Makita BUB182Z manual

Vis en manual for Makita BUB182Z under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Makita
  • Produkt: Løvblåser
  • Model/navn: BUB182Z
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Norsk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 29
30
NORSK
Forklaring til oversikten
SPESIFIKASJONER
Bruksområde BNE018-1
Verktøyet er beregnet for å blåse støv.
YTTERLIGERE
SIKKERHETSREGLER FOR
VERKTØY GEB032-1
1. Vær oppmerksom på at denne maskinen alltid er
driftsklar ettersom den ikke er avhengig av å være
koblet til en stikkontakt.
2. Bruk alltid vernebriller, lue og støvmaske når du
bruker blåseren.
3. Ikke pek med verktøyet mot personer i nærheten
mens blåseren er i bruk.
4. Bruk alltid støvpose ved oppsamling av støv, biter
og lignende.
5. Ikke samle opp sigarettaske som fortsatt er varm,
spon fra nyskåret metall, skruer, spiker eller
lignende.
6. Ikke blokker sugeinngangen eller blåseutgangen.
Økt omdreining i motoren kan forårsake alvorlig
skade på viften.
TA VARE PÅ DENNE
VEILEDNINGEN.
VIKTIGE
SIKKERHETSINSTRUKSJONER
ENC007-2
FOR BATTERIET
1. Før du bruker batteriet, må du lese alle anvisninger
og advarsler på (1) batteriladeren, (2) batteriet og
(3) det produktet batteriet skal brukes i.
2. Ikke ta fra hverandre batteriet.
3. Hvis driftstiden er blitt vesentlig kortere, må du
omgående slutte å bruke verktøyet. Hvis ikke kan
resultatet bli overoppheting, mulige forbrenninger
og til og med en eksplosjon.
4. Hvis du får elektrolytt i øynene, må du skylle dem
med store mengder rennende vann og oppsøke
lege med en gang. Denne typen uhell kan føre til
varig blindhet.
5. Ikke kortslutt batteriet.
(1) Ikke berør batteripolene med ledende
materialer.
(2) Ikke lagre batteriet i samme beholder som
andre metallgjenstander, som for eksempel
spiker, mynter og lignende.
(3) Ikke la batteriet komme i kontakt med vann
eller regn. En kortslutning av batteriet kan føre
til kraftig strømstøt, overoppheting, mulig
forbrenning og til at batteriet går i stykker.
6. Ikke lagre maskinen og batteriet på steder hvor
temperaturen kan komme opp i 50 °C (122 °F) eller
mer.
7. Ikke brenn batteriet, selv ikke om det er sterkt
skadet eller helt oppbrukt. Batteriet kan
eksplodere hvis det begynner å brenne.
8. Vær forsiktig så du ikke mister batteriet eller
utsetter det for slag.
TA VARE PÅ DENNE
VEILEDNINGEN.
Tips for å opprettholde maksimal
batterilevetid
1. Lad batteriet igjen før det er fullstendig utladet.
Slutt å bruke verktøyet når du merker at det er lite
strøm på batteriet. Sett batteriet til lading.
2. Et helt oppladet batteri må aldri settes til ny
lading. Overopplading forkorter batteriets levetid.
3. Lad opp batteriet ved romtemperatur, dvs. 10 °C til
40 °C (50 °F til 104 °F). Hvis batteriet er varmt, må
det avkjøles før lading.
1. Rød del
2. Knapp
3. Batteri
4. Pekere
5. Innstillingsbryter for luftmengde
6. Startbryter
7. Munnstykke
8. Blåseutgang
9. Støvpose
10. Sugeinngang
11. Holder
Modell BUB142 BUB182
Kapasitet
Lufttrykk (vannsøyle) 0 –– 550 mm
Luftmengde 0 –– 2,6 m3
/min
Tomgangshastighet (min-1
) 0––18 000
Full lengde 509 mm
Nettovekt 1,7 kg 1,8 kg
Merkespenning Likestrøm 14,4 V Likestrøm 18 V
Side: 30
31
FUNKSJONSBESKRIVELSE
FORSIKTIG:
•• Forsikre deg om at maskinen er slått av og batteriet tatt
ut før du justerer maskinen eller kontrollerer dens
mekaniske funksjoner.
Montere eller demontere batteriet (fig. 1)
•• Verktøyet må alltid slås av før du setter inn eller tar ut
batteriet.
•• Ta ut batteriet ved å trekke det ut av maskinen mens du
trykker på knappene på forsiden av batteriet.
•• Sett inn batteriet ved å plassere tungen på batteriet på
linje med sporet i huset og skyve batteriet på plass.
Batteriet må skyves helt inn til det går i inngrep med et
lite klikk. Hvis dette ikke gjøres, kan batteriet falle ut av
maskinen og skade deg eller andre som oppholder seg
i nærheten.
•• Ikke bruk makt når du setter inn batteriet. Hvis batteriet
ikke glir lett inn, er det fordi det ikke settes inn på riktig
måte.
Bryterfunksjon
FORSIKTIG:
•• Før du setter batteriet inn i maskinen, må du alltid
kontrollere om startbryteren aktiverer maskinen på
riktig måte og går tilbake til av-stilling når den slippes.
Trykk ganske enkelt på startbryteren når du skal starte
verktøyet. Når du trykker hardere på startbryteren, øker
hastigheten på verktøyet. Slipp startbryteren for å stoppe
maskinen. (fig. 2)
Innstillingsbryter for luftmengde
Luftmengden kan justeres til tre nivåer ved å dreie på
justeringsbryteren mens startbryteren er trykket helt inn.
Du finner sammenhengen mellom tallene på bryteren og
luftmengden, i tabellen nedenfor.
FORSIKTIG:
•• Bruk justeringsbryteren bare når startbryteren er tilbake
i av-stilling. Hvis du dreier på innstillingsbryteren før
startbryteren er tilbake i av-stilling, kan det skade
verktøyet.
•• Hvis verktøyet brukes kontinuerlig til batteriet er
utladet, må du la verktøyet hvile i minst 15 minutter før
du fortsetter med et nytt batteri.
MONTERING
Blåse
For støvblåsing fester du munnstykket til blåseutgangen
og dreier det med urviseren for å feste det. (fig. 3)
Støvsuging (fig. 4)
For støvsuging fester du munnstykket på sugeinngangen
og støvposen på blåseutgangen.
Når posen er full av støv, tømmer du innholdet i en
støvbeholder ved å løsne holderen. (fig. 5)
FORSIKTIG:
•• Tøm støvposen før den blir for full, ellers reduseres
sugekraften.
VEDLIKEHOLD
FORSIKTIG:
•• Forsikre deg om at maskinen er slått av og at batteriet
er tatt ut før du foretar inspeksjon eller vedlikehold.
Rengjøring
Tørk av utsiden av verktøyet regelmessig med en klut
fuktet i såpevann. Ikke bruk bensin, tynner eller lignende.
Det kan føre til misfarging og sprekkdannelser. (fig. 6)
For å opprettholde produktets SIKKERHET og
PÅLITELIGHET må reparasjoner, vedlikehold og
justeringer utføres av Makitas autoriserte servicesentre,
og det må alltid brukes reservedeler fra Makita.
TILBEHØR
FORSIKTIG:
•• Du bør bruke dette tilbehøret og verktøyet sammen
med den Makita-maskinen som er spesifisert i denne
håndboken. Bruk av annet tilbehør og verktøy kan
forårsake helseskader. Tilbehør og verktøy må kun
brukes til det formålet det er beregnet på.
Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du
trenger flere opplysninger om dette tilbehøret.
•• Munnstykke
•• Støvpose
•• Vinkelmunnstykke
•• Rett rør
•• Fleksibel slange
•• Forbindelsesledd
•• Ulike typer ekte batterier og ladere fra Makita.
Tall på bryteren Luftmengde
3 Høy
2 Middels
1 Lav
Side: 31
32
Modell BUB142
Støy ENG102-1
Typisk A-vektet lydtrykknivå bestemt i samsvar med
EN60745-1:
Lydtrykknivå (LpA): 86 dB (A)
Lydeffektnivå (LwA): 97 dB (A)
Usikkerhet (K): 3 dB (A)
Bruk hørselsvern
Vibrasjon ENG226-1
Den totale vibrasjonsverdien (triaksial vektorsum) bestemt
i henhold til EN60745-1:
Arbeidsmåte: Drift uten belastning
Vibrasjonsnivå (ah): 2,5 m/s2
eller mindre
Modell BUB182
Støy ENG101-1
Typisk A-vektet lydtrykknivå bestemt i samsvar med
EN60745-1:
Lydtrykknivå (LpA): 83 dB (A)
Usikkerhet (K): 3 dB (A)
Støynivået under arbeid kan overskride 85 dB (A).
Bruk hørselsvern
Vibrasjon ENG226-1
Den totale vibrasjonsverdien (triaksial vektorsum) bestemt
i henhold til EN60745-1:
Arbeidsmåte: Drift uten belastning
Vibrasjonsnivå (ah): 2,5 m/s2
eller mindre
EF-SAMSVARSERKLÆRING
Modell; BUB142, BUB182 ENH101-8
Vi tar det hele og fulle ansvar for at dette produktet
samsvarer med følgende standarder:
EN60745, NEK EN 55014 og NEK EN 61000 i
overensstemmelse med Rådsdirektivene 2004/108/EF og
98/37/EF.
CE 2008
Tomoyasu Kato
Direktør
Ansvarlig produsent:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN
Autorisert representant i Europa:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, ENGLAND

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Makita BUB182Z ennå.

Spør et spørsmål om Makita BUB182Z

Har du et spørsmål om Makita BUB182Z men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Makita BUB182Z. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med BUB182Z Makita så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.