Panasonic NA-140VX4 manual

Vis en manual for Panasonic NA-140VX4 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

 • Merke: Panasonic
 • Produkt: Vaskemaskin
 • Model/navn: NA-140VX4
 • Filtype: PDF
 • Tilgjengelige språk: Italiensk, Nederlandsk, Engelsk, Finsk, Norsk, Dansk, Svensk, Spansk, Polsk, Fransk, Tysk

Innholdsfortegnelse

Side: 0
Les før bruk 02
SIKKERHETSREGLER 04
Vaskeinstruksjoner 12
Ekstrafunksjoner 20
Vedlikehold 26
Problemløsning 29
Installasjonsinstruksjoner 34
Brukerinstruksjoner
& installasjonsinstruksjoner
Vaskemaskin
(til hjemmebruk)
Modell nr.
NA - 140VX4
NA - 168VX4
®
Takk for at du kjøpte dette apparatet.
- For optimal ytelse og sikkerhet, må du lese disse instruksjonene nøye.
- Før du kobler til, bruker eller justerer dette apparatet, må du lese hele
denne instruksjonen. Ta vare på denne brukerveiledningen for fremtidig
referanse.
NORSK
Side: 1
Tenk på miljøet
2 - Les før bruk
Kaste innpakkingen
Innpakkingen som brukes for å beskytte
maskinen fra å bli ødelagt under
transporten er totalt resirkulerbar. For
informasjon om resirkulering, må du
kontakte din lokale myndighet.
Avfallshåndtering av
elektrisk og elektronisk
utstyr
Informasjon om avfallshåndtering av
gammelt elektrisk og elektronisk utstyr
(private husholdninger)
Dette symbolet på produktene og/eller
medfølgende dokumenter betyr at brukte
elektriske og elektroniske produkter
ikke skal kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
For riktig behandling, gjenbruk
og resirkulering, må du ta med
disse produktene til de tiltenkte
innsamlingspunktene der de blir tatt i
mot gratis. I noen land kan du alternativt
få returnert dine produkter til den lokale
forhandleren når du kjøper et tilsvarende
nytt produkt.
Å avfallshåndtere dette produktet på riktig
måte, vil hjelpe til med å spare verdifulle
ressurser og hindre potensielle negative
effekter på den menneskelige helse og
miljøet som ellers kan oppstå som følge av
uriktig avfallshåndtering. Kontakt din lokale
myndighet for ytterligere detaljer om ditt
nærmeste innsamlingspunkt.
Bøter kan gjelde for uriktig
avtallshåndtering av dette produktet, i
samsvar med nasjonale lover.
Informasjon om avfallshåndtering i
andre land utenfor EU
Dette symbolet gjelder bare innen EU.
Hvis du ønsker å kaste dette produktet,
må du kontakte din lokale myndighet
eller forhandler og spørre etter korrekt
avfallshåndtering.
Økovennlig vask
Hold belastningen innenfor grensen for
-
-
hvert program.
Vaskemaskinen justerer automatisk
-
-
brukertiden for hvert program avhengig
av belastningen.
Du trenger ikke å bruke forvask dersom
-
-
skittentøyet ditt ikke er veldig skittent.
Å bruke 60 °C Cotton (Bomull) i stedet
-
-
for 90 °C Cotton (Bomull) vil spare
energi og fjerner vanlige flekker.
For lett skittent tøy, vil det å bruke 15ºC
-
-
Wash (15°C vask) i stedet for 40 °C
Quick 50 (Hurtig 50) spare mer energi.
Mengde vaskemiddel
Bruk korrekt mengde vaskemiddel
-
-
basert på instruksjonene på
vaskemiddelpakken og lokal
vannhardhet.
Juster mengden vaskemiddel avhengig
-
-
av hvor skittent tøyet ditt er.
Når du bruker tørketrommel
For å spare strøm, må du velge
korrekt sentrifugehastighet i henhold til
instruksjonene på din tørketrommel.
Dette produktet samsvarer med direktivene
2006/95/EC og 2004/108/EC.
Side: 2
Innhold
Les før bruk - 3
Les før bruk
Tenk på miljøet . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
SIKKERHETSREGLER . . . . . . . . . . 4
Kontroll av din vaskemaskin . . . . . . . 6
Din vaskemaskin . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Før du begynner å vaske . . . . . . . . . 7
Kontroller før bruk . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Før første gangs bruk . . . . . . . . . . . . . .7
Forberede vasken . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Bruke knappene og hjulene . . . . . . . 8
Knappene og hjulet . . . . . . . . . . . . . . . 8
Skjerm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Tilsette vaskemidler og andre
kjemikalier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Rom for vaskemiddel . . . . . . . . . . . . . 10
Rom for tøymykner . . . . . . . . . . . . . . . 11
Rom for forvask . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Vaskeinstruksjoner
Vasker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Velge program . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Detaljer for programmene . . . . . . . 16
Vaske skånsom vask . . . . . . . . . . . 18
Programmene Wool (Ull),
Silk/Lingerie (Silke/undertøy) og
Delicates (Skånsom vask) . . . . . . . . . 18
Vaskemengde undertøy . . . . . . . . . . . 18
Tips for vask av skånsom vask . . . . . 18
Vaske sengeteppe og utendørs
klær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Bedding (Sengeteppe)- program . . . . 19
Outdoor (Utendørs)-program . . . . . . . 19
Ekstrafunksjoner: Alternativer . . . . . 20
Stille inn skjermspråk . . . . . . . . . . . . . 20
Velge andre Option
(Alternativ)-funksjoner . . . . . . . . . . . . 21
Speed/Eco (Hastighet øko) . . . . . . . . 21
Easy Ironing (Lettstrykt) . . . . . . . . . . . 22
Stain Master (Flekprogram) . . . . . . . . 22
Extra Rinse (Ekstra skylling) . . . . . . . 22
Prewash (Forvask) . . . . . . . . . . . . . . . 23
Mode (Programvelger) . . . . . . . . . . . . 23
Buzzer (Lydsignal) . . . . . . . . . . . . . . . 23
Operation sound (Tastatur lyd) . . . . . . 23
Brightness (Lys) . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Ekstrafunksjoner: Andre . . . . . . . . . 24
Temperatur, trommelhastighet og tid . 24
Barnelås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Etter vaskingen er startet . . . . . . . . 25
Nødvendig tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Endre innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . .25
Låse opp døren . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vedlikehold
Vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Rense utsiden av maskinen . . . . . . . . 26
Rengjøre trommelen . . . . . . . . . . . . . 26
Rengjøre vaskemiddelskuffen . . . . . . 26
Rengjøre dørforseglingen og
vinduet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Rengjøre avløpsfilteret . . . . . . . . . . . . 27
Rengjøre vannforsyningsfilteret . . . . . 28
Forhindre at vannforsynningsslangen
fryser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Problemløsning
Kontrolliste ved feil . . . . . . . . . . . . . 29
Feilmelding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Installasjonsinstruksjoner
Velge rett plassering . . . . . . . . . . . . 34
Bære maskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Det rette stedet for maskinen . . . . . . . 34
Plassere en innebygget
vaskemaskin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Flytting og installasjon . . . . . . . . . . 36
Fjerne ankerboltene . . . . . . . . . . . . . . 36
Flytte maskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Vatre opp maskinen . . . . . . . . . . . . . . 37
Koble til slanger og strømforsyning 38
Lengder på slanger og kabler . . . . . . 38
Vannforsyningsslange . . . . . . . . . . . . 38
Vannslange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Koble til strømforsyningen . . . . . . . . . 39
Kontroll etter installasjon . . . . . . . . 40
Kontrolliste ved installasjon . . . . . . . . 40
Testkjør etter montering . . . . . . . . . . . 41
Strøm- og vannforbruk . . . . . . . . . . 42
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Side: 3
SIKKERHETSREGLER
4 - Les før bruk
Vennligst les og følg disse
sikkerhetsreglene.
ADVARSEL
Dette beskriver temaer og hendelser
som kan forårsake død eller alvorlig
skade.
Generell bruk
Dette apparatet kan brukes av barn
-
-
fra 8 år og oppover og av personer
med reduserte fysiske, sensoriske og
mentale evner og som mangler erfaring
og kunnskap dersom de har får tilsyn
eller instruksjon angående bruken av
apparatet på en trygg måte og forstår
farene det innebærer.
Barn skal ikke leke med apparatet.
Rengjøring og brukervedlikehold skal
ikke utføres av barn uten tilsyn.
IKKE sett en hylle eller stol nært
-
-
maskinen.
Barn kan være i stand til å nå
kontrollpanelet eller klatre opp på eller
inn i maskinen.
Slå av vannforsyningen til maskinen,
-
-
dersom den ikke skal brukes på en
lengre tid, slik som i ferier. Dette er
spesielt viktig dersom det ikke er noe
avløp ved maskinen.
Dersom vannforsyningen blir etterlatt
på, kan vanntrykket unødvendig øke og
resultere i en lekkasje.
IKKE plasser maskinen på et fuktig sted
-
-
eller på et sted som er utsatt for været.
Dette kan føre til feilfunksjon, forringelse,
elektrisk støt eller brann.
IKKE tøm eller søl vann direkte på noen
-
-
del av maskinen.
Dette kan føre til feilfunksjon, elektrisk
støt eller brann.
Hold antennelseskilder som stearinlys
-
-
og sigaretter borte fra maskinen.
De kan føre til brann eller ødeleggelse
på maskinen.
Hold brennbare materialer borte fra
-
-
maskinen, for eksempel bensin, tynner,
alkohol eller klær dynket i disse stoffene.
De kan føre til en eksplosjon eller brann.
Strømkilde og kabel
Koble fra strømledningen når du rengjør
-
-
maskinen.
Kontroller strømledningen og kontakten
-
-
for skade.
Dersom strømledningen er ødelagt,
må den byttes ut av fabrikanten,
dens serviceoperatør eller lignende
kvalifiserte personer for å unngå farlige
situasjoner.
IKKE bruk en strømkontaktadapter
-
-
eller skjøteledning. Det er risiko for
overoppheting som kan forårsake brann.
Bruk en ledig stikkontakt med nettstrøm
på 220 V til 240 V. Hvis du er usikker må
du kontakte en elektriker.
KONTROLLER at nettstrømpluggen
-
-
er satt helt inn i stikkontakten. Hvis
nettstrømpluggen ikke er satt helt
inn, kan en løs tilkobling føre til
overoppheting og forårsake et elektrisk
støt eller brann.
IKKE rør strømledningen eller kontakten
-
-
med våte hender.
Fare for elektrisk støt.
IKKE trekk ut strømledningen, men hold
-
-
tak i kontakten for å koble fra maskinen.
Ellers er det fare for skade på
strømledningen, som kan føre til
elektrisk støt eller brann.
Side: 4
SIKKERHETSREGLER
Les før bruk - 5
For å forhindre skade
Montering av maskinen må utføres
-
-
av fabrikantens forhandler eller en
serviceagent.
Hvis monteringen, testkjøringen og
inspeksjonen av maskinen ikke utføres
i følge installasjonsmetoden som
beskrives i denne instruksjonen, vil ikke
produsenten være ansvarlig for ulykker
eller skader som forårsakes av dette.
IKKE demonter, reparer eller modifiser
-
-
maskinen.
Mulighet for at maskinen kan få
feilfunksjon som kan føre til brann eller
skade. Hvis du trenger reparasjon,
kontakt ditt lokale kundeservicesenter.
IKKE berør klærne inne i trommelen før
-
-
den har stoppet helt.
Mulighet for skade. Hold barn unna.
FORSIKTIG
Dette beskriver temaer og hendelser
som kan forårsake skade eller ødelegge
eiendelene dine.
Generell bruk
Før bruk må du skru på kranen og
-
-
kontrollere slangen og tilkoblingene for
lekkasjer.
Uriktig tilkobling kan føre til lekkasje.
De nye slangesettene som leveres
-
-
med maskinen, skal benyttes og gamle
slanger skal ikke brukes igjen.
Denne maskinen er bare tiltenkt for
-
-
tekstiler som er merket som vaskbare i
maskin.
IKKE koble maskinen til varmt vann.
-
-
Denne maskinen virker BARE med kaldt
vann.
IKKE bruk insektmiddel, hårspray eller
-
-
deodorant på maskinen.
IKKE sett et elektronisk apparat, for
-
-
eksempel en TV, radio eller batterilader
på eller nær maskinen.
IKKE legg i for mye skittentøy eller
-
-
vaskemiddel i maskinen.
Dette kan føre til ødeleggelse på
maskinen.
FJERN ankerboltene før montering av
-
-
maskinen, og bruk skrunøkkelen som
følger med eller et lignende verktøy.
Ankerboltene brukes til å transportere
maskinen.
Hvis ankerboltene ikke blir fjernet, vil
maskinen vibrere sterkt under bruk.
For å forhindre skade
IKKE klatre på maskinen.
-
-
Dette kan føre til skade eller
ødeleggelse på maskinen.
Hold fingrene borte fra dørhengslene når
-
-
du åpner og lukker døren.
IKKE skyv hånden (eller ubeskyttet fot)
-
-
under maskinen når den er i bruk.
Kontroller all vask, og fjern ting
-
-
som nåler, pins, mynter, spenner,
metallkabler osv.
De kan føre til skade på andre klær eller
på maskinen.
IKKE vask vannsikre laken eller lignende
-
-
sengetøy i maskinen. Mulighet for
unødvendig vibrasjon eller feil under
sentrifugeringen som kan føre til skade,
ødeleggelse på maskinen eller en
vannlekkasje.
VÆR FORSIKTIG når du tapper ut
-
-
varmt vann eller vaskemiddel fra
trommelen.
VÆR FORSIKTIG slik at du ikke får
-
-
skittentøy i dørforseglingen når døren er
lukket. Dette kan føre til en vannlekkasje
eller ødelagt tøy under vaskingen.
Side: 5
Kontroll av din vaskemaskin
6 - Les før bruk
Din vaskemaskin
Forsiktig
IKKE bøy strømledningen når maskinen er i gang.
Tilbehør
Sikre at alt tilbehør er levert med
maskinen .
Albue (se side 39)
For å endre vinkel på tømmeslange
Skiftenøkkel (se sidene 36-37)
Ende A er for å justere foten . Ende B er for
ankerboltene .
A B
Plastdeksel (x4) (se sidene 36-37)
Vanntilførselsslange (se side 38)
En av disse slangene følger med
maskinen .
Skuff for vaskemiddel
(se side 10)
Dør
Vannslange
Justerbare føtter
(se side 37)
Deksel til avløpsfilter
(se side 27)
Strømledning/
Strømkontakt
Dørforsegling
Trommel
(Vasking/
sentrifugeringskar)
Standard
Slange
Slange med
Vannforsyningsventil
Side: 6
Før du begynner å vaske
Les før bruk - 7
LCD-skjermens språk kan endres. Se side
20 for mer detaljer.
Kontroller før bruk
For første gangs bruk av maskinen, eller
etter en lengre periode uten bruk, må den
følgende prosedyren følges:
Sikre vanntilførselsslangen.
1.	
Åpne kranen.
2.	
Koble til strømmen.
3.	
Sikre at vannavløpsslangen er i
4.	
forbindelse med et avløp.
For mer detaljer, se side 39.
Før første gangs bruk
Standard innstilling er 40 ºC Cotton
(Bomull)-programmet. Ved førstegangs
bruk av maskinen, må den kjøres UTEN
vaskemidler eller klær, for å skylle ut
urenheter eller fukt.
Merk
Det kan finnes vanndråper eller
kondensasjon i maskinen på grunn
av inspeksjon på fabrikken før
utsendelse. Dette er ikke en feil.
Forberede vasken
Sorter klær
Les vaskelappen på klærne for å få hjelp
-
-
til å sortere dem i forskjellige vasker.
Sorter vasken etter farge,
-
-
fabrikasjonstype eller etter hvor møkkete
de er. Å gjøre dette vil hjelpe deg til å
velge korrekt program og temperatur for
hver vask.
Klær som ikke er fargesikre må vaskes
-
-
separat. Vask dongeri separat.
Du bør legge BHer med metallbøyler,
-
-
tights, blondeklær og små klær i et
vaskenett for å hindre at de eller
maskinen blir ødelagt.
Behandle flekker
Ha på en flekkfjerner på flekkede deler.
Vask lett med hånd, ved flekker av jord og
faste stoffer.
Kontroller klærne
Kontroller at lommer og klær ikke
-
-
inneholder noen ting som kan ødelegge
klærne eller maskinen.
Knytt sammen løse lisser på klærne, og
-
-
lukk glidelås. Vreng klær med uthevede
stoffer og glidelåser.
Ellers kan klærne bli ødelagt.
Fjern hår, dyrepels, sand og andre
-
-
materialer med en børste før vasking.
Merk
Du må ikke vaske klær som er
sterkt misfarget med store mengder
vegetabilske oljer eller kosmetiske
oljer (aromaolje osv.) Dersom dette
ikke etterfølges, kan det føre til at
dørseglet sveller, hvilket gjør at vannet
renner over og fører til funksjonsfeil.
Side: 7
Bruke knappene og hjulene
8 - Les før bruk
Knappene og hjulet
Cotton Rinse Plus
Colours
Easy-care
Delicates
Wool
Denim
Mixed
15ºC Wash
Quick 50
Rapid 15
Sportswear
Shirts
Bedding
Baby-care
Memory
Cotton
Off
Start/Pause
On
Option Help
Time
r/min
Child Lock
Cotton
40
C
200 2:05
2 1
2
2
6
6 7
7
5
4
4 3
Effektknapper
1.	
Hvis du trykker på startknappen innen
-
-
10 minutter etter at programmet har
startet, vil maskinen automatisk slå seg
selv av.
“Panasonic”-logoen vises i omtrent 3
-
-
sekunder etter at apparatet har blitt slått
av. Du kan ikke slå på maskinen før
denne skjermen forsvinner.
Start/Pause-knappen
2.	
Trykk på denne knappen for å starte
eller pause vaskeprogrammet.
Programvalg-hjul
3.	
Bruk dette hjulet for å velge det beste
programmet for vasken. (Se sidene
14-15)
Skjerm
4.	
Denne skjermen viser de forskjellige
innstillingene, hjelp og feilmeldinger.
Knapper for ekstrafunksjoner
5.	
Bruk disse knappene sammen med
velgerknappene for å stille inn vasken.
Temperaturknapp
-
-
For å velge vanntemperaturer som går
fra kald til 90 ºC.
Du kan velge varmere temperaturer for
hvitvask, bomull eller svært skitten vask.
Knapp for trommelhastighet
-
-
For å velge trommelhastigheten for det
programmet du har valgt. (Maksimal
sentrifugehastighet for modell NA-
140VX4 er 1400 r/min, NA-168VX4 er
1600 r/min.)
Time (Tid)-knappen
-
-
For å forhåndsinnstille tiden når vasken
skal være ferdig. (Se side 24.)
Option (Alternativ)
-
- / Child Lock
(Barnesikring)-knappen
For å velge alternativer (se side 20-24),
for eksempel Mode (Programvelger)
eller Stain Master (Flekprogram), eller
stille inn Child Lock (Barnesikring)
(se side 24), som aktiverer døren og
knappelåsene.
Modell NA-140VX4
Side: 8
Bruke knappene og hjulene
Les før bruk - 9
Help (Hjelp) -knappen
6.	
Trykk på denne knappen for å vise en
-
-
beskrivelse for det valgte programmet.
Trykk på knappen igjen, for å gå tilbake
-
-
til Main (Hoved)-skjermen, eller trykk på
en knapp for ekstrafunksjoner for å gå til
dens respektive funksjonsskjerm.
Velgerknapper
7.	
Trykk på
-
- or for å gå til
neste valg, eller for å bla i tekstene (for
eksempel hjelpe- og feiltekster).
Trykk på
-
- -knappen for å angi
valgt valg i skjermen.
Skjerm
Main (Hoved)-skjermen med alle ikonene
vist
Cotton
40 200 2:05
1 2
6 7 89
5
4
3
Program
1.	
Tid
2.	
Denne indikatoren vises hvis tiden for
når vasken skal være ferdig har blitt
forhåndsinnstilt.
Fremdrift
3.	
Denne indikatoren viser aktuell fremdrift
-
-
i programmet. Fremdriften består av
vask , skyll , sentrifugering , og
tømming .
Indikatoren slukkes når vasken er ferdig.
-
-
Temperatur
4.	
Trommelhastighet
5.	
Lydsignal av
6.	
Indikatoren vises dersom lydsignalet er
satt til ingen lyd når vasken er ferdig. Se
sidene 21 og 23 for mer informasjon om
lydsignalet.
Gjenstående tid
7.	
Denne indikatoren viser omtrentlig tid
-
-
som står gjenstår igjen før vasken er
ferdig. For eksempel, ‘1:18’ betyr 1 time
og 18 minutter.
Tiden blir beregnet fra vaskevekten som
-
-
måles når vaskingen starter.
Lås
8.	
-
- vises dersom døren er låst. (Se side
25.)
Både
-
- og vises dersom barnelåsen
er aktivert. (Se side 24.)
Alternative funksjoner
9.	
Disse indikatorne vises når deres
respektive funksjoner har blitt
programmert. De alternative
funksjonene som vises her er Prewash
(Forvask) , Extra Rinse (Ekstra
skylling) , Easy Ironing (Lettstrykt) ,
Stain Master (Flekprogram) ,
Eco (Øko) og Speed (Hastighet)
-funksjonene .
Side: 9
Tilsette vaskemidler og andre kjemikalier
10 - Les før bruk
Rom for vaskemiddel
De følgende vaskemidlene og
tilsetningsstoffer kan legges til i dette
rommet:
Vaskemiddel
-
-
Vannbløtemiddel
-
-
Flekkfjerner
-
-
Rengjøringsmiddel for vaskemaskinen
-
-
eller blekemiddel
Hvis du bruker flere kjemikalier i dette
rommet når du vasker, må du tilsette dem i
følgende rekkefølge:
1. Vaskemiddel
2. Vannbløtemiddel
3. Flekkfjerner
Vaskemiddel
Bruk bare vaskemidler som er anbefalt for
fullautomatiske vaskemaskiner.
Bruk lavtskummende vaskemidler.
Forsiktig
Dersom instruksjonene på pakken
indikerer at vaskemiddelet skal
tilsettes i trommelen, må det IKKE
tilsettes i vaskemiddelskuffen.
Disse vaskemidlene flyter kanskje
ikke godt, og kan bli igjen i
vaskemiddelskuffen.
Ikke overfyll med rengjøringsmiddel.
Dersom dette ikke overholdes, kan
det føre til at rengjøringsmiddelet
blokkerer vanntilførselen og fører til
at vannet renner over fra foran på
rengjøringsmiddelskuffen og fører til
funksjonsfeil.
Flytende vaskemiddel
1.	
Merk
IKKE bruk flytende vaskemiddel
sammen med Prewash (Forvask)-
funksjonen. Det kan flyte bort under
forvasken.
På Wool (Ull)-programmet må du bruke et
mildt flytende vaskemiddel.
Trekk ut vaskemiddelskuffen og legg til vaskemiddel eller tøymykner i riktig rom.
Kontroller pakningene for riktig anbefalte mengder.
Forsiktig
IKKE bruk apparatet når vaskemiddelskuffen er fjernet.
Dette kan føre til vannlekkasje.
				
Rom for forvask
Rom for tøymykner
Rom for vaskemiddel
Side: 10
Tilsette vaskemidler og andre kjemikalier
Les før bruk - 11
Vaskemiddel i pulverform
2.	
Vaskemiddelet kommer inn i trommelen
bare når vann skyller gjennom
vaskemiddelskuffen. Hvis du glemte å
tilsette vaskemiddel, bruker du Option
(Alternativ)-knappen for å kjøre funksjonen
Drain only (Kun uttapping) i Mode
(Programvelger)-funksjonen. (Se side 23.)
Så kan du sette til vaskemiddel og starte
vasken på nytt.
For å forhindre at vaskemiddel i pulverform
blir igjen i skuffen, må du gjøre som følger:
Tørk innsiden av skuffen med en klut.
-
-
Sikre at vaskemiddelet ikke er klumpete
-
-
når du tilsetter det, ettersom dette kan
føre til en blokkering over tid.
Mengde vaskemiddel
Mengden vaskemiddel du skal bruke
avhenger av de følgende faktorene:
Hvor skitten vasken er
-
-
Mengden klær som skal vaskes
-
-
Vannets hardhet
-
-
Mengden skum varierer i forhold til mengde
og type vaskemiddel, hvor skitten vasken
er, og hardheten og temperaturen på
vannet.
Vannbløtemiddel
Hvis du lever i et område med
hardt vann, anbefaler vi å bruke en
vannmykningsmiddel. For mer informasjon
om vannhardhet, kontakt din lokale
vannverksautoritet.
Bruk av vannmykemiddel kan hjelpe til å
redusere nødvendig mengde vaskemiddel
for hver vask, og hjelpe med å beskytte
dannelsen av kalksteinavleiringer, som kan
ødelegge maskinen.
Rom for tøymykner
De følgende tilsetningsstoffene kan legges
til i dette rommet:
Mykningsmiddel
-
-
Stivelse
-
-
Mykningsmiddel
For å forhindre statisk elektrisitet kan
du legge til tøymykner før du begynner
vasken. Det blir automatisk lagt til i den
siste skyllesyklusen.
Bland ut konsentrert tøymykner før du
tilsetter det. Tilsett bare opp til 130 ml i
rommet, slik at du unngår oversvømming.
Skyll ut resterende tøymykner med en
skvett vann eller en fuktig klut etter vasken.
Hvis det fester seg til rommet, må du
trekke ut skuffen og rense den.
(Se side 26.)
Stivelse
Bare legg til stivelse i rommet for
tøymykner. Det blir automatisk tilført
klærne som en del av den siste
skylleprosessen. Kontroller at du ikke fyller
til over MAX-nivået.
Dersom det er vanskelig å helle, kan du
tynne ut stivelsen litt med vann før du
tilfører den.
Merk
Etter å ha brukt stivelse må du rense
vaskemiddelskuffen, spesielt rommet
for tøymykner (se side 26). Så kjører
du Rapid 15 (Hurtig 15)-programmet
UTEN vaskemiddel for å fjerne rester
av stivelse i trommelen.
Rom for forvask
Vaskemiddel for forvask
Når du bruker programmer med Prewash
(Forvask)-funksjon, må du alltid legge til
vaskemiddel for forvasken i dette rommet.
Ufortynnet
tøymykner
Vann
Side: 11
Vasker
12 - Vaskeinstruksjoner
Åpne døren og legg vasken inn i
1.	
trommelen.
For mer informasjon om forberedelse
og sortering av vasken, se sidene 7, 14
og 15.
Forsiktig
Sikre at det ikke sitter fast noe
-
-
vask i døren.
Dersom dette ikke overholdes, kan
-
-
det føre til skade på dørseglet og
føre til funksjonsfeil.
IKKE overfyll trommelen.
-
-
Dette kan føre til store vibrasjoner og
skade på maskinen.
Riktig Feil
Merk
Når du fyller på store mengder med
vask, sørg for at vasken blir jevnt
fordelt i trommelen.
Lukk døren og trykk på On (På)-
2.	
knappen.
“Panasonic”-logoen blir vist på skjermen
i omtrent 2 sekunder.
Drei programvelgerhjulet i en retning
3.	
for å velge program.
En vasketid blir vist.
Memory (Minne)-program
Du kan lage ditt eget program basert på
standardinnstillingene i Cotton (Bomull)-
programmet. Velg Memory (Minne)-
programmet og angi andre innstillinger.
Kjør så programmet. Senere kan dette
forhåndsinnstilte programmet kjøres bare
ved å bruke Memory (Minne)-programmet.
15ºC Wash (15°C vask)-program
Dette programmet oppnår samme
vaskestyrke med 15°C lavtemperatur vask
som 40 °C-programmet (bortsett fra fettete
urenheter).
Cotton Rinse Plus (Bomull + skylling)-
program
Programmet har en bedre skylling enn
Cotton (Bomull)-programmet.
Modell NA-140VX4
Cotton Rinse Plus
Colours
Easy-care
Delicates
Wool
15ºC Wash
Quick 50
Rapid 15
Sportswear
Shirts
Bedding
Memory
Cotton
Off
Start/Pause
On
Denim
Mixed
Baby-care
Option Help
Time
r/min
Child Lock
Cotton
40
C
200 2:05
2
6
3 2
4
4
Side: 12
Vasker
Vaskeinstruksjoner - 13
Velg tilleggs funksjoner.
4.	
For detaljer om innstillingsmåter for hver
-
-
funksjon, se sidene 20-24.
For mer infomasjon om tilgjengelige
-
-
funksjoner og innstilliger for hvert
program, se sidene 16-17.
Tilsett vaskemiddel i
5.	
vaskemiddelskuffen.
(Se sidene 10-11.)
Trykk på startknappen.
6.	
Etter at maskinen starter, planlegges
mengde. Utregningen av planlagt vask
er basert på normale mengde. Faktiske
resultater kan variere noe på grunn av
forskjeller i typer og størrelse på tøyet.
Etter omtrent 30 sekunder, blir en ny
vasketid vist, og vannet begynner å
fylles på.
Planlegger mengde
Etter at maskinen starter, blir vasketiden
for den planlagte mengde vist, og
mengden av tøy i trommelen blir
beregnet. Under beregningen blir den
følgende skjermen vist.
Etter omtrent 30 sekunder, blir mengde
vist som en prosent av vaskekapasiteten
for programmet. Mengde planlegges
basert på normale tøymengder. Faktiske
resultater kan variere noe på grunn av
forskjeller i typer og størrelse på tøyet.
0% 50% 100%
Etter omtrent 5 sekunder, blir en ny vasketid
vist, og vannet begynner å fylles på.
Mengde blir ikke planlagt i de følgende
programmene.
Wool (Ull)-programmet
-
-
Silk/Lingerie (Silke/Underøy)-
-
-
programmet
Rapid 15 (Hurtig 15) -programmet
-
-
Shirts (Skjorter)-programmet
-
-
Sportswear (Sportsklær)-programmet
-
-
Bedding (Sengeteppe)-programmet
-
-
Outdoor (Utendørs)-programmet
-
-
Denim (Dongeri)-programmet
-
-
Lydsignalet lyder når programmet
er ferdig, og døren blir låst opp
umiddelbart.
Option (Alternativ)-funksjonen kan brukes
for å slå lydsignalet på eller av. (Se sidene
21 og 23.)
Forsiktig
Etter en høytemperaturvask, må
du være forsiktig slik at du ikke
brenner deg når du håndterer
vasken eller berører innsiden av
trommelen.
Merk
Hvis vaskemidlet ikke blir fullstendig
-
-
fjernet fra vasken ved hjelp av
basisprogrammet, må du bruke
funksjonen Extra Rinse (Ekstra
skylling).
Eco (Øko) og Speed (Hastighet)-
-
-
funksjonene, kan vasken feste seg
til innsiden av trommelen dersom
belastningen er stor. Dette er
normalt.
Ta ut vasken, og flytt på det ved behov.
Ikke la vasken ligge igjen i trommelen for
lenge etter at programmet er ferdig, fordi
farger kan smitte av.
Planlegger mengde
Vaskekapasitet
Side: 13
Velge program
14 - Vaskeinstruksjoner
Program Beskrivelse
140VX4
Maks
belastning
168VX4
Maks
belastning
Cotton (Bomull)
Daglig vask for bomull, lin og
bomullsblandede tøy.
10 kg 8 kg
Cotton Rinse
Plus
(Bomull +
skylling)
Vaskingen tar lengre tid totalt, men
skyllingen er grundigere enn Cotton
(bomull)-programmet.
10 kg 8 kg
Easy-care
(Stryk lett)
Skånsom vask for bomull, lin og
syntetiske stoffer.
5 kg 4 kg
Delicates
(Skånsom vask)
Skånsom vask av syntetiske fibre og
lignende.
5 kg 4 kg
Wool (Ull)
Skånsom vask for håndvask av
ren ull, maskinvaskbar ull og
ullblandinger.
2 kg 2 kg
Silk/Lingerie
(Silke/undertøy)
Skånsom vask for vaskbar silke. ― 2 kg
Quick 50
(Hurtig 50)
Vasker lett skitne klær i 50 minutter. 5 kg 4 kg
Rapid 15
(Hurtig 15)
Vasker noen få lett skitne klær i 15
minutter.
2 kg 2 kg
Colours (Farger)
Fargebeskyttende vask av bomull og
lignende.
5 kg 4 kg
Side: 14
Velge program
Vaskeinstruksjoner - 15
Program Beskrivelse
140VX4
Maks
belastning
168VX4
Maks
belastning
Mixed (Blandet) For klær med blandet fabrikat. 10 kg ―
15°C Wash
(15°C vask)
Vask med lavt forbruk og lav
temperatur.
5 kg 4 kg
Memory (Minne) Egendefinert bomullsprogram. 10 kg 8 kg
Baby-care
(Babyutstyr)
Allergivennlig program med ekstra
skylling.
5 kg ―
Skin-care
(Hudvennlig)
For vasking av tøy for de med
sensitiv hud.
― 4 kg
Shirts (Skjorter)
For skjorter og bluser, forhindrer
krølling.
2 kg 2 kg
Sportswear
(Sportsklær)
For syntetiske sportsklær. 3 kg 3 kg
Bedding
(Sengeteppe)
For større gjenstande, for eksempel
sengetæppe.
3 kg 3 kg
Outdoor
(Utendørs)
For syntetisk utendørstøy og
vannavstøtende klær.
― 3 kg
Denim (Dongeri)
Meget skånsom vask hindrer slitasje
på jeans.
2 kg ―
Side: 15
Detaljer for programmene
16 - Vaskeinstruksjoner
Program
Tilgjengelig
program
Automatisk innstilling
140VX4 168VX4 Temperatur
Antall
skyllinger
Sentrifugens
omdreininger
Omtrentlig tid
140VX4 168V
Cotton (Bomull)   40 °C 2 1200 1:10 - 2:05 1:10 - 1
Cotton Rinse Plus
(Bomull + skylling)   40 °C 2 1200 1:22 - 2:12 1:22 - 1
Easy-care
(Stryk lett)   40 °C 2 800 1:02 - 1:32 1:02 - 1
Delicates
(Skånsom vask)   40 °C 2 800 0:55 - 1:00 0:55 - 1
Wool (Ull)   30 °C 3 500 0:40 0:40
Silk/Lingerie
(Silke/undertøy)
―  30 °C 3 500 ― 0:40
Quick 50
(Hurtig 50)   40 °C 2 1200 0:46 - 0:49 0:46 - 0
Rapid 15
(Hurtig 15)   30 °C 1 800 0:15 0:15
Colours (Farger)   40 °C 2 1200 0:58 - 1:23 0:58 - 1
Mixed (Blandet)  ― 40 °C 2 1200 1:09 - 1:44 ―
15°C Wash
(15°C vask)   15 °C 2 1200 1:14 - 1:29 1:14 - 1
Memory (Minne)   ― ― ― ― ―
Baby-care
(Babyutstyr)  ― 40 °C 3 1200 1:29 - 2:04 ―
Skin-care
(Hudvennlig)
―  40 °C 3 1200 ― 1:29 - 1
Shirts (Skjorter)   40 °C 2 500 1:08 1:08
Sportswear
(Sportsklær)   40 °C 2 800 1:30 1:30
Bedding
(Sengeteppe)   30 °C 2 800 1:02 1:02
Outdoor
(Utendørs)
―  30 °C 3 800 ― 1:48
Denim (Dongeri)  ― 30 °C 2 800 0:55 ―
Side: 16
Detaljer for programmene
Vaskeinstruksjoner - 17
ng Manuell innstilling Alternative funksjoner
entlig tid
Temperatur
Sentrifugens
omdreininger Speed/Eco
(Hastighet
øko)
Extra
Rinse
(Ekstra
skylling)
Prewash
(Forvask)
Easy
Ironing
(Lettstrykt)
Stain Master
(Flekprogram)
VX4 168VX4 168VX4 140VX4
- 2:05 1:10 - 1:50 Kald - 90 °C 400 - 1600 400 - 1400     
- 2:12 1:22 - 1:57 Kald - 90 °C 400 - 1600 400 - 1400     
- 1:32 1:02 - 1:22 Kald - 60 °C 400 - 1200 400 - 1200     
- 1:00 0:55 - 1:00 Kald - 40 °C 400 - 800 400 - 800 ―    ―
40 0:40 Kald - 40 °C 400 - 500 400 - 500 ―  ― ― ―
― 0:40 Kald - 40 °C 400 - 500 ― ―  ― ― ―
- 0:49 0:46 - 0:49 Kald - 60 °C 400 - 1600 400 - 1400 ―    ―
15 0:15 Kald - 30 °C 400 - 800 400 - 800 ― ― ― ― ―
- 1:23 0:58 - 1:13 Kald - 40 °C 400 - 1600 400 - 1400     ―
- 1:44 ― Kald - 40 °C ― 400 - 1400     
- 1:29 1:14 - 1:29 15 °C 400 - 1600 400 - 1400 ―    ―
― ― Kald - 90 °C 400 - 1600 400 - 1400     
- 2:04 ― Kald - 90 °C ― 400 - 1200     
― 1:29 - 1:49 Kald - 90 °C 400 - 1200 ―     
08 1:08 Kald - 60 °C 400 - 800 400 - 800     
30 1:30 Kald - 40 °C 400 - 1200 400 - 1200     
02 1:02 Kald - 40 °C 400 - 800 400 - 800 ―  ―  ―
― 1:48 Kald - 40 °C 800 ―    ― ―
55 ― Kald - 40 °C ― 400 - 1200     ―
Side: 17
Vaske skånsom vask
18 - Vaskeinstruksjoner
Programmene Wool (Ull),
Silk/Lingerie (Silke/undertøy)
og Delicates (Skånsom
vask)
Trommelen snurrer forsiktig i disse
programmene.
For mer informasjon om
vaskeinstruksjoner, se sidene 12 og 13.
Vaskemengde undertøy
Wool (Ull)-program: 2 k
-
- g eller mindre
Delicates (Skånsom vask)-program: 5 k
-
- g
eller mindre (140VX4), 4 kg eller mindre
(168VX4)
Silk/Lingerie (Silke/undertøy)-program:
-
-
2 kg eller mindre
Omtrentlig vekt
Ullgenser: 400
-
- g
	
Silkebluse: 200
-
- g
	
Bukser: 400
-
- g
	
Tips for vask av skånsom
vask
Legg undertøyet inn i trommelen
Legg dem i stabel oppå hverandre.
Vaskemiddel
På ulltøy må du bruke et mildt flytende
-
-
vaskemiddel. Andre vaskemidler kan
ødelegge klærne.
Med programmene Wool (Ull), Delicates
-
-
(Skånsom vask) og Silk/Lingerie (Silke/
undertøy) kan det tenkes at du må bruke
funksjonen Extra Rinse (Ekstra skylling)
for å fjerne overflødig skyllemiddel fra
vasken. (Se sidene 21 og 22.)
Henge opp vasken
Heng ut hvite eller lyse ull- og nylonklær
-
-
borte fra direkte varme eller sollys.
Etter vasking må du rette ut ull og
-
-
nylonklær til normal form før du henger
dem i skyggen. Dette sparer stryking
også.
Heng ullklær uten folder eller bretter,
-
-
eller spre dem ut for tørking.
Bruk kleshengere for skjorter, bluser og
-
-
bukser.
Du kan brette et håndkle rundt hengeren
for å vide ut klærnes skulderparti slik at
det beholder formen mens det tørker.
Hvis klærne krymper i vask
Spre ut tøyet til original størrelse på et
strykebord. Bruk knappenåler til å holde
størrelsen og formen. Så bruker du et
strykejern for å steame det og lar det så
tørke.
Side: 18
Vaske sengeteppe og utendørs klær
Vaskeinstruksjoner - 19
Bedding (Sengeteppe)-
program
Sikre at merket på hvert tøy som
-
-
skal vaskes viser enten vaske- eller
håndvasksymbolet ( , ).
Vask bare ett laken i gangen.
-
-
Vaskbar
100 % syntetiske fiberlakner – opp til 3 k
-
- g
100 % syntetiske fiberfutonger og 100 %
-
-
bomullslaken – opp til 1.5 kg
(enkeltseng-størrelse)
Laken
-
-
Sengetepper
-
-
Underlaken av 100 % syntetiske fibre
-
-
Ikke vaskbare
Laken av 100 % ull
-
-
Langhårede laken
-
-
Elektriske laken (inkludert trekk)
-
-
Legge sengeteppe inn i trommelen
Brett laken eller sengetepper til en
1.	
fjerdedel av original størrelse.
Legg lakenet eller sengeteppet inn i
2.	
trommelen.
Brett det mens du legger det inn i
trommelen.
Begge endene av lakenet skal rettes ut
inni trommelen.
Forsiktig
IKKE rull lakener eller sengetepper
til baller, eller brett dem tilfeldig.
Dette kan føre til store vibrasjoner og
skade på vasken eller maskinen.
Merk
Unngå å bruke laken-nett. De
forhindrer vasken i å snurre korrekt.
Outdoor (Utendørs)-program
Sikre at merket på hvert tøy som skal
vaskes viser enten vaske-, håndvask- eller
ingen rensing-symbolet ( , , ).
Vaskbar
Syntetisk stoff for utendørs klær, for
eksempel regntøy, overtrekkjakker og
bukser - opp til 3 kg
Ikke vaskbare
Klær med bomullsdetaljer eller dun
-
-
Soveposer og syntetiske varetrekk
-
-
Merk
Lukk glidelås og knpp igjen tøy før
-
-
vasking.
Ikke vask klær i vaskenett for seg
-
-
selv fordi vasken vil bli ubalansert og
ikke godt vasket.
Vannavstøtende detaljer kan bli
-
-
utvasket over tid. For å gjenopprette
vannavstøtningen, kan du stryke
klesplagget på lav temperatur,
tørke det i en tørketrommel eller
føre på kommersielt tilgjengelig
vannavstøtende middel. Hvis et
middel blir brukt, må du følge
produktets instruksjoner, eller
instruksjonene på klesplagget.
Vi anbefaler å legge ut håndklær
-
-
foran maskinen når man skal
ta ut vannavstøtende klær etter
sentrifugering, fordi det kan dryppe
vann av klærne.
Side: 19
Ekstrafunksjoner: Alternativer
20 - Vaskeinstruksjoner
En kombinasjon av forskjellige funksjoner
kan programmeres for vasken avhengig
av programmet. Du kan også endre
innstillinger, for eksempel tastatur lyd og
språk.
Merk
Noen ekstrafunksjoner kan ikke brukes
med bestemte programmer. (Se
sidene 16-17.)
Elementer med et strek vist, er
utilgjengelige funksjoner. Hvis du
velger en utilgjengelig funksjon, vil en
alarmlyd høres.
Stille inn skjermspråk
Du kan velge skjermspråk fra de følgende
språkene:
English
-
- Русский
-
-
Deutsch
-
- Svenska
-
-
Français
-
- Dansk
-
-
Italiano
-
- Norsk
-
-
Español
-
- Suomi
-
-
Nederlands
-
-
Trykk på Option (Alternativ)-knappen.
1.	
Option Help
Time
r/min
Cotton
40
C
2:05
200
Trykk på
2.	 -knappen.
Option Help
Time
r/min
C
Speed/Eco
Easy Ironing
Stain Master
Normal
Off
Off
1
10
Trykk på
3.	 -knappen.
Option Help
Time
r/min
C
Speed/Eco
Easy Ironing
Normal
Off
10
10
Language English
Trykk på
4.	 -knappen til ønsket
språk er valgt.
Option Help
Time
r/min
C
Language
English Francais
Deutsch Svenska
1
11
Trykk på
5.	 knappen, Option
(Alternativ)-knappen, eller ikke gjør
noen handling på 7 sekunder.
Språket blir valgt, og skjermen går
tilbake til Option (Alternativ)-skjermen.
Utfør en av de følgende handlingene
6.	
for å gå ut av Option (Alternativ)-
skjermen.
Trykk på Option (Alternativ)-knappen,
-
-
eller ikke gjør noen handling på 7
sekunder.
Skjermen går tilbake til Main (Hoved)-
skjermen.
Skjermen for den respektive funksjonen
blir vist.
Side: 20
Ekstrafunksjoner: Alternativer
Vaskeinstruksjoner - 21
Trykk på
4.	 eller -knappen
til ønsket alternativ er valgt, og
trykk så på -knappen, Option
(Alternativ)-knappen, eller ikke gjør
noen handlinger på 7 sekunder.
Alternativet blir valgt, og skjermen går
tilbake til Option (Alternativ)-skjermen.
Utfør en av de følgende handlingene
5.	
for å gå ut av Option (Alternativ)-
skjermen.
Trykk på Option (Alternativ)-knappen,
-
-
eller ikke gjør noen handling på 7
sekunder.
Skjermen går tilbake til hovedskjermen.
Skjermen for den respektive funksjonen
blir vist.
Speed/Eco (Hastighet øko)
Du kan forkorte vaskesyklusen eller spare
energi.
Speed/Eco
Easy Ironing
Stain Master
Normal
Off
Off
1
10
Funksjon Beskrivelse
Normal
Wash
(Normal
vask)
Normal vaskesyklus
Speed
(Hastighet)
Vasketiden vil bli kortere
enn de grunnleggende
programmene, og passer
for lett skitne klær.
Eco (Øko) Vaskingen bruker mindre
energi og vann, men tar
lenger tid.
Merk
Speed (Hastighet) og Eco (Øko)-
funksjonene kan ikke brukes sammen
med Stain Master (Flekprogram)-
funksjonene.
Velge andre Option
(Alternativ)-funksjoner
Trykk på Option (Alternativ)-knappen.
1.	
Option (Alternativ)-skjermen vises.
Speed/Eco
Easy Ironing
Stain Master
Normal
Off
Off
1
10
For å avbryte innstillingen, hopp til punkt
5.
Trykk på
2.	 -knappen eller
-knappen til ønsket språk er valgt.
Mode
Buzzer On
On
OPerationSound
6
10
Trykk på
3.	 -knappen.
For flervalgsfunksjoner, vises den valgte
-
-
funksjonsmenyen.
Rinseonly
Spinonly
Mode
1
6
For velgerknapper med On/Off (På/Av),
-
-
endres innstillingen fra On (På) til Off
(Av) eller motstatt. Hopp så til trinn 5.
ExtraRinse
Prewash
Mode
Off
Off 4
10
ExtraRinse
Prewash
Mode
On
Off 4
10
Side: 21
Ekstrafunksjoner: Alternativer
22 - Vaskeinstruksjoner
Easy Ironing (Lettstrykt)
Gjør strykingen lettere ved å sentrifugere
vasken din forsiktigere (ved 800 r/min eller
mindre).
2
10
ExtraRinse Off
Easy Ironing
Stain Master
Off
Off
Etter at vasken er ferdig, blir tøyet dreid
-
-
rundt innimellom i opp til 30 minutter
eller til døren åpnes.
Reduserer krøllete klær, og hjelper til å
-
-
løse opp sammenviklet tøy.
Du kan aktivere eller deaktivere
-
-
funksjonene og Easy Ironing (Lettstrykt)
under en vaskeprosess, men ikke etter
at den er ferdig.
Stain Master (Flekprogram)
Du kan velge en av 23 Stain Master
(Flekprogram)-funksjoner som passer best
for den spesifikke flekken. Ekstrafunksjoner
blir automatisk lagt til vaskeprogrammet.
3
10
ExtraRinse
Prewash
Off
Off
Stain Master Off
Merk
Hvis en av Stain Master (Flekprogram)
-funksjonene er valgt, blir vasketiden
forlenget med omtrent 60 minutter til
100 minutter.
Type vaskemiddel eller små mengder
vaskemiddel påvirker effekten av Stain
Master (Flekprogram).
Vennligst bruk riktig mengde
vaskemiddel.
Merk
Mengden vaskemiddel du skal bruke
avhenger av de følgende faktorene:
Hvor skitten vasken er
-
-
Mengden klær som skal vaskes
-
-
Vannets hardhet
-
-
Stain Master (Flekprogram) -funksjoner
består av de følgende funksjonene:
Cuff Grime
-
-
(Krage)
Tea (Te)
-
-
Socks (Sokker)
-
- Juice (Juice)
-
-
Sweat (Svette)
-
- Soft Drinks
-
-
(Min.Vann)
Blood (Blod)
-
- Fruit (Frukt)
-
-
Deo.Stains
-
-
(Deo Flekk)*
Vegetable
-
-
(Grønnsaker)
Mud (Gjørme)
-
- Tomato (Tomat)
-
-
Grass (Gress)
-
- Sauce (Saus)
-
-
Lipstick
-
-
(Leppestift)
Oil (Olje)
-
-
Make-up (Sminke)
-
- Butter (Smør)
-
-
Red wine (Rødvin)
-
- Egg (Egg)
-
-
Beer (Øl)
-
- Chocolate
-
-
(Sjokolade)
Coffee (Kaffe)
-
-
	 Funksjonen for Deo.Stains (Deo Flekk)
*
er for gulfarger som forårsakes av
svette og deodoranter (antiperspiranter).
Extra Rinse (Ekstra skylling)
Du kan skylle vasken din grundigere med
en ekstra skylleprosess.
ExtraRinse
Prewash
Mode
Off
Off 4
10
Du kan aktivere eller deaktivere
funksjonene Extra Rinse (Ekstra skylling)
under en vaskeprosess, men ikke etter at
den er ferdig.
Side: 22
Ekstrafunksjoner: Alternativer
Vaskeinstruksjoner - 23
Prewash (Forvask)
Du kan bruke forvasksyklusen for svært
skitten vask.
5
10
Prewash
Mode
Off
Buzzer On
Mode (Programvelger)
Du kan velge en enkel prosess, eller
kombinere flere prosesser ved å velge
Mode (Programvelger)-funksjoner.
Mode
Buzzer On
On
OPerationSound
6
10
Merk
Du kan ikke velge individuelle
vaskefunksjoner i programmet Rapid
15 (Hurtig 15).
Funksjon Beskrivelse
Rinse only
(Kun skylling)
Skyll vasket klesvask
(Skyllevannet blir igjen)
Spin only
(Kun
sentrifugering)
Sentrifuger vasket
klesvask
Rinse hold
(Avvent
centrifuge)
Vask og skyll klesvasken
(Skyllevannet blir igjen)
Rinse + Spin
(Skyll +
sentrifuge)
Skyll og sentrifuger
vasket klesvask
Drain only
(Kun uttapping) Tapp ut vannet fra
trommelen
Når du starter vaskingen, blinker
-
-
prosessvisningen for å vise at
funksjonen er i gang.
Med funksjonene Spin only (Kun
-
-
sentrifugering), Rinse only (Kun skylling)
eller Rinse + Spin (Skyll + sentrifuge)
starter kjøringen fra tømmeprosessen
hvis det er vann i trommelen.
Buzzer (Lydsignal)
Du kan sette lydsignalet til å høres eller
ikke når vasken er ferdig.
Buzzer On
On 7
10
OPerationSound
Brightness
Operation sound (Tastatur
lyd)
Du kan sette tastatur lyd til å høres eller
ikke.
8
10
On
OPerationSound
Brightness
Language English
Brightness (Lys)
Du kan velge lysstyrken på skjermen.
9
10
Speed/Eco Normal
Brightness
Language English
Side: 23
Ekstrafunksjoner: Andre
24 - Vaskeinstruksjoner
Temperatur,
trommelhastighet og tid
Trykk på knappen for ønsket
1.	
funksjon.
Skjermen for den respektive funksjonen
blir vist.
1200
1400
1000
r/min
Trykk på
2.	 eller -knappen
til ønsket verdi er valgt.
	
Utfør en av de følgende handlingene
3.	
for å stille inn valgt verdi.
Trykk på
-
- -knappen eller den
funksjonsknappen du trykket på i
fremgangsmåte 1, eller ikke gør noe
på 7 sekunder.
Verdien blir valgt, og skjermen går
tilbake til Main (Hoved)-skjermen.
Skjermen for den respektive funksjonen
blir vist.
Tid
Du kan bruke Time (Tid)-funksjonen til å
forhåndsinnstille tiden før vasken er ferdig.
Du kan ikke forhåndsinnstille
-
-
programmene Wool (Ull) og Silk/Lingerie
(Silke/undertøy).
Vasken kan fullføres før eller etter
-
-
forhåndsinnstilte tider avhengig av typen
vask, temperaturen og forholdene med
vannforsyning og drenering.
For å avbryte forhåndsinnstilt tid,
-
-
trykker du på Off (Av)-knappen. (Alle
innstillinger blir avbrutt.)
Merk
IKKE bruk vaskemidler som
ikke oppløses skikkelig med
forhåndsinnstilt funksjon, fordi
vaskemidlet kan klumpe seg opp før
vasken starter, og ikke flyte ut.
Barnelås
Barnelåsen hindrer barn i å klatre inn
i trommelen og bli stengt inne. Denne
funksjonen holder døren lukket og låst
selv når maskinen ikke er i bruk. Den
deaktiverer også kontrollknappene.
Aktivere / deaktivere barnelåsen
Slå på maskinen.
1.	
Trykk og hold inne Option
2.	
(Alternativ)-knappen i minst 5
sekunder.
og -symbolene vises for å vise at
barnelåsen er aktivert.
For å deaktivere, holder du inne
3.	
Option (Alternativ)-knappen igjen i 5
sekunder.
Ignorer tre pip som høres, og hold
Option (Alternativ)-knappen inne til den
låses opp.
Neste valgbare verdier
Nåværende valgt verdi
Side: 24
Etter vaskingen er startet
Vaskeinstruksjoner - 25
Nødvendig tid
Tiden avhenger av programmene og
temperaturinnstillingene som har blitt valgt.
Den faktiske tiden kan variere noe fra
-
-
det som vises.
Viste tider inkluderer tiden som skal til
-
-
for å fylle på vann og tappe det ut, og
på den dermed kan det variere med
vanntrykk, drenering og mengden
vasketøy.
Dersom du endrer funksjonene under
-
-
vaskingen, kan den viste tiden endres.
Hvis vasketøyet i trommelen må
-
-
ballanseres, vil tiden bli forlenget.
Endre innstillinger
Etter at vaskingen har startet, kan ikke
program, temperatur og forhåndsinnstilt tid
endres.
For å endre programmet eller
-
-
temperaturinnstillingene, må maskinen
slås av og på igjen.
For å endre innstillingene for skylling eller
-
-
sentrifugering under vaskingen, trykker
du på pauseknappen når maskinen er full
av vann.
Du kan endre trommelhastighet, Extra
-
-
Rinse (Ekstra skylling) og Easy Ironing
(Lettstrykt) under vaskingen.
Ingen innstillinger kan endres etter at
-
-
vaskeprosessen er ferdig.
Låse opp døren
Døren låses automatisk under bruk, og
-symbolet vises mens døren er låst. Et klikk
kan høres når døren låses eller låses opp.
Merk
Mens døren er låst, hvis maskinen
-
-
blir slått av eller hvis det skjer et
strømbrudd, blir døren låst helt til
strømmen blir slått på igjen.
Dette er forskjellig fra
-
-
barnesikkerhetslåsen. (Se side 24.)
Trykk på startknappen for å låse opp
døren under drift.
Etter omtrent 1 minutt, slutter trommelen å
snurre, og døren blir automatisk låst opp.
Hvis døren ikke åpnes, se side 29.
Forsiktig
Hvis du må låse opp døren
midt i programmet, må du sikre at
vann fra trommelen ikke flyter ut på
gulvet.
Vann og såpeskum kan komme ut av
døren og døråpningen. Det kan være
nødvendig å ha et håndkle for å tørke
det opp.
Side: 25
Vedlikehold
26 - Vedlikehold
Rense utsiden av maskinen
Rens utsiden av maskinen med en
myk klut og mild såpe, for eksempel
kjøkkensåpe og såpevann.
Advarsel
IKKE sprut vann over apparatet.
-
-
IKKE bruk flytende vaskemidler,
-
-
tynnere eller produkter som
inneholder alkohol eller parafin.
Rengjøre trommelen
Hvis du bruker kun kaldt vann i maskinen,
kan bakterier samle seg på innsiden av
trommelen og utgi lukt. Du kan unngå dette
ved å kjøre 90 °C Cotton (Bomull) en gang
i måneden. (Hvis du bruker en flekkfjerner,
må du følge fabrikantens instruksjoner.)
Forsiktig
Viruser og bakterier blir ikke
drept i vanntemperaturer på
40 °C. Patogener kan spres med
sammenblanding av klær og på den
måten spre sykdommer.
Patogener dør ved 60 °C eller høyere.
Likevel er det unødvendig å bruke
vanntemperaturer opp til 90 °C.
Merk
IKKE legg skittentøy eller vaskemiddel
inn i maskinen mens den renses.
Hvis du bruker rengjøringsmiddel for
vaskemaskin eller blekemiddel, må du
tilsette det i vaskemiddelskuffen før du
begynner vasken. Omtrentlig mengde som
skal brukes i er 30 ml. (Se sidene 10-11.)
Rengjøre
vaskemiddelskuffen
Vaskemiddelrester samles fort opp hvis
du ikke rengjør vaskemiddelskuffen
regelmessig.
Vaskemiddelrester kan utvikle mugg.
Trekk ut vaskemiddelskuffen.
1.	
Fjern vaskemiddelskuffen ved å løfte
2.	
samtidig som du trekker den ut.
Sett fingeren på fliken nær fronten
3.	
på tøymyknerlokket, og trykk
det oppover for å løsne det fra
vaskemiddelskuffen.
Vask bort det gamle vaskemidlet med
4.	
vann.
Bruk en klut til å tørke bort vannet fra
maskinen.
Tøymykner-deksel
Side: 26
Vedlikehold
Vedlikehold - 27
Fest hullet på tøymykner-deksel med
5.	
et klikk til skuff for vaskemiddel, for
å sette tøymykner-deksel tilbake
til opprinnelig posisjon. Så setter
du skuff for vaskemiddel tilbake i
maskinen.
Rengjøre dørforseglingen og
vinduet
Gjør det følgende etter hver vask:
Fjern eventuelle ting fra dørforseglingen.
-
-
Tørk av vinduet og forseglingen slik at
-
-
du fjerner lo og flekker.
Rengjøre avløpsfilteret
Vi anbefaler å rengjøre avløpsfilteret hver
måned. Filteret kan være tettet til av lo som
reduserer vannstrømningen.
Slå av og koble fra maskinen.
1.	
Åpne og ta ut avløpsfilteret. Plasser
2.	
så en beholder under den for å samle
opp dreneringen.
Trekk ut pumpeslangen, og ta av
3.	
lokket for å tømme ut vannet.
Etter at alt vann er tappet ut, skal
4.	
du forsiktig løsne avløpsfilteret. Mer
vann kan renne ut.
Dette er normalt.
Drei avløpsfilteret mot klokken for å
5.	
skru det av. Ta det så ut.
Fjern lo og avfallsstoffer.
6.	
Sett tilbake avløpsfilteret.
7.	
Sett lokket og pumpeslangen tilbake i
8.	
opprinnelig posisjon.
Forsiktig
VÆR FORSIKTIG når du tapper ut
varmt vann.
Lokk
Pumpeslange
Avløpsfilter
Side: 27
Vedlikehold
28 - Vedlikehold
Rengjøre
vannforsyningsfilteret
Rengjør filteret dersom det ikke fylles på
tilstrekkelig med vann .
Skru av kranen.
1.
Slå på maskinen.
2.
Velg Cotton (Bomull)-programmet, og
3.
trykk på startknappen.
Etter ett minutt slår du av maskinen.
4.
Vann har blitt tappet ut av
vannforsyningsslangen.
Koble fra vannforsyningsslangen fra
5.
maskinen.
Rengjør filteret som sitter på
6.
baksiden av maskinen.
Bruk en liten børste, for eksempel en
tannbørste .
Hvis maskinen er utstyrt med slange
7.
med en vannforsyningsventil, må
du stenge vannforsyningskranen,
koble slangen fra kranen og så rense
filteret på slangen på samme måte.
Koble til vanntilførselsslangen igjen.
8.
Stram plastskjøtene godt .
Skru på kranen og se etter lekkasjer.
9.
Forhindre at
vannforsynningsslangen
fryser
Hvis maskinen leveres under kalde
værforhold, må den få stå i romtemperatur i
24 timer etter montering, og før bruk . Dette
vil sikre at vannforsyningsslangen ikke er
tilstoppet med is .
Hvis din vannforsyningsslange fryser, må
du gjøre som følger:
Pakk inn skjøtene på
1.
vannforsyningsslangen med varme
håndklær.
Ha 2 til 3 liter varmt vann i
2.
trommelen.
Start vasken med funksjonen
3.
Drain only (Kun uttapping) i Mode
(Programvelger)-funksjonen, ved å
bruke Option (Alternativ)-knappen.
(Se sidene 21 og 23.)
Skjøter
Uttak
Vannforsyningsslange
ca
50 °C
Side: 28
Kontrolliste ved feil
Problemløsning - 29
Problem Årsak
Vaskemaskin
Knappene virker ikke. Programmet, temperaturen og prosessinnstillingene
-
-
kan ikke endres mens vaskingen pågår (skyllingen eller
sentrifugeinnstillingene kan endres).
Barnelåsen kan være aktivert. (Se side 24.)
-
-
Døren kan ikke
åpnes.
Dørlåsen kan være aktivert. (Se side 25.)
-
-
Barnelåsen kan være aktivert. (Se side 24.)
-
-
Vanntemperaturen eller vannivået kan være for høyt.
-
-
Uvanlig lukt Gummideler kan avgi lukt når du begynner å bruke
-
-
maskinen, men lukten vil forsvinne etter hvert.
Du kan vaske trommelen ved å kjøre programmet på
90 °C. (Se side 26.)
Vask
Det kommer ikke
vann inn i maskinen.
Vannkranen kan være stengt.
-
-
Vannforsyningsslangen kan være frosset. (Se side 28.)
-
-
Vannforsyningen kan være stengt.
-
-
Vannforsyningsfilteret kan være tilstengt. (Se side 28.)
-
-
Det er bare en liten
mengde vann.
Hvis du pauset vaskingen og så startet den på nytt, kan
-
-
maskinen drenere ut noe vann.
IKKE tøm vann inn gjennom døren.
Vann samler seg opp
under vaskingen.
Dette er normalt; vannet leveres automatisk dersom
-
-
mengden vann minker. Ved for store belastninger, kan
vannet fylles opp flere ganger.
Vann tømmes ut
under vaskingen.
Dette er normalt, vannet tømmes ut regelmessig, og fylles
-
-
opp for å vaske bort overflødig skum. Denne funksjonen
kalles skumpåvisning.
Side: 29
Kontrolliste ved feil
30 - Problemløsning
Problem Årsak
Skylling/Sentrifugering
Vann kommer ikke
inn i maskinen under
skyllingen.
Før skylling sentrifugerer maskinen for å tømme ut
-
-
gjenværende vann. Vannet fylles opp etter dette.
Skyllingen begynner
før sentrifugeringen
er ferdig.
Maskinen kan ha påvist en ubalansert last, som er
-
-
forårsaket av at klærne flytter seg til en side av trommelen,
så skyllingen startet automatisk for å korrigere ubalansen.
Etter vaskingen kan overskuddsskum bli igjen, så vannet
-
-
blir tappet ut og fylt på igjen for å vaske det bort. Denne
funksjonen kalles skumpåvisning.
Under sentrifugering,
stopper og roterer
trommelen flere
ganger.
Dette er normalt; maskinen har påvist en ubalansert last,
-
-
og prøver å korrigere den.
Skum og vann blir
igjen i døren eller
dørforseglingen.
Selv om noe skum og vann kan være igjen avhengig av
-
-
statusen på vasken og mengden vaskemiddel som er
brukt, er ytelsen på skyllesyklusen upåvirket.
Sentrifugeringen
starter og stopper
flere ganger.
Dette er normalt; uregelmessig spinning bidrar til at
-
-
sentrifugeringen foregår stille.
Vasken kan være for lett. Hvis det er tilfellet kan du legge
-
-
inn ett eller to badehåndkle.
Tid
Den viste tiden som
gjenstår endres.
Gjenstående tid er beregnet og korrigeres fortløpende.
-
-
Derfor kan tiden som vises endres.
Gjenstående tid øker dersom ekstra skylling og
-
-
sentrifugering er nødvendig for å korrigere ubalanse, som
forårsakes av at vasken flytter seg til en side i trommelen.
Side: 30
Kontrolliste ved feil
Problemløsning - 31
Problem Årsak
Såpe
og
skum
Det er ikke såpe
eller nesten ikke noe
skum.
Mengden skum varierer avhengig av temperatur, nivå og
-
-
hardhet på vannet.
Du kan ha hatt vaskemiddel i pulverform direkte i
-
-
trommelen; du må ha den i vaskemiddelskuffen.
Du bruker kanskje ikke nok vaskemiddel.
-
-
Du bruker kanskje et vaskemiddel med redusert
-
-
skumming.
Svært skitne klær, og større mengder vask kan redusere
-
-
mengden skum.
Det er mye skum. Mengden skum varierer avhengig av temperatur, nivå og
-
-
hardhet på vannet.
Du kan ha brukt for mye vaskemiddel.
-
-
Typen vaskemiddel du bruker kan lage mye skum.
-
-
Tøymykneren flyter
over.
Tøymykneren kan ha oversteget MAKS-nivået i
-
-
vaskemiddelskuffen. (Se side 11.)
Du kan ha sølt væske ved å lukke skuffen for hardt.
-
-
Etter at vasken er
ferdig, er det igjen
vaskemiddel i
pulverform.
Du kan ha hatt vaskemiddel i pulverform direkte i
-
-
trommelen; du må ha den i vaskemiddelskuffen.
Støy
Det er uvanlig støy
eller vibrasjon.
Det kan være metallelementer i trommelen.
-
-
Ankerbolten er kanskje ikke fjernet. (Se side 36.)
-
-
Maskinen står kanskje på en hellende eller ustabil
-
-
overflate.
Hvis ingen av delene over er årsaken, må du kontakte ditt
lokale kundeservicesenter.
Det er støy når
vannet tappes ut.
Dette er normalt, det er støyen som kommer fra
-
-
tømmepumpen.
Viften lager lyder. Dette er normalt; viften kjøler ned de elektriske delene.
-
-
Side: 31
Kontrolliste ved feil
32 - Problemløsning
Problem Årsak
Annet
Strømforsyningen
kutter ut mens
maskinen er på.
Maskinen vil stoppe, og vil ikke starte av seg selv når
-
-
strømmen kommer tilbake. Du må velge et program og
starte på nytt.
En kretsbryter løser
ut strømforsyningen.
Maskinen stopper og vil ikke starte av seg selv når du
-
-
tilbakestiller bryteren. Du må finne ut hva som forårsaket
at bryteren løste ut, og løse det problemet. Så tilbakestiller
du bryteren for å slå på strømforsyningen igjen, og slår på
maskinen igjen.
Vannforsyningen
avbrytes.
Når vannet tilsettes igjen, kan det til å begynne med
-
-
være urent. Du må koble fra vannforsyningsslangen
og tappe ut det urene vannet gjennom kranen. Sikre at
vannforsyningsslangen har blitt koblet til før du bruker
maskinen igjen.
Skjermen er uklar. Maskinen kan være skarpt belyst eller i et solrikt område.
-
-
Side: 32
Feilmelding
Problemløsning - 33
U11
Kan ikke tappe ut
Hva må gjøres
Kontroller avløpsslangen for et av de følgende problemer.
Den tilstoppes.
-
-
Åpningen er under vann.
-
-
Den er lenger enn 3 meter.
-
-
Vannet er frosset.
-
-
Rens utløpsfilteret dersom det tilstoppes. (Se side 27.)
Etter at problemet er løst, åpner du døren, lukker den og så
starter vasken igjen.
U12
Døren er åpen
Hva må gjøres
Sikre at døren er skikkelig lukket.
U13
Kan ikke
sentrifugere
Maskinen har blitt laget for å påvise ubalansert last, spesielt små
laster, for å sikre stille drift og for å oppnå de beste resultatene.
Dette er ikke en feil. Utfør en av de følgende løsningene.
Hva må gjøres
Vasken er for tung, løs opp floker i klær.
-
-
Vasken er for tung fordi ting som laken er for tunge. Reduser
-
-
lasten.
Hvis vasken er for lett, kan du legge til ett eller to håndkle.
-
-
Hvis maskinen står på et ustabil eller ugjevn overflate, må du
-
-
endre plasseringen.
Etter at problemet er løst, åpner du døren, lukker den og så
starter vasken igjen.
U14
Kan ikke levere
vann
Hva må gjøres
Sjekk for ett av de følgende problemene.
Kranen er stengt.
-
-
Vannrøret eller slangen er frosset.
-
-
Vannforsyningen kan være forhindret.
-
-
Vannforsyningsfilteret er tilstengt. (Se side 28.)
-
-
Etter at du har korrigert problemet, må du åpen døren, lukke den,
og så starte vasken igjen.
Hvis det røde merket vises i slangen med vannforsyningsventil,
har det blitt en stopp i vannforsyningen.
Du må erstatte den med en ny slange.
Slange med vannforsyningsventil (No.AXW12C-7SR0)
H01
En feilmelding som starter med H.
Hva må gjøres
Trykk på Off (Av)-knappen. Hvis skjermen forbli på, eller dersom
den vises igjen når du trykker på Startknappen, må du koble fra
maskinen og kontakte ditt lokale kundeservicesenter.
Side: 33
Velge rett plassering
34 - Installasjonsinstruksjoner
Bære maskinen
Maskinen må bæres av to eller flere
mennesker.
Start med å lene maskinen bakover.
En person skal stå bak den, og holde
i baksiden på toppanelet. Den andre
personen skal ta tak i bunnkanten i fronten.
Det rette stedet for
maskinen
Sikre at det er nok plass for maskinen og at
åpningen i foten ikke er hindret av et teppe.
582
596
240
516
594
625
38
845
Dimensjoner i millimetere
Forsiktig
Plasser maskinen på en flat,
-
-
stabil overflate for å unngå store
variasjoner og støy.
IKKE plasser maskinen i direkte
-
-
sollys eller på et sted der
temperaturer kommer under
frysepunktet.
IKKE la metalldeler på maskinen
-
-
komme i kontakt med metallbøtter
eller andre apparater.
Side: 34
Velge rett plassering
Installasjonsinstruksjoner - 35
Plassere en innebygget
vaskemaskin
Du trenger et oppstillingssted som er
-
minst 60 cm bredt .
Det er nødvendig med minst 2 mm
klaring på sidene, og 3 mm klaring over
og bak maskinen .
Benken over maskinen må festes godt til
-
de tilstøtende skapene .
I stedet for standard toppanel, må
-
du få en teknikker til å montere et
metalldeksel .
Pluggen må være lett tilgjengelig etter
-
installasjonen .
Metalldeksel (AXW4595-7SR0)
Metalldeksel
Side: 35
Flytting og installasjon
36 - Installasjonsinstruksjoner
Fjerne ankerboltene
Fire ankerbolter holder det indre i
maskinen på plass under transport . Fjern
dem før du installerer . Bruk skrunøkkelen
som følger med maskinen . Følg de
følgende instruksjonene .
Merk
Ankerboltene må fjernes før maskinen
brukes .
De kan forårsake sterke vibrasjoner .
A B
Bruk B-siden av skrunøkkelen for å
1.
løsne de fire boltene.
B
Trekk ut boltene horisontalt.
2.
Fjern skruene som er på siden av
3.
boltehullene.
Trykk hvert deksel (følger med
4.
tilbehøret) over hvert boltehull, og
sikre dem så med skruene du fjernet
i trinn 3.
Merk
Vær sikker på at du tar vare på
ankerboltene, fordi de brukes når
du skal transportere maskinen .
Hvis maskinen overleveres til en
annen person, må du sikre at du gir
vedkommende ankerboltene .
Pass på at dekslene til bolthullene helt
sikkert er festet . Dersom dette ikke
overholdes, kan det føre til at vann
kommer inn i vaskemaskinen og føre
til funksjonsfeil .
Flytte maskinen
Merk
Sikre at du monterer ankerboltene i
maskinen .
Før du flytter maskinen
Lukk kranen og kjør maskinen for
-
å tømme den for vann . Tapp ut
gjenværende vann fra pumpeslangen .
(Se side 27 .)
Fjern trykket i vannforsyningsslangen,
-
og ta den av .
Koble fra strømkabelen .
-
Sett på ankerboltene . (Se side 37 .)
-
Side: 36
Flytting og installasjon
Installasjonsinstruksjoner - 37
Sett på ankerboltene
Skru av og fjern dekslene.
1.
Trekk ut boltene til spissene er jevnt
2.
med spissene på mansjettene.
Be noen holde toppen av trommelen og
trekke den forover .
Sett inn transportbeskyttelsene.
3.
Stram hver bolt slik at fjærene
4.
strekkes ut omtrent 26 mm.
B
Vatre opp maskinen
Bruk et vater når du justerer .
For å justere føttene, bruker du A-siden på
skrunøkkelen .
A B
Løsne låseskruen på hver fot ved å
1.
skru den med klokken.
Juster hver fot ved å skru den med
2.
eller mot klokken.
Bruk en vater for å sikre at maskinen
3.
står helt rett.
Stram hver låseskrue ved å skru den
4.
mot klokken.
Forsiktig
Sikre at alle låseskruer er strammet
godt, og at føttene fremdeles er
skrudd fast i maskinen.
Hvis du ikke gjør det, vil maskinen
bevege seg .
26 mm
Samme nivå
Låsemutter
Fot
Side: 37
Koble til slanger og strømforsyning
38 - Installasjonsinstruksjoner
Vannforsyningsslange
Forsiktig
IKKE koble til
-
-
vannforsyningsslangen til
kombinasjonskranen.
IKKE vri, klem, endre eller kutt
-
-
slangen.
Optimalt vanntrykk i vannledningsnettet
-
-
er 0,03 - 1,0 MPa. Hvis vanntrykket
overskrider denne verdien, må det
installeres en trykkreduserende ventil.
Vannflyten fra kranen må være mer enn
-
-
5 L/min.
Koble til vanntilførselsslangen
Fest en ende på slangen til
1.	
vanninntaket bak på maskinen og
stram skjøten for hånd.
Fest den andre enden på slangen på
2.	
kranen og stram den på samme måte.
Åpne kranen sakte og sikre at det
3.	
ikke er noen lekkasjer rundt skjøtene.
Skjøtene er utsatt for vanntrykk.
Følg instruksjonene i denne delen for å forhindre vannlekkasje. Hvis du ikke er sikker, må du
be en servicerepresentant om å sette på slangene.
Lengder på slanger og kabler
Tilkoblinger på venstre side				 Tilkoblinger på høyre side
~ 105 cm ~ 135 cm
~ 130 cm ~ 90 cm
~ 100 cm ~ 140 cm
0
–
maks.
100
cm
min. 10 mm min. 10 mm
3/4” 3/4”
Slange med
vannforsyningsventil
Standard slange
Side: 38
Koble til slanger og strømforsyning
Installasjonsinstruksjoner - 39
Lekkasjesikkert system
Maskinen er utstyrt med et system som er
laget for å sikre vannlekkasjer . Systemet
inkluderer de følgende komponentene .
1) Lekkasjesensor
Denne sensoren vil avbryte driften
på maskinen dersom det oppdager
lekkasjer . Den er plassert på bunnplaten
på maskinen . Hvis en lekkasje påvises
vil en feilmelding som begynner med
H, for eksempel H 01, vises . I det
tilfellet må du ta kontakt med ditt lokale
kundeservicesenter .
2) Oversvømmelsesbeskyttelse
Hvis vann i maskinen øker til et bestemt
nivå, vil denne funksjonen stoppe
vanntilførselen og aktivere utpumpingen .
Vannslange
Forsiktig
IKKE vri, trekk ut eller bøy
utløpsslangen.
Før avløpet til en vask eller lignende
Forsiktig
Sikre utløpsslangen slik at den
-
ikke kommer utenfor vasken.
Forsiktig
IKKE steng igjen vasken der
-
utløpet er. Sikre at dreneringen inn
i utløpet er tilstrekkelig.
IKKE la åpningen på
-
utløpsslangen dyppe ned i
utløpsvannet.
Dette kan føre til at vannet flyter
tilbake til maskinen .
Drenere til en dreneringsslange
Koble til strømforsyningen
Forsiktig
Navneplaten indikerer korrekt
strømstyrke som maskinen
trenger. Sikre at strømforsyningens
spesifikasjoner i ditt område passer
til informasjonen som er angitt her.
Albue
Navneplate
Side: 39
Kontroll etter installasjon
40 - Installasjonsinstruksjoner
Kontrolliste ved installasjon
3
2
4
6
5
7 1
5 6 5 6
5) Justerbare føtter
Er de skrudd sikkert fast i maskinen?
6) Føttenes underlag
Står de flatt?
Hvis maskinen ikke er i vater, kan det
komme unormale lyder når vannet
tappes ut .
7) Strømforsyning
Er husets strømforsyning på AC 220 V
til 240 V?
1) Ankerbolter
Har du fjernet dem, og festet dekslene
skikkelig?
2) Plassering
Er maskinen på en flat, stabil overflate?
Går den uten vibrering?
3) Vannforsyningsslange
Er den uten lekkasjer?
Er vannforsyningen normal?
4) Utløpsslange
Er den uten lekkasjer?
Drenerer den normalt?
Side: 40
Kontroll etter installasjon
Installasjonsinstruksjoner - 41
Testkjør etter montering
Etter at maskinen har blitt ferdig installert
der den skal brukes, må du kjøre
sentrifugeringen for å sjekke om det lekker
vann, er unormal støy, og om vannet blir
tappet ut skikkelig.
Utfør følgende prosedyre UTEN klær i
trommelen.
Skru på kranen.
1.	
Lukk døren.
2.	
Trykk på On (På)-knappen, og velg så
3.	
Quick 50 (Hurtig 50)-programmet.
Velg funksjonen Spin only
4.	
(Kun sentrifugering) i Mode
(Programvelger)-funksjonen, ved å
bruke Option (Alternativ)-knappen, og
trykk på Startknappen.
Vent til vannet tappes ut.
Mens du holder inne
5.	 og Help
(Hjelp)-knappene, trykker du på On
(På)-knappen.
Help
Når de følgende tallene vises (3
6.	
sekunder), trykker du på Help (Hjelp)-
knappen.
	 8:88		
Help
Gjenstående tid vises som under.
		 0:03
Testen kjøres i omtrent 3 minutter.
Kontroller følgende:
Er det noe unormal støy?
-
-
Sjekk i såfall av maskinen er i vater.
Er det noen vannlekkasje?
-
-
Sikre i såfall at slangene er skikkelig
tilkoblet.
Du kan få de følgende feilmeldingene:
(U11) Kan ikke tappe ut
-
-
Er slangene skikkelig koblet til?
Er avløpet tilstoppet?
(U14) Kan ikke levere vann
-
-
Har du koblet til vannforsyningsslangen
skikkelig, og skrudd på kranen?
Etter at en feil er rettet opp, må du åpne og
stenge døren igjen for å fortsette testen.
Side: 41
Strøm- og vannforbruk
42 - Installasjonsinstruksjoner
Program Temperatur
Øko-funksjonen
er valgt
Last
Strøm
forbruk 2)
Vann
forbruk 2)
Tid
(min) 2)
Cotton (Bomull)
40 °C ―
10 kg 1,05 kWh 90 L 2:05
8 kg 0,88 kWh 63 L 1:50
40 °C 1)
Øko
5 kg 0,57 kWh 50 L 2:45
4 kg 0,48 kWh 40 L 2:45
60 °C 1)
Øko
10 kg 0,85 kWh 63 L 3:45
8 kg 0,65 kWh 50 L 3:45
5 kg 0,72 kWh 50 L 3:05
4 kg 0,55 kWh 40 L 2:55
Cotton Rinse
Plus
(Bomull +
skylling)
60 °C ―
10 kg 1,55 kWh 87 L 3:02
8 kg 1,48 kWh 74 L 2:22
40 °C ―
10 kg 0,87 kWh 87 L 2:12
8 kg 0,85 kWh 74 L 1:57
40 °C Øko
10 kg 0,83 kWh 80 L 3:23
8 kg 0,67 kWh 57 L 2:53
Easy-care
(Stryk lett) 40 °C 1)
―
5 kg 0,70 kWh 55 L 1:32
4 kg 0,56 kWh 45 L 1:22
Wool (Ull) 30 °C ― 2 kg 0,20 kWh 50 L 0:40
Silk/Lingerie
(Silke/undertøy)
30 °C ― 2 kg 0,22 kWh 60 L 0:40
Quick 50
(Hurtig 50) 40 °C ―
5 kg 0,48 kWh 50 L 0:49
4 kg 0,45 kWh 40 L 0:49
Rapid 15
(Hurtig 15)
30 °C ― 2 kg 0,15 kWh 23 L 0:15
15°C Wash
(15°C vask)
15 °C ― 4 kg 0,15 kWh 50 L 1:29
Shirts (Skjorter) 40 °C ― 2 kg 0,42 kWh 35 L 1:08
Sportswear
(Sportsklær)
40 °C ― 3 kg 0,65 kWh 45 L 1:30
Outdoor
(Utendørs)
30 °C ― 3 kg 0,27 kWh 58 L 1:48
Denim (Dongeri) 30 °C ― 2 kg 0,24 kWh 40 L 0:55
1)	Resultater som er beregnet angående Eco (Øko)-funksjonen og maksimal
sentrifugeringshastighet, samsvarer med EN 60456.
2)	Strømmen, vannforbruket og tiden som angis i tabellen kan variere avhengig av
variasjoner i trykk, vannhardhet og temperaturer, romtemperaturer typer og mengde tøy,
spenningsvariasjoner, og hvilke ekstrafunksjoner som brukes.
3) For produktblad i henhold til EU regulativ 1061/2010, vennligst se infomasjon på
http://www.panasonic.no
Side: 42
Spesifikasjoner
Installasjonsinstruksjoner - 43
NA - 140VX4 NA - 168VX4
Gradert spenning 220 - 240 V
Gradert frekvens 50 Hz
Maksimalt energigradert
strøminntak
2000 - 2350 W
Oppvarmende energigradert
strøminntak
2000 W (230 V)
Strømforbruk Av-modus / Venstre On-modus 0,2 W
Maksimal sentrifugehastighet 1400 r/min 1600 r/min
Gjenværende fuktighet 53 % 44 %
Produktets vekt 74 kg
Maksimal masse med tørre klær 10 kg 8 kg
Produktets dimensjoner 596 mm (B) × 625 mm (D) × 845 mm (H)
Vannforbruk Se også “Strøm- og vannforbruk”.
Vanntrykk i kranen 0,03 - 1 MPa

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Panasonic NA-140VX4 ennå.

Spør et spørsmål om Panasonic NA-140VX4

Har du et spørsmål om Panasonic NA-140VX4 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Panasonic NA-140VX4. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med NA-140VX4 Panasonic så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.