VC2510LX1 manual
Makita VC2510LX1manual

Manual for Makita VC2510LX1 på Engelsk. Denne PDF-håndboken har 80 sider.

PDF 80 1.1mb

Vis en manual for Makita VC2510LX1 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

MANUALSCAT | NO

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Makita VC2510LX1 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Makita VC2510LX1. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med VC2510LX1 Makita så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Makita VC2510LX1

Side: 1
23 NORSK (originalinstruksjoner) Oversiktsforklaring 1-1. Dreiebryter for justering av sugestyrke 1-2. Av/på-bryter 2-1. Dreiebryter for justering av sugestyrke 2-2. Av/på-bryter 3-1. Deksel 3-2. Strømkabel 3-3. Dreiebryter for justering av sugestyrke 3-4. Av/på-bryter 4-1. Dreiebryter for justering av sugestyrke 4-2. Av/på-bryter 5-1. Holder 6-1. Strømkabel 6-2. Slangeholder 7-1. Munnstykker 8-1. Slange 10-1. Trillehjul 10-2. Stoppehendel 10-3. FRI-stilling 10-4. Låst posisjon 11-1. Trillehjul 11-2. Stoppehendel 11-3. FRI-stilling 11-4. Låst posisjon 12-1. Gummiholder 13-1. Papirpose 15-1. Ledningskrok 16-1. Trykk hardt ned 17-1. Deksel for beholderen 17-2. Fremspring på rørholder 17-3. Spor 19-1. Deksel for beholderen 19-2. Bøyle 20-1. Deksel for beholderen 20-2. Bøyle 22-1. Holderplate 22-2. Tank 23-1. Polyetylenpose 23-2. Holderplate 23-3. Tank 24-1. Deksel for beholderen 24-2. Polyetylenpose 24-3. Bøyle 26-1. Håndtak 26-2. Toppen av støvsugeren 27-1. Ledningskrok 27-2. Strømkabel 28-1. Strømkabel 28-2. Slangeholder 29-1. Ledningskrok 29-2. Strømkabel 30-1. Strømkabel 30-2. Slangeholder 31-1. Tank 31-2. Forfilter TEKNISKE DATA Modell VC1310L / VC2510L / VC3210L Land EU AU/NZ GB 110V GB 230V CL AR / CH Spenning Volt 230 - 240 230 - 240 110 230 - 240 220 230 - 240 Strømforbruk Watt 1050 1050 1050 1050 1050 1050 Watt ved modusen merket med symbol 2400 1200 600 1900 2200 1100 Strømbelastning for apparatets stikkontakt Watt ved modusen merket med symbol 2600 1400 850 2100 2500 1400 Total tilkoblet belastning Watt 3450 2250 1650 2950 3250 2150 Modell VC1310L VC2510L VC3210L Volumflyt (luft) 2,0 m 3 /min Vakuum 22 kPa Beskyttelsesklasse 1 Beskyttelsestype IP X4 (sprutsikker) Støv 13 l 25 l 32 l Kapasitet Vann 7 l 14 l 27 l Mål (L x B x H) 366 mm x 334 mm x 420 mm 432 mm x 416 mm x 451 mm 552 mm x 398 mm x 685 mm Nettovekt 9,6 kg 10,5 kg 14,5 kg • Som følge av vårt kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogram kan de tekniske dataene endres uten ytterligere forvarsel. • Tekniske data kan variere fra land til land. • Vekt i henhold til EPTA-prosedyre 01/2003
Side: 2
24 END108-5 Symboler Nedenfor ser du symbolene som brukes for dette utstyret. Forviss deg om at du forstår hva de betyr, før du begynner å bruke maskinen. ・ Les bruksanvisningen. ・ Advarsel! Støvsugeren kan inneholde farlig støv. ・ Aldri stå på støvsugeren. ・ Kun for EU-land Kast aldri elektroutstyr i husholdningsavfallet! I henhold til EU-direktivet om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets iverksetting i nasjonal rett, må elektriske produkter som ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg. ENE016-1 Beregnet bruk Denne maskinen er laget for å samle opp både vått og tørt støv. ENF001-1 Strømforsyning Maskinen må bare kobles til en strømkilde med samme spenning som vist på typeskiltet, og kan bare brukes med enfase-vekselstrømforsyning. Dette verktøyet må være jordet når det brukes, for å beskytte operatøren mot elektrisk støt. Bruk kun treleders skjøteledninger med jordingsstøpsler med tre tenner, og trepolede kontakter som passer til verktøyets støpsel. ENG905-1 Støy Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til EN/IEC60704: Modell VC1310L Lydtrykknivå (LpA) : 72 dB (A) Usikkerhet (K): 2,5 dB (A) Støynivået under arbeid kan overskride 80 dB (A). Modell VC2510L, VC3210L Lydtrykknivå (LpA) : 73 dB (A) Usikkerhet (K): 2,5 dB (A) Støynivået under arbeid kan overskride 80 dB (A). Bruk hørselvern ENH038-3 Gjelder bare land i Europa EF-samsvarserklæring Makita erklærer at følgende maskin(er): Maskinbetegnelse: Støvsuger Modellnr./type: VC1310L, VC2510L, VC3210L Samsvarer med følgende europeiske direktiver: 2006/42/EC De er produsert i henhold til følgende standarder eller standardiserte dokumenter: EN60335 Den tekniske filen i samsvar med 2006/42/EF er tilgjengelig fra: Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia 31.7.2014 000331 Yasushi Fukaya Direktør Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia ENB119-5 SIKKERHETSADVARSLER FOR STØVSUGEREN ADVARSEL! VIKTIG. LES NØYE alle sikkerhetsadvarsler og instruksjoner FØR BRUK. Hvis du ikke følger alle advarslene og instruksjonene som er oppført nedenfor, kan det føre til elektriske støt, brann og/eller alvorlige helseskader. 1. Støvsugeren skal kun benyttes av personer som har fått tilstrekkelig opplæring i hvordan den skal brukes. 2. Stikkontakten på støvsugeren skal kun brukes for de formålene som er angitt i instruksjonene. 3. Slå av umiddelbart hvis det kommer ut skum eller væske. 4. Innretningen for kontroll av vannivå må med jevne mellomrom rengjøres og undersøkes for tegn på skader. 5. Ikke bruk støvsugeren uten filter. Hvis filteret er skadet, må det skiftes ut umiddelbart. 6. BRUK AV SKJØTELEDNING. Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, bør du velge en ledning som er tilstrekkelig tykk men ikke for lang. Effekten til støvsugeren vil ellers bli redusert. Hvis støvsugeren skal brukes ute, må du velge en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. 7. SPENNINGSFARE: Før du kobler støvsugeren til en strømkilde (kontakt, osv.), må du forsikre deg om at spenningen er den samme som blir
Side: 3
25 angitt på typeskiltet til støvsugeren. Hvis det brukes høyere spenning enn det som er angitt for støvsugeren, kan både brukeren og støvsugeren få ALVORLIGE SKADER. IKKE KOBLE TIL STØVSUGEREN hvis du er usikker på spenningen. Hvis støvsugeren drives med lavere spenning enn det som er angitt på typeskiltet, vil motoren ta skade. 8. PASS PÅ AT STØVSUGEREN IKKE STARTES OPP UTILSIKTET. Kontroller at bryteren er AV når du setter i støpselet. 9. Ikke bruk støvsugeren på brennbart materiale, fyrverkeri, tente sigaretter, varm aske, varme metallsponer, skarpe materialer som f.eks. barberblader, nåler, knust glass eller lignende. 10. ALDRI BRUK STØVSUGEREN I NÆRHETEN AV BENSIN, GASS, MALING, LIM ELLER ANDRE HØYEKSPLOSIVE STOFFER. Bryteren slår gnister når den slås PÅ og AV. Det samme gjør kommutatormotoren når den er i bruk. Dette kan forårsake en farlig eksplosjon. 11. Aldri bruk støvsugeren på giftige, kreftfremkallende, brennbare eller andre farlige materialer som f.eks. asbest, arsen, barium, beryllium, bly, skadedyrsmidler eller andre helseskadelige stoffer. 12. Aldri bruk støvsugeren utendørs i regnvær. 13. Ikke bruk støvsugeren nær varmekilder (for eksempel ovner). 14. VERN MOT ELEKTRISK STØT. Unngå kroppskontakt med jordede overflater, som for eksempel rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. 15. Ikke blokker ventilasjonsåpningene. Disse åpningene er der for å kjøle motoren. Hvis ventilasjonsåpningene tilstoppes, vil motoren bli overopphetet. 16. Pass på alltid å være i balanse og ha godt fotfeste. 17. VÆR FORSIKTIG NÅR DU HÅNDTERER LEDNINGEN. Støvsugeren skal aldri bæres etter ledningen. Når du trekker ut støpselet av kontakten, er det viktig at du holder i støpselet i stedet for å dra i ledningen. Hold kabelen unna varme, olje og skarpe kanter. Inspiser ledningene med jevne mellomrom, og få dem reparert av et autorisert serviceverksted hvis de er skadet. Inspiser skjøteledningene med jevne mellomrom og skift dem ut hvis de er skadde. 18. Ikke brett, rykk i eller tråkk på slangen. 19. Slå av støvsugeren umiddelbart hvis den oppfører seg unormalt (f.eks. hvis effekten er svak). 20. KOBLE FRA STØVSUGEREN. Støvsugeren skal være frakoblet når den ikke er i bruk, før utføring av service-/reparasjonsarbeid, og ved bytte av tilbehør. 21. For å holde støvsugeren i tipp topp stand er det viktig at du rengjør og vedlikeholder den etter hver bruk. 22. VÆR NØYE MED VEDLIKEHOLD AV STØVSUGEREN. Rengjør støvsugeren for å holde den i sikker og god stand. Følg instruksjonene for bytte av tilbehør. Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og smørefett. 23. KONTROLLER SKADDE DELER. Før videre bruk av støvsugeren må du foreta en grundig sjekk av ev. skadde deler, som f.eks. vern eller lignende, for å fastslå om de vil fungere som de skal. Kontroller at bevegelige deler beveger seg riktig i forhold til hverandre, at bevegelige deler kan bevege seg fritt, om noen deler er brukket, om monteringen er som den skal, eller om andre forhold kan påvirke hvordan støvsugeren vil fungere. Et vern eller en annen del som er skadet, må repareres eller skiftes ut hos et autorisert servicesenter, med mindre noe annet er angitt i denne bruksanvisningen. Sørg for at defekte brytere skiftes ut hos et autorisert servicesenter. Ikke bruk støvsugeren hvis AV/PÅ-bryteren er defekt. 24. RESERVEDELER. Ved utføring av vedlikeholdsarbeid skal det kun brukes identiske reservedeler. 25. OPPBEVARING. Støvsugeren oppbevares innendørs når den ikke er i bruk. 26. Vær forsiktig når du håndterer støvsugeren. Hardhendt og uforsiktig håndtering kan forårsake skader på støvsugeren. 27. Ikke bruk bensin, tynningsmidler eller kjemiske rengjøringsmidler for å rengjøre støvsugeren innvendig eller utvendig. Dette kan forårsake sprekker og misfarging. 28. Ikke bruk støvsugeren i områder med brennbart støv, eller i lukkede rom hvor oljebasert maling, malingstynner, bensin, møllmidler eller lignende avgir brennbar, eksplosiv eller giftig damp. 29. Ikke la ledningen ligge igjen på gulvet når du er ferdig med å støvsuge, da det ellers er fare for at noen kan snuble i den. 30. Ikke bruk denne støvsugeren eller andre verktøy hvis du er under påvirkning av alkohol, narkotiske stoffer eller sterke legemidler. 31. Alltid bruk vernebriller eller briller med sidebeskyttelse. 32. Bruk støvmaske hvis det er mye støv der du jobber. 33. Denne maskinen skal ikke brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler erfaring og kunnskap. 34. Små barn bør passes på for å sikre at de ikke leker med støvsugeren.
Side: 4
26 35. Aldri håndter ledningen eller støvsugeren mens du er våt på hendene. 36. Vær svært forsiktig når du bruker støvsugeren i trapper. 37. Ikke bruk støvsugeren som en krakk eller arbeidsbenk. Den kan falle ned, noe som kan føre til personskade. OPPBEVAR FOR FREMTIDIG REFERANSE ADVARSEL: Selv om du har brukt produktet mye og føler deg fortrolig med det, er det likevel svært viktig at du følger nøye de retningslinjene for sikkerhet som er utarbeidet for dette produktet. MISBRUK av verktøyet eller mislighold av sikkerhetsreglene i denne brukerhåndboken kan resultere i alvorlige helseskader. FUNKSJONSBESKRIVELSE ADVARSEL: • Kontroller at bryteren står i AV-posisjon før du kobler til støvsugeren.Hvis bryteren er satt til PÅ når du kobler til støvsugeren, kan den starte opp utilsiktet og forårsake alvorlige personskader. Bryterfunksjon Fig.1 Vri dreiebryteren til ”I” for å starte støvsugeren. Når du skal stanse støvsugeren, vrir du dreiebryteren til ”O”. Fig.2 Sugestyrken kan justeres etter behov. Du øker sugestyrken ved å vri dreiebryteren for justering av sugestyrke fra -symbolet til -symbolet. Tilkobling av elektriske verktøy ADVARSEL: • Ikke overskrid maksimal strømbelastning (se SPESIFIKASJONER). • Kontroller at både støvsugeren og det elektriske verktøyet er slått av før til-/frakobling. Hvis det elektriske verktøyet og støvsugeren er slått på når verktøyet tilkobles, kan det oppstå en utilsiktet oppstart som forårsaker alvorlige personskader. Fig.3 Hvis du skal koble til et jordet verktøy, må en plugg med jordingsplate settes inn i stikkontakten på støvsugeren. FORSIKTIG: • Det skal aldri tilkobles elektriske verktøy som har større inngangseffekt enn det som er angitt i ”SPESIFIKASJONER” (dette gjelder selv om du justerer sugestyrken). Elektriske verktøy med for høy inngangseffekt kan forårsake overoppheting og skader på støvsugeren. Se spesifikasjonene og følg anvisningene nøye. Du kan koble til elektriske verktøy med en inngangseffekt opptil maksimumsverdien som er angitt i ”SPESIFIKASJONER”. Når du skal koble til et elektrisk verktøy, åpner du lokket og setter støpselet inn i stikkontakten på støvsugeren. Fig.4 Vri dreiebryteren til posisjonen ”AUTO”. Vri dreiebryteren for justering av sugestyrke, slik at sugestyrken passer for det elektriske verktøyet du ønsker å bruke. Se SPESIFIKASJONENE for mer informasjon om hvordan du tilpasser sugestyrken etter inngangseffekten til det elektriske verktøyet. Støvsugeren blir automatisk slått på/av idet du slår på/av det tilkoblede elektriske verktøyet. Merk at støvsugeren vil forbli aktiv i noen sekunder etter at det elektriske verktøyet er slått av.
Side: 5
27 Når du er ferdig med verktøyet, tar du ut støpselet fra stikkontakten på støvsugeren. Slå av støvsugeren når du er ferdig med den. Automatisk stopp under oppsuging ADVARSEL: • Ikke bruk støvsugeren lenge når flyteventilen er aktiv.Hvis dette gjøres, kan det oppstå overoppheting og skader på støvsugeren. • Ikke bruk støvsugeren på skum eller såpeholdig væske.Dette kan føre til at det kommer ut skum fra ventilasjonsåpningene før flyteventilen blir aktivert. Hvis du da fortsetter å bruke støvsugeren, kan det oppstå elektrisk støt og støvsugeren kan bli ødelagt. Støvsugeren er utstyrt med en flyteventil som hindrer at det kommer inn vann i motoren når vannmengden som suges opp overskrider et bestemt nivå. Når beholderen er full og støvsugeren ikke klarer å suge opp mer vann, slår du av støvsugeren og tømmer beholderen. Montering av beholderen Fig.5 Når du kobler til et elektrisk verktøy, bruker du de medfølgende holderne for å sikre en avstand på ca. 70 cm – 80 cm mellom verktøyledningen og slangen. Dette vil hindre at støvsugerslangen floker seg inn i ledningen. Holdeinnretningen på siden FORSIKTIG: • Pass på at du ikke får fingrene i klem når du bruker holdeinnretningen på siden. Fare for skade. MERK: • Ikke bruk makt på holdeinnretningen, da dette kan føre til at den skades. Fold inn holdeinnretningen når du ikke trenger den. Holdeinnretningen på siden kan brukes for å: 1. Oppbevare strømledningen MERK: • Ikke bruk støvsugeren eller et tilkoblet elektrisk verktøy mens en strømledning er viklet rundt holdeinnretningen. Hvis dette gjøres, kan ledningen bli skadet. Fig.6 2. Oppbevare munnstykkene Det er plass til opptil to av munnstykkene 22, 24 og 38 samtidig. Fig.7 3. Oppbevare slangen Fig.8 4. Støtte opp et elektrisk verktøy av rimelig størrelse (f.eks. en sirkelsag) Fig.9 Låse eller låse opp et hjul For modellene VC1310L og VC2510L Fig.10 For modellen VC3210L Fig.11 Hvis du ønsker å låse hjulet, trykker du ned stopperen. Løft opp stopperen for å låse opp hjulet. Låsing av hjulene er praktisk ved oppbevaring, når du tar en pause i støvsugingen, og når du ønsker at støvsugeren skal stå stille. Flytt stopperen for hånd. MERK: • Pass på at hjulene ikke er låst når du flytter støvsugeren. Hvis du flytter støvsugeren mens hjulene er låst, kan hjulene bli skadet. MONTERING FORSIKTIG: • Forviss deg alltid om at støvsugeren er slått av og støpselet trukket ut av kontakten før du utfører arbeid på støvsugeren.
Side: 6
28 Installering av vannfilter 6 1 2 3 4 5 011637 Hvis du skal suge opp vann eller vått støv, fjerner du pre-filteret og demperen og setter inn vannfilteret. 3 1 2 011630 Plasser vannfilteret i beholderen og pass på at krokene på vannfilteret fester seg riktig (det skal ikke være glis mellom vannfilteret og beholderen). Kontroller i tillegg at vannfilteret er korrekt plassert i henhold til merket for monteringsposisjon. MERK: • Dette gjelder ikke modellene VC2510L og VC3210L, som mangler merke for monteringsposisjon. Sette inn papirposen ADVARSEL: • Hvis støvsugeren skal brukes med papirpose, må også det forhåndsinstallerte pre-filteret benyttes. Uten pre-filteret kan det oppstå uvanlig støy og brannfarlig varmeutvikling. FORSIKTIG: • Papirposen kan ikke brukes for oppsuging av væske eller vått støv. Hvis dette gjøres, kan papirposen revne. Fig.12 1. Fjern gummiholderen. 2. Brett ut papirposen. Fig.13 Fig.14 3. Juster åpningen på papirposen med innsugningsåpningen på støvsugeren. 4. Plasser pappsiden av papirposen nederst bak sperrehaken. Installering av rørholder (ekstrautstyr) Kun for modellen VC1310L Fig.15 Trykk ned ledningskroken som vist på figuren. 1 2 3 4 5 011605 Fest rørholderen til ledningskroken. (Krokene er plassert unna dekselet.) Løft opp rørholderen inntil krokene berører dekselet, og trykk ned A-delen av rørholderen. 1. Trykk 2. Rørholder 3. A-del 4. Kroker 5. Deksel for beholderen 1. Vannfilter 2. Tank 3. Merke for monteringsposisjon 1. Deksel for beholderen 2. Støvfilter 3. Demper 4. Forfilter 5. Tank 6. Merke for monteringsposisjon
Side: 7
29 Fig.16 Senk rørholderen mens du trykker ned A-delen. Fig.17 Fig.18 Plasser de to fremspringene på rørholderen inn i sporene på dekselet og trykk ned rørholderen. Fig.19 MERK: • Hvis rørholderen trykkes for langt ned, kan den ikke installeres på ledningskroken (se figuren). Fig.20 MERK: • Kontroller at de to krokene på rørholderen er godt hektet til dekselet. Tilkobling av slange FORSIKTIG: • Aldri tråkk på eller bruk makt for å bøye slangen. Ikke trekk i slangen for å flytte støvsugeren. Hvis du tråkker på, drar i eller bøyer slangen, kan den knekke eller bli misformet. • Hvis du skal suge opp store mengder avfall av typen sponfliser eller betongstøv, bruker du slangen som har en indre diameter på 38 mm (ekstrautstyr). Hvis du bruker slangen som har en indre diameter på 28 mm, kan slangen bli tilstoppet og skadet. Fig.21 Sett slangen inn i innsugningsåpningen på beholderen og vri den med klokken inntil den går i lås. Installering av polyetylenpose Støvsugeren kan også brukes uten polyetylenpose. Bruk av polyetylenposen vil imidlertid gjøre at du enklere kan tømme beholderen uten å skitne deg til på hendene. Fig.22 Brett ut polyetylenposen i beholderen. Sett den inn mellom holderplaten og beholderen og dra den mot innsugningsåpningen. Fig.23 Brett ut posen rundt toppen av beholderen. Fest den andre siden av posen rundt toppen av beholderen slik at den festes godt til pre-filterkroken. MERK: • Du kan bruke polyetylenposene som er tilgjengelige på markedet. Vi anbefaler at du velger en posetykkelse på minst 0,04 mm. • For store støvmengder vil gjøre at posen lett revner, og du bør derfor skifte posen når den er halvfull. Tømming av polyetylenposen ADVARSEL: • Alltid pass på at støvsugeren er slått av og frakoblet før du tømmer polyetylenposen. Hvis dette ikke gjøres, vil det være fare for elektrisk støt og alvorlige personskader. FORSIKTIG: • Ikke utsett pulverfilteret og beholderen for harde støt eller dunk, da dette kan føre til at filteret og beholderen misformes og skades. • Avhengig av støvmengden i beholderen, kan det være nødvendig å tømme beholderen minst én gang per dag. Hvis det går for lenge mellom hver gang beholderen tømmes, vil sugestyrken bli redusert og motoren kan bli ødelagt. • Ikke hold i kroken når du skal tømme tanken, da dette kan føre til at kroken knekker. Fig.24 Hekt av og løft opp dekselet på beholderen. Fig.25 Rist av støv fra pulverfilteret, demperen og pre-filteret før du tar polyetylenposen ut av beholderen. MERK: • Vær forsiktig når du tar ut polyetylenposen slik at den ikke hekter i og rives opp av fremspringet på innsiden av beholderen. • Tøm polyetylenposen før den er helt full. For mye støv i beholderen kan føre til at posen revner. Installering av pulverfilteret 6 1 2 3 4 5 011637 Plasser pre-filteret i beholderen. Monter deretter demperen på pulverfilteret og plasser den i pre-filteret. 1. Deksel for beholderen 2. Støvfilter 3. Demper 4. Forfilter 5. Tank 6. Merke for monteringsposisjon
Side: 8
30 Når du installerer pulver- og pre-filteret, må du passe på at monteringsposisjonsmerket for hver av dem er på linje med merket øverst i beholderen. Sett på igjen dekselet. MERK: • Dette gjelder ikke modellene VC2510L og VC3210L, som mangler merke for monteringsposisjon. • Pass på at både pre-filteret og demperen er satt i før du tar i bruk pulverfilteret. Pulverfilteret kan ikke brukes uten pre-filter og demper. • Hvis støvsugeren skal brukes med papirpose, må både pulverfilteret, pre-filteret og demperen være satt i. Bæring av støvsugeren Fig.26 Støvsugeren skal alltid bæres etter håndtaket på toppen, som vist i figuren. Håndtaket kan foldes ned når det ikke er i bruk. VEDLIKEHOLD FORSIKTIG: • Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og støpselet trukket ut av kontakten før du foretar inspeksjon eller vedlikehold. Oppbevaring av strømledningen Kun for modellen VC1310L Fig.27 Fig.28 Dra ut ledningskroken eller fold ut holdeinnretningen på siden. Vikle opp strømledningen og heng den på ledningskroken, eller vikle den rundt holdeinnretningen. MERK: • Ikke bruk makt for å få løs strømledningen fra ledningskroken. Hvis dette gjøres, kan ledningen bli skadet. For modellene VC2510L og VC3210L Fig.29 Fig.30 Vikle strømledningen rundt holdeinnretningen på siden. Oppbevaring av tilbehør MERK: • Ikke bruk makt på tilbehøret som holdes av rørholderen. Hvis dette gjøres, kan rørholderen bli skadet. Kun for modellen VC1310L 1 2 3 011612 Rørholderen kan brukes for å oppbevare rett rør, vinkelrør, hjørnemunnstykke og lignende. 1 2 011613 Rørene kan også plasseres i rørholderen mens du tar en pause i støvsugingen. 1. Stopper 2. Rørholder 1. Rett rør 2. Vinkelmunnstykke 3. Rørholder
Side: 9
31 For modellene VC2510L og VC3210L 011622 Rørholderen kan brukes for å oppbevare rett rør, vinkelrør og lignende. 011623 Rørene kan også plasseres i rørholderen mens du tar en pause i støvsugingen. Rengjøring FORSIKTIG: • Aldri bruk gasolin, bensin, tynner alkohol eller lignende. Det kan føre til misfarging, deformering eller sprekkdannelse. Fig.31 Sugestyrken kan bli redusert hvis pulverfilteret, pre-filteret og demperen er tilstoppet. Filtrene og demperne bør rengjøres med jevne mellomrom. Rist rammebunnen raskt flere ganger etter hverandre for å fjerne støv eller partikler fra filtrene. Fig.32 Vask av og til pulverfilteret med vann, og la det tørke helt. Filtrene skal aldri vaskes i oppvaskmaskin. MERK: • Ikke bruk harde objekter som for eksempel børster og skraper på pulverfilteret, pre-filteret eller demperen. • Filtre er forbruksvarer og det anbefales at du har flere i reserve. For å opprettholde produktets SIKKERHET og PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold og justeringer utføres av Makitas autoriserte servicesentre, og det må alltid brukes reservedeler fra Makita. VALGFRITT TILBEHØR FORSIKTIG: • Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller verktøyet sammen med den Makita-maskinen som er spesifisert i denne håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake helseskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på. Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret. • Slange • Munnstykker (22, 24, 38) • Rett rør • Hjørnemunnstykke • Rund børste • Pulverfilter (for tørrsuging) • Demper • Forfilter • Munnstykkeenhet • Vinkelrør • Polyetylenpose • Filter (for våtsuging) • Papirpose • Holdersett • Rørholder (kun for modellen VC1310L) MERK: • Enkelte elementer i listen kan være inkludert som standardtilbehør i verktøypakken. Elementene kan variere fra land til land.
Merke:
Makita
Produkt:
Støvsugere
Model/navn:
VC2510LX1
Filtype:
PDF
Tilgjengelige språk:
Engelsk, Svensk, Russisk, Norsk, Finsk, Latvisk, Litauen, Estisk