Makita UC3020A manual

Vis en manual for Makita UC3020A under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Makita
  • Produkt: Motorsag
  • Model/navn: UC3020A
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk

Innholdsfortegnelse

Side: 28
Yasuhiko Kanzaki CE 2005
Director Amministratore Directeur
Directeur Direktor Director
Director Direktor Direktør
Johtaja Direktör Διευθυντής
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ENGLAND
Responsible manufacturer: Produttore responsabile:
Fabricant responsable : Verantwoordelijke fabrikant:
Verantwortlicher Hersteller: Fabricante responsable:
Fabricante responsável:: Ansvarlig produsent:
Ansvarlig fabrikant: Vastaava valmistaja:
Ansvarig tillverkare: Yπεύθυνς κατασκευαστής:
Makita Corporation Anjo Aichi Japan
116
Konformitetsdeklaration enligt EU
Undertecknad, Kanzaki, deklarerar på uppdrag av
MAKITA att maskinen,
Typ:
211
EU-modellnr:
UC3020A, UC3520A, UC4020A: M6 05 10 24243 064
uppfyller standarder för säkerhet och hälsa enligt gällande
EU-riktlinjer:
EUs riktlinjer för maskiner 98/37/EC, EUs EMC-riktlinjer
89/336/EEC (enligt tillägg 91/263/EEC, 92/31/EEC och
93/68/EEC), Bulleremissioner 2000/14/EG.
Kraven enligt ovanstående EU-riktlinjer implementerades
i huvudsak enligt följande standarder: EN50144-2-13, EN
55014, EN 55014-2, EN60555-T3, -T3/A1, EN 61000-3-2.
Konformitetsgodkännandet enligt 2000/14/EG har utförts
av Annex V. Uppmätt bullernivå (Lwa) är 100 dB(A). Den
garanterade ljudtrycksnivån är (Ld) är 101 dB (A). EU
Typgodkännande enligt 98/37/EG utfördes av: TÜV
Product Service GmbH, Zertifizierungsstelle, Ridlerstraße
31, D-80339 München, Tyskland.
EU-samsvarserklæring
Den untertegnende, Kanzaki, med fullmakt fra , erklærer
at apparatene til merket MAKITA,
Type:
211
EU-modellidentifikasjonsnr.:
UC3020A, UC3520A, UC4020A: M6 05 10 24243 064
samsvarer med de grunnleggende sikkerhets- og
helsekravene i de aktuelle EU-direktivene:
EUs maskindirektiv 98/37/EF, EU EMC-direktiv
89/336/EØS (med tilføyelser 91/263/EØS, 92/31/EØS og
93/68/EØS), støyemisjon 2000/14/EF.
Kravene i ovennevnte EU-direktiver er blitt implementert
hovedsakelig på grunnlag av følgende standarder:
EN50144-2-13, EN 55014, EN 55014-2, EN60555-T3,
-T3/A1, EN 61000-3-2. Samsvarsvurderingen 2000/14/EF
ble utført jf. vedlegg V. Det målte lydeffektnivået (Lwa) er
på 100 dB(A). Det garanterte lydeffektnivået (Ld) er på
101 dB(A). EU-typetesten ble utført jf. 98/37/EF av: TÜV
Product Service GmbH, Zertifizierungsstelle, Ridlerstraße
31, D-80339 München.
SVENSKA NORSK

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Makita UC3020A ennå.

Spør et spørsmål om Makita UC3020A

Har du et spørsmål om Makita UC3020A men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Makita UC3020A. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med UC3020A Makita så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.