Konig VID-TRANS600 manual

Vis en manual for Konig VID-TRANS600 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Konig
  • Produkt: AV ekstender
  • Model/navn: VID-TRANS600
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 45
46
Bemærk:
Dette produkt er mærket med dette symbol. Det betyder, at brugt elektrisk og elektronisk
udstyr ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Der findes særlige
indsamlingssystemer for disse produkter.
NORSK
Innledning:
Sender og mottaker for lyd og bilde, med infrarød forlenger for å kontrollere tilkoblet utstyr med din
originale fjernkontroll, selv fra et annet rom. Systemet bruker digital trådløs teknologi og muligheter
som reduserer interferens forårsaket av annet utstyr som bruker frekvensbåndet 2,4 GHz. Denne
digitale teknologien sørger for ditt privatliv og gjør at du kan bruke det over ekstra lange avstander.
Utstyrt med SMA-tilkobling for å bruke eksterne antenner med høy forsterkning.
Beskrivelse av sender og mottaker:
Sender Mottaker
1.	 Antenne
2.	 LINK-LED
3.	 PAIR-knapp
4.	 Antenne
5.	 LINK-LED
6.	 IR-VINDU
7.	 PAIR-knapp
Merk:
For å øke rekkevidden til systemet er det mulig å
koble til antenner med høy forsterkning.
(Ikke inkludert.)
Side: 46
47
Sender Mottaker
1.	 Antenne
2.	 5 V DC-inngang
3.	 Strømknapp
4.	 Videoinngang
5.	 Lydinngang, høyre kanal
6.	 Lydinngang, venstre kanal
7.	 Inngang IR-kabel
8.	 Antenne
9.	 5 V DC-inngang
10.	Strømknapp
11.	Videoutgang
12.	Lydutgang, høyre kanal
13.	Lydutgang, venstre kanal
Bruk:
1.	 Koble til senderen med AV-kabelen (4,5,6) til utgangen til videospiller, DVD-spiller, SAT eller STB.
2.	 Koble til receiveren med AV-kabelen (11,12,13) til inngangen på TV-en, LCD-skjermen eller
plasma-TVen.
3.	 Koble til IR-kabelen til IR-kabelinngangen (7). Se bruk av fjernkontroll for instrukser.
4.	 Koble adapterpluggen til AC/DC-adapteret inn i senderen (2) og mottakeren (9), koble deretter
strømpluggen inn i en 230 V veggkontakt. Merk: bruk bare medleverte adaptre.
5.	 Skru PÅ (3, 10) senderen og mottakeren. Skru P tilkoblet utstyr også.
Hvordan pare sender og mottaker:
Senderen og mottakeren er allerede paret med ID-koder. Du kan bruke dem umiddelbart. Følg
anvisningene gitt nedenfor hvis du vil nullstille disse kodene:
1.	 Skru på strømmen til (3,10) til senderen og mottakeren. Trykk deretter på PAIR-knappen (3)
foran på senderen og hold til LINK LED på fronten blinker. Slipp deretter opp PAIR-knappen (3).
Senderen vil starte paringsfunksjonen og koble ID-koder med mottakeren.
2.	 Når LINK LED på senderen blinker (± 35 sek), trykkes PAIR-knappen (7) foran på senderen og
hold til LINK LED på fronten blinker. Slipp deretter opp PAIR-knappen (7) og mottakeren vil starte
paringsfunksjonen og koble ID-koder med mottakeren.
3.	 Når senderen og mottakeren kobler ID-koder, må ikke strømknappen skrus av. Når koblingen er
fullført, vil LINK LED-lysene stoppe å blinke og lyset vil forbli konstant.
Vennligst merk:
Hvis senderen og mottakeren har en ID-kode for paring, vil LED-lyset lyse i tre sekunder og senderen
og mottakeren vil automatisk begynne å pares. Hvis overensstemmende gjenstander finnes, vil LED-
lyset lyse opp, hvis ikke vil senderen og mottakeren sende matchekoder til en matchende ID-kode er
funnet.
Side: 47
48
Bruk fjernkontrollfunksjonen:
Det trådløse 2,4 GHz digitale systemet for audio/video-overføring lar deg ikke bare sende lyd/
bilde fra et område til et annet, det gir deg også muligheten til å kontrollere kilden ved å bruke din
eksisterende fjernkontroll. Den konverterer det infrarøde (IR) signalet din fjernkontroll sender ut til et
radiofrekvenssignal (RF-signal) i UHF-båndet på mottakeren og sender det tilbake til senderen hvor
RF-signalet konverteregistreres tilbake til det originale IR-signalet og utstråles til audio-/videokilden.
Bruk IR-kabelen og koble til 2,5 mm pluggen til inngangskontakten bak på senderen (7).
Plasser IR-sensoren foran på displayet fra utstyret som skal kontrolleres. Det er viktig å plassere
IR-sensoren så nær IR-sensoren som mulig, som er bak displayet til utstyret.
Spesifikasjoner:
Sender:
•	 Driftsfrekvens: 	 2,400 GHz ~ 2,4835 GHz
•	 Maksimum overføringseffekt: 	 100 mW (bredbånds dataoverføringssystemer)
•	 Modulasjon:	 16 QAM/QPSK/BPSK
•	 Videoinngangsnivå:	 1 V p-p @ 75 ohm
•	 Audioinngangsnivå:	 1 V p-p @ 600 ohm (stereo)
•	 Antenne:	 Rundtstrålende antenne
•	 Infrarød fjernkontroll, IR-utgang:	940 nm med av/på-nøkling
•	 Strømforbruk:	 1,9 W
•	 Strømforsyning:	 5 V/1 A
•	 Mål:	 148x99x29 mm
•	 Vekt:	 160 g
Mottaker:
•	 Driftsfrekvens:	 2,400 GHz ~ 2,4835 GHz
•	 Mottakersensitivitet:	 -80 dB min.
•	 Videoutgangsnivå:	 1 ± 0,2 V p-p @ 75 ohm
•	 Audioutgangsnivå:	 1 ± 0,2 V p-p @ 600 ohm (stereo)
•	 Antenne:	 Rundtstrålende antenne
•	 Strømforbruk:	 1,9 W
•	 Strømforsyning:	 5 V/1 A
•	 Mål:	 148x99x29 mm
•	 Vekt:	 162 g
System:
•	 Overføringskanaler:	 80-kanals automatisk valg
•	 Videobitrate:	 Opptil 12 Mbps
•	 Tilfeldig ID-kode:	 Opptil 4 millioner innstilinger
•	 Videooppløsning:	 720x480 @ 30 fps (NTSC) eller 768x576 @ 25 fps (PAL)
•	 Driftsrekkevidde:	 Opptil 100 meter (siktelinje)*
•	 Fjernkontrollrekkevidde:	 Opptil 100 meter (siktelinje)*
*Faktisk rekkevidde avhenger av miljøforhold
Side: 48
49
Sikkerhetsforholdsregler:
For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet BARE åpnes
av en autorisert tekniker når vedlikehold er nødvendig. Koble produktet
fra strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår. Ikke utsett
produktet for vann eller fuktighet.
Vedlikehold:
Rens bare med en tørr klut. Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Garanti:
Ingen garanti eller erstatningsansvar aksepteres ved endringer og modifiseringer av produktet eller
skade forårsaket av uriktig bruk av dette produktet.
Generelt:
Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker til de respektive eierne,
og skal behandles som dette.
Behold denne veiledningen og innpakningen for fremtidig referanse.
Forsiktig:
Dette produktet er markert med dette symbolet. Det betyr at brukte elektriske og
elektroniske produkter ikke må blandes med vanlig husholdningsavfall. Det finnes egne
innsamlingssystem for slike produkter.
FARE FOR STRØMSTØT
MÅ IKKE ÅPNES
FARE

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Konig VID-TRANS600 ennå.

Spør et spørsmål om Konig VID-TRANS600

Har du et spørsmål om Konig VID-TRANS600 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Konig VID-TRANS600. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med VID-TRANS600 Konig så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.