Konig KN-CL30 manual

Vis en manual for Konig KN-CL30 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Konig
  • Produkt: Klokke
  • Model/navn: KN-CL30
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 21
22
Bemærk:
Dette produkt er mærket med dette symbol. Det betyder, at brugt elektrisk og elektronisk udstyr
ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Der findes særlige
indsamlingssystemer for disse produkter.
NORSK
Veggklokke
Sett først inn 2 ”AA”-batterier inn i batterirommet etter at batterilokket til veggklokken åpnes og sett inn
1 ”AA”-batteri inn i rommet, og sett så inn 2 ”AAA”-batterier i sensoren (senderen) etter å ha åpnet
batterilokket med skrutrekker.
Funksjoner og egenskaper:
- Display for innetemperatur
- Display for RF utetemperatur
- Display for værmelding
- RF-mottakerkanaler: KAN1, KAN2, KAN3
- Temperaturformat: (°C/°F)
- Rekkevidde til utendørstemperatur: -20 °C~50 °C, nøyaktighet: +/-1°C
Tidsinnstilling
- Etter at ett AA-batteri har blitt satt inn i batterirommet, justeres hjulet bak for å stille inn tiden.
Instruksjoner for RF utetemperatur
Funksjoner til tastene i normal modus:
- Trykk tasten ”°C/°F/DOWN” for å veksle mellom °C/°F. Standard temperaturformat er: °C.
- Trykk på tasten ”CH/UP” for å veksle mellom KAN1, KAN2 og KAN3.
RF-mottak
- Etter innsetting av batteriene i klokke- og utendørssensoren, vil den automatisk gå inn i RF-modus
og motta i 3 minutter. Antenneikonet vil begynne å blinke med en frekvens på 1 Hz.
- I normal modus, holdes ”UP”-tasten i to sekunder for å blanke ut displaydataene til nåværende
RF-kanaler og fornye dataene til enheten igjen.
- Hvis ikke noen signaler er mottatt innen 60 minutter, vil CH-temperaturen vise ”--.-”, og vil gå inn i en
lang RF-mottaksmodus i 3 minutter.
- Hvis den mottar noen signaler innen 3 minutter, vil den gå ut av RF-mottaksmodus og gå tilbake til
normal modus.
- Hvis det fortsatt ikke mottas noen signaler innen 3 minutter, vil den gå ut av RF-mottaksmodus og gå
inn i lang RF-mottaksmodus innen én time. Dette vil gjenta seg hver time til den mottar et signal.
- Under RF-mottak, vil antenneikonet begynne å blinke med 2 Hz frekvens, og vil holde ikonet på
skjermen hvis den mottar temperatursignalet. Hvis det ikke mottas noen temperatur, vil ikonet
forsvinne.
Værmeldingsfunksjon:
- Værmeldingsfunksjonen kan melde værforholdene de neste 24 timene.
- Værgrad: Sol/delvis skyet/skyet/regn.
- Tid mellom målinger: 30 minutter.
Instruksjon for trådløs ekstern sensor (sender)
- Sensorfrekvens: 433,92 MHz.
- Batterier: 2 x 1,5 V AAA.
- Bruk en skrutrekker for å åpne batterirommet, sett inn batterier i senderen med riktig polaritet.
Side: 22
23
- Trykk på knappen ”°C/°F” for å velge temperatur, enten i °C eller °F.
- Du kan plassere senderen i en garasje, på vegg eller vindu utvendig, innendørs rom eller i hagen.
- Maksimum avstand mellom sender og mottaker er opptil 30 m i åpent område.
Sikkerhetsforholdsregler:
For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet BARE
åpnes av en autorisert tekniker når vedlikehold er nødvendig.
Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et
problem oppstår. Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
Vedlikehold:
Rens bare med en tørr klut. Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Garanti:
Ingen garanti eller erstatningsansvar aksepteres ved endringer og modifiseringer av produktet eller
skade forårsaket av uriktig bruk av dette produktet.
Generelt:
- Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
- Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker til de respektive eierne,
og skal behandles som dette.
- Denne manualen ble laget med omhu. Imidlertid kan ingen rettigheter utledes. König Electronic kan
ikke ta ansvar for eventuelle feil i denne manualen eller konsekvenser som følger.
- Behold denne veiledningen og innpakningen for fremtidig referanse.
Forsiktig:
Dette produktet er markert med dette symbolet. Det betyr at brukte elektriske og elektroniske
produkter ikke må blandes med vanlig husholdningsavfall. Det finnes egne innsamlingssystem
for slike produkter.
Declaration of conformity / Konformitätserklärung / Déclaration de conformité /
Conformiteitsverklaring / Dichiarazione di conformità / Declaración de conformidad /
Megfelelőségi nyilatkozat / Yhdenmukaisuusvakuutus / Överensstämmelseförklaring /
Prohlášení o shodě / Declaraţie de conformitate / Δήλωση συμφωνίας /
Overensstemmelse erklæring / Overensstemmelse forklaring
We, / Wir, / Nous, / Wij, / Questa società, / La empresa infrascrita, / Mi, / Me, / Vi, / Společnost, / Noi, /
Εμείς
Nedis B.V., De Tweeling 28, 5215MC, ’s-Hertogenbosch
The Netherlands / Niederlande / Pays Bas / Nederland / Paesi Bassi / Países Bajos / Hollandia /
Alankomaat / Holland / Nizozemí / Olanda / Ολλανδία
Tel. / Tél / Puh / Τηλ. : 0031 73 5991055
Email / Couriel / Sähköposti / e-post: info@nedis.com
Declare that product: / erklären, dass das Produkt: / Déclarons que le produit : / verklaren dat het
product: / Dichiara che il prodotto: / Declara que el producto: / Kijelentjük, hogy a termék, amelynek: /
Vakuutamme, että: / Intygar att produkten: / prohlašuje, že výrobek: / Declarăm că acest produs: /
Δηλώνουμε ότι το προϊόν: / Erklærer at produktet: / Forsikrer at produktet:

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Konig KN-CL30 ennå.

Spør et spørsmål om Konig KN-CL30

Har du et spørsmål om Konig KN-CL30 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Konig KN-CL30. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med KN-CL30 Konig så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.