Gd 930

Nilfisk Gd 930 manual

Gd 930

Manual for Nilfisk Gd 930 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 24 sider.

Side: 1
6 BRUKSANVISNING Generelt Motormunnstykket er spesialtilbehør for rengjøring av tepper og er utviklet for å fungere sammen med alle støvsugere med separat strømuttak. Støvsugning med motormunnstykket gir bedre støvopptak på tepper enn med tilsvarende vanlig støvsuger. Tall i ( ) viser til bildene. Forberedelser før bruk. Sammensetting Følgende deler skal monteres sammen: Støvsuger (1) med slange (2). Forlengningsrør diameter 32mm (3). Motormunnstykke (4). Ledning till støvsuger (5). Ledningsklemmer (6). Skyv forlengningsrøret (3) inn i munnstykket og trekk til de to klemskruene. Koble sammen slange og forlengningsrør. Fest ledningen (5) mot forlengningsrøret og slangen med klemmene (6). Når ledningen (5) er koblet til støvsugerens utvendige strømuttak, er motormunnstykket klart til drift. Motormunnstykket starter samtidig som støvsugeren startes. OBS! Støvsugeren må slås av før motormunn- stykket kobles fra.
Side: 2
7 Bruk Kjør aldri over støvsugerledningen og/eller andre elektriske ledninger med motormunnstykket. Bær maskinen i trapper og over høye terskler. Forlengningsrøret kan låses i opprett stilling for oppbevaring og kjøring over små terskler. Pedalen (16) låser forlengningsrøret i opprett hvilestilling. Ved å trykke på pedalen med foten, frigjøres låseinnretningen.Støvsugning skjer i ulåst stilling. Under støvsuging føres motormunnstykket fram og tilbake over gulvet. Når børstene roterer løsner støvet fra teppet slik at det lettere kan suges opp. Når motormunnstykket er i gang må det ikke stå stille på samme sted og arbeide. Dette for å unngå skader på teppet. Stell og vedlikehold Kontoller før alt vedlikeholdsarbeid at støvsugerledningen ikke er koplet til strømuttaket. Reparasjoner må kun utføres av autoriserte serviceverksteder eller fagfolk med kjennskap til alle aktuelle sikkerhetsforskrifter. Kontrollpanel På kontrollpanelet er det to ulike lamper for kontoll av børsten. Grønt lys: Børsten er riktig montert og roterer. Grønt og rødt lys lyser samtidig: Børsten er utslitt, skift børste som beskrevet i avsnittet "Skifte av børste". Rødt lys: Børsten er blokkert og kan ikke rotere. Slå av maskinen,trekk ut støpslet og fjern det som blokkerer børsten. Børsten må kanskje tas ut for rensning slik det er beskrevet i avsnittet " Skifting av børste". Skifting av børste Trekk nettledningen ut av vegguttaket før børsten byttes. Skru av dekselet (24) ved skifting eller rengjøring av børsten. Vri børsterullen slik at børsten kan skyves ut gjennom hullet. Deretter kan børsten skyves ut nedenfra. Skyv deretter en ny børste inn i sporet. Kontroller at børsten er ordentlig satt i før dekselet skrus på igjen.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Nilfisk Gd 930 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Nilfisk Gd 930. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Gd 930 Nilfisk så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Nilfisk Gd 930

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Nilfisk Gd 930 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Nilfisk
  • Produkt: Støvsugere
  • Model/navn: Gd 930
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk