Makita JR3050T manual

Vis en manual for Makita JR3050T under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Makita
  • Produkt: Sag
  • Model/navn: JR3050T
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 8
31
Master-right page
ENH101-3
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA CE
Declaramos sob inteira responsabilidade que este produto obe-
dece às seguintes normas de documentos normalizados,
EN60745, EN55014, EN61000
de acordo com as directivas 73/23/CEE, 89/336/CEE e 98/37/CE
do Conselho.
EU-DEKLARATION OM KONFORMITET
Vi erklærer hermed på eget ansvar, at dette produkt er i overens-
stemmelse med de følgende standarder i de normsættende doku-
menter,
EN60745, EN55014, EN61000
i overensstemmelse med Rådets Direktiver 73/23/EEC,
89/336/EEC og 98/37/EC.
EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Under eget ansvar deklarerar vi härmed att denna produkt över-
ensstämmer med följande standardiseringar för standardiserade
dokument,
EN60745, EN55014, EN61000
i enlighet med EG-direktiven 73/23/EEC, 89/336/EEC och 98/37/EC.
EUs SAMSVARS-ERKLÆRING
Vi erklærer på eget ansvar at dette produktet er i overensstem-
melse med følgende standard i de standardiserte dokumenter:
EN60745, EN55014, EN61000,
i samsvar med Råds-direktivene, 73/23/EEC, 89/336/EEC og
98/37/EC.
VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA
Yksinomaisesti vastuullisina ilmoitamme, että tämä tuote on
seuraavien standardoitujen dokumenttien standardien mukainen,
EN60745, EN55014, EN61000
neuvoston direktiivien 73/23/EEC, 89/336/EEC ja 98/37/EC mukai-
sesti.
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
∆ηλώνυµε υπ την µναδική µας ευθύνη τι αυτ τ πριν
ρίσκεται σε Συµφωνία µε τα ακλυθα πρτυπα
τυππιηµένων εγγράφων,
EN60745, EN55014, EN61000
σύµφωνα µε τις %δηγίες τυ Συµυλίυ, 73/23/EEC,
89/336/EEC και 98/37/ΚE.
Yasuhiko Kanzaki CE 2004
Director Direktor
Direktør Johtaja
Direktör ∆ιευθυντής
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ENGLAND
Fabricante responsável: Ansvarlig produsent:
Ansvarlig fabrikant: Vastaava valmistaja:
Ansvarig tillverkare: Υπεύθυνς κατασκευαστής:
Makita Corporation Anjo Aichi Japan
PORTUGUÊS
DANSK
SVENSKA
NORSK
SUOMI
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Makita JR3050T ennå.

Spør et spørsmål om Makita JR3050T

Har du et spørsmål om Makita JR3050T men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Makita JR3050T. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med JR3050T Makita så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.