Konig SEC-DUMMYFL20 manual

Vis en manual for Konig SEC-DUMMYFL20 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Konig
  • Produkt: Alarmringer
  • Model/navn: SEC-DUMMYFL20
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 38
39
Bruksanvisning:
Sette inn batteriene SEC-DUMMYFL10
1. Fern skruen på bunnen av omslaget ved hjelp av
skrutrekker.
2. Åpne omslaget
3. Plasser 3x AA 1,5 V batterier i batteriuset, slik at
polaritetsmerkene samsvarer (+ og -) for å aktivere
den blinkende LED-lampen. Lukk omslaget, og sett
skruen på plass igjen etter at du har satt i
batteriene.
Side: 39
40
Sette inn batteriene SEC-DUMMYFL20
1. Fjern skruen som angis på bildet ved hjelp av
skrutrekker.
2. Åpne omslaget. Plasser 3x AA 1,5 V batterier i
batteriuset, slik at polaritetsmerkene samsvarer (+
og -) for å aktivere den blinkende LED-lampen. Lukk
omslaget, og sett skruen på plass igjen etter at du
har satt i batteriene.
Vedlikehold:
Rengjør kameraet med en fuktet klut.
Du må ikke bruke rengjøringsmidler eller slipemidler.
Garanti:
Enhver endring og/eller modifikasjon av produktet vil føre til at garantien opphører. Vi påtar oss intet
ansvar for skade som følge av feilaktig bruk av produktet.
Ansvarsfraskrivelse:
Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Alle logoer, merke- og produktnavn er varemerker
eller registrerte varemerker tilhørende sine respektive eiere, og anerkjennes herved som dette.
Avhending:
• Dette produktet må avhendes på egnede oppsamlingssteder. Du må ikke avhende dette
produktet som husholdningsavfall.
• Ta kontakt med leverandøren eller lokale myndigheter hvis du ønsker mer informasjon om
avhending.
Dette produktet har blitt produsert og levert i henhold til alle relevante bestemmelser og direktiver,
gyldig for alle medlemsstater i EU. Det overholder også alle gjeldende spesifikasjoner og
bestemmelser i landet det selges i.
Formell dokumentasjon er tilgjengelig på forespørsel. Dette inkluderer, men begrenser seg ikke til:
Samsvarserklæring (og produktidentitet) dataark for materialsikkerhet produkttestrapport.
Vennligst kontakt kundeservice for hjelp:
på nettsiden: http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm
via e-post: service@nedis.com
via telefon: +31 (0)73-5993965 (i kontortiden)
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, THE NETHERLANDS

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Konig SEC-DUMMYFL20 ennå.

Spør et spørsmål om Konig SEC-DUMMYFL20

Har du et spørsmål om Konig SEC-DUMMYFL20 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Konig SEC-DUMMYFL20. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med SEC-DUMMYFL20 Konig så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.