Konig KNLEDFL20W1 manual

Vis en manual for Konig KNLEDFL20W1 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Konig
  • Produkt: Belysning
  • Model/navn: KNLEDFL20W1
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Rumensk, Tyrkisk, Gresk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 27
25
25
Norsk
KNLEDFL10W1 / KNLEDFL20W1
LED-flomlys
Beskrivelse (fig. A)
LED-flomlyset er en enhet for kunstig lys utstyrt
med LED-lampe som avgir brede lysstråler ved høy
intensitet Flomlyset kan produsere sterkt lys uten
bruk av dyre inventar eller flere lyspærer. Flomlyset
kan også gi brukerne en enkel og rimelig måte å
avskrekke inntrengere og dyr på. Enheten er egnet
for både innendørs og utendørs bruk.
1. LED-lampe
2. Reflektor
3. Glassplate
4. Frontdeksel
5. Låseskrue
6. Kjøleribbe
7. Lampebrakett
Installasjon (fig. B)
Lyset må installeres og vedlikeholdes av en
kvalifisert tekniker. Denne enheten kan monteres på
veggen eller taket.
Advarsel!
• Før installasjon må enheten slås av og støpselet må
tas ut fra stikkontakten, og enheten må kjøles ned.
• Se illustrasjonen for å installere enheten på riktig
måte.
Kablingsinstruksjon
Kode Beskrivelse Farge
N Nøytral ledning Blå
Jordledning Grønn/gul
L
Strømførende
ledning
Brun
Rengjøring og vedlikehold
Advarsel!
• Før rengjøring eller vedlikehold må enheten slås
av og støpselet må tas ut fra stikkontakten, og
enheten må kjøles ned.
• Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
• Ikke senk enheten i vann eller annen væske.
• Ikke rengjør innsiden av enheten.
• Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke
fungerer som den skal, erstatt den med en ny
enhet.
• Rengjør utsiden av enheten med en myk, fuktig
klut. Tørk utsiden av enheten grundig med en
tørr, ren klut.
Tekniske data
KNLEDFL10W1 KNLEDFL20W1
Inngangsspenning 100 - 240 V AC 100 - 240 V AC
Frekvens 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz
Wattstyrke 10 W 20 W
Ingress-beskyttelsesklasse
(IP-kode)
IP65 IP65
Lysstrøm 700 lm 1400 lm
Fargegjengivelsesindeks
(CRI)
> 70 > 70
Fargetemperatur
5500 - 6500 K
(dagslys hvit)
5500 - 6500 K
(dagslys hvit)
Strålevinkel 120° 120°
Omgivelsestemperatur -25 °C ~ 40 °C -25 °C ~ 40 °C
Dimensjoner (LxBxH) 114,5x86x78 mm 180x140x100 mm
Vekt 450 g 900 g
Garanti 2 år 2 år
Side: 28
26
26
Norsk
Sikkerhet
Generell sikkerhet
• Les bruksanvisningen nøye før bruk. Oppbevar
bruksanvisningen for fremtidig bruk.
• Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet.
Ikke bruk enheten til andre formål enn det som
er beskrevet i bruksanvisningen.
• Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller
defekt. Enheten må erstattes umiddelbart hvis
den er skadet eller defekt.
• Enheten skal ikke brukes av barn uten tilsyn av
fra voksne. Barn skal ikke leke med enheten.
• Ikke modifiser enheten på noen som helst måte.
• Ikke utsett enheten for vann eller fuktighet.
• Hold enheten unna varmekilder.
• Ikke blokker ventilasjonsåpningene.
• Ikke se direkte inn i LED-lampen.
• Overhold minsteavstanden mellom lampen og
overflaten som blir belyst. Minstavstanden er
2 meter.
Elektrisk sikkerhet
• For å redusere faren for strømstøt, skal dette
produktet bare åpnes av en autorisert tekniker
når vedlikehold er nødvendig.
• Koble produktet fra strømmen og annet utstyr
dersom et problem oppstår.
• Ikke bruk enheten hvis strømkabelen eller
støpselet er skadet eller på andre måter defekt.
Hvis strømkabelen eller støpselet er skadet eller
defekt, må disse byttes ut av produsenten eller
et autorisert serviceverksted.
• Før bruk må det alltid sjekkes at nettspenningen
er den samme som spenningen som er merket
på enheten.
• Pass på at strømkabelen ikke blir viklet inn i noe.
• Påse at strømkabelen ikke henger over kanten på
en arbeidsbenk og at den ikke kan bli utilsiktet
trukket i eller snublet over.
Garanti
Eventuelle endringer og/eller modifikasjoner av
produkter opphever garantien. Vi tar ikke ansvar for
skade som forårsakes av ukorrekt bruk av produktet.
Avhending
• Produktet må avhendes på egnede
oppsamlingssteder. Du må ikke avhende
produktet som husholdningsavfall.
• Ta kontakt med leverandøren eller lokale
myndigheter hvis du ønsker mer informasjon
om avhending.
Dokumentasjon
Produktet har blitt produsert og levert i henhold til
alle relevante bestemmelser og direktiver, gyldig for
alle medlemsstater i EU. Produktet overholder også
alle gjeldende spesifikasjoner og bestemmelser
i landet det selges i.
Formell dokumentasjon er tilgjengelig på forespørsel.
Den formelle dokumentasjon inkluderer, men er ikke
begrenset til samsvarserklæringen, HMS-databladet
og produkttestrapporten.
Ansvarsfraskrivelse
Utforming og spesifikasjoner kan endres uten
forhåndsvarsel. Alle logoer, merker og produktnavn
er varemerker eller registrerte varemerker til de
respektive eierne, og skal behandles som dette.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Konig KNLEDFL20W1 ennå.

Spør et spørsmål om Konig KNLEDFL20W1

Har du et spørsmål om Konig KNLEDFL20W1 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Konig KNLEDFL20W1. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med KNLEDFL20W1 Konig så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.