Konig KN-OPTRCA10 manual

Vis en manual for Konig KN-OPTRCA10 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Konig
  • Produkt: Lyd / video konverterer
  • Model/navn: KN-OPTRCA10
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 20
21
Bruk:
Før installasjon må det sikres at alle enheter du ønsker å koble til er slått av.
• 	 Koble til A/V-receiveren eller forsterkeren til konverteren vha. passende toslink- eller koaksialkabler.
• 	 Koble til lydkilden til konverteren vha. passende V/H.
• 	 Sett inn likestrømssiden til strømadapteret i konverteren og vekselstrømsiden til strømforsyningen i
veggkontakten.
Sikkerhetsforholdsregler:
For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet BARE åpnes
av en autorisert tekniker når vedlikehold er nødvendig. Koble produktet
fra strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår. Ikke utsett
produktet for vann eller fuktighet.
Vedlikehold:
Rens bare med en tørr klut. Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Garanti:
Ingen garanti eller erstatningsansvar aksepteres ved endringer og modifiseringer av produktet eller
skade forårsaket av uriktig bruk av dette produktet.
Generelt:
Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker til de respektive eierne,
og skal behandles som dette.
Behold denne veiledningen og innpakningen for fremtidig referanse.
Forsiktig:
Dette produktet er markert med dette symbolet. Det betyr at brukte elektriske og
elektroniske produkter ikke må blandes med vanlig husholdningsavfall. Det finnes egne
innsamlingssystem for slike produkter.
FARE FOR STRØMSTØT
MÅ IKKE ÅPNES
FARE

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Konig KN-OPTRCA10 ennå.

Spør et spørsmål om Konig KN-OPTRCA10

Har du et spørsmål om Konig KN-OPTRCA10 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Konig KN-OPTRCA10. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med KN-OPTRCA10 Konig så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.