HR2450FT

Makita HR2450FT manual

HR2450FT

Manual for Makita HR2450FT på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 19 sider.

Side: 1
57 ENG009-2-V4 Só para países Europeus Ruído e vibração Os níveis normais de ruído A são nível de pressão de som: 89 dB (A) nível do sum: 100 dB (A) A incerteza é de 3 dB (A). – Utilize protectores para os ouvidos – O valor médio da aceleração é 9 m/s2 . Estes valores foram obtidos de acordo com EN60745. Kun for lande i Europa Lyd og vibration De typiske A-vægtede lydniveauer er lydtryksniveau: 89 dB (A) lydeffektniveau: 100 dB (A) Der er en usikkerhed på 3 dB (A). – Bær høreværn. – Den vægtede effektive accelerationsværdi er 9 m/s2 . Disse værdier er beregnet i overensstemmelse med EN60745. Endast för Europa Buller och vibration De typiska A-vägda bullernivåerna är ljudtrycksnivå: 89 dB (A) ljudeffektnivå: 100 dB (A) Osäkerheten är 3 dB (A). – Använd hörselskydd – Det typiskt vägda effektivvärdet för acceleration är 9 m/s2 . Dessa värden har erhållits i enlighet med EN60745. Gjelder bare land i Europa Støy og vibrasjon De vanlige A-belastede støynivå er lydtrykksnivå: 89 dB (A) lydstyrkenivå: 100 dB (A) Usikkerheten er på 3 dB (A). – Benytt hørselvern. – Den vanlig belastede effektiv-verdi for akselerasjon er 9 m/s2 . Disse verdiene er beregnet eller målt i samsvar med EN60745. Vain Euroopan maat Melutaso ja tärinä Tyypilliset A-painotetut melutasot ovat äänenpainetaso: 89 dB (A) äänen tehotaso: 100 dB (A) Epävarmuus on 3 dB (A). – Käytä kuulosuojaimia. – Tyypillinen kiihtyvyyden painotettu tehollisarvo on 9 m/s2 . Nämä arvot on mitattu normin EN60745 mukaisesti. Μ ν για ώρες της Ευρώπης Θ ρυ;ς και κραδασµ ς Kι τυπικές A-µετρύµενες εντάσεις ήυ είναι πίεση ήυ: 89 dB (A) δύναµη τυ ήυ: 100dB (A) Η Α ε αιτητα είναι 3 dB (A). – Φράτε ωτασπίδες. – Η τυπική αία της µετρύµενης ρί1ας τυ µέσυ τετραγώνυ της επιτάυνσης είναι 9 m/s2 . Αυτές ι τιµές έυν σηµειωθεί σύµφωνα µε τ EN60745. PORTUGUÊS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Makita HR2450FT men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Makita HR2450FT. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med HR2450FT Makita så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Makita HR2450FT

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Makita HR2450FT under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Makita
  • Produkt: Driller
  • Model/navn: HR2450FT
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Gresk