Konig VGA/HDMI-converter manual

Vis en manual for Konig VGA/HDMI-converter under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Konig
  • Produkt: Lyd / video konverterer
  • Model/navn: VGA/HDMI-converter
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 26
27
Tillkoblinger:
Sett forfra:
Sett bakfra:
1) VGA videoinngang
2) Stereo audioinngang
3) Tilkobling for strømadapter
4) Strøm-LED
5) HDMI®
utgangsport
Tilkoblinger i drift:
Før installasjon må det sikres at alle enhetene du ønsker å koble til er slått av.
● Koble VGA- og V/H lydutgang fra PC-en til konverteren. (Inngangskabler er ekstrautstyr)
● Koble til HDMI-utgangen fra konverteren til en TV som har en HDMI®
-inngang.
● Sett inn likestrømssiden til det 5 V strømadapteret i konverteren og vekselstrømsiden til
strømforsyningen i veggkontakten.
● Skru på datamaskinen og TV-en, og still inn TV-en til dens HDMI®
-kanal.
● Bildet behøver ikke justeres, konverteren vil automatisk justere det Den horisontale posisjonen kan
justeres hvis nødvendig.
Sikkerhetsforholdsregler:
For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet BARE
åpnes av en autorisert tekniker når vedlikehold er nødvendig.
Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et
problem oppstår. Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
HDMI-
monitor
VGA+Audio til
HDMI-KONVERTER
PC
Side: 27
28
Vedlikehold:
Rens bare med en tørr klut. Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Garanti:
Ingen garanti eller erstatningsansvar aksepteres ved endringer og modifiseringer av produktet eller
skade forårsaket av uriktig bruk av dette produktet.
Generelt:
- Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
- Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker til de respektive eierne,
og skal behandles som dette.
- Denne manualen ble laget med omhu. Imidlertid kan ingen rettigheter utledes. König Electronic kan
ikke ta ansvar for eventuelle feil i denne manualen eller konsekvenser som følger.
- Behold denne veiledningen og innpakningen for fremtidig referanse.
Forsiktig:
Dette produktet er markert med dette symbolet. Det betyr at brukte elektriske og elektroniske
produkter ikke må blandes med vanlig husholdningsavfall. Det finnes egne innsamlingssystem
for slike produkter.
Side: 28
29
Declaration of conformity / Konformitätserklärung / Déclaration de conformité /
Conformiteitsverklaring / Dichiarazione di conformità / Declaración de conformidad /
Megfelelőségi nyilatkozat / Yhdenmukaisuusvakuutus / Överensstämmelseförklaring /
Prohlášení o shodě / Declaraţie de conformitate / Δήλωση συμφωνίας /
Overensstemmelse erklæring / Overensstemmelse forklaring
We, / Wir, / Nous, / Wij, / Questa società, / La empresa infrascrita, / Mi, / Me, / Vi, / Společnost, / Noi, /
Εμείς
Nedis B.V., De Tweeling 28, 5215MC, ‘s-Hertogenbosch
The Netherlands / Niederlande / Pays Bas / Nederland / Paesi Bassi / Países Bajos / Hollandia /
Alankomaat / Holland / Nizozemí / Olanda / Ολλανδία
Tel. / Tél / Puh / Τηλ. : 0031 73 5991055
Email / Couriel / Sähköposti / e-post: info@nedis.com
Declare that product: / erklären, dass das Produkt: / Déclarons que le produit : / verklaren dat het
product: / Dichiara che il prodotto: / Declara que el producto: / Kijelentjük, hogy a termék, amelynek: /
Vakuutamme, että: / Intygar att produkten: / prohlašuje, že výrobek: / Declarăm că acest produs: /
Δηλώνουμε ότι το προϊόν: / Erklærer at produktet: / Forsikrer at produktet:
Brand: / Marke: / Marque : / Merknaam: / Marca: / Márkája: / Merkki: / Märke: / Značka: / Μάρκα: /
Mærke: / Merke: KÖNIG ELECTRONIC
Model: / Modell: / Modèle : / Modello: / Modelo: / Típusa: / Malli: / Μοντέλο: KN-HDMICON21
Description: VGA to HDMI® converter
Beschreibung: VGA-auf-HDMI®-Konverter
Description : Convertisseur VGA vers HDMI®
Omschrijving: VGA naar HDMI® omzetter
Descrizione: Convertitore da VGA a HDMI®
Descripción: Convertidor VGA a HDMI®
Megnevezése: VGA - HDMI® átalakító
Kuvaus: VGA–HDMI®-muunnin
Beskrivning: VGA till HDMI® -omvandlare
Popis: Konvertor VGA na HDMI®
Descriere: Convertor VGA în HDMI®
Περιγραφή: Μετατροπέας VGA σε HDMI®
Beskrivelse: VGA to HDMI® converter
Beskrivelse: VGA til HDMI®-konverter
Is in conformity with the following standards: / den folgenden Standards entspricht: / est conforme aux
normes suivantes : / in overeenstemming met de volgende normen is: / è conforme ai seguenti
standard: / es conforme a las siguientes normas: / Megfelel az alábbi szabványoknak: / Täyttää
seuraavat standardit: / Överensstämmer med följande standarder: / splňuje následující normy: / Este în
conformitate cu următoarele standarde: / Συμμορφώνεται με τις ακόλουθες προδιαγραφές: /
Overensstemmelse med følgende standarder: / Overensstemmer med følgende standarder:
EMC:EN55022 CLASS B:2006+A1:2007
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003, IEC61000-4-2:2008
IEC61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 IEC61000-4-4:2004+A1:2010
IEC61000-4-8:2009
EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:1995+A:2001+A2:2005
LVD: EN60950-1:02006(2nd
edition)

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Konig VGA/HDMI-converter ennå.

Spør et spørsmål om Konig VGA/HDMI-converter

Har du et spørsmål om Konig VGA/HDMI-converter men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Konig VGA/HDMI-converter. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med VGA/HDMI-converter Konig så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.