Lexmark MX410 manual

Vis en manual for Lexmark MX410 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Lexmark
  • Produkt: Printer
  • Model/navn: MX410
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk:

Innholdsfortegnelse

Side: 16
Luokan I lasertuotteita ei pidetä haitallisina. Tulostimen sisällä on luokan IIIb (3b) laser, joka on nimellisteholtaan 7
mW:n galliumarsenidilaser ja toimii 655–675 nanometrin aallonpituuksilla. Laserjärjestelmä ja tulostin ovat
rakenteeltaan sellaisia, että käyttäjä ei joudu alttiiksi luokkaa 1 suuremmalle säteilylle normaalin käytön, ylläpidon tai
huollon aikana.
Lasermeddelande
Skrivaren är certifierad i USA enligt kraven i DHHS 21 CFR, avsnitt I, underavsnitt J för laserprodukter av klass I (1) och
i andra länder är den certifierad som en laserprodukt av klass I som uppfyller kraven i IEC 60825-1.
Laserprodukter av klass I anses inte vara skadliga. Skrivaren innehåller en klass IIIb (3b)-laser, vilket är en 7 mW
galliumarseniklaser som arbetar inom en våglängd på 655–675 nm. Lasersystemet och skrivaren är utformade så att
människor aldrig utsätts för laserstrålning över klass I-nivå under normala förhållanden vid användning, underhåll eller
service.
Lasermerknad
Skriveren er sertifisert i USA for samsvar med kravene i DHHS 21 CFR, kapittel I, underkapittel J for laserprodukter av
klasse I (1), og er andre steder sertifisert som et laserprodukt av klasse I som samsvarer med kravene i IEC 60825-1.
Laserprodukter av klasse I anses ikke som helseskadelige. Skriveren inneholder en intern laser av klasse IIIb (3b) som
nominelt er en 7 milliwatt galliumarsenid-laser, og som opererer i bølgelengder på 655-675 nanometer. Lasersystemet
og skriveren er utformet slik at mennesker ikke utsettes for laserstråling utover nivået i klasse I under normal drift,
vedlikehold eller foreskrevet service.
Avís sobre el làser
AlsEUA,laimpressoraestàcertificadadeconformitatambelsrequisitsdelcapítolI,apartatJdelCFR21delDepartament
de Salut i Serveis Humans per a productes làser de classe I (1) i a la resta de països està certificada com a producte làser
de classe I d'acord amb els requisits de la norma IEC 60825-1.
Els productes làser de classe I no es consideren perillosos. A l'interior de la impressora hi ha un làser de classe IIIb (3b)
que nominalment es un arsenur de galió de 7 mil·liwatts que funciona a una longitud d'ona de 655-675 nanòmetres.
El sistema làser y la impressora s'han dissenyat amb l'objectiu d'impedir l'accés humà de la radiació làser superior al
nivell de classe I durant un funcionament normal, el manteniment per part de l'usuari o les condicions de servei
prescrites.
レーザーに関する通知
本機は、米国においてクラス I(1)レーザー製品に対する DHHS 21 CFR、Chapter I、Subchapter J の要件に準
拠し、その他の国では IEC 60825-1 の要件に準拠するクラス I レーザー製品として認可されています。
クラス I レーザー製品は、危険性がないとみなされています。 本機には、クラス IIIb(3b)レーザーが内蔵
されています。これは、655 ~ 675 ナノメートルの波長で動作する定格 7 ミリワットのガリウムヒ素レーザ
ーです。 レーザーシステムとプリンタは、通常の操作、ユーザーによるメンテナンス、または所定のサー
ビス条件の下で、ユーザーがクラス I レベルを超えるレーザー放射に絶対にさらされないように設計されて
います。
레이저 관련 공지
이 프린터는 미국에서 DHHS 21 CFR, Chapter I, Subchapter J 의 요구 사항을 준수하는 클래스 I(1) 레이저 제품으
로 승인되었으며 이외 지역에서 IEC 60825-1 의 요구 사항을 준수하는 클래스 I 레이저 제품으로 승인되었습니다.
7015
Notices and safety information
17

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Lexmark MX410 ennå.

Spør et spørsmål om Lexmark MX410

Har du et spørsmål om Lexmark MX410 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Lexmark MX410. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med MX410 Lexmark så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.