Lexmark Optra C710 manual

Vis en manual for Lexmark Optra C710 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Lexmark
  • Produkt: Printer
  • Model/navn: Optra C710
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk:

Innholdsfortegnelse

Side: 0
Lexmark Optra C710 Color
Printer
Gebruikershandleiding
Side: 239
226 Bijlage C: Lettertypen
Side: 243
230 Bijlage D: Veiligheidsvoorschriften
• Dit produkt bruger en laser og du skal være
FORSIGTIG: Brug af styremekanismer, indstillinger eller fremgangsmåder, som ikke er
beskrevet her, kan resultere i farlig radioaktiv bestråling.
• Produktet benytter en udskrivningsproces, der opvarmer skrivemediet og denne varme
kan føre til at udskriftmedier afgiver dampe. Det er vigtigt at du forstår den del af
brugsanvisningen, der omhandler valg af udskriftsmedium, så du kan undgå
farlige dampe.
Sikkerhetsinformasjon
• Hvis produktet ditt ikke er merket med dette symbolet, , må det bare kobles til en
stikkontakt som er jordet.
• Ledningen må være koblet til en stikkontakt nær produktet. Stikkontakten må være lett
tilgjengelig.
• La bare kvalifisert personale ta seg av service og reparasjon som ikke er direkte beskrevet i
bruksanvisningen.
• Dette produktet er utviklet, testet og godkjent i overensstemmelse med strenge
verdensomspennende sikkerhetsstandarder for bestemte Lexmark-deler.
Delenes sikkerhedsfunktioner kan være skjulte. Lexmark er ikke ansvarlig for bruk av
uoriginale reservedeler.
• Produktet ditt bruker en laser.
ADVARSEL: Bruk av styremekanismer, innstillinger eller fremgangsmåter som ikke er
beskrevet her, kan resultere i farlig utstråling.
• Produktet ditt bruker en utskriftsprosess som varmer opp skrivemediet, og varmen kan
føre til utslipp. Forsikre deg om at du forstår den delen av bruksanvisningen som
omhandler valg av utskriftsmedium, slik at du kan unngå farlige utslipp.
Säkerhetsanvisningar
• Om produkten INTE är märkt med denna symbol MÅSTE den anslutas till ett jordat
vägguttag.
• Nätkabeln måste anslutas till ett lättåtkomligt vägguttag i närheten av maskinen.
• Låt endast utbildad servicepersonal utföra sådan service och sådana reparationer som inte
beskrivs i handledningen.
• Denna produkt är utformad, testad och godkänd för att uppfylla internationella
säkerhetsbestämmelser när den används tillsammans med andra Lexmark-produkter.
Säkerhetsegenskaperna för vissa delar är inte helt uppenbara. Lexmark frånsäger sig
ansvaret om delar av ett annat fabrikat används.
• Var försiktig - maskinen använder laser.
VARNING! Det finns risk att du utsätter dig för hälsovådlig strålning om du använder andra
reglage eller justeringar, eller om du utför andra procedurer än de som beskrivs här.
• Maskinen använder en utskriftsmetod som upphettar utskriftsmaterialet. Hettan kan i
vissa fall leda till att materialet avger partiklar. Undvik skadliga partiklar genom att noga
läsa det avsnitt i handledningen som beskriver hur man väljer utskriftsmaterial.
Informació de Seguretat
• Si el vostre producte NO està marcat amb el símbol , S'HAURÀ de connectar a una
presa elèctrica de terra.
• El cable de potència s'haurà de connectar a una presa de corrent propera al producte i
fàcilment accessible.
• Si heu de fer una reparació que no figuri entre les descrites a les instruccions de
funcionament, confieu-la a un professional.
Side: 259
246 Bijlage E: Voorschriften
Laserprodukter i Klass I anses ej hälsovådliga.
Skrivaren har en inbyggd laser av Klass IIIb (3b) som
består av en laserenhet av gallium-arsenid på 5 milliwatt
som arbetar i våglängdsområdet 770-795 nanometer.
Lasersystemet och skrivaren är utformade så att det aldrig
finns risk för att någon person utsätts för laserstrålning
över Klass I-nivå vid normal användning, underhåll som
utförs av användaren eller annan föreskriven
serviceåtgärd.
Laser-melding Skriveren er godkjent i USA etter kravene i DHHS 21 CFR,
underkapittel J, for klasse I (1) laserprodukter, og er i
andre land godkjent som et Klasse I-laserprodukt i
samsvar med kravene i IEC 60825-1.
Klasse I-laserprodukter er ikke å betrakte som farlige.
Skriveren inneholder internt en klasse IIIb (3b)-laser, som
består av en gallium-arsenlaserenhet som avgir stråling i
bølgelengdeområdet 770-795 nanometer. Lasersystemet
og skriveren er utformet slik at personer aldri utsettes for
laserstråling ut over klasse I-nivå under vanlig bruk,
vedlikehold som utføres av brukeren, eller foreskrevne
serviceoperasjoner.
Avís sobre el Làser Segons ha estat certificat als Estats Units, aquesta
impressora compleix els requisits de DHHS 21 CFR,
apartat J, pels productes làser de classe I (1), i segons ha
estat certificat en altres llocs, és un producte làser de classe
I que compleix els requisits d'IEC 60825-1.
Els productes làser de classe I no es consideren perillosos.
Aquesta impressora conté un làser de classe IIIb (3b)
d'arseniür de gal.li, nominalment de 5 mil.liwats, i
funciona a la regió de longitud d'ona de 770-795
nanòmetres. El sistema làser i la impressora han sigut
concebuts de manera que mai hi hagi exposició a la
radiació làser per sobre d'un nivell de classe I durant una
operació normal, durant les tasques de manteniment
d'usuari ni durant els serveis que satisfacin les condicions
prescrites.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Lexmark Optra C710 ennå.

Spør et spørsmål om Lexmark Optra C710

Har du et spørsmål om Lexmark Optra C710 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Lexmark Optra C710. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Optra C710 Lexmark så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.