Konig KN-CL10 manual

Vis en manual for Konig KN-CL10 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Konig
  • Produkt: Klokke
  • Model/navn: KN-CL10
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Dansk, Norsk, Finsk, Rumensk, Gresk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 14
15
NORSK
Veggklokke
Hvordan får jeg i gang klokken?
• Sett inn 1 AA-batteri på korrekt vis i batterirommet.
• Beveg minutt- og timeviserne med klokken for å stille inn den riktige tiden.
• Fjern batteriet for å justere sekundviseren. Beveg viseren til det riktige sekundet og sett på plass
batteriet.
Merknad:
Denne klokken skal vise nøyaktig tid med unntak av et par minutter per år. Vennligst bytt batteriet
dersom klokken stanser. Fjern batteriet dersom klokken ikke skal brukes over en lengre tidsperiode.
Sikkerhetsforholdsregler:
For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet BARE
åpnes av en autorisert tekniker når vedlikehold er nødvendig.
Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et
problem oppstår. Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
Vedlikehold:
Rens bare med en tørr klut. Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Garanti:
Ingen garanti eller erstatningsansvar aksepteres ved endringer og modifiseringer av produktet eller
skade forårsaket av uriktig bruk av dette produktet.
Generelt:
- Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
- Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker til de respektive eierne,
og skal behandles som dette.
- Denne manualen ble laget med omhu. Imidlertid kan ingen rettigheter utledes. König Electronic kan
ikke ta ansvar for eventuelle feil i denne manualen eller konsekvenser som følger.
- Behold denne veiledningen og innpakningen for fremtidig referanse.
Forsiktig:
Dette produktet er markert med dette symbolet. Det betyr at brukte elektriske og elektroniske
produkter ikke må blandes med vanlig husholdningsavfall. Det finnes egne innsamlingssystem
for slike produkter.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Konig KN-CL10 ennå.

Spør et spørsmål om Konig KN-CL10

Har du et spørsmål om Konig KN-CL10 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Konig KN-CL10. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med KN-CL10 Konig så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.