Makita BDF451 manual

Vis en manual for Makita BDF451 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Makita
  • Produkt: Drill
  • Model/navn: BDF451
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Fransk, Dansk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 15
61
Yasuhiko Kanzaki CE 2005
Director Direktor
Direktør Johtaja
Direktör Διευθυντής
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ENGLAND
Fabricante responsável: Ansvarlig produsent:
Ansvarlig fabrikant: Vastaava valmistaja:
Ansvarig tillverkare: Yπεύθυνς κατασκευαστής:
Makita Corporation Anjo Aichi Japan
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA CE
Declaramos sob inteira responsabilidade que este
produto obedece às seguintes normas de documentos
normalizados, EN60745, EN55014 de acordo com as
directivas 89/336/CEE e 98/37/CE do Conselho.
EU-DEKLARATION OM KONFORMITET
Vi erklærer hermed på eget ansvar, at dette produkt er i
overensstemmelse med de følgende standarder i de
normsættende dokumenter, EN60745, EN55014 i
overensstemmelse med Rådets Direktiver, 89/336/EEC
og 98/37/EC.
EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Under eget ansvar deklarerar vi härmed att denna produkt
överensstämmer med följande standardiseringar för
standardiserade dokument, EN60745, EN55014 i enlighet
med EG-direktiven 89/336/EEC och 98/37/EC.
EUs SAMSVARS-ERKLÆRING
Vi erklærer på eget ansvar at dette produktet er i
overensstemmelse med følgende standard i de
standardiserte dokumenter: EN60745, EN550140, i
samsvar med Råds-direktivene, 89/336/EEC og
98/37/EC.
VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA
Yksinomaisesti vastuullisina ilmoitamme, että tämä tuote
on seuraavien standardoitujen dokumenttien standardien
mukainen, EN60745, EN55014 neuvoston direktiivien
89/336/EEC ja 98/37/EC mukaisesti.
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
Δηλώνυμε υπ την μναδική μας ευθύνη τι αυτ
τ πρϊν !ρίσκεται σε Συμφωνία με τα ακλυθα
πρτυπα τυππιημένων εγγράφων, EN60745,
EN55014 σύμφωνα με τις <δηγίες τυ Συμ!υλίυ,
89/336/EEC και 98/37/EC.
PORTUGUÊS
DANSK
SVENSKA
NORSK
SUOMI
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Makita BDF451 ennå.

Spør et spørsmål om Makita BDF451

Har du et spørsmål om Makita BDF451 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Makita BDF451. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med BDF451 Makita så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.