Konig KN-CL20N manual

Vis en manual for Konig KN-CL20N under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Konig
  • Produkt: Klokkeradio
  • Model/navn: KN-CL20N
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 27
28
NORSK
Hvordan går jeg i gang klokken?
Automatisk oppsett
•	 Sett inn et batteri (LR6, 1,5 V, type AA) på korrekt vis i batterirommet.
•	 Sekundviseren vil bevege seg til 12-posisjonen, etterfulgt av minutt- og timeviserne.
•	 Etter å ha mottatt og prosessert radiosignalet (3 til 12 minutter), vil klokken automatisk
stille seg etter den riktige tiden.
•	 Vennligst ikke flytt på klokken under denne prosessen.
•	 Dersom klokken ikke har stilt seg etter 12 minutter, kan det hende at mottaket ditt er for
dårlig eller at signalet ikke kan mottas på den aktuelle plassen.
•	 Gjenta oppsettet ved å plassere klokken et nytt sted og trykk på RESET-knappen.
Manuelt oppsett
•	 Trykk og hold inne M.SET-knappen i 3 sekunder for å entre modus for manuell innstilling.
•	 Trykk på M.SET-knappen i 1 sekund for å gå frem 1 minutt.
•	 Trykk på M.SET-knappen i lengre enn 1 sekund for å kontinuerlig gå frem med
minuttviseren.
•	 Dersom M.SET-knappen ikke trykkes på i løpet av 8 sekunder vil klokken stilles inn til
tiden som vises.
Nullstille Klokken
•	 Trykk på RESET-knappen for å nullstille klokken.
•	 Sekundviseren vil bevege seg til 12-posisjonen, etterfulgt av minutt- og timeviserne.
•	 Klokken vil nå begynne og motta radiosignalet.
Side: 28
29
NORSK
FORSIKTIG
FARE FOR STRØMSTØT
MÅ IKKE ÅPNES
Sikkerhetsforhåndsregler:
For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet BARE åpnes av en autorisert tekniker når
vedlikehold er nødvendig.
Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår.
Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
Vedlikehold:
Rens bare med en tørr klut.
Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Garanti:
Ingen garanti eller erstatningsansvar aksepteres ved endringer og modifiseringer av produktet eller skade forårsaket av uriktig bruk
av dette produktet.
Generelt:
Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel. Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker eller registrerte
varemerker til de respektive eierne, og skal behandles som dette.
Denne bruksanvisningen ble laget med omhu. Imidlertid kan ingen rettigheter utledes. König Electronic kan ikke ta ansvar for
eventuelle feil i denne manualen eller konsekvenser som følger.
Behold denne veiledningen og innpakningen for fremtidig referanse.
OBS:
Dette produktet er markert med dette symbolet. Det betyr at brukte elektriske og elektroniske produkter ikke må blandes
med vanlig husholdningsavfall. Det finnes egne innsamlingssystem for slike produkter.
Dette produktet har blitt produsert og levert i henhold til alle relevante bestemmelser og direktiver, gyldig for alle medlemsstater i
EU. Det overholder også alle gjeldende spesifikasjoner og bestemmelser i landet det selges i.
Formell dokumentasjon er tilgjengelig på forespørsel. Dette inkluderer, men begrenser seg ikke til: Samsvarserklæring (og
produktidentitet) dataark for materialsikkerhet produkttestrapport.
Vennligst kontakt kundeservice for hjelp:
via nettstedet: http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm
via e-post: service@nedis.com
via telefon: +31 (0)73-5993965 (i kontortiden)
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, THE NETHERLANDS

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Konig KN-CL20N ennå.

Spør et spørsmål om Konig KN-CL20N

Har du et spørsmål om Konig KN-CL20N men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Konig KN-CL20N. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med KN-CL20N Konig så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.