Konig KN-HDMICON21 manual

Vis en manual for Konig KN-HDMICON21 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Konig
  • Produkt: Lyd / video konverterer
  • Model/navn: KN-HDMICON21
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 0
20-03-2012
KN-HDMICON21
MANUAL (p. 2)
VGA to HDMI® converter
ANLEITUNG (S. 3)
VGA-auf-HDMI®-Konverter
MODE D’EMPLOI (p. 5)
Convertisseur VGA vers HDMI®
GEBRUIKSAANWIJZING (p. 7)
VGA naar HDMI® omzetter
MANUALE (p. 9)
Convertitore da VGA a HDMI®
MANUAL DE USO (p. 11)
Convertidor VGA a HDMI®
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 13.)
VGA - HDMI® átalakító
KÄYTTÖOHJE (s. 15)
VGA–HDMI®-muunnin
BRUKSANVISNING (s. 17)
VGA till HDMI® -omvandlare
NÁVOD K POUŽITÍ (s. 19)
Konvertor VGA na HDMI®
MANUAL DE UTILIZARE (p. 20)
Convertor VGA în HDMI®
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (σελ. 22)
Μετατροπέας VGA σε HDMI®
BRUGERVEJLEDNING (s. 24)
VGA to HDMI® converter
VEILEDNING (s. 26)
VGA til HDMI®-konverter
Side: 26
27
Tillkoblinger:
Sett forfra:
Sett bakfra:
1) VGA videoinngang
2) Stereo audioinngang
3) Tilkobling for strømadapter
4) Strøm-LED
5) HDMI®
utgangsport
Tilkoblinger i drift:
Før installasjon må det sikres at alle enhetene du ønsker å koble til er slått av.
● Koble VGA- og V/H lydutgang fra PC-en til konverteren. (Inngangskabler er ekstrautstyr)
● Koble til HDMI-utgangen fra konverteren til en TV som har en HDMI®
-inngang.
● Sett inn likestrømssiden til det 5 V strømadapteret i konverteren og vekselstrømsiden til
strømforsyningen i veggkontakten.
● Skru på datamaskinen og TV-en, og still inn TV-en til dens HDMI®
-kanal.
● Bildet behøver ikke justeres, konverteren vil automatisk justere det Den horisontale posisjonen kan
justeres hvis nødvendig.
Sikkerhetsforholdsregler:
For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet BARE
åpnes av en autorisert tekniker når vedlikehold er nødvendig.
Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et
problem oppstår. Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
HDMI-
monitor
VGA+Audio til
HDMI-KONVERTER
PC
Side: 27
28
Vedlikehold:
Rens bare med en tørr klut. Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Garanti:
Ingen garanti eller erstatningsansvar aksepteres ved endringer og modifiseringer av produktet eller
skade forårsaket av uriktig bruk av dette produktet.
Generelt:
- Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
- Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker til de respektive eierne,
og skal behandles som dette.
- Denne manualen ble laget med omhu. Imidlertid kan ingen rettigheter utledes. König Electronic kan
ikke ta ansvar for eventuelle feil i denne manualen eller konsekvenser som følger.
- Behold denne veiledningen og innpakningen for fremtidig referanse.
Forsiktig:
Dette produktet er markert med dette symbolet. Det betyr at brukte elektriske og elektroniske
produkter ikke må blandes med vanlig husholdningsavfall. Det finnes egne innsamlingssystem
for slike produkter.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Konig KN-HDMICON21 ennå.

Spør et spørsmål om Konig KN-HDMICON21

Har du et spørsmål om Konig KN-HDMICON21 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Konig KN-HDMICON21. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med KN-HDMICON21 Konig så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.