Outdoorchef CHELSEA 480 C manual

Vis en manual for Outdoorchef CHELSEA 480 C under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Outdoorchef
  • Produkt: Grill
  • Model/navn: CHELSEA 480 C
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Norsk, Finsk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk

Innholdsfortegnelse

Side: 1
OUTDOORCHEF.COM
2
de 	 BEDIENUNGSANLEITUNG4
Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren OUTDOORCHEF Holzkohle-Kugelgrill in Betrieb nehmen.
en 	 USER GUIDE10
Please read these instructions carefully before using your OUTDOORCHEF charcoal kettle barbecue.
fr 	 MODE D’EMPLOI16
Veuillez lire attentivement cette notice avant de mettre en service votre barbecue sphérique à charbon OUTDOORCHEF.
it 	 ISTRUZIONI PER L’USO22
Leggere attentamente le presenti istruzioni in tutte le loro parti prima di mettere in funzione il barbecie sferico a carbonella OUTDOORCHEF.
nl 	 BEDIENINGSHANDLEIDING28
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw OUTDOORCHEF houtskool-kogelbarbecue in gebruik neemt.
da 	 BRUGSANVISNING	34
Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, inden du tager din OUTDOORCHEF trækulskuglegrill i brug.
sv 	 BRUKSANVISNING	40
Läs de här instruktionerna noggrant innan du använder din OUTDOORCHEF-träkolsklotgrill för första gången.
no
	 BRUKSANVISNING	46
Les denne bruksanvisningen nøye før du tar i bruk din OUTDOORCHEF kulegrill for trekull.
fi 	 KÄYTTÖOHJE	52
Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen kuin otat OUTDOORCHEF-hiilipallogrillin käyttöön.
is 	 NOTKUNARLEIÐBEININGAR58
Lesið leiðbeiningarnar vandlega áður en OUTDOORCHEF kúlugrillið fyrir viðarkol er tekið í notkun.
bg 	 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ64
Прочетете внимателно тази инструкция преди да пуснете в експлоатация вашето OUTDOORCHEF сферично барбекю на дървени въглища.
hr 	 UPUTE ZA UPOTREBU70
Molimo pažljivo pročitajte ovu uputu prije nego što počnete koristiti Vašu roštilj-kuglu na drveni ugljen OUTDOORCHEF.
Side: 45
OUTDOORCHEF.COM
46
BRUKSANVISNING
Les denne bruksanvisningen nøye før du tar i bruk din OUTDOORCHEF kulegrill for trekull.
Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted. Den inneholder viktig informasjon om sikkerhet, bruk og vedlikehold.
FORSIKTIG: Kulegrillen for trekull fra OUTDOORCHEF må ikke brukes som ildsted.
SIKKERHETSMERKNADER
Mislighold av denne sikkerhetsinformasjonen og forsiktighetstiltak kan føre til alvorlige personskader. Les derfor all sikkerhetsinformasjonen i
denne anvisningen nøye før grillen tas i bruk.
•	 ”Må ikke brukes i lukkede rom!”
•	 ”ADVARSEL! Ikke bruk sprit eller bensin til tenning eller ny tenning! Bruk kun tennhjelpemidler iht. NS-EN 1860-3!”
•	 ”ADVARSEL! Hold barn og kjæledyr unna”
•	 ”ADVARSEL! Denne grillen blir svært varm og må ikke beveges på under bruk”
•	 Ikke la grillen stå uten tilsyn mens den er i bruk.
•	 Plasser grillen i le for vinden før du fyrer opp.
•	 Bruk utelukkende vanlig tennvæske og ta hensyn til informasjonen på forpakningen.
•	 Ha aldri tennvæske eller kull som er dynket i tennvæske på varmt eller glødende kull.
•	 Hold 1,5 m avstand til brennbare materialer.
•	 Griller med rullehjul skal ikke skyves over ujevnt underlag eller avsatser!
•	 Fjern asken først når den er fullstendig avkjølt.
•	 Bruk alltid grillvotter under grilling og ved innstilling av ventilasjonsåpningene.
•	 Bruk tilsvarende bekledning. Lange, løse ermer tar lett fyr.
•	 OUTDOORCHEF anbefaler at grillen varmes opp før første gangs bruk og at brenselet får gløde i minst 30 minutter.
VIKTIG:
Noter ned serienummeret for kulegrillen for trekull på baksiden av denne bruksanvisningen. Du finner nummeret på grillens understell og på
emballasjen. Serienummeret forenkler behandlingen av eventuelle spørsmål, reservedelsbestillinger og garantireklamasjoner.
Artikkelnummeret og betegnelsen for kulegrillen for trekull er angitt på velkomstkortet, som
fulgte med i dokumentmappen.
Serie- og artikkelnummeret forenkler behandlingen av eventuelle spørsmål, reservedelsbestillinger og garantireklamasjoner. Oppbevar
bruksanvisningen på et sikkert sted. Den inneholder viktig informasjon om sikkerhet, bruk og vedlikehold.
LOGIN CARD
no
Side: 46
47
TILTAK FØR TENNING
•	 Plasser OUTDOORCHEF kulegrill for trekull på et jevnt og sikkert underlag.
•	 Før kullet tennes må du påse at askeskålen er satt korrekt inn og at alle ventilasjonsåpnin-
ger er åpnet.
Posisjonen til den nedre ventilasjonsåpningen er lett synlig med anvisning på askeskålen.
•	 Varmen kan problemfritt reguleres ved å åpne og lukke ventilasjonsåpningene: Åpnes de,
øker temperaturen, og lukkes de, reduseres den.
•	 OUTDOORCHEF anbefaler: Bruk vanlige tennbriketter og papir for å tenne grillen iste-
denfor tennvæske.
•	 For å oppnå høy og konstant varme, anbefaler OUTDOORCHEF å bruke kullbriketter av
høy kvalitet istedenfor vanlig trekull. Oppbevar dette på et tørt sted.
•	 Bruk følgende mengder når du starter opp for din OUTDOORCHEF kulegrill for trekull:
Egnet trekull eller briketter finner du hos din OUTDOORCHEF -forhandler.
TENNING FOR TREKULLGRILLER MED TENNRIST
1.	 Fjern alt innvendig før tenning av grillen (grillrist, trakt, saftskål, kullrist) slik at det er nok
luft tilgjengelig så det kan sikres en optimal brenneffekt.
2.	 Sett inn den lille tennristen, legg vanlige tennbriketter på den og tenn på disse. Ikke bruk
væsker som bensin, sprit eller lignende væsker til tenning. Ha aldri tennvæske eller kull
som er dynket i tennvæske på varmt eller glødende kull.
3.	 Legg nå inn kullristen og dekk den fortrinnsvis med briketter (se mengde ved tenning i
kapittelet TILTAK FØR TENNING). Pass på at det ikke ligger noen briketter mot kulen.
4.	 La kullet brenne med åpent lokk i ca. 30-45 minutter til det gløder jevnt og er omgitt av et
hvitt belegg.
Først da kan du begynne å grille.
5.	 ”Ikke legg mat på grillen før brenselet er dekket av et askebelegg”
480 1000 gram
570 1500 gram
Side: 47
OUTDOORCHEF.COM
48
TO GRILLER I ÉN: TAKKET VÆRE DET ENESTÅENDE EASY SLIDE TRAKTSYSTEMET
Trikset med kullet: Det blir bare fylt på på én side. Slik kan man operere med ulike temperatursoner på én og samme grill.
Takket være EASY SLIDE-traktsystemet forskyver man grillmaten med en enkel håndbevegelse fra direkte til indirekte varme.
Varmen kan optimeres optimalt med et ventilasjonsåpning i lokket og på undersiden av kulen.
Den oppfellbare grillristen muliggjør også en bekvem etterfylling av kull under grilling.
BRUKSANVISNING FOR KULEGRILLEN FOR TREKULL
1.	 Fordel kullet slik at kun én halvdel av risten er belagt med kull og saftskålen kan settes
inn i midten. Den andre halvdelen av risten skal være fri, slik at du under grilling:
a.	oppnår en optimal lufttilførsel, og dermed maksimal varmeutvikling, og
b.	enkelt og raskt kan velge mellom indirekte og direkte varme ved å dreie på risten
(se TO GRILLER I ÉN: TAKKET VÆRE DET ENESTÅENDE EASY SLIDE
TRAKTSYSTEMET)
2.	 Sett nå saftskålen i midten på kullristen og fyll den med ønsket væske.
3.	 Først nå legger du inn trakten og grillristen. Pass på at den oppfellbare delen av risten
står over traktåpningen slik at begge tappene under på grillristen uten problemer kan
settes inn i hullene i trakten som er ment for dette.
4.	 Drei traktåpningen slik at den står over det brennende kullet. Slik oppnår du en optimal
luftsirkulasjon. Først da kan du begynne å grille.
5.	 Hold alltid øye med varmeutviklingen i grillen før du tilsetter mer kull. Forsiktig dosering
er nødvendig for å holde temperaturøkningen under kontroll. For å beskytte grillmaten
og grillen, bør ikke temperaturen bli høyere enn 300 °C (626 °F). For høye temperaturer
kan deformere grilldelene.
6.	 Den oppfellbare grillristen letter etterfyllingen av kull under grilling. Drei grillristen slik
at den oppfelte delen står over traktåpningen. Fyll etter med briketter og vent i ca.
5-10 minutter med åpent lokk til disse gløder.
DIREKTE VARME INDIREKTE VARME
Direkte grilling og matlaging Ved indirekte grilling, koking og baking
Før EASY SLIDE-trakten i posisjon slik
at åpningen ligger over kullet.
Fordel grillmaten direkte over åpningen.
Drei åpningen til EASY SLIDE-trakten bort
fra kullet og lukk lokket.
Hele grillflaten kan nå brukes for indirekte grilling
Side: 48
49
TIPS OG TRIKS
Med indirekte varme
•	 Større kjøttstykker eller hele kyllinger: Takket være EASY SLIDE-trakten er det ikke lenger nødvendig å snu større kjøttstykker under grilling.
Varmen fra det glødende kullet stiger opp langs innsiden av grillkulen og fordeler seg jevnt i hele kulen.
•	 Legg grillmaten på den forvarmede grillristen over den lukkede delen av EASY SLIDE-trakten og lukk lokket. La det være litt avstand mellom
de enkelte kjøttstykkene.
•	 Når lokket lukkes, brunes grillmaten jevnt fra alle sider, og steken holder seg saftig.
•	 For å ikke overlate noe til tilfeldighetene når du skal grille større stykker, anbefaler vi OUTDOORCHEF GOURMET CHECK-kjernetempera-
turmåleren for perfekt resultat.
Med direkte varme
•	 Mindre kjøttstykker, som biffer, koteletter og pølser: Plasser grillmaten på den forvarmede grillristen over den åpne EASY SLIDE og stek kort
uten lokk. Drei EASY SLIDE slik at grillmaten ikke lenger ligger over det glødende kullet, og grill deretter maten ferdig med lokket på.
•	 For å oppnå et optimalt resultat for rask grilling, anbefaler vi den 2-DELTE SMIJERNSRISTEN fra OUTDOORCHEF.
•	 Ikke legg det varme grillokket på plenen. For modeller uten lokklås hhv. lokkholder må du bruke kroken som befinner seg på innsiden av
lokket for å henge dette på kanten av den nedre delen av grillen.
•	 Vær oppmerksom på at det alltid befinner seg væske i fettoppsamlingsskålen.
•	 TIPS: For å beskytte kjøttet mot uttørking kan du helle litt vann i saftskålen. Dette vil da fordampe under grilling. Istedenfor vann kan det
også brukes fruktsafter og aromatisk tre, slik som vintre eller epletre osv. for å tilsette en deilig smak.
•	 Posisjonen til den nedre ventilasjonsåpningen er lett synlig med anvisning på askeskålen. FORSIKTIG: Ventilasjonsskyveren på lokket må
derimot alltid være åpen under grilling (se også BRUKSANVISNING FOR KULEGRILL FOR TREKULL)
•	 OUTDOORCHEF anbefaler å lukke lokket under grilling. Luftsirkulasjonen inni grillen reduserer da grilltiden med opp til en tredel.
•	 Bruk alltid grillvotter under grilling og ved innstilling av ventilasjonsåpningene. Bruk en god og tilstrekkelig lang kjøttklype for å snu grillmaten
istedenfor en gaffel, slik at du ikke stikker i kjøttet, og slik at kjøttet forblir saftig.
•	 Med riktig tilbehør får du enda mer ut av din OUTDOORCHEF. Slipp løs kreativiteten og eksperimenteringsgleden enten du griller, koker
eller baker.
•	 Alle tilbehørsprodukter for grillen din finner du på OUTDOORCHEF.COM
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
•	 Sett på lokket og lukk alle ventilasjonsåpningene når du ønsker å kvele kullet etter grilling. Ikke bruk vann.
•	 Fjern alltid alle askerestene før neste grilling.
•	 Rengjør de ulike ristene med en grillbørste med messingbust (ikke stålbørste). Ikke bruk skarpe gjenstander eller aggressive rengjøringsmid-
ler. Vask ut av fettoppsamlingsskålen med såpevann, eller rengjør denne med OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER.
•	 Vi anbefaler følgende for å sikre at du får glede av grillen lengst mulig:
•	 Dekk over den avkjølte grillen med et egnet OUTDOORCHEF-trekk for å beskytte den mot vær og vind.
Ta av trekket etter regn for å unngå at det danner seg fuktighet. Du får kjøpt egnede trekk hos grillforhandleren.
BRUKE OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER
VIKTIG: Ikke bruk OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER under grilling. Bruk grillvotter og briller. Spray grillen eller tilbehøret grundig
mens den/det ennå har litt varme i seg, og la virke i 15–30 minutter. Spray tilsmussede flater en gang til, skyll grundig med vann og la tørke.
FORSIKTIG: OUTDOORCHEF Barbecue-Cleaner må ikke brukes på pulverlakkerte overflater.
Side: 49
OUTDOORCHEF.COM
50
FORBRUKERGARANTI
1. Garanti og forbindelse til kjøpers andre rettigheter
Ved kjøp av dette OUTDOORCHEF -produktet hos en autorisert forhandler får du som privat sluttkunde (forbruker) en produsentgaranti fra
DKB Household Switzerland AG (”DKB”).
Produsentgarantien gir deg garantikrav mot kausjonisten i samsvar med denne avtalen. Garantikrav gjelder i tillegg til dine andre kontraktsmes-
sige eller juridiske rettigheter. Disse andre rettighetene blir ikke utelukket eller begrenset av denne garantien. Derfor kan du også gjøre andre
kontraktsmessige eller juridiske krav gjeldende mot aktuelle skyldnere. Dermed berøres f.eks. krav iht. forbrukerloven ikke av denne garantien.
Som kjøper er det spesielt også mulig for deg å håndheve kontraktsgarantikrav mot din selger. Slik kan for eksempel en kjøpekontrakt oppheves
bare mot selgeren, men ikke innenfor rammene av denne garantien mot DKB.
2. Deltakende og garantivilkår
Garantisten er DKB. Garantien er gjeldende for alle sluttbrukere som kjøper et nytt produkt hos autorisert forhandler til private formål. Kjøpet be-
kreftes med fremlegging av kjøpskvittering. Et kjøp til privat bruk foreligger når produktet er kjøpt av en fysisk person til formål som hovedsakelig
verken er knyttet til kommersiell eller selvstendig yrkesaktivitet.
Hvis et garantikrav anerkjennes du må legge frem et garantikrav hos garantisten innen to måneder. Hvis ikke, blir ethvert garantikrav foreldet. For
åpenbare feil starter denne foreldelsesfristen når produktet mottas. DKB anbefaler derfor å kontrollere produktet grundig for feil når det mottas.
3. Omfang
Garantien gjelder fra kjøpsdatoen og garanteres i følgende tilfeller, med mindre det foreligger noen faktiske eksklusjoner i henhold til punkt 4:
•	 3 års garanti mot gjennomrusting for den emaljerte kulen (underdel og lokk).
•	 3 års garanti mot gjennomrusting/smelting for den emaljerte grillristen.
•	 3 års garanti mot gjennomrusting/smelting for deler i rustfritt stål.
•	 Feil på emaljen før første gangs bruk
•	 2 års garanti mot alle andre produksjons- og materialfeil
Rimelige uregelmessigheter, fargeforskjeller i emaljen eller mindre feil som produksjonsrelaterte støttepunkter på nedre kant av lokket eller på
oppheng som ikke er av betydning for funksjonen og for deg som kunde, regnes ikke som en defekt.
I en garantisak vil DKB etter eget valg skifte ut og erstatte de skadede eller defekte delene eller hele produktet. Så sant det er rimelig for deg
som kunde, kan produktet også bli byttet ut med en tilsvarende grill av nyere modell, f.eks. en etterfølger-modell. Så sant funksjonaliteten til
produktet ikke blir påvirket av en feil, og i den grad det er rimelig for deg som kunde, kan du bli tilbudt tilstrekkelig økonomisk kompensasjon i
stedet for reparasjon.
Det består ikke noe krav på erstatning eller annen kompensasjon mot DKB for varigheten av garantiperioden (kontroll og eventuell erstatning).
Utførelse av garantiytelser gir ikke forlenget eller ny garantitid. Erstattede deler beholdes av DKB. Hvis produktet byttes, starter garantitiden på
nytt.
Eventuelle ytterligere krav mot garantisten dekkes ikke av denne garantien. Dine krav på annet rettsgrunnlag blir imidlertid dermed ikke uteluk-
ket eller begrenset (se også ovenfor 1).
4. Garantien dekker ikke følgende
Garantien gjelder ikke i følgende tilfeller:
•	 Normal slitasje ved tiltenkt bruk, særlig på generelle slitedeler som trakt, brenner, termometer, tenning og batteri, elektrode, tenningskabel,
gasslange, gasstrykkregulator, varmeelement, reflektor, beskyttende aluminiumsfilm, grill- eller kullrist, tenningsrist og kull-fett-dryppskål.
•	 Skader på emaljen på brukte griller, forutsatt at feilen ikke beviselig allerede eksisterte før første gangs bruk.
•	 Defekter og/eller skader pga. feil eller ikke tiltenkt bruk, særlig grunnet manglende overholdelse av bruksanvisningen, sikkerhetsanvisnin-
gene eller drifts-/vedlikeholdsanvisningene (for eksempel bruk av Outdoor-griller innendørs, skader fra feil montering, feil rengjøring av de
emaljerte overflatene på trakten eller grillristen, ikke gjennomført lekkasjetest dersom dette er anbefalt i bruksanvisningen, bruk av skadelige
kjemikalier, misbruk osv.).
•	 Defekter og/eller skader dersom disse oppstår fra inngrep eller reparasjoner utført av personer som ikke er autorisert av DKB.
•	 Defekter og/eller skader fra ødeleggende påvirkning fra uvær (for eksempel hagl eller lynnedslag).
•	 Defekter og/eller skader som skyldes hærverk eller forsettlig eller uaktsom skade i den utstrekning det ikke er forårsaket av DKB.
•	 Defekter og/eller skader påført under transport til kjøper, med mindre transport har blitt arrangert av garantisten.
•	 Feil og/eller skader som skyldes force majeure.
•	 Defekter og/eller skader på grunn av slitasje i profesjonell bruk til kommersielle formål (f.eks. bruk i hotell eller restaurant).
Side: 50
51
5. Garantibehandling
I tilfelle garantien, vennligst ta kontakt så snart som mulig med oss eller en av våre autoriserte forhandlere (forhandlerdokumentasjon på
www.outdoorchef.com) og oppgi i tillegg til adressen din, om mulig produktet/produktdelen, kvitteringen, serienummeret og artikkelnummeret
(begge deler finner du på klistremerket på grillen, se første avsnitt i bruksanvisningen). Beskriv også gjerne feilen ved hjelp av bilde. For å sjekke
garantien må du levere produktet til forhandleren eller til oss (Bring-In-garanti). Hvis garantien gjelder, erstatter vi de nødvendige transport- og
forsendelseskostnadene, ellers sender vi produktet tilbake til deg uten kostnader.
Det registrerte varemerket OUTDOORCHEF representeres av følgende firma:
DKB Household Switzerland AG | Eggbühlstraße 28 | Postfach | 8052 Zürich-Schweiz | www.dkbrands.com
*	 Du finner forhandlerdokumentasjon på nettsiden vår OUTDOORCHEF.COM.
**	 Serie- og artikkelnummeret er angitt på klistremerket på grillen
	 (se det første avsnittet i denne BRUKSANVISNINGEN).
Side: 57
OUTDOORCHEF.COM
58
NOTKUNARLEIÐBEININGAR
Lesið leiðbeiningarnar vandlega áður en OUTDOORCHEF kúlugrillið fyrir viðarkol er tekið í notkun.
Geymið notkunarleiðbeiningarnar á öruggum stað. Þær innihalda mikilvægar upplýsingar um öryggi, notkun og viðhald.
VARÚÐ: Viðarkolagrillið frá OUTDOORCHEF má ekki nota sem eldstæði.
ÖRYGGISLEIÐBEININGAR
Ef ekki er farið eftir þessum öryggisleiðbeiningum og varúðarráðstöfunum getur það leitt til alvarlegra slysa. Lesið því þessar leiðbeiningar
vandlega áður en grillið er tekið í notkun.
•	 Notið ekki grillið í lokuðu rými!
•	 VARÚÐ! Notið hvorki spritt né bensín til að kveikja upp í grillinu eða kveikja aftur í því! Notið aðeins kveikiefni sem samræmast
staðlinum EN 1860-3!
•	 VARÚÐ! Haldið börnum og gæludýrum fjarri
•	 VARÚÐ! Þetta grill verður mjög heitt og því má ekki færa það til meðan það er í notkun
•	 Skiljið grillið aldrei eftir án eftirlits meðan á notkun stendur.
•	 Komið grillinu fyrir í skjóli fyrir vindi ef hægt er áður en það er notað.
•	 Notið eingöngu venjuleg kveikiefni og farið eftir ábendingunum á umbúðum vörunnar.
•	 Setjið aldrei kveikilög eða kol sem hafa verið dreypt með slíkum vökva ofan á heit eða volg kol.
•	 Hafið grillið í öruggri fjarlægð, 1,5 m frá brennanlegum efnum.
•	 Ýtið ekki grillum á hjólum yfir óslétt undirlag eða þrep!
•	 Ekki fjarlægja öskuna fyrr en hún er orðin alveg köld.
•	 Notið alltaf grillhanska við notkun og þegar loftgötin eru stillt.
•	 Klæðist viðeigandi fatnaði. Logar geta auðveldlega læst sig í langar og víðar ermar.
•	 OUTDOORCHEF mælir með því að hita upp grillið fyrir fyrstu notkun og láta brenniviðinn glóa í a.m.k. 30 mínútur.
MIKILVÆGT:
Skráið hjá ykkur raðnúmer viðarkolagrillsins á bakhlið þessara notkunarleiðbeininga. Númerið stendur á fótastelli grillsins og umbúðunum.
Mikilvægt er að hafa raðnúmerið við hendina til að flýta fyrir fyrirspurnum, þegar varahlutir eru pantaðir og fyrir allar ábyrgðarkröfur.
Vörunúmer og heiti viðarkolagrillsins eru á kortinu Welcome Card, sem fylgir skjalamöppunni.
Mikilvægt er að hafa raðnúmerið og vörunúmerið við hendina til að flýta fyrir fyrirspurnum, þegar varahlutir eru pantaðir og fyrir allar
ábyrgðarkröfur. Geymið notkunarleiðbeiningarnar á öruggum stað. Þær innihalda mikilvægar upplýsingar um öryggi, notkun og viðhald.
LOGIN CARD
is
Side: 58
59
RÁÐSTAFANIR FYRIR HITUN
•	 Komið OUTDOORCHEF kúlugrillinu fyrir viðarkol fyrir á sléttu og traustu undirlagi.
•	 Áður en kveikt er upp í kolunum skal ganga úr skugga um að öskuskálin sitji rétt og að öll
loftgöt séu opin.
Auðvelt er að athuga stöðu loftgatanna að neðan með því að skoða vísinn á öskuskálinni.
•	 Hægt er að stilla hitann á einfaldan hátt með því að opna og loka loftgötunum: Með því að
opna hækkar hitinn og með því að loka lækkar hann.
•	 OUTDOORCHEF mælir með: Notið venjulega kveikikubba og pappír til að kveikja upp í
grillinu en ekki kveikilög.
•	 Til að ná upp miklum og stöðugum hita mælir OUTDOORCHEF frekar með notkun
vandaðra viðarkubba en venjulegra viðarkola. Geymið þá á þurrum stað.
•	 Til að byrja með skal nota eftirfarandi magn fyrir OUTDOORCHEF kúlugrill fyrir viðarkol:
Hentug viðarkol og -kubbar fást hjá söluaðilum OUTDOORCHEF.
HITUN Á VIÐARKOLAGRILLI MEÐ KVEIKIGRIND
1.	 Fjarlægið alla innri hluta grillsins (grillgrind, trekt, safaskál, kolagrind) áður en kveikt er upp í
grillinu svo nægilegt loft sé til staðar og sem bestur árangur náist við brunann.
2.	 Setjið litlu kveikigrindina í, setjið venjulega kveikikubba í hana og kveikið í þeim. Ekki nota
neina vökva á borð við bensín, spritt eða svipaðan kveikilög. Setjið aldrei kveikilög eða kol
sem hafa verið dreypt með slíkum vökva ofan á heit eða volg kol.
3.	 Leggið kolaskálina í og fyllið hana helst með kubbum (sjá upphafsmagn í kaflanum
RÁÐSTAFANIR FYRIR HITUN). Gætið þess að engir kubbar liggi upp við kúluna.
4.	 Látið kolin brenna í u.þ.b. 30–45 mínútur með lokið opið þar til þau glóa jafnt og hvítt
lag hefur sest á þau.
Þá fyrst má byrja að grilla.
5.	 Setjið ekki grillmatinn á fyrr en öskulag sést á kolunum
480 1000 grömm
570 1500 grömm
Side: 59
OUTDOORCHEF.COM
60
TVÖ GRILL Í EINU: MEÐ EINSTAKA EASY SLIDE-TREKTARKERFINU
Ábending fyrir kolin: Þau eru aðeins sett í öðrum megin. Þannig er hægt að vinna með mismunandi hitasvæði á sama grillinu.
EASY SLIDE-trektarkerfið gerir kleift að færa grillmatinn af beinum hita á óbeinan með einu handtaki. Hægt er að stjórna
hitastiginu með ventilopi í lokinu og á neðri hluta kúlunnar.
Hægt er að opna grillgrindina sem gerir kleift að bæta kolum á grillið með þægilegum hætti á meðan það er í notkun.
NOTKUNARLEIÐBEININGAR FYRIR VIÐARKOLAGRILL
1.	 Dreifið kolunum þannig að aðeins helmingur grindarinnar sé þakinn og hægt sé að setja
safaskálina í miðjuna. Hinn helmingur grindarinnar á að vera laus við kol til að hægt sé
að tryggja eftirfarandi meðan grillað er:
a.	Ákjósanlegt loftstreymi og þar með hámarkshitamyndun og
b.	að hægt sé að skipta fljótt á milli beins og óbeins hita með því einfaldlega
að snúa grindinni (sjá TVÖ GRILL Í EINU: MEÐ EINSTAKA EASY SLIDE-
TREKTARKERFINU)
2.	 Þá er safaskálin sett í miðju kolagrindarinnar og hún fyllt með vökva að eigin vali.
3.	 Leggið svo trektina og grillgrindina í. Gætið þess að láta opnanlega hluta grindarinnar
sitja yfir opi trektarinnar til að hægt sé að koma báðum kömbunum undir grillgrindinni inn
í viðkomandi göt á trektinni.
4.	 Snúið opi trektarinnar þannig að það sé fyrir ofan brennandi kolin. Þannig næst
hámarksnýting loftstreymis. Þá fyrst má byrja að grilla.
5.	 Ávallt skal fylgjast með hitamynduninni í grillinu áður en fleiri kolum er bætt við. Skammta
verður kolum í hófi þannig að hægt sé að stjórna hitanum og koma í veg fyrir að hann
hækki um of. Hitastigið ætti ekki að fara yfir 300 °C til að hindra að grillmaturinn eða
grillið skemmist. Of hátt hitastig getur aflagað hluta grillsins.
6.	 Hægt er að opna grillgrindina og er því auðvelt að bæta viðarkolum á grillið meðan það
er í notkun. Snúið grillgrindinni þannig að opni hlutinn sé yfir opi trektarinnar. Fyllið á
kubbana og bíðið í um það bil 5–10 mínútur með lokið opið þar til þeir glóa í gegn.
BEINN HITI ÓBEINN HITI
Fyrir beina grillun og matreiðslu Við óbeina grillun, matreiðslu og bakstur
Komið EASY SLIDE-trektinni fyrir þannig
að opið liggi yfir kolunum.
Dreifið matnum beint fyrir ofan opið.
Snúið opinu á EASY SLIDE-trektinni
frá kolunum og setjið lokið á.
Þá er hægt að nota allan grillflötinn fyrir óbeina grillun.
Side: 60
61
ÁBENDINGAR
Við óbeinan hita
•	 Stærri kjötstykki eða heilir kjúklingar: Með EASY SLIDE-trektinni þarf ekki lengur að snúa stórum kjötbitum meðan grillað er. Hitinn frá
glóandi kolunum stígur upp með innri hliðum grillkúlunnar og dreifist jafnt um hana.
•	 Setjið matinn á forhituðu grillgrindina yfir lokaða hluta EASY SLIDE-trektarinnar og setjið lokið á. Gætið þess að hafa alltaf dálítið bil á milli
kjötstykkja.
•	 Þegar grillað er með lokið á brúnast maturinn jafnt á öllum hliðum og safinn helst í honum.
•	 Við mælum með OUTDOORCHEF GOURMET CHECK-kjarnhitamælinum til að ná sem bestum árangri þegar grilla á stærri kjötstykki.
Við beinan hita
•	 Minni kjötstykki svo sem steikur, kótelettur og pylsur: Maturinn er settur á forhitaða grillgrindina yfir opnu EASY SLIDE-trektinni og steiktur
í stuttan tíma með opið lok. Snúið EASY SLIDE þannig að grillmaturinn sé ekki lengur yfir glóandi kolunum og ljúkið við að grilla hann með
lokið á.
•	 Við mælum með TVÍSKIPTU STEYPUJÁRNSGRINDINNI frá OUTDOORCHEF til að ná sem bestum árangri þegar grillað er á stuttum tíma.
•	 Leggið ekki heitt grilllokið á grasflötina. Notið krókinn sem er innan í lokinu til að hengja það á brúnina á neðri hluta grillkúlunnar á gerðum
sem eru ekki með lok á hjörum eða sér festingu fyrir lok.
•	 Gætið þess að vökvi sé alltaf til staðar í fitubakkanum.
•	 ATHUGIÐ: Til að koma í veg fyrir að kjötið verði þurrt má bæta vatni við í safaskálina sem gufar upp meðan grillað er. Í stað vatns er einnig
hægt að nota ávaxtasafa og viðarspæni á borð við vínvið eða eplatré sem framkalla ljúffengt bragð.
•	 Auðvelt er að athuga stöðu loftgatanna að neðan með því að skoða vísinn á öskuskálinni. VARÚÐ: Loftgatið á lokinu verður alltaf að vera
opið meðan grillað er (sjá einnig NOTKUNARLEIÐBEININGAR FYRIR VIÐARKOLAGRILL)
•	 OUTDOORCHEF mælir með því að hafa lokið á meðan grillað er. Hægt er að stytta grilltímann um allt að þriðjung með því að nýta
lofthringrásina inni í grillinu.
•	 Notið alltaf grillhanska við notkun og þegar loftgötin eru stillt. Notið gjarnan góða og nógu langa grilltöng til að snúa grillmatnum í stað
gaffals svo kjötið haldi safa sínum og hann leki ekki út þegar stungið er í það.
•	 OUTDOORCHEF-grillið er enn betra með réttum aukabúnaði. Hvort sem ætlunin er að grilla, elda eða baka: Fáið útrás fyrir tilraunastarfsemi
og sköpunargleði.
•	 Finna má alla fylgihluti fyrir grillið á OUTDOORCHEF.COM
ÞRIF OG VIÐHALD
•	 Setjið lokið á grillið og lokið öllum loftgötum á grillinu ef kæfa á kolin eftir notkun. Ekki nota vatn.
•	 Fjarlægið allar öskuleifar fyrir næstu notkun.
•	 Hreinsið grindurnar með grillbursta með messinghárum (ekki stálbursta). Ekki má nota neina hvassa hluti eða sterk hreinsiefni. Þrífið
fitubakkann með sápuvatni eða hreinsið hann með BARBECUE-CLEANER frá OUTDOORCHEF.
•	 Til að lengja líftíma grillsins eins og hægt er mælum við með:
•	 Að hlífa grillinu fyrir umhverfisáhrifum með hentugri yfirbreiðslu frá OUTDOORCHEF sem sett er á eftir að grillið hefur kólnað að fullu.
Til að koma í veg fyrir raka skal fjarlægja yfirbreiðsluna eftir rigningu. Yfirbreiðslur fást hjá söluaðilum.
NOTKUN BARBECUE-CLEANER FRÁ OUTDOORCHEF
MIKILVÆGT: Ekki má vera kveikt á grillinu meðan það er þrifið með BARBECUE-CLEANER frá OUTDOORCHEF. Notið helst hanska og
hlífðargleraugu ef mögulegt er. Úðið vel á grillið eða aukabúnaðinn meðan það er enn lítillega heitt og látið standa í 15–30 mínútur. Úðið
aftur á óhreina fleti, skolið svo vandlega af með vatni og látið þorna.
ATHUGIÐ: Ekki má nota Barbecue-Cleaner frá OUTDOORCHEF á pólýhúðaða fleti.
Side: 61
OUTDOORCHEF.COM
62
NOTENDAÁBYRGÐ
1. Ábyrgð og tenging við önnur réttindi kaupanda
Með kaupum á þessari OUTDOORCHEF vöru hjá viðurkenndum söluaðila færð þú sem kaupandi (notandi) hennar afhenta ábyrgð
framleiðandans DKB Household Switzerland AG („DKB“).
Ábyrgð framleiðanda gefur þér færi á að leggja fram kröfur á hendur ábyrgðarveitanda í samræmi við ákvæði þessa samnings. Ábyrgðarkröfur
gilda, auk annarra samningsbundinna eða lagalegra réttinda þinna. Þessi ábyrgð útilokar ekki eða takmarkar önnur réttindi. Þar af leiðandi getur
þú einnig lagt fram aðrar samningsbundnar eða lagalegar kröfur á hendur viðkomandi ábyrgðaraðilum hverju sinni. Þannig hefur þessi ábyrgð til
dæmis ekki áhrif á kröfur sem lagðar eru fram samkvæmt lögum um skaðsemisábyrgð.
Sem kaupandi hefurðu einnig sérstakan möguleika á að leggja fram samningsbundnar ábyrgðarkröfur gagnvart seljandanum. Þá er til dæmis
hægt að rifta kaupsamningnum aðeins gagnvart seljandanum en ekki gagnvart DKB innan ramma þessarar ábyrgðar.
2. Samningsaðilar og ábyrgðarskilmálar
Ábyrgðarveitandi er DKB. Rétt á ábyrgð eiga allir kaupendur sem kaupa nýja vöru til einkanota í viðurkenndri verslun. Leggja skal fram sölukvittun
til sönnunar á kaupum. Kaup til einkanota eru þegar varan er keypt af einstaklingi yfirleitt í þeim tilgangi að nota hana án þess að það sé í
atvinnuskyni eða í tengslum við sjálfstæðan atvinnurekstur.
Ef nýta á ábyrgðina verður að leggja fram ábyrgðarkröfuna fyrir ábyrgðarveitanda innan tveggja mánaða frá því ágalli kemur í ljós. Að öðrum kosti
er ekki hægt að leggja fram ábyrgðarkröfur. Ef um augljósa galla er að ræða hefst fresturinn við móttöku vörunnar. DKB mælir með því að skoða
vöruna vegna galla strax við móttöku.
3. Gildissvið
Ábyrgðin gildir frá kaupdegi og er veitt í eftirfarandi tilvikum, að því tilskildu að engin útilokun sé til staðar samkvæmt 4. tölulið:
•	 3 ár fyrir gegnumryð á gljábrenndu kúlunni (neðri hluti og lok).
•	 3 ár fyrir ryð eða bruna í gegn á gljábrenndu grillgrindinni.
•	 3 ár fyrir ryð eða bruna í gegn á öllum hlutum úr ryðfríu stáli.
•	 Galli í emaleringu fyrir fyrstu notkun.
•	 2 ár fyrir alla aðra framleiðslu-/efnisgalla.
Til galla teljast ekki smávægilegar ójöfnur, litamismunur á emaleringu eða minniháttar útlitsgallar eins og á stoðpunktum á neðri brún loksins eða
festingum, sem hafa ekki áhrif á virkni vörunnar.
Ef um ábyrgðartilvik er að ræða mun DKB annaðhvort skipta um skemmda eða gallaða hluti eða skipta út vörunni í heild sinni, að eigin vali. Að
því marki sem telst sanngjarnt fyrir þig sem viðskiptavin getur einnig hugsast að vörunni verði skipt út fyrir sambærilega vöru af nýrri gerð, t.d. fyrir
aðra tegund. Svo framarlega sem virkni vörunnar er ekki skert vegna gallans og að því marki sem telst sanngjarnt fyrir þig sem viðskiptavin getur
einnig hugsast að þér verði boðnar fullnægjandi fébætur í stað viðgerðar.
Á meðan úrvinnsla ábyrgðarinnar fer fram (skoðun og hugsanlega skipti á vöru) er ekki hægt að leggja fram kröfu gegn DKB um nýja vöru eða
frekari bætur. Úrbætur vegna galla lengja hvorki ábyrgðartímann né endurnýja hann. Hlutir sem skipt hefur verið út verða eign DKB. Aðeins þegar
skipt hefur verið um alla vöruna hefst ábyrgðartíminn að nýju.
Allar frekari kröfur á hendur ábyrgðarveitanda falla ekki undir þessa ábyrgð. Kröfur af öðrum lagalegum ástæðum eru þó ekki útilokaðar eða
takmarkaðar (sjá einnig hér að framan í kafla 1).
4. Undanskilið ábyrgð
Ábyrgðin gildir ekki í eftirfarandi tilvikum:
•	 Eðlilegt slit við fyrirhugaða notkun, einkum á almennum slithlutum eins og trekt, brennara, hitamæli, kveikingu og rafhlöðu, rafskauti,
kveikitaug, gasslöngu, gasþrýstijafnara, hitaelementi, endurkastara, hlífðarfilmu úr áli, grill- eða kolagrind, kveikigrind og kola-/fitusafnbakka.
•	 Skemmdir í emaleringu á notuðum vörum ef ekki er hægt að sanna að skemmdin var til staðar fyrir fyrstu notkun.
•	 Bilun og/eða skemmdir vegna óviðeigandi eða rangrar notkunar, einkum vegna þess að ekki var farið eftir notkunar- og öryggisleiðbeiningum
eða viðhaldsleiðbeiningum (t.d. notkun á útigrillum innandyra, skemmdir vegna rangrar samsetningar, rangra þrifa á gljábrenndum
yfirborðsfleti trektarinnar eða grillgrindinni, vegna þess að þéttiprófun var ekki framkvæmd eins og ráðlagt er í notkunarleiðbeiningunum,
vegna notkunar á skaðlegum íðefnum, vegna annarrar notkunar en fyrirhugaðrar o.s.frv.).
•	 Bilun og/eða skemmdir sem stafa af inngripi eða viðgerðum framkvæmdum af aðilum sem DKB hefur ekki viðurkennt.
•	 Bilun og/eða skemmdir vegna veðurs (t.d. haglél eða eldingar).
•	 Bilun og/eða skemmdir sem valdið er af ásetningi eða gáleysi, svo framarlega sem DKB beri ekki ábyrgð á þeim.
•	 Bilun og/eða skemmdir sem verða við flutning til kaupandans, svo framarlega sem ábyrgðarveitandinn beri ekki ábyrgð á þeim.
•	 Bilun og/eða skemmdir af völdum óviðráðanlegra orsaka.
•	 Bilun og/eða slitskemmdir vegna notkunar í atvinnuskyni (t.d. í hótel- eða veitingarekstri).
Side: 62
63
5. Úrvinnsla ábyrgðar
Ef um ábyrgðartilvik er að ræða skaltu hafa samband eins fljótt og auðið er við okkur eða viðurkenndan söluaðila (lista yfir söluaðila er að
finna á www.outdoorchef.com) og tilgreina eftir því sem hægt er vöruna/hluta vörunnar, sölukvittun, raðnúmer og vörunúmer (koma bæði
fram á upplýsingalímmiða á grillinu; sjá fyrsta kaflann í notkunarleiðbeiningunum), ásamt heimilisfangi þínu. Þú mátt gjarnan láta mynd fylgja
með lýsingunni á gallanum. Skilaðu vörunni til söluaðilans eða okkar svo við getum prófað vöruna og kannað hvort ábyrgðin gildi. Í réttmætum
ábyrgðartilvikum munum við endurgreiða nauðsynlegan flutnings- og sendingarkostnað, annars munum við senda vöruna til baka á þinn kostnað.
Eftirfarandi fyrirtæki er fulltrúi fyrir skráða vörumerkið OUTDOORCHEF
DKB Household Switzerland AG | Eggbühlstraße 28 | Postfach | 8052 Zürich-Schweiz | www.dkbrands.com
*	 Listi yfir söluaðila er á vefsíðunni okkar undir OUTDOORCHEF.COM
**	 Raðnúmer og vörunúmer eru á upplýsingalímmiðanum á grillinu
	 (sjá fyrsta kafla í þessum NOTKUNARLEIÐBEININGUM).

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Outdoorchef CHELSEA 480 C ennå.

Spør et spørsmål om Outdoorchef CHELSEA 480 C

Har du et spørsmål om Outdoorchef CHELSEA 480 C men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Outdoorchef CHELSEA 480 C. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med CHELSEA 480 C Outdoorchef så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.