Konig KN-HDMICON26 manual

Vis en manual for Konig KN-HDMICON26 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Konig
  • Produkt: Lyd / video konverterer
  • Model/navn: KN-HDMICON26
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Dansk, Norsk, Finsk, Rumensk, Gresk, Ungarsk, Slovakisk

Innholdsfortegnelse

Side: 26
27
Tillkoblinger:
Sett forfra:
Sett bakfra:
1) VGA videoutgang
2) Stereo audioutgang
3) Tilkobling for strømadapter
4) Strøm-LED
5) HDMI®
inngangsport
Tilkoblinger ved bruk:
Før installasjon må det sikres at alle enhetene du ønsker å koble til er slått av.
• Koble til HDMI-inngangen fra kildeenheten til denne konverteren (inngangskabler er ekstrautstyr).
• Koble VGA- og V/H lydutgang fra dette produktet til skjermen.
• Sett likestrømssiden til strømforsyningen inn i dette produkt og koble vekselstrømsiden til
strømforsyningen i veggkontakten.
• Skru på alle tilkoblede enheter og still inn inngangen til skjermen til VGA-kanalen.
• Bildet behøver ikke å justeres. Konverteren vil automatisk posisjonere den.
Sikkerhetsforholdsregler:
For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet BARE
åpnes av en autorisert tekniker når vedlikehold er nødvendig.
Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et
problem oppstår. Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
VGA-
monitor
HDMI til VGA+Audio-
KONVERTER
Bluray
Side: 27
28
Vedlikehold:
Rens bare med en tørr klut. Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Garanti:
Ingen garanti eller erstatningsansvar aksepteres ved endringer og modifiseringer av produktet eller
skade forårsaket av uriktig bruk av dette produktet.
Generelt:
- Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
- Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker til de respektive eierne,
og skal behandles som dette.
- Denne manualen ble laget med omhu. Imidlertid kan ingen rettigheter utledes. König Electronic kan
ikke ta ansvar for eventuelle feil i denne manualen eller konsekvenser som følger.
- Behold denne veiledningen og innpakningen for fremtidig referanse.
Forsiktig:
Dette produktet er markert med dette symbolet. Det betyr at brukte elektriske og elektroniske
produkter ikke må blandes med vanlig husholdningsavfall. Det finnes egne innsamlingssystem
for slike produkter.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Konig KN-HDMICON26 ennå.

Spør et spørsmål om Konig KN-HDMICON26

Har du et spørsmål om Konig KN-HDMICON26 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Konig KN-HDMICON26. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med KN-HDMICON26 Konig så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.