DMR102 manual
Makita DMR102manual

Manual for Makita DMR102 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 88 sider.

PDF 88 1.1mb

Vis en manual for Makita DMR102 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

MANUALSCAT | NO

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Makita DMR102 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Makita DMR102. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DMR102 Makita så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Makita DMR102

Side: 1
58 NORSK (Originalinstruksjoner) VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL: Når du bruker elektriske verktøy, må du alltid følge de grunnleggende sikkerhetsanvisningene, inklusive de nedenstående. Dette vil redusere faren for brann, elektrisk støt og helseskader. 1. Les grundig gjennom denne bruksanvisningen og bruksanvisningen for laderen før bruk. 2. Rengjør kun med ren klut. 3. Unngå å blokkere ventilasjonsåpninger. Installer i henhold til produsentens instruksjoner. 4. Installer ikke nær varmekilder som for eksempel radiatorer, varmemålere, varmeovner eller annet utstyr (inkludert forsterkere) som produserer varme. 5. Bruk kun festeanordninger/tilleggsutstyr som spesifisert av produsenten. 6. Trekk ut kontakten til apparatet ved lyn og torden, eller når det ikke skal brukes på lengre tid. 7. En batteridrevet radio med integrerte batterier eller separat batteripakke må bare lades med den medfølgende laderen. En lader som passer til én batteritype, kan være brannfarlig når den brukes med en annen batteritype. 8. Bruk den batteridrevne radioen kun med spesifikt angitte batteripakker. Bruk av et hvilket som helst annet batteri kan føre til brannfare. 9. Når batteripakken ikke er i bruk, skal du holde den unna andre metallgjenstander som f.eks.: papirklips, mynter, nøkler, spiker, skruer eller andre små metallobjekter som kan danne en forbindelse fra én pol til en annen. Hvis batteripolene kortsluttes, kan du få brannsår, eller det kan begynne å brenne. 10. Unngå kroppskontakt med jordede overflater, som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis kroppen din er jordet, er risikoen større for at du skal få elektrisk støt. 11. Hvis batteriet utsettes for hardhendt bruk, kan væske komme til å sprute fra batteriet. Unngå kontakt med væsken. Hvis du kommer i kontakt med batterivæske, må du skylle med vann. Hvis du får batterivæske i øynene, må du i tillegg oppsøke lege. Væske fra batteriet kan forårsake irritasjon eller forbrenninger. SPESIELLE SIKKERHETSREGLER TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE. FOR BATTERIET 1. Før du bruker batteriet, må du lese alle anvisninger og advarsler på (1) batteriladeren, (2) batteriet og (3) det produktet batteriet skal brukes i. 2. Ikke ta fra hverandre batteriet. 3. Hvis driftstiden er blitt vesentlig kortere, må du omgående avslutte bruken. Hvis ikke kan resultatet bli overoppheting, mulige forbrenninger og til og med en eksplosjon. 4. Hvis du får elektrolytt i øynene, må du skylle dem med store mengder rennende vann og oppsøke lege med én gang. Denne typen uhell kan føre til varig blindhet. 5. Ikke kortslutt batteriet. (1) Ikke berør batteripolene med ledende materialer. (2) Ikke lagre batteriet i samme beholder som andre metallgjenstander, som for eksempel spiker, mynter osv. (3) Ikke la batteriet komme i kontakt med vann eller regn. En kortslutning av batteriet kan føre til kraftig strømstøt, overoppheting, mulig forbrenning og til at batteriet går i stykker. 6. Ikke lagre maskinen og batteriet på steder hvor temperaturen kan nå 50 °C (122 °F) eller mer. 7. Ikke sett fyr på batteriet, ikke engang om det er sterkt skadet eller helt oppbrukt. Batteriet kan eksplodere hvis det begynner å brenne. 8. Vær forsiktig så du ikke mister batteriet eller utsetter det for slag. 9. Ikke bruk et batteri som har falt i bakken eller har vært utsatt for slag eller støt. (Ikke bruk et ødelagt batteri.) Funksjoner: • AM/FM-stereo PLL Synthesized • Stort, opplyst LCD-display • Manuell innstilling / forhåndsinnstilling / skanneinnstilling • Roteringsinnstilling og lydkontroll • Fem forhåndsinnstilte stasjoner for hver båndfrekvens • Tidsfunksjon og to alarmsignalfunksjoner (radio- og HWZ-signal) med slumrefunksjon • Innstillbar søvnsignalfunksjon (automatisk avslåing) • Stereohøyttaler for rik lydopplevelse • Ultrasolid utforming • Motstandsdyktig mot vann, IPX 4 • Strøm fra Makita batteripakke og medfølgende strømadapter Oversikt (Fig. 1) Kontroller: 1. Strøm- og søvnsignalfunksjon 2. Bånd- og monoknapp 3. Radioalarminnstilling 4. Signalalarminnstilling 5. Forhåndsinnstilte stasjoner 6. Skanne- og tidsinnstilling 7. Innstillings-/volumkontroll 8. DC-inngang 9. Inngangsterminal (AUX IN1) 10. Gummiantenne 11. Batterirom (med plass til både hovedbatteri og reservebatterier) 12. Håndtak 13. Høyttaler 14. Lås til batterirom 15. Hovedbatterirom 16. Reservebatterirom 17. Rød indikator
Side: 2
59 18. Knapp 19. Batteri 20. Inngangsterminal (AUX IN2) 21. Støttestang LCD-display: A Radioalarm B HWS-signalalarm C Skanneinnstilling D Båndfrekvensindikator E Indikator for lavt batteri F Forhåndsinnstilte stasjoner G Sove- og slumrestatus H Frekvens I Stereosymbol og lyd J Klokke K Tidsinnstilling L PM for klokke Sette inn batterier Merk: Dersom du oppbevarer reservebatterier i batterirommet, kan du forhindre at lagrede data i forhåndsinnstilte minner går tapt. 1. Trekk ut låsen til batterirommet for å åpne. Det er ett hovedbatterirom og ett reservebatterirom. (Fig. 2 og 3) 2. Fjern dekselet til reservebatterirommet, og sett inn to nye UM-3-batterier (AA-størrelse). Kontroller at batteriene settes inn riktig polaritet som vist inne i batterirommet. Skift ut batteridekselet. 3. Etter at reservebatteriene er satt inn, skal du sette inn hovedbatteriet for å gi strøm til radioen. Egnede batterier for denne radioen er listet opp i tabellen nedenfor. Følgende tabeller indikerer driftstid for en enkeltoppladning. : klasebatteri : glidebatteri 3-1. Sette inn eller fjerne glidebatteriet (Fig. 4) • Når du skal sette inn batteriet, må du plassere tungen på batteriet på linje med sporet i batterirommet og skyve batteriet på plass. Batteriet må alltid skyves helt inn til det går på plass med et lite klikk. • Hvis du kan se den røde indikatoren på oversiden av knappen, er det ikke gått skikkelig i lås. Sett batteriet helt inn, så langt at den røde indikatoren ikke lenger er synlig. Hvis du ikke gjør dette, kan batteriet falle ut av maskinen og skade deg eller andre som oppholder seg i nærheten. Batterispenning VED HØYTTALEREFFEKT= 50 mW + 50 mW enhet: Time 7,2 V 9,6 V 10,8 V 12 V 14,4 V 18 V BL7010 Ca. 7,0 PA09 PA12 PA14 PA18 Ca. 8,0 9050 1250 1450 1850 9100 1200 1420 BL1815 9120 BL1013 1220 BL1415 9100A 1200A BL1815N Ca. 10,0 9102 1202 1422 1822 Ca. 12,5 9122 1222 BH1420 9102A 1202A BH9020 BH1220 BH9020A BH1200C 9134 1234 1434 1834 Ca. 16,5 BH1427 Ca. 17,0 9135 1235 1435 1835 Ca. 19,0 1435F BL1830 1235F BL1430 BH9033 BH1233 BH1433 Ca. 21,0 BH9033A BH1233C BL1440 BL1840 Ca. 27,0 ADVARSEL: Ikke bruk de to hovedbatteriene samtidig.
Side: 3
60 • Ikke bruk makt når du setter inn batteriet. Hvis batteriet ikke glir lett inn, er det fordi det ikke settes inn på riktig måte. • For å ta ut batteriet må du skyve på knappen foran på batteriet og trekke det ut eller trykke på knappene på begge sider av batteriet. 3-2. Sette inn eller ta ut klasebatteriet (Fig. 5–9) • Trekk i støttestangen for å sette batteriet inn i terminalen. • Når du skal sette inn batteriet, må du plassere tungen på batteriet på linje med sporet i huset og skyve batteriet på plass. • Løs ut støttestangen. • For å fjerne batteriet trekker du i støttestangen og ta batteriet ut av terminalen. 4. Sett batteriromlåsen i opprinnelig stilling. 5. Redusert strøm, forvrengning og en ”hakkelyd” eller symbolet for lavt batteri som vises på displayet, er tegn på at hovedbatteriet må skiftes ut. Merk: Batteriet kan ikke lades opp med den medfølgende AC-strømadapteren. 6. Når symbolet for lavt batteri vises og en ”E” blinker, er det på tide å skifte ut reservebatteriene. Installere gummiantennen (Fig. 10 og 11) Installer gummiantennen som vist på figuren. Merk: Det er et siderom i batterirommet som er ment for oppbevaring av den fjernede antennen. Bruke den medfølgende AC- strømadaptoren (Fig. 12) Fjern gummibeskyttelsen, og sett inn adapterpluggen i DC-inngangen på fremsiden av radioen. Plugg adapteren inn i et standard hovedstrømuttak. Når adapteren brukes, kobles batteriet automatisk fra. AC-adapteren skal kobles fra hovedstrømforsyningen når den ikke er i bruk. Merk: Når adapteren forårsaker interferens på radioens AM- båndfrekvens, skal du flytte radioen minst 30 cm bort fra vekselstrømsadapteren. Stille inn klokken 1. Klokken kan stilles inn enten når radioen er på eller av. 2. Displayet vil vise ”-: - -” når reservebatteriene er satt inn. 3. Dersom du holder tidsinnstillingsknappen nede i mer enn to sekunder, vil displayet blinke og vise det tidsinnstilte symbolet samt timedisplayet, etterfulgt av et pip. 4. Vri på innstillings-/volumkontrollen for å stille inn time. 5. Trykk på knappen for å bekrefte timeinnstillingen. Minuttdisplayet blinker. 6. Vri på innstillings-/volumkontrollen for å stille inn minutt. 7. Trykk på knappen igjen for å fullføre klokkeinnstillingen. Bruke radioen Denne radioen er utstyrt med tre innstillingsmetoder – Skanneinnstilling, Manuell innstilling og Fremhenting via minne. Skanneinnstilling 1. Trykk på På/Av-knappen for å slå på radioen. 2. Velg båndfrekvens ved å trykke på knappen for båndfrekvens. Kontroller at gummiantennen er godt plassert for best mulig FM-mottak. For AM (MW)- båndfrekvens, roter radioen for å oppnå best mulig signal. Prøv å unngå bruk av radioen i nærheten av dataskjermer og annet utstyr som kan forårsake interferens. 3. Trykk på og slipp knappen Skann (dersom kanppen holdes nede i mer enn to sekunder, vil tidsinnstillingen bli aktivert). ”Skann”-symbolet på LCD-displayet vil blinke, og radioen vil søke etter og stoppe automatisk når den finner en radiostasjon. Trykk på knappen Skann igjen for å plukke opp den lokaliserte stasjonen. Merk: Et stereosymbol vil vises på displayet dersom stasjonen er en stereostasjon. Merk: Radioen vil fortsette å søke etter de neste tilgjengelige stasjonene dersom du ikke trykker på skanneknappen igjen når den finner en radiostasjon. 4. Vri på innstillings-/volumkontrollen for å stille inn ønsket lydnivå. LCD-displayet vil indikere det endrede lydnivået. Merk: Under betjening av lydkontrollen kan du trykke inn kontrolltasten Innstilling/Lyd for å endre lydkontrollen til innstillingskontrollstatus. 5. For å slå av radioen, trykk på På/Av-knappen. Displayet vil vise OFF. Manuell innstilling 1. Trykk på På/Av-knappen for å slå på radioen. 2. Velg båndfrekvens ved å trykke på knappen for båndfrekvens. Juster antennen som beskrevet ovenfor. 3. Én enkelt dreining av innstillings-/volumkontrollen vil endre frekvensen i følgende intervaller: ADVARSEL: Ikke bruk de to hovedbatteriene samtidig.
Side: 4
61 FM: 50 eller 100 kHz AM (MW): 9 eller 10 kHz Merk: Hvis radioen befinner seg i lydkontrollstatus, trykk på innstillings-/lydkontrollen for å hente innstillingsstatus. 4. Fortsett å vri på innstillings-/volumkontrollen inntil ønsket frekvens vises på displayet. 5. Vri på innstillings-/volumkontrollen for å stille inn ønsket lydnivå. 6. For å slå av radioen, trykk på På/Av-knappen. Displayet vil vise OFF. Lagre stasjoner i forhåndsinnstilt minne Det finnes fem forhåndsinnstilte minner for hver båndfrekvens. 1. Trykk på På/Av-knappen for å slå på radioen. 2. Vri til ønsket stasjon ved hjelp av en av de tidligere beskrevne metodene. 3. Trykk på og hold nede den ønskede forhåndsinnstillingen inntil radioen begynner å pipe. Det forhåndsinnstilte sifferet vil komme til syne på displayet og bli lagret under den valgte knappen for forhåndsinnstilling. 4. Gjenta denne fremgangsmåten for resten av forhåndsinnstillingene. 5. Stasjoner som er lagret i forhåndsinnstilte minner, kan overskrives ved å følge ovennevnte fremgangsmåte. Hent frem stasjoner fra forhåndsinnstilte minner. 1. Trykk på På/Av-knappen for å slå på radioen. 2. Velg båndfrekvens. 3. Trykk kort på den ønskede knappen for forhåndsinnstilling. Det forhåndsinnstilte sifferet og stasjonsfrekvensen vil vises på displayet. Stille inn radioalarmen Når radioalarmen velges, vil radioen slås på og spille av den valgte radiostasjonen på valgt alarmtidspunkt. Radioalarmen vil fortsette å lyde i én time med mindre den slås av ved at det trykkes på På/Av-knappen. Dersom du trykker på På/Av-knappen mens alarmen er aktivert, vil alarmen bli avbrutt i 24 timer. Merk: Når radioen har lavt batteri, kan radioalarmen ikke aktiveres. a. Stille inn radioalarmtiden: 1. Radioalarmen kan stilles inn enten når radioen er på eller av. 2. Trykk på og slipp radioalarmknappen . Radioalarmsymbolet blinker. 3. Mens radioalarmsymbolet blinker skal du holde knappen nede i mer enn to sekunder. Et pip lyder. 4. Knappen Vis time blinker. Vri på innstillings-/ volumkontrollen for å velge time. Trykk deretter på knappen igjen for å bekrefte timeinnstillingen. 5. Følg samme fremgangsmåte for å stille inn minutter. Trykk på knappen for å fullføre alarmtidsinnstillingen. b. Stille inn stasjon med radioalarm 1. Når du stiller inn radioalarmtid og radioalarmsymbolet blinker, trykker du på knappen for båndfrekvens for å aktivere radioen og velge vekke-båndfrekvens/stasjon via manuell innstilling eller de forhåndsinnstilte stasjonene. Trykk på knappen for å fullføre radioalarminnstillingen. Displayet viser . 2. Når radioalarmtiden og stasjonen er stilt inn, skal du trykke på og holde radioalarmknappen nede i to sekunder. Det lyser et pip som slår alarmen på eller av. Displayet viser når radioalarmen er stilt inn. Merk: Dersom en ny radioalarmstasjon ikke velges, vil siste alarmstasjon bli valgt. Stille inn HWS (humant vekkesystem)-signalalarmen En pipetone vil aktiveres når HWS-signalalarmen velges. Alarmpipet vil bli kortere for hvert 15. sekund i ett minutt, fulgt av ett minutts stillhet før syklusen gjentas. HWS-alarmen vil fortsette å lyde i én time inntil den slås av ved å trykke på På/Av-knappen. Dersom du trykker på På/Av-knappen mens alarmen er aktivert, vil alarmen bli avbrutt i 24 timer. 1. HWS-signalalarmen kan stilles inn enten når radioen er på eller av. 2. Trykk på og slipp HWS-signalalarmknappen . Symbolet blinker. 3. Dersom du holder knappen nede i mer enn to sekunder mens symbolet blinker, lyder et pip, og timedisplayet blinker. 4. Vri på innstillings-/volumkontrollen for å velge alarmtime. Trykk deretter på tidsinnstillingsknappen igjen. Minuttdisplayet blinker. 5. Vri på innstillings-/justeringskontrollen for å velge alarmminutter. Trykk deretter på tidsinnstillingsknappen igjen for å fullføre HWS- signalalarminnstillingen. 6. Trykk på og hold alarmknappen nede i mer enn to sekunder. Et pip lyder som slår HWS-alarmen på eller av. Displayet vises når signalalarmen er stilt inn. Slumrefunksjon 1. Når alarmen er aktivert, vil betjening av en hvilken som helst knapp bortsett fra På/Av-knappen aktivere slumrefunksjonen. Radio- eller HWS-signalalarmen vil bli stoppet med fem minutters mellomrom. 2. Både slumresymbolet og alarmsymbolet vil blinke på displayet. Slumrefunksjonen kan gjentas i løpet av den timen alarmene er aktive.
Side: 5
62 Sovefunksjon Sovesignalfunksjonen vil automatisk bli slått av radioen etter at en forhåndsinnstilt tid har forløpt. 1. Trykk på og hold På/Av-knappen nede i mer enn to sekunder. En pipetone lyder. Displayet vil gå gjennom de tilgjengelige sovetidene i rekkefølgen 60-45-30-15- 120-90-60. Slipp På/Av-knappen når ønsket sovetid vises på displayet. Symbolet vises på displayet, og radioen spiller av den sist valgte stasjonen. 2. For å avbryte sovefunksjonen trykker du på På/Av- knappen. Symbolet forsinner, og radioen er slått av. Vis lys Trykk på en hvilken som helst knapp eller vri på innstillings-/volumkontrollen, og LCD-displayet vil lyse opp i ca. 15 sekunder. Skanning av stasjoner og aktivert alarm medfører også at displayet lyses opp. Skifte fra stereo til mono Når mottaket av stereo-FM-stasjon er dårlig, kan du forbedre det ved å holde monoknappen nede i to sekunder. Lyden er ikke lenger i stereo, og stereoindikatoren forsvinner. Slik spiller du av fra andre lydkilder FORSIKTIG: Koble fra dette apparatet før du kobler til andre lydkilder. • Det er to AUX-innganger. AUX 1 er plassert på frontpanelet, og AUX 2 er plassert i batterirommet. • Koble stereo- eller monokilder (f.eks. iPod-, MP3- eller CD-spiller) enten til AUX 1 eller AUX 2 via en lydkabel. • Trykk på knappen for båndfrekvens flere ganger inntil ”AU1” eller ”AU2” to vises. AUX-funksjonen er nå aktivert. • AUX kan ikke brukes som alarmkilde. VEDLIKEHOLD FORSIKTIG: • Aldri bruk gasolin, bensin, tynner, alkohol eller lignende. Det kan føre til misfarging, deformering eller sprekkdannelse. Spesifikasjoner: Strømkrav AC-strømadapter DC12 V 700 mA, midtre pinne positiv Batteri UM-3 (AA-størrelse) x 2 (reservebatteri) Klasebatteri: 7,2 V – 18 V Glidebatteri: 9,6 V – 18 V Frekvensområde FM 87,50 – 108 MHz (0,05 MHz/trinn) AM (MW) 522 – 1 629 kHz (9 kHz/trinn) Kretsløpsfunksjon Høyttaler 3 tommer 8 ohm Utgangseffekt 7,2 V: 0,5 W x 2, 9,6 V: 1 W x 2 10,8 V: 1,2 W x 2, 12 V: 1,5 W x 2 14,4 V: 2,2 W x 2, 18 V: 3,5 W x 2 Inngangsterminal 3,5 mm dia. (AUX IN1 / AUX IN2) Antennesystem FM: gummiantenne AM: stangantenne Dimensjoner (B x H x D) i mm 280 x 302 x 163 Vekt (uten batteri) 4,0 kg
Merke:
Makita
Produkt:
Radioer
Model/navn:
DMR102
Filtype:
PDF
Tilgjengelige språk:
Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Gresk