DRC200

Makita DRC200 manual

DRC200

Manual for Makita DRC200 på Engelsk. Denne PDF-håndboken har 104 sider.

Side: 1
4 1 Fig. J 1 3 2 4 5 6 Fig. K 1 2 Fig. L 4
Side: 2
5 4 2 3 1 Fig. M 1 3 4 2 8 7 5 6 Fig. N 5
Side: 3
43 NORSK SPESIFIKASJONER Standard batteriinnsats BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B Batteriets levetid (med alternativt litiumion-batterier) Ca. 120 min. ved bruk av to stk. BL1830 (18 V, 3 Ah hver) Ca. 200 min. ved bruk av to stk. BL1850 (18 V, 5 Ah hver) Beholderkapasitet 2,5 l Dimensjoner (b/l/h) (inkl. BL1830-batterier) Ca. 460 x 460 x 180 mm Vekt (inkludert to BL1830-batterier) Ca. 7,8 kg • Spesifikasjonene her er gjenstand for endring uten varsel, på grunn av vårt kontinuerlige program med forskning og utvikling. • Spesifikasjonene kan variere fra land til land. Symboler Les bruksanvisningen. Li-ion Li-ion Kun for land i EU Kast aldri elektroutstyr eller batteripakker i husholdningsavfallet! I henhold til EU-direktivene om kasserte elektriske og elektroniske produkter og om batterier og akkumulatorer og brukte batterier og akkumulatorer og direktivenes iverksetting i nasjonal rett, må elektriske produkter og batterier og batteripakker som ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg. Ikke tråkk på eller sett noe oppå Robotic-støvsugeren. Ikke bruk Robotic-støvsugeren i nærheten av åpen ild, brennbare og/eller farlige materialer. Rengjør stupsensorene på undersiden hvis de er skitne eller våte. Riktig bruk Denne Robotic-støvsugeren er beregnet på rengjøring av innendørs gulv. Fjernkontrollen kommuniserer med Robotic-støvsugeren via et trådløst signal (2,4 GHz ZigBee). NORSK (Originalinstruksjoner) ADVARSEL: Denne maskinen er ikke beregnet til bruk av personer (inkludert barn) med redusert fysisk, sensorisk eller psykisk kapasitet, eller mangel på erfaring eller kunnskap. Barn skal ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. EF-samsvarserklæring Kun for europeiske land EF-samsvarserklæringen er inkludert i vedlegg A til denne instruksjonsboken. SIKKERHETSREGLER ADVARSEL Ikke bruk robotic støvsuger i nærheten av brannfarlige stoffer eller til å støvsuge dem. Dette kan resultere i eksplosjon eller brann. • Kerosin, bensin, røkelse, stearinlys • Benzen, tynner • Sigarettsneiper • Toner eller andre brannfarlige stoffer • Tepperens eller andre skummende stoffer Ikke bruk robotic støvsuger der det er vått, steder som kan bli våte eller ved høy temperatur og fuktighet. Ikke støvsug vann. Dette kan føre til elektrisk støt, kortslutning, brann, deformering eller funksjonsfeil. • Kjøkken og andre steder der vann brukes • Baderom • Dusjrom • Loftsrom, osv. Ikke berør robotic støvsuger med våte hender. Det kan resultere i elektrisk støt. Ikke bruk robotic støvsuger rundt ovner eller annet oppvarmingsutstyr. Dette kan føre til elektrisk støt, kortslutning, brann, deformering eller funksjonsfeil. Ikke bruk robotic støvsuger på følgende steder. Dette kan føre til elektrisk støt eller skade. • I nærheten av barn med reduserte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller som mangler den nødvendige erfaringen og kunnskapen • I nærheten av dyr • I nærheten av store grupper mennesker eller sterkt trafikkerte steder Ikke la barn uten tilsyn eller personer som ikke er i stand til å uttrykke sine ønsker eller betjene robotic støvsuger alene, bruke robotic støvsuger. Dette kan føre til elektrisk støt eller skade.
Side: 4
44 NORSK Avbryt bruken straks hvis det oppstår noen abnormitet eller funksjonsfeil, for eksempel følgende. Hvis ikke denne instruksjonen følges, kan det resultere i røykutvikling, brann eller elektrisk støt. • Robotic støvsuger vil ikke virke selv om den er slått PÅ. • Robotic støvsuger er deformert eller unormalt varm. • Det hender at robotic støvsuger stopper under bruk. • Det kommer unormale lyder fra robotic støvsuger under bruk. • Robotic støvsuger avgir svidd lukt. Slå AV robotic støvsuger der det er forbudt å bruke den. Hvis ikke denne instruksjonen følges, kan det føre til at medisinsk utstyr ikke virker som det skal. Sørg for å følge instruksjonene for den enkelte medisinske institusjonen ved bruk av utstyr som avgir radiobølger i medisinske institusjoner. Ikke bruk Robotic støvsuger på trange steder eller i høyden uten innhegning. Dette kan føre til at robotic støvsuger faller og medfører personskade eller funksjonsfeil. • Trapper • På et bord, en hylle, kommode, kjøleskap, osv. • Mezzaniner, loftsrom, trappeavsatser eller inngangspartier, osv. • Steder med en helling på 10° eller mer Ikke utsett robotic støvsuger for direkte sollys eller infrarøde stråler. Feil bruk på grunn av sensorfeil kan føre til at robotic støvsuger faller, og medføre personskade eller funksjonssvikt. • Halogenvarmere • Fjernkontroller eller sensorer, osv. • Solstråler som kommer inn gjennom matt glass Flytt gjenstander som kan føre til et uhell ved kontakt med robotic støvsuger. Hvis ikke disse instruksjonene følges, kan det medføre personskade hvis gjenstander velter eller faller. • Tente lys, vaser, osv. • Elektronikk med kontroller som befinner seg i samme høyde som robotic støvsuger. Ikke dekk til robotic støvsuger. Dette kan resultere i brann på grunn av overoppheting. Ikke sitt på robotic støvsuger eller legg tunge gjenstander på den. Ikke utsett den for fysiske støt. Dette kan resultere i personskade, skade på utstyret eller funksjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på barn rundt robotic støvsuger. Modifiser aldri robotic støvsuger. Dette kan resultere i brann, elektrisk støt eller skade. Ta kontakt med forhandleren der du kjøpte robotic støvsuger for reparasjoner. Ikke blokker eller sett inn metalliske eller lettantennelige gjenstander inn i innsuget eller eksosåpningen. Bruk heller ikke robotic støvsuger i nærheten av gjenstander som kan blokkere innsuget. Dette kan resultere i elektrisk støt, brann eller funksjonsfeil. Ikke varm opp eller utsett robotic støvsuger for brann eller la den stå på et varmt sted, for eksempel i nærheten av en ovn eller komfyr, i direkte sollys eller inne i et kjøretøy under stekende sol. Dette kan resultere i kortslutning, brann eller føre til at batteriet lekker væske eller sprekker. Ikke vask eller utsett robotic støvsuger* for vann eller rengjøringsmidler. Dette kan resultere i elektrisk støt, kortslutning eller brann. * Eks. hovedbørsten, bunnplaten, sidebørstene, støvbeholderen og filteret Ikke berør drivhjulene eller sett hender eller føtter under robotic støvsuger under bruk. Dette kan resultere i skade. Vær spesielt oppmerksom på barn rundt robotic støvsuger. Ikke blokker eller sett inn fremmed materiale i sensorene til robotic støvsuger. Dette kan resultere i funksjonssvikt, skade fordi robotic støvsuger faller som følge av feil bruk eller funksjonssvikt. Ikke fest tape til sensorene eller hjulene. Ikke endre støtfangeren eller hjulfasongene eller utsett støtfangeren for slag. Dette kan resultere i funksjonssvikt, skade fordi robotic støvsuger faller som følge av feil bruk eller funksjonssvikt. Rengjør hver sensor med jevne mellomrom. Hvis ikke disse instruksjonene følges, kan det resultere i driftsfeil, skade fordi robotic støvsuger faller som følge av feil bruk, eller funksjonssvikt. Ikke bruk avgrensningsbånd (selges separat) som er skitten, som skaller av eller er revet. Dette kan resultere i skade hvis robotic støvsuger faller som følge av feil bruk.
Side: 5
45 NORSK FORSIKTIG Ikke bruk robotic støvsuger under følgende forhold. Dette kan føre til at annet utstyr ikke virker som det skal. • Inne i et sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr • Inne i et fly • Rundt elektronisk utstyr som krever presisjonskontroll eller bruker svake signaler. Sørg for å oppbevare robotic støvsuger og fjernkontrollen mer enn 15 cm borte fra implanterbare pacemakere og defibrillatorer. Hvis ikke dette overholdes, kan det resultere i funksjonssvikt i de medisinske enhetene. Ikke sett inn fremmed materiale i åpningene og sprekkene. Dette kan føre til elektrisk støt eller skade. Vær forsiktig så du ikke setter fast fingrene når du rengjør robotic støvsuger. Dette kan resultere i skade. Sørg for å lese denne INSTRUKSJONSHÅNDBOKEN nøye før du bruker robotic støvsuger. Hvis ikke denne instruksjonen følges, kan det resultere i skade eller funksjonssvikt. MERKNAD Avbryt straks bruken av batteripatronen hvis du legger merke til ubehagelig lukt, batterilekkasje, unormal oppvarming, deformasjon eller misfarging. Hvis ikke dette overholdes, kan det resultere i funksjonssvikt. Ikke bruk robotic støvsuger utendørs eller der den kan bevege seg utendørs. Dette kan resultere i funksjonsfeil. Ikke bruk robotic støvsuger under følgende forhold. Dette kan resultere i funksjonsfeil. • Steder der partikler av kokeolje eller andre oljekomponenter svever i lufta • Steder der aerosolspray eller kjemiske produkter brukes, som frisører og renserier • Steder der det er mye støv Ikke bruk robotic støvsuger under følgende forhold. Dette kan skade gulvdekke eller ripe gulvflater. • Steder med lettskadelig gulvdekke (saueskinn, filtmaterialer, osv.) • Ubehandlet tre eller marmorgulv • Nyvoksede gulv Ikke bruk robotic støvsuger på langhårede gulvtepper (7 mm eller mer). Dette kan resultere i skade av gulvtepper eller til at robotic støvsuger ikke virker som den skal. Ikke bruk robotic støvsuger på harde, ujevne gulvflater som betonggulv, osv. Dette kan resultere i økt slitasje på børster og hjul. Ikke bruk robotic støvsuger hvis børstene eller hjulene er slitt. Dette kan resultere i riper i gulvet. Avslutt bruken og ta kontakt med forhandleren som du kjøpte robotic støvsuger fra. Fjern sand og smuss som fester seg til hovedbørsten, sidebørstene og hjulene. Hvis ikke denne instruksjonen følges, kan det resultere i riper i gulvet. Ikke støvsug følgende: Det kan ripe eller stoppe til innsiden av robotic støvsuger eller resultere i funksjonssvikt. • Væske eller vått avfall • Kjemikalier eller oljer • Dyreekskrementer • Store mengder sand eller pulver • Skarpe gjenstander (glass, knivblader, nåler, osv.) • Store volumer papir- eller vinylavfall • Kabel eller hyssing Rengjør filteret etter at fint pulver er støvsugd opp (gips, sement, kritt, osv.). Hvis ikke dette overholdes, kan et resultere i funksjonssvikt. Ikke bruk robotic støvsuger hvis filteret er tilstoppet eller sensorene er tilsmusset. Dette kan resultere i funksjonsfeil. Ikke smør den roterende børsten eller andre bevegelige deler. Dette kan resultere i at plasten sprekker. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE. Bruk og vedlikehold av batteridrevet verktøy 1. Lades bare med laderen som er spesifisert av produsenten. En lader som er egnet for én type batteri kan gi risiko for brann når brukt med et annet. 2. Bruk elektrisk verktøy kun med de spesifiserte batteriene. Bruk av et annet batteri kan medføre risiko for skade eller brann. 3. Når batteriet ikke er i bruk, skal det oppbevares borte fra binders, mynter, nøkler, spikre, skruer og andre små metallgjenstander som kan skape en kobling fra den ene polen til den andre. 4. Under ekstreme forhold kan væske utstøtes fra batteriet. Unngå kontakt. Skyll med vann ved utilsiktet kontakt.
Side: 6
46 NORSK Viktige sikkerhetsinstruksjoner for batteripatronen 1. Før batteripatronen brukes, les alle instruksjoner og forholdsregler som står på (1) batteriladeren, (2) batteriet og (3) produktet som bruker batteriet. 2. Ikke demonter batteripatronen. 3. Hvis driftstiden er blitt betydelig kortere enn vanlig, må du straks stanse bruken. Det kan resultere i risiko for overoppheting, mulige brannsår og til og med eksplosjon. 4. Hvis det kommer elektrolytt i øynene dine, skyll dem med friskt vann og ta straks kontakt med lege. Det kan resultere i at du mister synet. 5. Unngå kortslutning av batteripatronen: (1) Ikke la terminalene komme i kontakt med noe ledende materiale. (2) Ikke oppbevar batteripatronen i en beholder med andre metallgjenstander som spikre, mynter, osv. (3) Ikke utsett batteripatronen for vann eller regn. Kortslutning av batteri kan føre til høy strømtilførsel, overoppheting, mulige brannsår og til og med funksjonssvikt. 6. Ikke oppbevar robotic støvsuger og batteripatronen noe sted der temperaturen kan nå eller overstiger 50 °C. 7. Ikke brenn batteripatronen selv om den er sterkt skadet eller er helt utslitt. Batteripatronen kan eksplodere i brann. 8. Vær forsiktig så ikke batteripatronen faller eller utsettes for slag. 9. Ikke bruk en skadet batteripatron. 10. Følg dine lokale forskrifter knyttet til avhending av batteripatronene. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE. FORSIKTIG: Bruk bare originale Makita-batterier. Hvis du bruker ikke-originale Makita-batterier eller batterier som er endret, kan det resultere i at batteriet eksploderer og fører til brann, personskade og skade på apparatet. Det vil også gjøre Makita-garantien ugyldig for Makita-verktøyet og laderen. Tips for å oppnå maks. levetid for batteriet 1. Lad batteripatronen før den lades helt ut. Avbryt alltid bruken og lad batteripatronen når du legger merke til at det er mindre ytelse i verktøyet. 2. Sett aldri et fulladet batteri til lading. Overlading gjør batteriets levetid kortere. 3. Lad batteripatronen i romtemperatur på 10 °C - 40 °C. La et varmt batteri avkjøles før det lades. 4. Det anbefales å lade batteriet hvis du ikke har tenkt å bruke det på lenge (mer enn seks måneder). System for å beskytte verktøyet/ batteriet Robotic støvsuger er utstyrt med et beskyttelsessystem for verktøyet/batteriet som automatisk slår AV strømmen til motoren for å forlenge livssyklusen til robotic støvsuger og batteriene. Robotic støvsuger stopper automatisk under følgende forhold. Overbelastning Når robotic støvsuger er overbelastet og det trekkes unormalt høy strøm, stopper robotic støvsuger automatisk uten noen indikasjon. For å starte robotic støvsuger på nytt, slå AV strømmen, fjern årsaken til overbelastningen og slå deretter strømmen PÅ igjen. Overoppheting Når robotic støvsuger overopphetes, blinker lampen fem eller sju ganger for hver sekvens og robotic støvsuger stopper automatisk. La i så fall robotic støvsuger avkjøles før strømmen slås PÅ igjen. For høy utlading Når resterende batterinivå blir lavt, stopper robotic støvsuger automatisk og reagerer ikke på noen trykk på brytere. Fjern i så fall batteriene og sett dem på lading. KNAPPER OG INDIKATORER Du finner detaljer om delene ved å søke etter nummeret på figuren som tilsvarer hver del i dette dokumentet (f.eks. “Fig. F-8” for STRØM-knappen). Robotic støvsuger (Fig. F) 1. Pilotlampe 2. Feilsøkingslampe 3. Filtervedlikeholdslampe 4. Børstevedlikeholdslampe 5. Batteriindikatorer (for batteripatroner til venstre og høyre) 6. Timer-knapp og lamper 7. Cruise-modusknapp og -lamper : Mønstermodus : Tilfeldig modus 8. STRØM (start/stopp)-knapp 9. Alarmknapp og -lampe 10. Vakuumknapp og -lampe 11. Avgrensningssensor-knapp og -lampe Fjernkontroll (Fig. G) 1. STRØM AV-knapp 2. Start/stopp-knapp 3. Roterende lampe-knapp 4. / Cruise-modusknapper 5. Timer-knapp 6. Alarmknapp 7. Vakuum-knapp
Side: 7
47 NORSK FØR BRUK Montering og installasjon av batterier FORSIKTIG: Pass alltid på å slå AV robotic støvsuger før du utfører arbeid på den. Levert tilbehør Sjekk at artiklene i listen nedenfor er inkludert i pakken. • AAA (LR03)-batterier (x2) • Sidebørster (x4, inkl. to reservebørster) • Skruer for installasjon av sidebørster (x4) • Avgrensningsbånd (15 m x1) • Instruksjonshåndbok (x1) • Hurtigstartveiledning (x1) • Merknader om bruk (x1) Installere sidebørstene (Fig. A) Installer sidebørstene på begge sider nederst foran på robotic støvsuger. MERKNAD: Før du begynner å jobbe, husk å legge utover et teppe eller annet dempende materiale på gulvet for å forhindre skade av gulvet og robotic støvsuger (Fig. B). 1. Plasser sidebørsten på det roterende akselhodet på robotic støvsuger, med sporet på børsten montert på akselhodet. 2. Fest sidebørsten med skruen som følger med. MERKNAD: Pass på at robotic støvsuger brukes med sidebørstene installert. Installere batteripatroner Innrett sporet (Fig. C-2) på batteripatronen med tungen (Fig. C-3) på batteridokken og skyv den på plass. Sett den helt inn til den låses på plass med et lite klikk. Hvis du ser den røde indikatoren (Fig. C-1) på oversiden av utløserknappen, er ikke batteripatronen helt låst. FORSIKTIG: Du må være forsiktig når batteripatronene settes inn, så du ikke klemmer fingrene mellom døren og batteripatronen. Robotic støvsuger opererer bare med én batteripatron installert på en av batteridokkene. For å ta ut batteripatronen, skyv den ut fra batteridokken samtidig som du trykker på utløserknappen (Fig. D-1) på patronen. Installere batterier i fjernkontrollen (Fig. E) Skyv av dekselet over batterirommet og sett inn to AAA- batterier (LR03). Pass på at de ligger i riktig retning (+/–). MERKNAD: Ikke bruk nye og gamle batterier sammen. Bruk heller ikke batterier av forskjellig merke samtidig. MERKNAD: Ta ut batteriene hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lengre tid. FORSIKTIG: Hvis huden eller øynene kommer i kontakt med elektrolytt som lekker fra batteriene, må det straks skylles med vann. Pare robotic støvsuger og fjernkontrollen Robotic støvsuger leveres ferdig paret med fjernkontrollen. Men paringsprosessen må gjentas hvis du bytter ut fjernkontrollen. 1. Trykk og hold inne Timeren (Fig. F-6) og Cruise-modus (Fig. F-7) knappene på støvsuger samtidig, til alarmen piper to ganger. 2. Trykk og hold inne Timeren (Fig. G-5) og roterende lampe-knappene (Fig. G-3) på fjernkontrollen samtidig, til alarmen piper én gang. Hvis paring svikter og alarmen piper fem ganger, prøv å pare på nytt. Organisere rom For å sikre jevn cruising • Lukk dørene til rommet. Hvis forskjellen på nivået av dørterskelen er så liten at robotic støvsuger kan passere uten problem, kan døren også stå åpen slik at robotic støvsuger kan fortsette videre og gjøre rent i det neste rommet. • Plasser hindringer foran møbler som lett kan skades, osv. • Plasser hindringer for å forhindre at robotic støvsuger kommer inn på steder der den kan sette seg fast, for eksempel under lave hyller. • Flytt høye, tynne og ustabile gjenstander og andre gjenstander som lett kan velte, til et annet rom. • Lås hjulene på vogner eller andre gjenstander, eller flytt dem til et annet rom. • Legg strømledninger langs veggene. • Flytt puter, bøker eller andre gjenstander som kan forhindre at robotic støvsuger fortsetter inn i et annet rom. • Løft delene av gardiner eller andre gjenstander som henger ned og berører gulvet. • Flytt alle gulvtepper som har tråder som lett kan trekkes ut eller som er forskjellige i nivå og tepper som er tynne og som lett kan skyves langs gulvet til et annet rom. • Legg eventuelle dusker på gulvtepper under teppet. • Legg bort små eller kostbare gjenstander som lett kan trekkes opp i støvsugeren. • Legg bort alle kabler, belter, hyssing, tynt papir eller plastposer som ligger på gulvet. • Trekk inn alle uttrekkbare strømledninger.
Side: 8
48 NORSK • Dekk til rister som skiller deler av gulvet med plater, osv., da robotic støvsuger kan oppfatte dem som grenser og ikke fortsette over dem. Forhindre at robotic støvsuger faller • Hvis området som rengjøres inneholder en trapp eller annet område der robotic støvsuger kan falle, legg gjenstander på minst 15 cm høyde og som er tunge nok til å tåle støt fra robotic støvsuger foran det området, for å holde robotic støvsuger borte derfra. • Blokker sollyset og infrarøde stråler med gardiner (Robotic støvsuger kan falle til et lavere nivå når den rygger for å unngå sollys eller infrarøde stråler). • Lukk dørrammer av aluminium. (Robotic støvsuger vil kanskje ikke oppdage forskjellen på nivå mellom aluminiumskinnen og gulvet, og kan falle ut gjennom døren.) • Flytt på gulvtepper som ligger i nærheten av nivåforskjeller til et annet rom. (Robotic støvsuger vil kanskje ikke registrere forskjellen og kan falle.) MERK • Ikke bruk robotic støvsuger i nærheten av lettantennelige stoffer, og heller ikke til å suge opp slike. (Det kan føre til eksplosjon eller brann.) • Ikke bruk robotic støvsuger der det er vått, der det kan bli vått, eller steder med høy temperatur og fuktighet. Støvsug heller ikke opp vann. (Dette kan resultere i elektrisk støt, kortslutning, brann, deformasjon eller funksjonssvikt.) • Ikke bruk robotic støvsuger der avstanden fra veggen til en høydeforskjell er ca. 1 meter eller mindre. (I sjeldne tilfeller kan robotic støvsuger falle når den rygger.) • Ikke bruk robotic støvsuger på steder der det finnes barrierer som robotic støvsuger ikke kan klatre over i nærheten av vegger eller hindringer. Robotic støvsuger kan sette seg fast mot barrieren når den beveger seg baklengs for å unngå veggen eller hindringen. • Deaktiver hjemmesikkerhetssystemer, osv. (Robotic støvsuger kan feilaktig oppfattes som en inntrenger.) • Robotic støvsuger kan ikke styre unna nivåforskjeller på 5,5 cm eller mindre. • Støy kan oppstå på TV-skjermer under bruk. (Det er ikke noe feil på TV-en.) • Ikke la robotic støvsuger stå i lengre perioder med batteripatronen installert. (Elektrolytt kan lekke fra batteriet.) • Ikke vend robotic støvsuger oppned med batteripatronen installert. (En knapp kan trykkes, og resultere i utilsiktet bruk.) BRUK Robotic støvsuger cruiser rundt på gulvet i henhold til den forhåndsinnstilte cruising-modusen, og styrer unna hindringer med ultralydsensorer (Fig. P-1) og fanger opp støv og smuss og andre partikler mens den er i bevegelse med sidebørstene, hovedbørsten og vakuumviften. Sensorene vil imidlertid kanskje ikke kunne registrere en hindring i enkelte situasjoner. Hvis robotic støvsuger treffer en hindring, absorberes støtet av støtfangeren (Fig. P-2) og den skifter retning. MERK: Det kan oppstå situasjoner der robotic støvsuger ikke kan passere over barrierene i en høyde på opptil 1,5 cm, selv om robotic støvsuger er utviklet for å passere over barrierer på den høyden. MERK: Robotic støvsuger kan unngå et område som er svart i fargen, som har svart treverkmønster, eller et område av glass. MERK: Etter at en rengjøringssyklus er fullført, kan noe støv og smuss bli liggende under visse forhold. MERK: Trådløs kommunikasjon kan avbrytes eller blokkeres under følgende forhold: • Inne i strukturer som er bygd med armert betong eller byggematerialer av metall • Når robotic støvsuger er bak en hindring • I nærheten av radiokommunikasjonsutstyr som benytter samme frekvensbånd • I nærheten av enheter som avgir elektromagnetiske felt (mikrobølgeovner, osv.) eller statisk elektrisitet, eller som fører til radiobølgeinterferens Grunnleggende drift FORSIKTIG: Pass alltid på at robotic støvsuger er slått AV før du justerer eller sjekker en funksjon på robotic støvsuger. MERKNAD: Hvis duggkondens er oppstått, slå AV robotic støvsuger og vent til robotic støvsuger tørker opp før operasjonen startes på nytt. MERKNAD: Alle innstillinger nullstilles ikke når robotic støvsuger slås AV. Pass på å bekrefte at innstillingene er riktige ved å sjekke lampene (Fig. F-6, 7, 9, 11) på robotic støvsuger for å unngå uventet drift. 1. Trykk på STRØM-knappen (Fig. F-8) på robotic støvsuger. Robotic støvsuger settes i standby-modus og batteriindikatoren (Fig. F-5) lyser. (For detaljer, se “Batteriindikator på robotic støvsuger” nedenfor.) 2. Trykk flere ganger på Cruise-modusknappen (Fig. F-7) på robotic støvsuger for å velge modus, eller trykk på eller Cruise-modusknappen (Fig. G-4) på fjernkontrollen. Den valgte moduslampen lyser. (For detaljer, se “Cruise-modus” nedenfor.)
Side: 9
49 NORSK 3. Trykk på STRØM-knappen (Fig. F-8) på robotic støvsuger eller Start/Stopp-knappen (Fig. G-2) på fjernkontrollen for å starte rengjøring. Pilotlampen (Fig. F-1) blinker og alarmen piper under rengjøring. For å sette rengjøringsfunksjonen på pause, utfør punkt 3 igjen. For å gjenoppta rengjøringsfunksjonen, utfør punkt 3 igjen. For å slå AV robotic støvsuger, trykk og hold inne STRØM-knappen (Fig. F-8) på robotic støvsuger til alle indikatorer slås AV, eller trykk på STRØM AV-knappen (Fig. G-1) på fjernkontrollen. FORSIKTIG: Ikke se direkte i lyset fra pilotlampen eller unngå at du får lyset i øynene. Det kan skade øynene dine. Batteriindikator på robotic støvsuger Batteriindikatoren som sitter på tilsvarende batteripatronsiden lyser og viser resterende effekt i batteripatronen. MERKNAD: Tabellen nedenfor gir en grov indikasjon på hvor mye strøm som er igjen på batteriet. Gjenværende mengde kan variere, avhengig av bruksforholdene og romtemperaturen. 50% eller mer Mellom 20% og 50% 20% eller lavere Tom/ingen batteripatron satt inn Batterifeil Batteriindikator på batteripatronen Resteffekt kan også sjekkes med batteriindikatoren (Fig. I-1) på batteripatronene med modellnumre som slutter med bokstaven “B”. Ta ut batteripatronen og trykk på -knappen (Fig. I-2). MERKNAD: Tabellen nedenfor gir en grov indikasjon på hvor mye strøm som er igjen på batteriet. Gjenværende mengde kan variere, avhengig av bruksforholdene og romtemperaturen. 75% eller mer Mellom 50% og 75% (inkl. 50%) Mellom 25% og 50% 25% eller lavere Tom Batterifeil Cruise-modus Mønstermodus Bruk: Store gulvflater med få hindringer, for eksempel i et godt organisert lager og langt galleri. Beskrivelse (Fig. H-1): Robotic støvsuger gjentar en syklus av vertikale (a) og horisontale (b) vandringer.* Tilfeldig modus Bruk: Gulv med mange hindringer, for eksempel i et kontor. Beskrivelse (Fig. H-2): Robotic støvsuger gjentar en syklus med å sprette av (c) og å vandre langs veggen (d). * Avhengig av forholdene som oppstår, kan den faktiske vandringen til robotic støvsuger avvike fra dette diagrammet. MERK: Robotic støvsuger kan ikke gjøre rent et smalt område der den ikke kan komme til eller der ikke sidebørsten kommer til. MERK: Når en rengjøringssyklus er over, kan noe støv bli liggende på gulvet under noen forhold. Sove-modus Hvis robotic støvsuger blir stående i ca. 5 minutter i standby-modus, går den automatisk inn i sove-modus for å spare batteriene, og pilotlampen (Fig. F-1) blinker langsomt. Robotic støvsuger går også inn i sove-modus når timeren for automatisk påslag er aktivert. Følg punkt 3 i “Grunnleggende bruk” for å gå tilbake til standby-modus. MERKNAD: Innstillinger og oppstart av rengjøring kan ikke endres i denne modusen. Bære robotic støvsuger FORSIKTIG: Pass på at du slår robotic støvsuger AV før du løfter den. FORSIKTIG: Vær nøye så hånden din aldri kommer i klem mellom håndtaket og hoveddelen til robotic støvsuger. Ta tak i håndtaket (Fig. J-1). MERKNAD: Hvis du støtter den nederste delen bak på robotic støvsuger med den andre hånden, må du være forsiktig så du ikke løfter den siden for mye, da støv og smuss kan falle ut av robotic støvsuger, gjennom hovedbørsteåpningen. MERKNAD: Ikke dra robotic støvsuger etter deg.
Side: 10
50 NORSK Tømme beholderen Tøm beholderen etter bruk for at robotic støvsuger skal beholde maks. ytelse. 1. Trykk og hold inne STRØM-knappen (Fig. F-8) på robotic støvsuger til alle indikatorer slås AV eller trykk på STRØM AV-knappen (Fig. G-1) på fjernkontrollen for å slå AV robotic støvsuger. 2. Trykk og slipp toppdekselet (Fig. K-1) for å låse det opp, og trekk dekselet deretter helt opp. 3. Ta ut støvbeholderen (Fig. K-2). 4. Åpne begge låser (Fig. K-3), og åpne lokket på støvbeholderen. 5. Ta ut den øverste beholderen (Fig. K-4) og tøm den. 6. Ta ut små støvklumper fra filteret (Fig. K-5) og tøm den nederste beholderen (Fig. K-6). 7. Sett støvbeholderen inn igjen i robotic støvsuger, i motsatt rekkefølge. Avansert bruk Følgende egenskaper kan stilles inn bare når robotic støvsuger står i standby-modus (se punkt 1 i “Grunnleggende bruk”). Spare batteri Robotic støvsuger kan fange opp det meste av synlig støv uten bruk av vakuumviften. Hvis fint støv ikke må fjernes, kan du slå AV vakuumviften for å spare batteri for å forlenge driftstiden til robotic støvsuger. I standby-modus, trykk på Vakuum-knappen på robotic støvsuger (Fig. F-10) eller på fjernkontrollen (Fig. G-7) for å slå AV vakuumlampen (Fig. F-10). For å slå PÅ vakuumviften, trykk på Vakuum- knappen på robotic støvsuger (Fig. F-10) eller på fjernkontrollen (Fig. G-7). Lampen tennes igjen. MERKNAD: Denne innstillingen kan ikke gjøres i sove-modus når timeren for å slå på automatisk, er aktivert. MERKNAD: I tilfeller der sugeviften er slått AV, lyser ikke filtervedlikeholdslampen (Fig. F-3) selv om filteret er fullt av smuss. Justere alarmvolumet Tre volumnivåer kan velges for alarmen. I standby-modus, trykk flere ganger på alarm- knappen på robotic støvsuger (Fig. F-9) eller på fjernkontrollen (Fig. G-6). Hver gang du trykker på knappen, piper alarmen i følgende rekkefølge: ved høyt volum (lampen lyser), ved lavt volum (lampen lyser) og deretter ingen lyd (lampen slukker). MERKNAD: Denne innstillingen kan ikke gjøres i sove-modus når timeren for å slå på automatisk, er aktivert. Finne robotic støvsuger Denne funksjonen er nyttig for å finne robotic støvsuger som kan være ute av syne på et stort gulv med skrivebord, kabinetter og andre gjenstander. Trykk på roterende lys-knappen på fjernkontrollen (Fig. G-3) mens robotic støvsuger står i standby- eller sovemodus. Alarmen piper i ca. 10 sekunder og pilotlampen blinker. For å avbryte alarmen, trykk igjen på roterende lys-knappen. MERK: Det kan oppstå situasjoner der robotic støvsuger ikke reagerer fordi den er utenfor fjernkontrollens rekkevidde. Problemet kan løses ved å trykke på knappen for den roterende lampen mens du beveger deg over gulvet. Bruke timeren for å slå på automatisk Med denne funksjonen kan robotic støvsuger begynne å gjøre rent automatisk etter den spesifiserte tiden. Siden innstillingen fjernes når den automatisk tidfestede rengjøringen er fullført, utføres følgende prosedyre for å reaktivere den. 1. I standby-modus, trykk flere ganger på Timer- knappen på robotic støvsuger (Fig. F-6) eller på fjernkontrollen (Fig. G-5). Hver gang du trykker på knappen, endres innstillingen i denne rekkefølgen: Lampestatus Rengjøring starter etter 1 time. etter 3 timer. etter 5 timer. Timeren for å slå på automatisk, er deaktivert. 2. Trykk på STRØM-knappen (Fig. F-8) på robotic støvsuger for å aktivere timeren som slår på automatisk. Robotic støvsuger går i sovemodus. For å oppheve standby-modus, trykk og hold inne STRØM-knappen (Fig. F-8) på robotic støvsuger til alle indikatorer slukker, eller trykk på STRØM AV-knappen (Fig. G-1) på fjernkontrollen. MERKNAD: Dersom status for både høyre og venstre batteriindikator er eller , vil kanskje ikke timeren for autostart aktiveres eller rengjøring startes automatisk. MERKNAD: Innstillinger og oppstart av rengjøring kan ikke endres i denne modusen. MERKNAD: Innstillingen for timeren som slår på automatisk, fjernes hvis batteriene er helt utladet.
Side: 11
51 NORSK Begrense robotic støvsuger til et bestemt område Avgrensningsbånd (Fig. L-1) og avgrensningssensorfunskjonen som benytter infrarøde sensorer, gjør det mulig for robotic støvsuger å unngå følgende områder (Fig. L-2): • Et område som er delt opp fordi hele gulvet er så stort at robotic støvsuger ikke kan rengjøre hele gulvet på én gang • Et område hvor det finnes skjøre gjenstander som robotic støvsuger kan skade • Et område fullt av gjenstander, barrierer eller med kompleks form, som resulterer i at robotic støvsuger kiler seg fast • Et område i nærheten av en trapp • Et område med lav barriere som robotic støvsuger kan klatre over og falle ned til et lavere gulvnivå, eller der robotic støvsuger kan kile seg fast Forberedelser 1. Velg et jevnt underlag på gulvet der du tenker å sette avgrensningsbåndet, og rengjør deretter flaten. 2. Sett avgrensningsbåndet slik at siden med de korte strekene ligger mot rengjøringsstedet og at det ikke finnes luftbobler mellom tapen og gulvet. MERKNAD: Vær nøye med å bruke bare originalt avgrensningsbånd. Hvis du bruker en ikke-original vare, kan du risikere at avgrensningsensorfunksjonen ikke virker. MERKNAD: Ikke fest avgrensningsbåndet til ujevne underlag som kan forårsake feilaktig deteksjon eller på flater der tapen kan bli tilsmusset eller skadet. MERKNAD: Vær oppmerksom på at noe klebemiddel kan bli liggende på gulv, eller gulvet kan bli skadet når du fjerner avgrensningsbåndet. MERKNAD: Sørg for å holde avgrensningsbåndet rent, og sjekk om det finnes rift eller riper. Tapen byttes ut hvis den er skadet. ADVARSEL: Ikke fest avgrensningsbåndet noe sted der det vil oppstå uhell om robotic støvsuger kommer inn i området, eller hvor den kan falle ned. I slike tilfeller plasseres gjenstander med en høyde på 15 cm eller mer, og som er tunge nok til å tåle støt fra robotic støvsuger, i stedet for avgrensningsbånd. Bruk I standby-modus, trykk på Avgrensningssensor- knappen (Fig. F-11) på robotic støvsuger for å aktivere avgrensningssensoren (Fig. O-2). Lampen (Fig. F-11) lyser. For å deaktivere avgrensningssensoren, trykk på avgrensningssensor-knappen på nytt. MERKNAD: Denne innstillingen kan ikke gjøres i sove-modus når timeren som slår på automatisk, er aktivert. VEDLIKEHOLD FORSIKTIG: Pass alltid på at begge batteripatroner fjernes før du prøver å utføre inspeksjon eller vedlikehold. MERKNAD: Pass på at du tar ut støvbeholderen før du vender robotic støvsuger for å forhindre at støv og smuss faller ut av hovedbørsteåpningen. MERKNAD: Pass på legge utover et teppe eller annet dempende materiale på gulvet for å forhindre at gulvet og robotic støvsuger skades (Fig. B). MERKNAD: Bruk aldri varmt vann (mer enn 40°C), bensin, benzen, tynner, alkohol eller lignende. Misfarging, deformasjon eller sprekker kan oppstå. For å ivareta produktets SIKKERHET og PÅLITELIGHET, må reparasjoner, alt vedlikeholdsarbeid eller justering utføres av Makitas autoriserte representanter, som alltid bruker originaldeler fra Makita. Rengjøre sidebørstene (Fig. A, M-1) • Tråder og hår som vikles inn i bustene på sidebørstene kan føre til at børsten slutter å rotere. Fjern dem med pinsett eller lignende. • Hvis bustene er deformert eller mangler, bytt dem ut med reservebørsten (se “Installere sidebørstene” for detaljer). Rengjøre hjulene • Ta ut tråder og hår fra drivhjulene (Fig. M-2) med verktøy som pinsett og saks. Rengjøringen blir enklere når du dreier hjulet. • Fjern trådene og hårene fra svivelhjulene (Fig. M-3) med pinsetter, saks eller lignende redskap. MERKNAD: Vær forsiktig så ikke du setter fingrene i klem mellom hjulene og robotic støvsuger. Rengjøre hovedbørsten Når sidebørstene fjernes (se “Installere sidebørstene” for detaljer), blir disse oppgavene enklere. 1. Ta ut de fire skruene (Fig. N-1) og deretter bunnplaten (Fig. N-2) og hovedbørsten (Fig. N-3). 2. Tørk av bunnplaten (Fig. N-2) med en lett fuktig klut med mildt rengjøringsmiddel, eller vask platen i vann om nødvendig. 3. Fjern tråder og hår fra hovedbørsten (Fig. N-3) med saks, og vask hovedbørsten i vann om nødvendig. 4. Tørk av innsiden av vakuumventilen (Fig. N-4) med en klut som er lett fuktet med mildt rengjøringsmiddel. 5. For å bytte ut hovedbørsten, innrett delen som stikker ut (Fig. N-5) på riktig ende av hovedbørsten med hakket på høyre akselbøssing (Fig. N-6), og sett deretter inn hovedbørsten for å feste dem sammen. 6. Sett inn den firkantende enden til venstre på hovedbørsten (Fig. N-7) i den firkantede akselbøssingen til venstre (Fig. N-8). 7. Sett bunnplaten inn igjen i motsatt rekkefølge.
Side: 12
52 NORSK MERKNAD: Når sidebørstene fortsatt er festet til robotic støvsuger, vil man ved å rotere sidebørsten manuelt gjøre det letter å feste bunnplaten uten å klemme bustene på sidebørstene mellom platen og robotic støvsuger. Rengjøre sensorene • Rengjør klippesensorene (Fig. O-1) og avgrensningssensorene (Fig. O-2) med en ren, tørr bomullsapplikator. • Rengjør ultralydsensorene (Fig. P-1) med et annet vakuumrengjøringssett i skånsom sugemodus. Totalt 8 sensorer sitter foran og på begge sider av støtfangeren (Fig. P-2). Rengjøre filteret og støvbeholderen MERKNAD: For å unngå å skade toppdekselet på støvbeholderen, må det ikke åpnes eller lukkes med makt. 1. Åpne begge låser (Fig. Q-1) og løft dekselet på den øverste støvbeholderen ved å holde Filtervedlikeholdsmerket (Fig. Q-2) for å åpne filterrommet. 2. Ta ut filteret (Fig. Q-3) og slå det mot avfallsposen eller på et avfallsark lagt utover et jevnt underlag for å riste av støvet og smussen. MERKNAD: Ikke skrubb eller klem filteret. Bruk heller ikke en skarp gjenstand til å rengjøre filteret. 3. Vask filteret hvis sugekraften til robotic støvsuger blir svak. MERKNAD: Hvis det lukter av filteret, legg det i bløt i en fortynnet løsning av husholdningsblekemiddel (10 milliliter blekemiddel per 1 liter vann) i ca. 3 timer før du vasker filteret i rennende vann. 4. Vask støvbeholderen. 5. La filteret (hvis du har vasket det) og støvbeholderen tørke 1 dag på et godt ventilert sted for å forhindre ubehagelig lukt eller funksjonssvikt. MERKNAD: Ikke tørk det våte filteret med hårføner eller annen varmekilde. 6. Bytt filteret i støvbeholderen i motsatt rekkefølge. MERKNAD: Når du bytter ut filteret i rommet, pass på at klaffene (Fig. Q-4) på filteret passer til sporet i kanten av filterholderen (Fig. Q-5). Gjøre rent huset 1. Tørk av robotic støvsuger utvendig med en klut lett fuktet med mildt rengjøringsmiddel. 2. Trykk og slipp toppdekselet (Fig. K-1) for å låse det opp, og åpne deretter dekselet helt. 3. Ta ut støvbeholderen (Fig. K-2). 4. Tørk av robotic støvsuger innvendig (Fig. R-1), inkludert luftegrillen (Fig. R-2), med en klut lett fuktet med mildt rengjøringsmiddel. GJENOPPRETTE ROBOTIC STØVSUGER Når robotic støvsuger ikke kan fortsette å fungere under forhold der for eksempel drivhjulet henger nede eller det ikke er mer strøm igjen på batteriet, vil robotic støvsuger også avbryte rengjøring og varsle deg om at noe er feil med følgende lamper og alarmer. • Feilsøkingslampe (Fig. F-2) • Filtervedlikeholdslampe (Fig. F-3) • Børstevedlikeholdslampe (Fig. F-4) • Timer-lamper (Fig. F-6) • Alarmlampe (Fig. F-9) • Vakuumlampe (Fig. F-10) • Avgrensningssensorlampe (Fig. F-11) 1. Identifiser problemet ved hjelp av følgende tabell. 2. Løs problemet. 3. Trykk på STRØM-knappen (Fig. F-8) på robotic støvsuger eller Start/stopp-knappen (Fig. G-2) på fjernkontrollen for å sette i standby-modus. Feilindikasjonen stopper og robotic støvsuger er klar til bruk. MERKNAD: Hvis feilen oppstår på nytt, slå robotic støvsuger AV og PÅ. MERKNAD: Hvis problemet vedvarer etter at et forsøk på utbedring er fullført, ta kontakt med nærmeste Makita servicesenter. Indikasjon Årsak/løsning -lampen blinker én gang, to ganger eller seks ganger for hver sekvens. • Drivhjulet henger ned. • Robotic støvsuger har kilt seg fast på en barriere. • Robotic støvsuger har vært utsatt for direkte sollys. • Robotic støvsuger har stoppet på et svart gulv. Flytt robotic støvsuger bort fra området. Hvis feilen oppstår igjen, rens klippesensorene (Fig. O-1). -lampen blinker tre ganger for hver sekvens • En støtfangersensorfeil er oppstått. Trykk ti ganger på støtfangeren (Fig. P-2). -lampen blinker fire ganger for hver sekvens • Tråder og hår vikles inn i drivhjulene. Fjern dem fra drivhjulene (Fig. M-2). • Robotic støvsuger gikk gjennom et trangt område der den øverste flaten ble trykt ned. Dette er ingen funksjonsfeil.
Side: 13
53 NORSK -lampen blinker fem eller sju ganger for hver sekvens • Robotic støvsuger er overopphetet. Slå AV robotic støvsuger. Ta ut batteripatronen(e) og vent i en time. Bruk robotic støvsuger bare ved romtemperatur som ikke overstiger 40°C. - og -lampene blinker én gang for hver sekvens • Støvbeholderen eller filteret er ikke montert. Installer støvbeholderen eller filteret. - og alle -lampene blinker én gang for hver sekvens • Resterende batterilading var ikke nok ( eller ) for å starte rengjøring. Batteripatronene lades helt. - og -lampene lyser • Tråder og hår er viklet inn i drivhjulene. Fjern dem fra drivhjulene (Fig. M-2). • Robotic støvsuger gikk gjennom et begrenset område der den øverste flaten ble trykt ned. Dette er ingen funksjonsfeil. - og -lampene lyser • En sensorfeil er oppstått. Slå AV robotic støvsuger og deretter PÅ igjen. - og -lampene lyser • En feil er oppstått i robotic støvsuger. Slå AV robotic støvsuger og deretter PÅ igjen. -lampen blinker én gang for hver sekvens • Tråder og hår er viklet inn i sidebørstene og hovedbørsten. Fjern dem fra børstene (Fig. A, N-3). -lampen lyser • Støvbeholderen er full av støv og smuss eller filteret er tilstoppet. Tøm støvbeholderen (Fig. K-2) og rens filteret (Fig. K-5). FEILSØKING MERK: Hvis problemet vedvarer etter at det er forsøkt utbedret, ta kontakt med nærmeste Makita servicesenter. Symptom Årsak/løsning Lampene lyser ikke når du trykker på -knappen. Robotic støvsuger virker ikke når du trykker på knappen på robotic støvsuger eller fjernkontrollen. Installer batteripatronene på riktig måte. Batteripatronene lades helt. Trykk på -knappen for å slå PÅ robotic støvsuger. Robotic støvsuger virker ikke. Hvis feilsøkingslampen, filtervedlikeholdslampen eller børstevedlikeholdslampen lyser eller blinker, se “GJENOPPRETTE ROBOTIC STØVSUGER” for å løse problemet. Hvis pilotlampen blinker langsomt, trykk og hold inne STRØM-lampen på robotic støvsuger til alle indikatorer slukker, eller trykk på STRØM AV-knappen på fjernkontrollen for å fjerne innstillingen på timeren. Robotic støvsuger starter automatisk. • Den automatiske timeren er aktivert. Robotic støvsuger slutter å virke under rengjøring. Slå AV robotic støvsuger og fjern deretter ledninger, hyssing, osv. fra drivhjulene. Hvis robotic støvsuger har satt seg fast mot en barriere eller annen hindring, flytt robotic støvsuger til et annet sted. Cruising- hastigheten er ikke konstant. • Hvis en hindring oppdages, vil robotic støvsuger bevege seg langsommere da det tar tid å beregne retning. Dette er ingen feil med robotic støvsuger. Robotic støvsuger går ikke rett fremover. Slå AV robotic støvsuger og fjern eventuelle saker som er viklet inn i drivhjulene. Rengjør ultralydsensorene. Robotic støvsuger treffer hindringer oftere enn tidligere. Rengjør ultralydsensorene. Robotic støvsuger faller ned trapper eller til et lavere gulv. Rengjør klippesensorene. • Robotic støvsuger vil kanskje ikke styre unna nivåforskjeller på 5,5 cm eller mindre. Dette er ingen feil med robotic støvsuger. Driftslyden er høyere enn normalt. Tøm støvbeholderen og rengjør filteret, sidebørstene og hovedbørsten. Sugekraften er ikke sterk nok til å fange opp støv og smuss. Tøm støvbeholderen og rengjør filteret. Trykk på Vakuum-knappen på robotic støvsuger eller på fjernkontrollen for å slå PÅ vakuumviften. Sidebørstene faller av. Installer sidebørstene på riktig måte (Fig. A). Sidebørstene roterer ikke eller har vanskelig for å rotere. Rengjør sidebørstene og hovedbørsten. Installer hovedbørsten og platen på riktig måte (Fig. N). Det lukter av utslippsluften. Tøm støvbeholderen og rengjør filteret. Fjernkontrollen virker ikke. Sett batteriene riktig inn i fjernkontrollen (Fig. E). Bytt ut batteriene med nye. Trykk på STRØM-knappen på robotic støvsuger for å slå den PÅ. Flytt deg nærmere robotic støvsuger eller fjern hindringer mellom robotic støvsuger og fjernkontrollen. Slutt å bruke robotic støvsuger i nærheten av utstyr som bruker radiofrekvenser i 2,4 GHz-båndet (kjøkkenmikrobølger, Bluetooth- enheter, Wi-Fi-enheter, osv.), eller flytt den unna. Slå AV robotic støvsuger og deretter PÅ igjen. Den automatiske påslagstimeren virker ikke. Bruk fulladede batteriipatroner. Aktiver timeren på nytt for å slå på automatisk.
Side: 14
54 NORSK TILLEGGSUTSTYR FORSIKTIG: Dette tilbehøret eller tilleggsutstyret anbefales til bruk med Makita-verktøyet som er spesifisert i denne håndboken. Bruken av annet tilbehør eller tilleggsutstyr kan utgjøre risiko for personskade. Bruk tilbehør eller tilleggsutstyr bare til det det er tiltenkt. • Avgrensningsbånd • Sidebørste • Hovedbørste • Bunnplate • Filter • Makita originalbatteri og -lader MERK: Noen artikler i listen kan være inkludert i verktøypakken som standardtilbehør. Det kan variere fra land til land. REFERANSEINFORMASJON Makita Corporation og dens datterselskaper, tilknyttede selskaper og distributører kan bruke Bruksinformasjon med henblikk på ettersalgsservice som vedlikehold og reparasjon. Bruksinformasjon består av antall operasjoner, distribusjonslast, feilinformasjon, driftsstatus og/eller vedlikeholdsregister for det elektriske verktøyet.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Makita DRC200 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Makita DRC200. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DRC200 Makita så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Makita DRC200

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Makita DRC200 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Makita
  • Produkt: Støvsugere
  • Model/navn: DRC200
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk, Tyrkisk, Gresk, Arabisk, Svensk, Russisk, Norsk, Finsk, Latvisk, Litauen, Estisk, Kinesisk, Rumensk, Ungarsk, Kroatisk, Bulgarian