Makita HR4010C manual

Vis en manual for Makita HR4010C under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Makita
  • Produkt: Drill
  • Model/navn: HR4010C
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 20
57
ENH101-5
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA CE
Declaramos sob inteira responsabilidade que este
produto obedece às seguintes normas de documentos
normalizados,
EN60745, EN55014, EN61000
de acordo com as directivas 89/336/CEE e 98/37/CE do
Conselho.
EU-DEKLARATION OM KONFORMITET
Vi erklærer hermed på eget ansvar, at dette produkt er i
overensstemmelse med de følgende standarder i de norm-
sættende dokumenter,
EN60745, EN55014, EN61000
i overensstemmelse med Rådets Direktiver 89/336/EEC
og 98/37/EC.
EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Under eget ansvar deklarerar vi härmed att denna
produkt överensstämmer med följande standardiseringar
för standardiserade dokument,
EN60745, EN55014, EN61000
i enlighet med EG-direktiven 89/336/EEC och 98/37/EC.
EUs SAMSVARS-ERKLÆRING
Vi erklærer på eget ansvar at dette produktet er i over-
ensstemmelse med følgende standard i de standardis-
erte dokumenter:
EN60745, EN55014, EN61000,
i samsvar med Råds-direktivene, 89/336/EEC og 98/37/
EC.
VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA
Yksinomaisesti vastuullisina ilmoitamme, että tämä tuote
on seuraavien standardoitujen dokumenttien standar-
dien mukainen,
EN60745, EN55014, EN61000
neuvoston direktiivien 89/336/EEC ja 98/37/EC mukai-
sesti.
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜ
ΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
∆ηλώνυµε υπ την µναδική µας ευθύνη τι αυτ
τ πριν ρίσκεται σε Συµφωνία µε τα ακλυθα
πρτυπα τυππιηµένων εγγράφων,
EN60745, EN55014, EN61000
σύµφωνα µε τις #δηγίες τυ Συµυλίυ,
89/336/EEC και 98/37/ΚE.
Yasuhiko Kanzaki CE 2005
Director Direktor
Direktør Johtaja
Direktör ∆ιευθυντής
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ENGLAND
Fabricante responsável: Ansvarlig produsent:
Ansvarlig fabrikant: Vastaava valmistaja:
Ansvarig tillverkare: Υπεύθυνς κατασκευαστής:
Makita Corporation Anjo Aichi Japan
PORTUGUÊS
DANSK
SVENSKA
NORSK
SUOMI
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Side: 36
63
ENG006-2
Só para países Europeus
Ruído e vibração do modelo HR4011C
Os níveis normais de ruído A são
nível de pressão de som: 93 dB (A)
nível do sum: 104 dB (A)
A incerteza é de 3 dB (A).
– Utilize protectores para os ouvidos –
O valor médio da aceleração é 4 m/s2
.
Estes valores foram obtidos de acordo com EN60745.
Kun for lande i Europa
Lyd og vibration fra model HR4011C
De typiske A-vægtede lydniveauer er
lydtryksniveau: 93 dB (A)
lydeffektniveau: 104 dB (A)
Der er en usikkerhed på 3 dB (A).
– Bær høreværn. –
Den vægtede effektive accelerationsværdi er 4 m/s2
.
Disse værdier er beregnet i overensstemmelse med
EN60745.
Endast för Europa
Buller och vibration hos modell HR4011C
De typiska A-vägda bullernivåerna är
ljudtrycksnivå: 93 dB (A)
ljudeffektnivå: 104 dB (A)
Osäkerheten är 3 dB (A).
– Använd hörselskydd –
Det typiskt vägda effektivvärdet för acceleration är
4 m/s2
.
Dessa värden har erhållits i enlighet med EN60745.
Gjelder bare land i Europa
Støy og vibrasjon fra modell HR4011C
De vanlige A-belastede støynivå er
lydtrykksnivå: 93 dB (A)
lydstyrkenivå: 104 dB (A)
Usikkerheten er på 3 dB (A).
– Benytt hørselvern. –
Den vanlig belastede effektiv-verdi for akselerasjon er
4 m/s2
.
Disse verdiene er beregnet eller målt i samsvar med
EN60745.
Vain Euroopan maat
Mallin HR4011C melutaso ja tärinä
Tyypilliset A-painotetut melutasot ovat
äänenpainetaso: 93 dB (A)
äänen tehotaso: 104dB (A)
Epävarmuus on 3 dB (A).
– Käytä kuulosuojaimia. –
Tyypillinen kiihtyvyyden painotettu tehollisarvo on
4 m/s2
.
Nämä arvot on mitattu normin EN60745 mukaisesti.
Μ
ν για ώρες της Ευρώπης
Θ
ρυς και κραδασµ
ς τυ µντέλυ HR4011C
#ι τυπικές A-µετρύµενες εντάσεις ή

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Makita HR4010C ennå.

Spør et spørsmål om Makita HR4010C

Har du et spørsmål om Makita HR4010C men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Makita HR4010C. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med HR4010C Makita så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.