonen.
-
- Hvis du pumper for å gi barnet melk på sykehuset.
-
- Hvis brystene dine er melkesprengte (smertefulle eller oppsvulmede): Du kan pumpe en liten
mengde melk før eller innimellom ammetidene for å lette på smertene eller for å gjøre det
enklere for babyen å die.
-
- Hvis brystvortene er såre eller sprukne, ønsker du kanskje å pumpe melken til de er leget.
-
- Hvis du må være adskilt fra barnet og ønsker å fortsette ammingen når dere gjenforenes, bør du
pumpe melk regelmessig for å stimulere melkeproduksjonen.
Hvis du må finne de perfekte tidspunktene på dagen for å pumpe melken, for eksempel rett før eller
etter babyens første måltid om morgenen når brystene er fulle, eller etter amming når barnet ikke
har tømt begge brystene. Hvis du har begynt i jobb, trenger du kanskje å pumpe i en pause.
Norsk
80
Side: 80
Det krever trening å bruke en brystpumpe, og det kan ta flere forsøk før du får det til. Den
elektriske brystpumpen fra Philips AVENT er heldigvis enkel å sette sammen og bruke, slik at du
raskt venner deg til å pumpe med den.
Tips
-
- Gjør deg kjent med brystpumpen og hvordan den fungerer før du bruker den første gang.
-
- Velg et tidspunkt der du ikke har det travelt og kan være uforstyrret.
-
- Et bilde av barnet kan stimulere laktasjonen.
-
- Varme kan også hjelpe: Du kan forsøke å pumpe etter et bad eller en dusj, eller legge en varm
klut eller Philips AVENT-termopute på brystet i noen minutter før du setter i gang med å pumpe.
-
- Det kan hende du synes det er går lettere å pumpe mens barnet dier fra det andre brystet, eller
umiddelbart etter en amming.
-
- Hvis det blir smertefullt å pumpe, må du stanse og kontakte jordmor eller helsepersonell for råd.
Bruke brystpumpen
	1		Vask hendene grundig, og sørg for at brystene er rene.
	2		Slapp av i en behagelig stol (det kan være godt å bruke puter til å støtte opp ryggen). Pass på
at du har et glass vann i nærheten.
	3		Trykk den ferdigmonterte brystpumpen mot brystet. Kontroller at brystvorten er midt i
trakten, slik at massasjeputen skaper en lufttett forsegling.
SCF334: Den doble elektriske brystpumpen gjør at du kan pumpe melk fra begge brystene samtidig.
Du kan også bruke apparatet til å pumpe fra ett bryst på akkurat samme måte.
	4		Trykk på av/på-knappen (fig. 9).
,
, Brystpumpen starter automatisk i stimuleringsmodus, og av/på-knappen og
stimuleringsknappen begynner å lyse.
,
, Du begynner å kjenne sugeeffekten på brystet.
	5		Når melken begynner å strømme, kan du velge en saktere rytme ved å trykke på knappen for
lavest sugeeffekt (fig. 10).
,
, Denne knappen begynner å lyse i stedet for stimuleringsknappen.
Merk: Ikke bekymre deg hvis melken ikke begynner å strømme umiddelbart. Slapp av og fortsett å
pumpe. De første gangene du bruker brystpumpen, kan det være at du må bruke en høyere sugeeffekt
for å få melken til å strømme.
	6		Avhengig av din personlige komfort kan det hende at du ønsker å bruke en høyere
sugemodus, som gir en dypere sugeeffekt. Du kan bytte tilbake til en lavere sugemodus eller
slå av brystpumpen når du vil ved å trykke på den aktuelle knappen (fig. 11).
Merk: Du trenger ikke å bruke alle sugemodiene. Bruk bare modiene som føles komfortable for deg.
Slå alltid av brystpumpen før du fjerner den fra brystet.
Ikke fortsett å pumpe i mer enn fem minutter om gangen hvis det ikke kommer melk, prøv heller
å pumpe på en annen tid på dagen. Hvis prosessen blir veldig ubehagelig eller smertefull, må du
stanse bruken av pumpen og søke råd hos helsepersonell.
	7		Det tar i gjennomsnitt ti minutter å pumpe frem 60–125 ml morsmelk fra ett bryst. Dette er
imidlertid bare en pekepinn og varierer fra kvinne til kvinne.
Merk: Hvis du regelmessig pumper ut mer enn 125 ml per økt, kan du bruke en Philips AVENT-flaske på
260 ml / 9 fl oz for å hindre overfylling og søl.
	8		Når du er ferdig med å pumpe, slår du av brystpumpen og fjerner den forsiktig fra brystet.
Norsk 81
Side: 81
	9		Skru flasken løs fra pumpen, så er den klar til å mate eller til oppbevaring. Rengjør de delene
til brystpumpen som du har brukt, etter instruksjonene i avsnittet Rengjøre og sterilisere.
	10		Koble fra motorenheten. For enkel oppbevaring pakker du silikonrøret rundt motorenheten
og fester hetten på røret (fig. 12).
Etter bruk
Oppbevare morsmelk
Oppbevar kun morsmelk som er pumpet med en steril brystpumpe.
Morsmelken kan oppbevares i kjøleskapet (ikke i døren) i opptil 48 timer. Pumpet melk må settes i
kjøleskapet umiddelbart. Hvis du oppbevarer morsmelk i kjøleskapet for å tilføre mer i løpet av
dagen, må du kun bruke melk som er pumpet i en steril flaske eller morsmelkbeholder.
Morsmelk kan også oppbevares i fryseren i opptil tre måneder, så lenge den er i en sterilisert flaske
som er utstyrt med en sterilisert skruring og tetningsplate. Merk flasken tydelig med datoen og
klokkeslettet for pumpingen, og bruk den eldste morsmelken først.
Hvis du har tenkt til å mate babyen med pumpet melk innen 48 timer, kan du oppbevare
morsmelken i kjøleskapet i en montert Philips AVENT-flaske:
	1		Skru av flasken, og fjern den fra pumpen.
	2		Monter en sterilisert smokk og skruring på flasken i henhold til de separate instruksjonene
som fulgte med flasken. Forsegle smokken med den kuppelformede hetten.
	3		Alternativt kan du sette inn en sterilisert tetningsplate i en sterilisert skruring og skru denne
på flasken.
Gjør følgende:
-
- Sett alltid melk direkte i kjøleskapet eller i fryseren.
-
- Oppbevar kun morsmelk som er pumpet med en sterilisert brystpumpe, i steriliserte flasker.
Ikke gjør følgende:
-
- Frys aldri opptint morsmelk på nytt.
-
- Bland aldri fersk og frossen morsmelk.
Mate babyen med pumpet morsmelk
Du kan mate babyen med morsmelk fra Philips AVENT-flasker og -oppbevaringskopper:
1	 Hvis du bruker frossen morsmelk, må du la den tine helt før du varmer den opp.
Merk: I nødstilfeller kan du tine melken i en bolle med varmt vann.
2	 Varm opp flasken eller oppbevaringskoppen med opptint eller kald morsmelk fra kjøleskapet i
en bolle med varmt vann eller i en flaskevarmer.
3	 Ta av skruringen og tetningsplaten på flasken eller ta av lokket på oppbevaringskoppen.
4	 Hvis du bruker oppbevaringskopp, må du skru adapterringen på koppen.
5	 Skru en sterilisert skruring og smokk på flasken eller på oppbevaringskoppen med adapterringen.
Gjør følgende:
-
- Kontroller alltid temperaturen på melken før du mater babyen.
-
- Kast alltid morsmelk som er til overs etter måltidet.
Ikke gjør følgende:
-
- Varm aldri opp morsmelken i mikrobølgeovn, fordi det kan gi ujevn oppvarming med fare for at
barnet kan brenne seg i munnen. Det kan også ødelegge næringsstoffer i morsmelken.
Norsk
82
Side: 82
Rengjøre og sterilisere
Motorenheten, røret og hetten i silikon samt adapteren trenger ikke å rengjøres eller steriliseres, da de ikke
kommer i kontakt med morsmelk. Rengjør og steriliser alle de andre delene til brystpumpen før første bruk.
Rengjør alle disse delene hver gang du har brukt pumpen, og steriliser delene hver gang du skal bruke den.
Fare: Legg aldri motorenheten eller adapteren i vann eller i et steriliseringsapparat.
	1		Ta brystpumpen helt fra hverandre.Ta også ut den hvite ventilen.
Vær forsiktig når du tar ut den hvite ventilen fra pumpen og når du rengjør den. Hvis den blir
ødelagt, virker ikke brystpumpen som den skal. Når ventilen skal tas ut, trekker du forsiktig i den
rillete tappen på side av ventilen.
	2		Rengjør alle delene unntatt motorenheten, røret og hetten i silikon samt adapteren i
oppvaskmaskinen (kun i øverste skuff) eller i varmt vann med litt mildt oppvaskmiddel, og
skyll dem deretter grundig.
Når du rengjør ventilen, gnir du den forsiktig mellom fingrene i varmt vann med litt
oppvaskmiddel. Ikke før gjenstander inn i ventilen da dette kan skade den.
	3		Steriliser de rengjorte delene av brystpumpen ved å legge dem i et dampsteriliseringsapparat
fra Philips AVENT, eller ved å koke dem i fem minutter.
Legg aldri motorenheten eller adapteren i vann eller i et steriliseringsapparat. Hvis det blir
nødvendig, kan du tørke over motorenheten med en myk, fuktig klut.
Oppbevaring
Oppbevar brystpumpen utenfor direkte sollys, ettersom produktet kan misfarges ved langvarig
eksponering i sollys.
	1		Oppbevar brystpumpen og tilbehøret på et trygt og tørt sted.
Kompatibilitet
Den elektriske brystpumpen fra Philips AVENT er kompatibel med vårt utvalg av Philips AVENT-flasker.
Når du bruker klassiske flasker som har vårt system med to deler mot kolikk, må du alltid sette på ringen
øverst på flasken før du skrur den på brystpumpen. Når du bruker andre Philips AVENT-flasker, bruker
du samme type smokk som fulgte med den aktuelle flasken. Hvis du vil ha nærmere informasjon om
hvordan smokken monteres samt generelle renholdsinstruksjoner, kan du se i brukerveiledningen som
fulgte med flasken. Denne informasjonen finner du også på webområdet vårt, www.philips.com/support.
Utskiftning
Batterier
De ikke-oppladbare batteriene i brystpumpen (kun SCF332) må bare byttes ut med fire 1,5 V
AA-batterier (eller 1,2 V hvis de er oppladbare).
Se i avsnittet Før bruk for å få instruksjoner om hvordan du skifter batteriene.
Bestille tilbehør
Hvis du vil kjøpe tilbehør til dette apparatet, kan du gå til nettbutikken vår på www.shop.philips.com/
service. Hvis nettbutikken ikke er tilgjengelig i landet der du bor, kan du ta kontakt med Philips-
Norsk 83
Side: 83
forhandleren eller et Philips-servicesenter. Hvis du har problemer med å få tak i tilbehør til apparatet, kan du
ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte i landet der du bor. Du finner kontaktopplysninger i garantiheftet.
Miljø
-
- Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det på en
gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å ta vare på miljøet (fig. 13).
-
- Batterier inneholder stoffer som kan forurense miljøet. Ikke kast batterier i restavfallet, men lever
dem på et offentlig innsamlingssted for batterier.Ta alltid ut batteriene før du kaster og leverer
inn apparatet på et offentlig innsamlingssted (fig. 14).
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til
webområdet til Philips AVENT på www.philips.com/support. Du kan også ta kontakt med
Philips AVENTs forbrukerstøtte der du bor.Telefonnummeret finner du i garantiheftet. Hvis det ikke
finnes noen forbrukerstøtte i nærheten, kan du kontakte din lokale Philips AVENT-forhandler.
Feilsøking
Dette avsnittet oppsummerer de vanligste problemene som kan oppstå med apparatet. Hvis du ikke
klarer å løse problemet med informasjonen nedenfor, kan du ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte
der du bor, eller du kan gå til www.philips.com/support.
Problem Løsning
Jeg får smerter når jeg
bruker brystpumpen.
Stans bruk av brystpumpen, og rådfør deg med jordmor. Hvis pumpen
ikke slipper taket på brystet lett, kan det være nødvendig å bryte
vakuumet ved å plassere en finger mellom brystet og massasjeputen.
Brystpumpen har riper. Når pumpen brukes regelmessig, er det helt normalt at den får noen riper,
uten at dette medfører problemer. Hvis deler av brystpumpen imidlertid blir
svært oppskrapet eller hvis den sprekker, må du stanse bruken og kontakte
Philips’ forbrukerstøtte, eller du kan gå til www.shop.philips.com/service for å
bestille nye deler.Vær oppmerksom på at kombinasjonen av vaskemidler,
steriliseringsløsning, mykgjort vann og temperatursvingninger kan få plast til å
sprekke under visse omstendigheter. Unngå kontakt med slipende og
antibakterielle midler, da disse kan skade plasten.
Brystpumpen fungerer
ikke og av/på-knappen
blinker.
Kontroller først at du har satt sammen brystpumpen riktig, og at røret
ikke er bøyd. Hvis du bruker SCF332 med batterier, må du skifte ut
batteriene i henhold til instruksjonene i avsnittet Før bruk, handling 5.
Hvis du bruker SCF334 eller SCF332 via et strømuttak, må du
kontrollere om du bruker adapteren som fulgte med produktet. Hvis
problemet vedvarer, kontakter du forbrukerstøtten i landet der du bor.
Jeg kjenner ikke at det
suger.
Kontroller at du har satt sammen brystpumpen riktig, ved å følge
trinnene i avsnittet Før bruk. Kontroller at silikonrøret er godt festet til
motorenheten samt til hetten og membranen.
Jeg må skifte ut
silikonrøret, men vet
ikke hvordan jeg tar
det av enheten.
Når du skal fjerne røret, griper du det nærme motorenheten og drar
mens du vrir det. Når du skal sette det tilbake på motorenheten, setter
du røret forsiktig på kontakten på motorenheten med en forsiktig,
dreiende bevegelse. Kontroller at det er festet ordentlig.
Norsk
84

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Philips Avent SCF334 ennå.

Spør et spørsmål om Philips Avent SCF334

Har du et spørsmål om Philips Avent SCF334 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Philips Avent SCF334. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Avent SCF334 Philips så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.