Makita 5604R manual

Vis en manual for Makita 5604R under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Makita
  • Produkt: Sag
  • Model/navn: 5604R
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Indonesisk

Innholdsfortegnelse

Side: 2
3
9
8
12
10
11
13
16
14
15
1 5 mm
_
17
18 18 21
20
19
23 22
9 10
11 12
13 14
15 16
Side: 13
55
ENH101-5
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA CE
Declaramos sob inteira responsabilidade que este
produto obedece às seguintes normas de documentos
normalizados,
EN60745, EN55014, EN61000
de acordo com as directivas 89/336/CEE e 98/37/CE do
Conselho.
EU-DEKLARATION OM KONFORMITET
Vi erklærer hermed på eget ansvar, at dette produkt er i
overensstemmelse med de følgende standarder i de norm-
sættende dokumenter,
EN60745, EN55014, EN61000
i overensstemmelse med Rådets Direktiver 89/336/EEC
og 98/37/EC.
EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Under eget ansvar deklarerar vi härmed att denna
produkt överensstämmer med följande standardiseringar
för standardiserade dokument,
EN60745, EN55014, EN61000
i enlighet med EG-direktiven 89/336/EEC och 98/37/EC.
EUs SAMSVARS-ERKLÆRING
Vi erklærer på eget ansvar at dette produktet er i over-
ensstemmelse med følgende standard i de standardis-
erte dokumenter:
EN60745, EN55014, EN61000,
i samsvar med Råds-direktivene, 89/336/EEC og 98/37/
EC.
VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA
Yksinomaisesti vastuullisina ilmoitamme, että tämä tuote
on seuraavien standardoitujen dokumenttien standar-
dien mukainen,
EN60745, EN55014, EN61000
neuvoston direktiivien 89/336/EEC ja 98/37/EC mukai-
sesti.
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜ
ΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
∆ηλώνυµε υπ την µναδική µας ευθύνη τι αυτ
τ πριν :ρίσκεται σε Συµφωνία µε τα ακλυθα
πρτυπα τυππιηµένων εγγράφων,
EN60745, EN55014, EN61000
σύµφωνα µε τις >δηγίες τυ Συµ:υλίυ,
89/336/EEC και 98/37/ΚE.
Yasuhiko Kanzaki CE 2005
Director Direktor
Direktør Johtaja
Direktör ∆ιευθυντής
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ENGLAND
Fabricante responsável: Ansvarlig produsent:
Ansvarlig fabrikant: Vastaava valmistaja:
Ansvarig tillverkare: Υπεύθυνς κατασκευαστής:
Makita Corporation Anjo Aichi Japan
PORTUGUÊS
DANSK
SVENSKA
NORSK
SUOMI
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Makita 5604R ennå.

Spør et spørsmål om Makita 5604R

Har du et spørsmål om Makita 5604R men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Makita 5604R. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med 5604R Makita så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.