Konig SEC-ALARM110 manual

Vis en manual for Konig SEC-ALARM110 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Konig
  • Produkt: Alarmringer
  • Model/navn: SEC-ALARM110
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 123
124
Bemærk:
Dette produkt er mærket med dette symbol. Det betyder, at brugt elektrisk og elektronisk udstyr
ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Der findes særlige
indsamlingssystemer for disse produkter.
Dette produkt er fremstillet og leveres i overensstemmelse med alle relevante forordninger og
direktiver, der er gældende for alle EUs medlemsstater. Produktet overholder ligeledes alle gældende
specifikationer og forskrifter i de lande, hvor produktet sælges.
Formel dokumentation kan fremlægges på forlangende. Dette omfatter, men er ikke begrænset til:
Overensstemmelseserklæring (og produkt-ID), Sikkerhedsdatablad, testrapport for produktet.
Kontakt venligst vores kundeservice for support:
via vores website: http://www.nedis.dk/da-dk/kontakt/kontaktformular.htm
via e-mail: service@nedis.com
via telefon: +31 (0)73-5993965 (i kontortiden)
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, NEDERLANDENE
NORSK
Alarmsystemer
Innledning:
Flerfunksjonelt trådløst alarmsystem med Plug and Play. Rask og enkel installasjon. Systemet er
batteridrevet. Man trenger altså verken adaptere eller ledninger. Sikrer hus, kontorer, butikker osv. på
bare noen minutter.
Alarmenheten er utstyrt med en ekstremt høy sirene og LED-indikatorer som viser hvilken sensor som
har blitt utløst. Leveres med 2 radiofrekvensstyrte fjernkontroller for å armere og desarmere systemet.
Funksjonsbryter på alarmenheten for å velge mellom alarm eller ringeklokke (dørklokke).
SEC-ALARM100
1 stk. alarmenhet
6 stk. dør-/vindussensorer
2 stk. fjernkontroller
SEC-ALARM110
1 stk. alarmenhet
2 stk. dør-/vindussensorer
2 stk. PIR-sensorer
2 stk. vibrasjonssensorer
2 stk. fjernkontroller
Side: 124
125
SEC-ALARM120
1 stk. alarmenhet
3 stk. dør-/vindussensorer
3 stk. PIR-sensorer
2 stk. fjernkontroller
Beskrivelse av alarmenheten (SEC-ALARM100/110/120):
Figur 1
Beskrivelse av dør-/vindussensorer (SEC-ALARM100/110/120):
Figur 2
Sirene
Alarm (på)
AV
Dørklokke (på)
Alarm-indikatorer (6 stk.)
Batterirom (på baksiden)
1 cm
Sirene
RF (på)
AV
RF+Alarm (på)
Batterirom
Side: 125
126
Beskrivelse av PIR-sensoren (SEC-ALARM110/120):
Figur 3
Beskrivelse av vibrasjonssensoren (SEC-ALARM110):
Figur 4
LED-indikator
PIR-linse
Batterirom (på baksiden)
Sirene
RF (på)
AV
RF+Alarm (på)
Batterirom
Side: 126
127
Beskrivelse av fjernkontrollen (SEC-ALARM100/110/120):
Figur 5
Installasjon av SEC-ALARM100
1. Sett inn batteriene (3 AA-batterier) for alarmenheten slik diagrammet inni batterirommet (på
baksiden) illustrerer.
2. Bruk den selvklebende teipen til å feste dør-/vindussensoren på dører og vinduer. Merk: maksimalt
1 cm avstand mellom magnetontakten og sensoren (se figur 2). Slå på sensoren for RF eller
RF+ALARM. Hvis du har valgt RF+ALARM vil sensoren, når den utløses, sende et signal til
alarmeenheten, samtidig som selve sensorens sirene vil lyde. Både sensorens og alarmenhetens
sirene vil altså lyde.
3. Fjern det gjennomsiktige frontdekselet på alarmenheten og skriv ned hvilke sensorposisjoner som
tilhører hver av de nummerte LED-indikatorene. (f.eks. sensor 1 = ytterdør 2= kjøkkenvindu osv.).
4. Monter alarmenheten på et egnet sted. Avstanden mellom alarmenheten og døren/vinduet som er
lengst unna må ikke være mer 60 m (åpent område)*
5. Slå på alarmenheten til ALARM- eller DØRKLOKKE-funksjonen. Hvis den alarmenheten er satt til
DØRKLOKKE, vil den avgi en vanlig ringeklokkelyd når en dør eller et vindu åpnes. Hvis den er
satt til ALARM, vil den avgi et 100 dB høyt lydsignal. Alarmen er enda ikke armert (aktivert) selv om
alarmenheten er på. Trykk på PÅ-knappen på fjernkontrollen armere alarmen, og AV-knappen for å
desarmere den. Forsinkelsestiden for å gå inn og ut av det beskyttede området er 20~25 sekunder.
6. Det anbefales å test at alarmen fungerer, både når den tas i bruk for første gang og hver 3. måned.
Fremgangsmåte:
a) Slå på alarmen til ALARM eller DØRKLOKKE (anbefales for testing).
b) Trykk på PÅ-knappen på fjernkontrollen for å armere alarmen.
c) Vent i 20~25 sekunder (forsinkelsestid).
d) Åpne alle dører eller vinduer, ett etter ett, og sjekk om riktig LED-indikator lyser opp og om
DØRKLOKKEN ringer.
e) Desarmer alarmen hvis alt fungerer som det skal.
f) Alarmsystemet er nå klart for bruk.
LED-indikator
Av-knapp På-knapp
Side: 127
128
Merk:
1) Alarmenheten vil avgi en bekreftelsestone når den armeres eller desarmeres. Tonen for
DØRKLOKKE er forskjellig fra tonen for ALARM.
2) Hvis en sensor ikke trenger å være på, kan den hver sensor slås av individuelt ved hjelp av
av/på-bryteren. Sensoren vil da ikke være en del av alarmsystemet når det armeres.
3) En sensor som er slått over til RF+ALARM vil alltid avgi en alarmlyd på selve sensoren, uavhengig
av om alarmenheten er armert eller desarmert.
4) Når en sensor utløses og alarmenhetens sirene lyder, må den slås av med på/av-bryteren på
alarmenheten. Deretter kan alarmenheten slås på igjen. Hvis alarmen fortsetter å lyde etter at du
har armert systemet, må du sjekke om hver dør og hvert vindu er ordentlig lukket.
Installasjon av SEC-ALARM110
1. Sett inn batteriene (3 AA-batterier) for alarmenheten slik diagrammet inni batterirommet (på
baksiden) illustrerer.
2. Bruk den selvklebende teipen til å feste dør-/vindussensoren på dører og vinduer. Merk: maksimalt
1 cm avstand mellom magnetontakten og sensoren (se figur 2). Slå på sensoren for RF eller
RF+ALARM. Hvis du har valgt RF+ALARM vil sensoren, når den utløses, sende et signal til
alarmeenheten, samtidig som selve sensorens sirene vil lyde. Både sensorens og alarmenhetens
sirene vil altså lyde.
3. Bruk den selvklebende teipen til å feste vibrasjonssensoren på vinduer (på glasset). Slå på
sensoren for RF eller RF+ALARM. Hvis du har valgt RF+ALARM vil sensoren, når den utløses,
sende et signal til alarmeenheten, samtidig som selve sensorens sirene vil lyde. Både sensorens
og alarmenhetens sirene vil altså lyde. Merk: vibrasjonssensoren er svært sensitiv. Selv den
minste vibrasjon vil utløse sensoren. Det anbefales ikke å feste vibrasjonssensoren på vinduer
som er like ved dører. Sensoren vil bli utløst når døren smelles igjen.
4. Sett inn batteriene (3 AAA-batterier) for PIR-sensoren slik diagrammet inni batterirommet (på
baksiden) illustrerer. PIR-sensoren må varmes opp i 30~40 sekunder før den brukes for første
gang. I løpet av denne perioden kan den ikke oppdage bevegelse. Monter PIR-sensoren i en
høyde på 1~1,5 m for å oppnå best mulige resultater. PIR-sensoren må ikke monteres slik at den
utsettes for direkte sollys, er vendt mot vinduer eller andre objekter som lett kan bevege på seg
eller er i nærheten av varme- og kuldekilder.
5. Fjern det gjennomsiktige frontdekselet på alarmenheten og skriv ned hvilke sensorposisjoner som
tilhører hver av de nummerte LED-indikatorene. (f.eks. sensor 1 = ytterdør 2= kjøkkenvindu osv.).
6. Monter alarmenheten på et egnet sted. Avstanden mellom alarmenheten og sensoren som er
lengst unna må ikke være mer 60 m (åpent område)*
7. Slå på alarmenheten til ALARM- eller DØRKLOKKE-funksjonen. Hvis den alarmenheten er satt til
DØRKLOKKE, vil den avgi en vanlig ringeklokkelyd når en dør eller et vindu åpnes. Hvis den er
satt til ALARM, vil den avgi et 100 dB høyt lydsignal. Alarmen er enda ikke armert (aktivert) selv om
alarmenheten er på. Trykk på PÅ-knappen på fjernkontrollen armere alarmen, og AV-knappen for å
desarmere den. Forsinkelsestiden for å gå inn og ut av det beskyttede området er 20~25 sekunder.
8. Det anbefales å test at alarmen fungerer, både når den tas i bruk for første gang og hver 3. måned.
Fremgangsmåte:
a) Slå på alarmenheten til ALARM eller DØRKLOKKE (anbefales for testing).
b) Trykk på PÅ-knappen på fjernkontrollen for å armere alarmen.
c) Vent i 20~25 sekunder (forsinkelsestid).
Side: 128
129
d) Ved testing av dør-/vindussensoren, må du åpne alle dører eller vinduer, ett og ett, og sjekke
om riktig LED-indikator lyser opp og om DØRKLOKKEN ringer.
e) Ved testing av PIR-sensoren, må du bevege deg i nærheten av PIR-sensoren og sjekke om
riktig LED-indikator lyser opp og om DØRKLOKKEN ringer. Merk: LED-indikatoren på
PIR-sensoren vil også lyse.
f) Ved testing av vibrasjonssensoren, må du slå forsiktig på vinduet og sjekke om riktig
LED-indikator lyser opp og om DØRKLOKKEN ringer.
g) Desarmer alarmen hvis alt fungerer som det skal.
h) Alarmsystemet er nå klart for bruk.
Merk:
1) Alarmenheten vil avgi en bekreftelsestone når den armeres eller desarmeres. Tonen for
DØRKLOKKE er forskjellig fra tonen for ALARM.
2) Hvis en sensor ikke trenger å være på, kan den hver sensor slås av individuelt ved hjelp av
av/på-bryteren. Sensoren vil da ikke være en del av alarmsystemet når det armeres (med unntak
av PIR-sensoren.
3) En sensor som er slått over til RF+ALARM vil alltid avgi en alarmlyd på selve sensoren, uavhengig
av om alarmenheten er armert eller desarmert.
4) Når en sensor utløses og alarmenhetens sirene lyder, må den slås av med på/av-bryteren på
alarmenheten. Deretter kan alarmenheten slås på igjen. Hvis alarmen fortsetter å lyde etter at du
har armert systemet, må du sjekke om hver sensor er riktig montert.
Installasjon av SEC-ALARM120
1. Sett inn batteriene (3 AA-batterier) for alarmenheten slik diagrammet inni batterirommet (på
baksiden) illustrerer.
2. Bruk den selvklebende teipen til å feste dør-/vindussensoren på dører og vinduer. Merk: maksimalt
1cm avstand mellom magnetontakten og sensoren (se figur 2). Slå på sensoren for RF eller
RF+ALARM. Hvis du har valgt RF+ALARM vil sensoren, når den utløses, sende et signal til
alarmeenheten, samtidig som selve sensorens sirene vil lyde. Både sensorens og alarmenhetens
sirene vil altså lyde.
3. Sett inn batteriene (3 AAA-batterier) for PIR-sensoren slik diagrammet inni batterirommet (på
baksiden) illustrerer. PIR-sensoren må varmes opp i 30~40 sekunder før den brukes for første
gang. I løpet av denne perioden kan den ikke oppdage bevegelse. Monter PIR-sensoren i en
høyde på 1~1,5 m for å oppnå best mulige resultater. PIR-sensoren må ikke monteres slik at den
utsettes for direkte sollys, er vendt mot vinduer eller andre objekter som lett kan bevege på seg
eller er i nærheten av varme- og kuldekilder.
4. Fjern det gjennomsiktige frontdekselet på alarmenheten og skriv ned hvilke sensorposisjoner som
tilhører hver av de nummerte LED-indikatorene. (f.eks. sensor 1 = ytterdør 2= kjøkkenvindu osv.).
5. Monter alarmenheten på et egnet sted. Avstanden mellom alarmenheten og sensoren som er
lengst unna må ikke være mer 60 m (åpent område)*
6. Slå på alarmenheten til ALARM- eller DØRKLOKKE-funksjonen. Hvis den alarmenheten er satt til
DØRKLOKKE, vil den avgi en vanlig ringeklokkelyd når en dør eller et vindu åpnes. Hvis den er
satt til ALARM, vil den avgi et 100 dB høyt lydsignal. Alarmen er enda ikke armert (aktivert) selv om
alarmenheten er på. Trykk på PÅ-knappen på fjernkontrollen armere alarmen, og AV-knappen for å
desarmere den. Forsinkelsestiden for å gå inn og ut av det beskyttede området er 20~25 sekunder.
7. Det anbefales å test at alarmen fungerer, både når den tas i bruk for første gang og hver 3. måned.
Side: 129
130
Fremgangsmåte:
a) Slå på alarmenheten til ALARM eller DØRKLOKKE (anbefales for testing).
b) Trykk på PÅ-knappen på fjernkontrollen for å armere alarmen.
c) Vent i 20~25 sekunder (forsinkelsestid).
d) Ved testing av dør-/vindussensoren, må du åpne alle dører eller vinduer, ett og ett, og sjekke
om riktig LED-indikator lyser opp og om DØRKLOKKEN ringer.
e) Ved testing av PIR-sensoren, må du bevege deg i nærheten av PIR-sensoren og sjekke om
riktig LED-indikator lyser opp og om DØRKLOKKEN ringer. Merk: LED-indikatoren på
PIR-sensoren vil også lyse.
f) Desarmer alarmen hvis alt fungerer som det skal.
g) Alarmsystemet er nå klart for bruk.
Merk:
1) Alarmenheten vil avgi en bekreftelsestone når den armeres eller desarmeres. Tonen for
DØRKLOKKE er forskjellig fra tonen for ALARM.
2) Hvis en sensor ikke trenger å være på, kan den hver sensor slås av individuelt ved hjelp av
av/på-bryteren. Sensoren vil da ikke være en del av alarmsystemet når det armeres (med unntak
av PIR-sensoren.
3) En sensor som er slått over til RF+ALARM vil alltid avgi en alarmlyd på selve sensoren, uavhengig
av om alarmenheten er armert eller desarmert.
4) Når en sensor utløses og alarmenhetens sirene lyder, må den slås av med på/av-bryteren på
alarmenheten. Deretter kan alarmenheten slås på igjen. Hvis alarmen fortsetter å lyde etter at du
har armert systemet, må du sjekke om hver sensor er riktig montert.
Spesifikasjoner:
Alarmenhet (figur 1):
• Strøm: 4,5 VDC (3 AA-batterier, ikke inkludert)
• Strømnivå i ventemodus: <1,5 mA
• Strømnivå for dørklokken: <90 mA
• Strømnivå ved alarm: <130 mA
• Alarmvolum: 100 dB (0,5 m)
• Dørklokkens volum: 90 dB (0,5 m)
• Bryter: alarm/dørklokke/av
• LED-indikator: 6
• Frekvens: 433 MHz ± 250 kHz
• Dimensjoner: 5,7 (B) x 3,9 (D) x 10,9 (H) cm
• Forsinkelsestid: 20 ~ 25 sek.
Dør-/vindussensor (figur 2):
• Strøm: 4,5 VDC (3 batterier, LR44, inkludert)
• Strømnivå i ventemodus: <10 μA
• Strømnivå under bruk: <6 mA
• Rekkevidde: +/- 60 m (åpent område)*
• Alarmvolum: 95 dB (0,5 m)
• Bryter: RF + alarm/RF/av
• Frekvens: 433 MHz ± 250 kHz
• Dimensjoner med magnetkontakt: 6 (B) x 1 (D) x 9,9 (H) cm
Side: 130
131
PIR-sensor (figur 3):
• Strøm: 4,5 VDC (3 AA-batterier, ikke inkludert)
• Strømnivå i ventemodus: <100 μA
• Strømnivå under bruk: <5 mA
• Rekkevidde: +/- 60 m (åpent område)*
• Detekteringsrekkevidde: 5~8 m
• Detekteringsvinkel: 100° (horisontalt) / 80° (vertikalt)
• Monteringshøyde: 1,5 m (anbefalt)
• Frekvens: 433 MHz ± 250 kHz
• Dimensjoner: 6 (B) x 5 (D) x 9,8 (H) cm
Vibrasjonssensor (figur 4):
• Strøm: 4,5 VDC (3 batterier, LR44, inkludert)
• Strømnivå i ventemodus: <10 μA
• Strømnivå under bruk: <6 mA
• Rekkevidde: +/- 60 m (åpent område)*
• Frekvens: 433 MHz ± 250 kHz
• Alarmvolum: 95 dB (0,5 m)
• Dimensjoner: 4,8 (B) x 1 (D) x 9,9 (H) cm
Fjernkontroll (figur 5):
• Strøm: 12 VDC (3 batterier, LR44, inkludert)
• Strømnivå i ventemodus: 0
• Strømnivå under bruk: <10 mA
• Rekkevidde: +/- 30 m (åpent område)*
• Knapper: av/på
• LED-indikator: 1
• Frekvens: 433 MHz ± 250 kHz
• Dimensjoner: 3,5 (B) x 1,3 (D) x 5,2 (H) cm
* Rekkevidden til fjernkontroller og sensorer kan varuere avhengig av miljømessige forhold.
Sikkerhetsforholdsregler:
Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
Vedlikehold:
Rens bare med en tørr klut. Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Garanti:
Ingen garanti eller erstatningsansvar aksepteres ved endringer og modifiseringer av produktet eller
skade forårsaket av uriktig bruk av dette produktet.
Generelt:
- Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
- Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende deres
respektive eiere, og skal behandles som dette.
- Denne bruksanvisningen ble laget med omhu. Imidlertid kan ingen rettigheter utledes. König
Electronic kan ikke ta ansvar for eventuelle feil i denne bruksanvisningen eller konsekvenser som
følger.
- Behold denne veiledningen og innpakningen for fremtidig referanse.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Konig SEC-ALARM110 ennå.

Spør et spørsmål om Konig SEC-ALARM110

Har du et spørsmål om Konig SEC-ALARM110 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Konig SEC-ALARM110. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med SEC-ALARM110 Konig så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.