Rover 570 C

Outdoorchef Rover 570 C manual

Rover 570 C

Manual for Outdoorchef Rover 570 C på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 104 sider.

Side: 1
67 Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før du tar i bruk din OUTDOORCHEF kulegrill for trekull. Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted. Den inneholder viktig informasjon om sikkerhet, bruk og vedlikehold. FORSIKTIG: Kulegrillen for trekull fra OUTDOORCHEF må ikke brukes som ildsted. SIKKERHETSMERKNADER Mislighold av denne sikkerhetsinformasjonen og forsiktighetstiltak kan føre til alvorlige personskader. Les derfor all sikkerhetsinformasjonen i denne anvisningen nøye før grillen tas i bruk. • Må ikke brukes i lukkede rom! • Ikke la grillen stå uten tilsyn mens den er i bruk. • Plasser grillen i le for vinden før du fyrer opp. • Bruk utelukkende vanlig tennvæske og ta hensyn til informasjonen på forpakningen. • ADVARSEL! Ikke bruk sprit eller bensin til tenning eller ny tenning! Bruk kun tennhjelpemidler iht. EN 1860-3! • Ha aldri tennvæske eller kull som er dynket i tennvæske på varmt eller glødende kull. • Hold 1.5 m avstand til brennbare materialer. • ADVARSEL! Hold barn og kjæledyr unna. • ADVARSEL! Denne grillen blir svært varm og må ikke beveges på under bruk. • Griller med rullehjul skal ikke skyves over ujevnt underlag eller avsatser! • Fjern asken først når den er fullstendig avkjølt. • Bruk alltid grillvotter under grilling og ved innstilling av ventilasjonsåpningene. • Bruk tilsvarende bekledning. Lange, løse ermer tar lett fyr. VIKTIG: Ta godt vare på serienummeret, som du finner på understellet av grillen og på pakkningen. Skriv nummeret ned på baksiden av bruk- sanvisningen. Serienummeret må alltid oppgis ved henvendelser til eller garantikrav som rettes mot forhandleren. Ta godt vare på denne instruksjonen. Den inneholder viktige henvisninger til sikkerhet, bruk og vedlikehold. Artikkelnummeret og betegnelsen for kulegrillen er angitt på velkomstkortet som fulgte med i dokumentmappen. Serie- og artikkelnummeret forenkler behandlingen av eventuelle spørsmål, reservedelsbestillinger og garantireklamasjoner. Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted. Den inneholder viktig informasjon om sikkerhet, bruk og vedlikehold. LOGIN CARD NO
Side: 2
OUTDOORCHEF.COM 68 TILTAK FØR TENNING • Plasser OUTDOORCHEF kulegrill for trekull på et jevnt og sikkert underlag. • Før kullet tennes må du påse at askeskålen er satt korrekt inn og at alle ventilasjonsåpninger er åpnet. Posisjonen til den nedre ventilasjonsåpningen er lett synlig med anvisning på askeskålen. • Varmen kan problemfritt reguleres ved å åpne og lukke ventilasjonsåpningene: Åpnes de, øker temperaturen, og lukkes de, reduseres den. • OUTDOORCHEF anbefaler: Bruk vanlige tennbriketter og papir for å tenne grillen istedenfor tennvæske. • For å oppnå høy og konstant varme, anbefaler OUTDOORCHEF å bruke kullbriketter av høy kvalitet istedenfor vanlig trekull. Oppbevar dette på et tørt sted. • Bruk følgende mengder når du starter opp for din OUTDOORCHEF kulegrill for trekull: TENNING FOR TREKULLGRILLER MED TENNRIST 1. Fjern alt innvendig før tenning av grillen (grillrist, trakt, saftskål, kullrist) slik at det er nok luft tilgjengelig så det kan sikres en optimal brenneffekt. 2. Sett inn den lille tennristen, legg vanlige tennbriketter på den og tenn på disse . Ikke bruk bensin, sprit eller lignende væsker til ten- ning. Ha aldri tennvæske eller kull som er dynket i tennvæske på varmt eller glødende kull. 3. Legg nå inn kullristen og dekk den fortrinnsvis med briketter (se mengde ved tenning i kapittelet TILTAK FØR TENNING) . Pass på at det ikke ligger noen briketter mot kulen. 4. La kullet brenne med åpent lokk i ca. 30-45 minutter til det gløder jevnt og er omgitt av et hvitt belegg. Først da kan du begynne å grille. 420 250 gram 480 500 gram 570 850 gram
Side: 3
69 TENNING FOR TREKULLGRILLER UTEN TENNRIST 1. Fjern følgende deler før tenning av grillen (grillrist, trakt, saftskål) slik at det er nok luft tilgjengelig så det kan sikres en optimal brennef- fekt. 2. Dekk vanlige tennbriketter på kullristen og tenn på . Ikke bruk bensin, sprit eller lignende væsker til tenning. Ha aldri tennvæske eller kull som er dynket i tennvæske på varmt eller glødende kull. 3. Dekk tennbrikettene fortrinnsvis med briketter (se mengde ved tenning i kapittelet TILTAK FØR TENNING) . Pass på at det ikke ligger noen briketter mot kulen. 4. La kullet brenne med åpent lokk i ca. 30-45 minutter til det gløder jevnt og er omgitt av et hvitt belegg. Først da kan du begynne å grille. TO GRILLER I ÉN: TAKKET VÆRE DET ENESTÅENDE EASY SLIDE TRAKTSYSTEMET Trikset med kullet: Det blir bare fylt på på én side. Slik kan man operere med ulike temperatursoner på én og samme grill. Takket være EASY SLIDE-traktsystemet forskyver man grillmaten med en enkel håndbevegelse fra direkte til indirekte varme. Varmen kan optimeres optimalt med en ventilasjonsåpning i lokket og på undersiden av kulen. Den oppfellbare grillristen muliggjør også en bekvem etterfylling av kull under grilling. DIREKTE VARME INDIREKTE VARME Ved direkte grilling og matlaging Ved indirekte grilling, koking og baking Sett EASY SLIDE-trakten i en posisjon slik at åpningen ligger over kullet. Fordel grillmaten direkte over åpningen. Drei åpningen til EASY SLIDE-trakten bort fra kullet og lukk lokket. Hele grillflaten kan nå brukes til indirekte grilling.
Side: 4
OUTDOORCHEF.COM 70 BRUKSANVISNING FOR KULEGRILLEN FOR TREKULL 1. Fordel kullet slik at kun én halvdel av risten er belagt med kull og saftskålen kan settes inn i midten. Den andre halvdelen av risten skal være fri, slik at du under grilling: a. oppnår en optimal lufttilførsel, og dermed maksimal varmeutvikling, og b. enkelt og raskt kan velge mellom indirekte og direkte varme ved å dreie på risten (se TO GRILLER I ÉN: TAKKET VÆRE DET ENESTÅENDE EASY SLIDE TRAKTSYSTEMET) 2. Sett nå saftskålen i midten på kullristen og fyll den med ønsket væske. 3. Først nå legger du inn trakten og grillristen. Pass på at den oppfellbare delen av risten står over traktåpningen slik at begge tappene under på grillristen uten problemer kan settes inn i hullene i trakten som er ment for dette. 4. Drei traktåpningen slik at den står over det brennende kullet. Slik oppnår du en optimal luftsirkulasjon. Først da kan du begynne å grille. 5. Hold alltid øye med varmeutviklingen i grillen før du tilsetter mer kull. Forsiktig dosering er nødvendig for å holde temperaturøkningen under kontroll. For å beskytte grillmaten og grillen, bør ikke temperaturen bli høyere enn 300 °C (626 °F). For høye temperaturer kan deformere grilldelene. 6. Den oppfellbare grillristen letter etterfyllingen av kull under grilling. Drei grillristen slik at den oppfelte delen står over traktåpningen. Fyll etter med briketter og vent i ca. 5–10 minutter med åpent lokk til disse gløder.
Side: 5
71 TIPS OG TRIKS Med indirekte varme • Større kjøttstykker eller hele kyllinger: Takket være EASY SLIDE-trakten er det ikke lenger nødvendig å snu større kjøttstykker under grilling. Varmen fra det glødende kullet stiger opp langs innsiden av grillkulen og fordeler seg jevnt i hele kulen. • Legg grillmaten på den forvarmede grillristen over den lukkede delen av EASY SLIDE-trakten og lukk lokket. La det være litt avstand mellom de enkelte kjøttstykkene. • Når lokket lukkes, brunes grillmaten jevnt fra alle sider, og steken holder seg saftig. • For å ikke overlate noe til tilfeldighetene når du skal grille større stykker, anbefaler vi vår OUTDOORCHEF GOURMET CHECK- kjernetemperaturmåleren for perfekt resultat. Med direkte varme • Mindre kjøttstykker, som biffer, koteletter og pølser: Plasser grillmaten på den forvarmede grillristen over den åpne EASY SLIDE og stek kort uten lokk. Drei EASY SLIDE slik at grillmaten ikke lenger ligger over det glødende kullet, og grill deretter maten ferdig med lokket på. • For å oppnå et optimalt resultat for rask grilling, anbefaler vi den 2-DELTE SMIJERNSRISTEN fra OUTDOORCHEF. • Ikke legg det varme grillokket på plenen. For modeller uten lokklås hhv. lokkholder må du bruke kroken som befinner seg på innsiden av lokket for å henge dette på kanten av den nedre delen av grillen. • Vær oppmerksom på at det alltid befinner seg væske i fettoppsamlingsskålen. • TIPS: For å beskytte kjøttet mot uttørking kan du helle litt vann i saftskålen. Dette vil da fordampe under grilling. Istedenfor vann kan det også brukes fruktsafter og aromatisk tre, slik som vintre eller epletre osv. for å tilsette en deilig smak. • Posisjonen til den nedre ventilasjonsåpningen er lett synlig med anvisning på askeskålen. FORSIKTIG: Ventilasjonsskyveren på lokket må derimot alltid være åpen under grilling (se også BRUKSANVISNING FOR KULEGRILL FOR TREKULL) • OUTDOORCHEF anbefaler å lukke lokket under grilling. Luftsirkulasjonen inni grillen reduserer da grilltiden med opp til en tredel. • Bruk alltid grillvotter under grilling og ved innstilling av ventilasjonsåpningene. Bruk en god og tilstrekkelig lang kjøttklype for å snu grillmaten istedenfor en gaffel, slik at du ikke stikker i kjøttet, og slik at kjøttet forblir saftig. • Med riktig tilbehør får du enda mer ut av din OUTDOORCHEF. Slipp løs kreativiteten og eksperimenteringsgleden enten du griller, koker eller baker Alle tilbehørsprodukter for grillen din finner du på OUTDOORCHEF.COM RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD • Sett på lokket og lukk alle ventilasjonsåpningene når du ønsker å kvele kullet etter grilling. Ikke bruk vann. • Fjern alltid alle askerestene før neste grilling. • Rengjør de ulike ristene med en grillbørste med messingbust (ikke stålbørste). Ikke bruk skarpe gjenstander eller aggressive rengjøringsmidler. Vask ut av fettoppsamlingsskålen med såpevann, eller rengjør denne med OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER. • Vi anbefaler følgende for å sikre at du får glede av grillen lengst mulig: • Behandle alle tredeler med treolje én gang i året for å motvirke sprekkdannelse. • Dekk over den avkjølte grillen med et egnet OUTDOORCHEF-trekk for å beskytte den mot vær og vind. Ta av trekket etter regn for å unngå at det danner seg fuktighet. Du får kjøpt egnede trekk hos grillforhandleren. BRUKE OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER VIKTIG: Ikke bruk OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER under grilling. Bruk grillvotter og briller. Spray grillen eller tilbehøret grundig mens den/det ennå har litt varme i seg, og la virke i 15–30 minutter. Spray tilsmussede flater en gang til, skyll grundig med vann og la tørke.
Side: 6
OUTDOORCHEF.COM 72 GARANTIVILKÅR 1. Garanti Hvis du har kjøpt dette OUTDOORCHEF-produktet hos en godkjent forhandler, får du i tillegg til produktgarantien også en produsentgaranti på opp til 3 år fra DKB Household Switzerland AG („DKB“) iht. de aktuelle bestemmelsene. Garantien dekker kun utbedring av mangler som har oppstått ved forskriftsmessig bruk, og som beviselig skyldes material- og/eller produks- jonsfeil. 2. Fremgangsmåte Kontroller umiddelbart etter kjøp at produktet fungerer forskriftsmessig og ikke har mangler. Hvis du oppdager en mangel ved produktet, gjør du følgende („Bring-in-garanti“): • Kontakt forhandleren* innen 30 dager fra du oppdaget mangelen, og vis frem produktet/produktdelen, kvitteringen, serie- og artikkelnum- meret** • Beskriv saksforholdet ved hjelp av (et bilde av) produktet/produktdelen det reklameres på. • Etter at forhandleren eller DKB har bekreftet mangelen, trår garantien i kraft i samsvar med underpunkt 3 (transport- og forsendelseskost- nader dekkes, under forbehold, av den private førstekjøperen). 3. Garantien dekker følgende Garantiomfanget av produsentgarantien fra DKB trår i kraft fra kjøpsdato, og gjelder kun den private førstekjøperen. Garantien gjelder kun ved fremvisning av originalkvitteringen. Hvis reklamasjonen dekkes av garantien, kan DKB etter eget skjønn reparere, skifte ut mangelfulle deler, erstatte produktet eller gi prisavslag (når produktfunksjonaliteten ikke berøres). Reklamasjoner er ikke gyldig grunnlag for å oppheve kjøpsavtalen. Kjøper har ikke rett på erstatningsprodukt i forbindelse med reparasjon. Utførelse av garantiytelser gir ikke forlenget eller ny garantitid. Erstattede deler beholdes av DKB. Hvis produktet byttes, starter garantitiden på nytt. Garantifristene er som følger: • 3 års garanti mot gjennomrusting for den emaljerte kulen (underdel og lokk) • 3 års garanti mot gjennomrusting/smelting for den emaljerte grillristen • 3 års garanti mot gjennomrusting/smelting for deler i rustfritt stål • 2 års garanti mot alle andre produksjons- og materialfeil • Eventuelle skader på emaljen må meldes innen 30 dager fra kjøpsdato for å dekkes av garantien Garantien gjelder kun nye enheter som ennå ikke har vært i bruk. 4. Eksklusjon Garantien dekker ikke følgende mangler, dvs. material- eller produksjonsfeil i samsvar med de aktuelle bestemmelsene: • Vanlig slitasje ved forskriftsmessig bruk • Feil og/eller skader som skyldes ikke-forskriftsmessig bruk/installering/montering, eller reparasjonsforsøk som er utført av ikke-autoriserte personer. • Feil og/eller skader som skyldes at bruks- eller vedlikeholdsanvisningene ikke er etterfulgt (f.eks. skader som skyldes feilmontering, uriktig rengjøring av den emaljerte overflaten på trakten eller grillristen, manglende utførelse av tetthetskontroll osv.). • Ujevnheter, fargeforskjeller i emaljen samt små punktfeil (f.eks. produksjonsbetingede opplagringspunkt på lokkets nedre kant eller på opphengene). • Misfarginger og skader på produktet (f.eks. fargeoverflaten) som skyldes vær og vind (inkl. hagl), ikke-forskriftsmessig (ikke-værbeskyttet) oppbevaring eller ikke-forskriftsmessig bruk av kjemikalier. • Rustdannelse som skyldes vær og vind eller ikke-forskriftsmessig bruk av kjemikalier. • Feil som ikke gir merkbare begrensninger i den forskriftsmessige bruken eller nytteverdien av produktet. • Generelle slitasjedeler som f.eks. grillrist, trakt, brenner, termometer, tenning og batteri, elektrode, tennkabel, gasslange, gasstrykkregulator, varmeelement, reflektor, aluminiumsfolie eller kullrust. • Feil og/eller skader som skyldes endringer, uegnet bruk eller skadeverk. • Feil og/eller skader som skyldes ikke-forskriftsmessig vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid. • Feil og/eller skader som skyldes at rutinemessig vedlikehold ikke er utført. • Feil og/eller skader som har oppstått under den opprinnelige transporten. • Feil og/eller skader som skyldes force majeure. • Feil og/eller skader som skyldes slitasje ved profesjonell bruk (hotellvirksomhet, gastronomi, arrangementer osv.). * Du finner forhandlerdokumentasjon på nettsiden vår OUTDOORCHEF.COM ** Serie- og artikkelnummeret er angitt på klistremerket på grillen (se KULEGRILLEN FOR TREKULL)
Side: 7
73 DKB utelukker alle kundekrav utover dem som nevnes uttrykkelig i disse garantivilkårene, med mindre DKB har et lovpålagt ansvar overfor kunden. Dette gjelder særlig med hensyn til krav om skadeserstatning ved mislighold, erstatning av følgeskader, tapt fortjeneste og transportskader som ikke har blitt meldt til forhandleren innen fristen på 30 dager etter at produktet ble mottatt. OUTDOORCHEF-produktene videreutvikles fortløpende. Produktene kan derfor endres uten forutgående varsel. Det registrerte merket OUTDOORCHEF representeres av følgende firma: DKB Household Switzerland AG Eggbühlstrasse 28 Postboks 8052 Zürich – Sveits www.dkbrands.com MERKNAD OM TEMPERATURANVISNINGEN Den viste termometertemperaturen har et slingringsmonn på +/- 10 %. NETTSIDE Besøk OUTDOORCHEF.COM for mer informasjon, tips og triks, oppskrifter og annet som er nyttig å vite om OUTDOORCHEF-produktene. Bruksanvisning TREKULL 2014_art-nr. 19.100.20

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Outdoorchef Rover 570 C men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Outdoorchef Rover 570 C. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Rover 570 C Outdoorchef så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Outdoorchef Rover 570 C

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Outdoorchef Rover 570 C under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Outdoorchef
  • Produkt: Griller
  • Model/navn: Rover 570 C
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Norsk, Finsk, Rumensk