UZ 934

Nilfisk UZ 934 manual

UZ 934

Manual for Nilfisk UZ 934 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 32 sider.

Side: 1
24 • Vær spesielt forsiktig ved rengjøring av trapper og avsatser. • Må ikke brukes i nærheten av brennbare eller eksplosi ve gasser eller væsker. • Slå alltid av støvsugeren før du monterer eller skifter utstyr. SERVICE OG REPARASJON AV DOBBELT ISOLERTE PRODUKTER I ett dobbelt isolert produkt er den dobbelte isoleringen en erstatning for jordet elektrisk tilkobling. Produktet har ingen jordet tilkoblingsmulighet og må ikke ved noen anledning justeres slik at dette blir tilkoblet. Service og vedlikehold av dobbeltisolerte produkter krever stor kunskap om produktet. Service og reparasjoner skal derfor alltid utføres av en autorisert serviceperson. Reservdeler i et dobbeltisolert produkt må være identiske med de deler som byttes ut. Symbolet er merket på alle dobbeltisolerte produkter. Dette apparatet oppfyller kravene i EU-direktiv 89/336/ EEC, 93/31/EEC, 73/23/EEC, 93/68/EEC. Når man benytter et elektrisk produkt må man ta følgende forholdsregler: ADVARSEL! For å redusere fare for brann, elektrisk støt eller skade av noe slag: • Kun før innendørs bruk • Forlat aldri støvsugeren når den er koblet til strøm. Må kobles fra strøm når ikke i bruk eller før reperasjon/ service. • Må aldri benyttes som ett leketøy. Vær spesielt forsiktig dersom støvsugeren benyttes i nærheten av barn. • Må brukes slik som beskrevet i bruksanvisningen. Service og reparasjon må utføres av autorisert service person. Benytt originale reservdeler og produsentens originale tilleggsutstyr. Støvsugeren må ikke på noen måte justeres eller forandres. • Støvsugeren må aldri benyttes uten filter. • Advarsel Maskinen må ikke benyttes for helsefarlig støv (ex. asbest). • Må ikke brukes dersom ledning eller støpselet er ødelagt. Dersom maskinen ikke fungerer som den skal, falt i gulvet, ødelagt, etterlatt utendørs eller blitt våt må den ettersees av autorisert serviceperson før bruk. • Må ikke løftes eller bæres etter kabelen. Trekk ikke kabelen rundt skarpe kanter eller hjørner. Kjør ikke over ledningen med maskinen. Hold ledningen borte fra varme overflater. • Trekk ikke i ledningen når du skal trekke utkontakten. Trekk alltid i støpselet. • Støvsug aldri flytende væsker. Pass på at du er tørr på hendene når du tar på elektriske ledninger og støpsel. Når maskinen skall rengjøres, pass på at den ikker er tilkoblet strøm. Bruk toørr klut ved rengjøringen. • Bruk aldri støvsugeren til å suge opp brennende, glødende eller rykende materialer, slikt som sigaretter, fyrstikker, varm aske eller brennbar gass eller væske. • Sug aldri opp skarpe gjenstander. • Slå av maskinen før støpselet trekkes ut av kontakten. SPAR DISSE VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER! SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Side: 2
25 1 Åpning Trekk låseklipsene på lokket utover og løft toppdekselet av beholderen. 2 Støvpose Træ åpningen i posen over maskinens inntaksstuss. Trykk papplaten med mem-branen forover forbi den opphøyde kanten på stussen og fest den med låsebrikken. Bruk bare originale støvposer. 3 Slangefeste a)Trykk slangen inn i åpningen på maskinen til den "klikker i". b)Slangen løsnes ved å trykke på sperren over slangeåp- ningen. 4 Forlengelsesrør Standard: Sett sammen rørene og vri slik at de låses på plass. Teleskoprør: Trykk sperren nedover, deretter tilpasses lengden. Maks. 950 mm, min. 630 mm. Ved støvsuging i trapper, anbefales sammenskjøvet teleskoprør. 5 Munnstykker Utstyret på figurene kan variere fra modell til modell. a) Universalmunnstykke Kan brukes på både harde gulv og tepper. b) Kombimunnstykke Innstillingen tilpasses etter typen gulv, med børste på harde gulv og uten børste på tepper. c) Fugemunnstykke Brukes på møbler, ovner og andre vanskelig tilgjengelige steder. d) Rundt børstemundstykke Anvendes til lamper, møbler, boghylder osv. e) Lite kombi- munnstykke Det lille kombimunnstykket er utstyrt med en børste for møbler, billedrammer, lister osv, samt et oppfellbart plant munnstykke for gardiner, møbler osv. 6 Spjeld For å unngå at munnstykket suger seg fast, kan sugeeffek- ten reguleres med spjeldet på håndtaket. 7 Start/Stopp 8 Filter a) Foldet papirfilter Muliggjør bruk uten pose. Kontroller filteret ved tømning, og skift eller rengjør det hvis det er tett. b) Forfilter Finnes som tilbehør. Tre forfilterposen utenpå papirfilteret. Dra i snorene samti- dig som låseknappen holdes inne, slipp låseknappen når snøret holder filteret på plass. 9 Utblåsingsfilter a)Løft gitteret i bakkant. b)Trekk det bakover. Ta ut det gamle filteret, sett i nytt filter og smekk på plass gitteret. 10 ADVARSEL! Støvsugeren må aldri brukes til oppsuging av glassbiter eller aske! VIKTIG! Denne maskin er utstyrt med ledning i spisialutførelse, som må skiftes ut med ledning av samme type hvis den skades. En slik ledning kan fås fra autorisert serviceverksted og må monteres av sakkyndeg person. UZ 934 er utstyrt med en termobryter for å beskytte vitale deler mot overoppheting. Skulle sikkerhetsbryteren slå av maskinen, tar det ca 5-10 minutter før den automatisk starter igjen.Dennetidenbrukerdutilåkontrollereslange,støvpose og filter for å kontrollere at ingenting hindrer luftstrømmen gjennom maskinen. OBS! Før rengjøring eller service av maskinen må støpselet trekkes ut av kontakten.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Nilfisk UZ 934 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Nilfisk UZ 934. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med UZ 934 Nilfisk så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Nilfisk UZ 934

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Nilfisk UZ 934 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Nilfisk
  • Produkt: Støvsugere
  • Model/navn: UZ 934
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk