Konig KN-BM60 manual

Vis en manual for Konig KN-BM60 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Konig
  • Produkt: Baby Monitor
  • Model/navn: KN-BM60
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 153
154
DANSK
Produktbeskrivelse
KN-BM60
1.	 Mikrofon
2.	 Lysintensitetssensor
3.	 Linse
4.	 Infrarød LED
5.	 Højttaler
6.	 Antenne
7.	 Mikro-SD kortindstik
8.	 5 V DC strømindtag
9.	 IO-alarmkonnektor
10.	 Ethernet-konnektor
11.	 Temperatursensor
Bund
•	 Wi‑Fi/Ethernet-kontakt
•	 Tilslutning for vægmontering
•	 WPS/RESET-knap
Side: 156
157
NORSK
Innledning
Den trådløse barne- og babymonitoren er mer enn bare en babymonitor med‘panorerer
& tilt’-funksjonen - den lar også foreldre sjekke hele rommet i løpet av sekunder, som gjør
dette produktet til en perfekt overvåkingsløsning under barnas oppvekst. Den muliggjør
fjernvisning på smartenheter og vil sende en e-post og/eller en push-varsling hvis den
oppdager bevegelse eller lyd. For optimal beskyttelse, vil den innebygde temperatursensoren
varsle hvis klimaet i barnerommet forandrer seg. Barne- og babymonitoren er kjempeenkelt
å sette opp og krever ingen komplisert konfigurasjon.“uCare Cam”-appen, tilgjengelig gratis
på Google Play og Apple App Store, tilbyr et komplett utvalg av funksjoner som lar foreldre
holde en sikker forbindelse med barna deres, når som helst og hvor som helst.
•	 Vi anbefaler at du leser denne brukerveiledningen før du installerer/bruker dette
produktet.
•	 Oppbevar brukerveiledningen på et trygt sted for fremtidig bruk.
Systemkrav
•	 Enhet som kjører på Android 4.0 eller høyere og på iOS 5.0 eller høyere.
•	 Ruter med Wi-Fi.
Installasjon av appen på din mobilenheten
1 Last ned“uCare Cam”-appen fra Google Play eller Apple App Store
Android-enheten
Google Play Store“uCare Cam”-nedlastningslenke
iOS-enheten
Apple App Store“uCare Cam”-nedlastningslenke
Side: 157
158
NORSK
2 Etter at programvaren er installert, klikk på
ikonet for å starte appen.
Standardpassord for“uCare Cam”: 0000
Administratornavn: admin
Administratorpassord: 0000
Figur 1
“Kameralistevindu”
Det finnes to måter for å fortsette å enkelt sette opp IP-barne- og babymonitoren.
Installer IP-barne- og babymonitoren med RUTERMODUS
1 Strøm På
Koble inn strømadapterens DC-kobling i DC-inngangsporten på IP-barne- og
babymonitoren, og koble deretter strømadapteren inn i stikkontakten. LED-
statuslampen på IP-barne- og babymonitoren vil bli grønn i omtrent 15 sekunder.
2 Innlasting av programmet
LED-statuslampen vil blinke rødt i omtrent 15 sekunder.
3 Linkmodus for ruteren
Vent til LED-statuslampen blinker rødt og grønt.
Merk:
Hvis LED-lampen ikke blir rød og grønn, trykk på og hold inneWPS-/Tilbakestillingsknappen
i over 10 sekunder, for å starte IP-barne- og babymonitoren på nytt.
Når den grønne LED-statuslampen lyser opp og blir på, og den røde LED-statuslampen
blinker to ganger, og deretter blir grønn, har IP-barne- og babymonitoren gått over til
Tilbakestillingstilstanden. På dette tidspunktet kan du slippe knappen og vente til LED-
statuslampen veksler mellom rødt og grønt.
ANDROID (for Apple gå til: Trinn 8)
Sett opp IP-barne- og babymonitoren for tilkobling til Wi-Fi-ruteren
4 Åpne“uCare Cam”-appen og velg: i skjermen i kameralistevinduet
(se Figur 1).
5 I skjermen som vises, velg fanen:
6 Deretter, velg fanen: for å fortsette til neste steg (se Figur 2).
Følg instruksjonene i kameralistevinduet steg for steg (se Figur 3 og Figur 4). Vennligst
angi et personlig kameranavn og passord (0000 som standard).
Av sikkerhetsmessige årsaker anbefaler vi at du endrer standardpassordet etter at du
har satt opp kameraet.
Side: 158
159
NORSK
7 Klikk på fanen: (se Figur 5).“uCare Cam”vil automatisk åpne visningsvinduet
(se Figur 6), og IP-barne- og babymonitorens LED-statuslampe blir oransje.
Figur 6
Figur 5
Figur 2 Figur 3 Figur 4
APPLE
Sett opp IP-barne- og babymonitoren for tilkobling til Wi-Fi-ruteren
8 Åpne“Settings”(innstillinger) på iOS-enheten din, velg“Wi-Fi”og la den søke etter et
nettverk. Nettverket heter“Wi‑Fi-cam-p2p”. Velg“Wi‑Fi‑cam‑p2p”for å logge på.
9 Deretter, åpne“uCare Cam”-appen og velg fanen nederst i skjermen som sier“Wi‑Fi
Connect”.
10 Velg“Router mode”(rutermodus), og deretter“Next”(neste). Tast inn Wi-Fi-
nettverksnavnet (SSID) og passord til ruteren din.
Side: 159
160
NORSK
11 Etter at den har mottatt denne informasjonen, vil IP-barne- og babymonitoren starte
på nytt. Vent til den starter opp, og koble deretter til Wi-Fi-ruteren din. Når tilkoblingen
er utført, vil LED-statuslampen bli oransje. Dette kan ta opptil 5 minutter.
12 Velg deretter kameranavn i“uCare Cam”-appen for å koble til.
Merk: Hvis LED-statuslampen ikke blir oransje, vennligst sjekk Wi-Fi-ruteren og
kontroller at IP-barne- og babymonitoren ligger innenfor signalområdet til Wi-Fi-
ruteren din. Prøv deretter å sette den opp på nytt.
Installer IP-barne- og babymonitoren med WPS-tilkoblingsmodus
Hvis det finnes en WPS (Wi‑Fi Protected Setup)-knapp på ruteren din, kan du bruke knappen
til å sette opp IP-barne- og babymonitoren. (WPA/WPA2-kryptering må være aktivert i
ruteren). Du finner en knapp merket med“WPS”på Wi-Fi-ruteren. Det hender også at den
heter“QSS”eller“AOSS”
1 Oppsett for Wi‑Fi – WPS-modus
Åpne“uCare Cam”-appen og velg“Wi‑Fi Setting”(Wi-Fi-innstillinger) eller“Wi‑Fi
Connect”(Wi-Fi-tilkobling) nederst i skjermen.
Velg fanen:
Deretter, velg fanen: for å fortsette til Trinn 2 (se Figur 8).
2 Aktiver WPS-modus
Slå på IP-barne- og babymonitoren. LED-statuslampen på IP-barne- og
babymonitoren vil bli grønn i omtrent 15 sekunder.
3 Innlasting av programmet
LED-statuslampen vil blinke rødt i omtrent 15 sekunder.
4 Trykk på WPS-knappen på IP-barne- og babymonitoren
Vent til LED-statuslampen blinker rødt og grønt - deretter, trykk på og hold inne WPS-/
Tilbakestillingsknappen på IP-barne- og babymonitoren i omtrent 2 sekunder for å
aktivere WPS-modus. LED-statuslampen vil blinke grønt.
5 Aktiver WPS-modus på Wi-Fi-ruteren
Trykk på WPS-knappen på Wi-Fi-ruteren
6 Velg Wi-Fi-ruteren
Velg Wi-Fi-ruteren din i skjermen (se Figur 9).
Velg deretter fanen for å fortsette til neste steg (se Figur 10).
Side: 160
161
NORSK
Figur 8 Figur 9 Figur 10
7 IP-barne- og babymonitoren kobler sammen med Wi-Fi-ruteren
Vent i omtrent 1–2 minutter. Hvis IP-barne- og babymonitoren klarer å koble til Wi-Fi-
ruteren, vil LED-statuslampen bli oransje.
Ellers vil LED-statuslampen begynne å blinke rødt. Hvis oppsettet mislykkes, vennligst
gå tilbake til Trinn 1 og prøv på nytt.
8 Hvis det lykkes, velg fanen: (se Figur 11) og følg instruksjonene.
Vennligst angi et kameranavn og sikkerhetspassord og velg fanen: (se Figur 13).
9 IP-barne- og babymonitoren vil automatisk gå til visningsskjermen (se Figur 14).
Side: 161
162
NORSK
Figur 11
Figur 13
Figur 12
Figur 14
Start opp IP-barne- og babymonitoren etter at Wi-Fi-tilkoblingen har blitt fullført
1 Strøm På
Koble inn strømadapterens DC-kobling i DC-inngangsporten på IP-barne- og
babymonitoren, og koble deretter strømadapteren inn i stikkontakten. LED-
statuslampen på IP-barne- og babymonitoren vil bli grønn i omtrent 15 sekunder.
2 Innlasting av programmet
LED-statuslampen vil blinke rødt i omtrent 15 sekunder.
Side: 162
163
NORSK
3 Søker etter Wi-Fi-ruter
LED-statuslampen vil blinke grønt til den finner Wi-Fi-
ruteren (i opptil fem minutter).
Når den har funnet ruteren, vil LED-statuslampen bli
oransje.
Hvis IP-barne- og babymonitoren ikke klarer å koble
til Wi-Fi-ruteren, vennligst sjekk Wi-Fi-ruterens status
eller installerer den på nytt.
I appen, velg kameranavnet som vises i kameralisten
for å åpne visningsvinduet (se Figur 15).
Figur 15
Legg en allerede installert IP-barne- og babymonitoren til appen
ANDROID (for Apple gå til: Trinn 5)
1 Åpne“uCare Cam”-appen og velg i skjermen til kameralistevinduet (se
Figur 16) for å legge til en IP-barne- og babymonitor.
2 Velg fanen:
Enheten din vil nå aktivere QR-kodemodusen.
Merk: du må ha en QR-kodeskanner installert på enheten din.
3 Finn QR-koden på baksiden av IP-barne- og babymonitoren og skann QR-koden. Etter
at QR-koden er skannet, vises en UID (unik ID-kode) i skjermen på enheten din (se
Figur 17).
4 Vennligst angi et personlig kameranavn og sikkerhetspassord og velg fanen:
(se Figur 17).
Det nye kameraet legges til i listen (se Figur 18).
Figur 16 Figur 17 Figur 18
Side: 163
164
NORSK
APPLE
5 Åpne“uCare Cam”-appen .
6 I kameralistevinduet, velg“+”-tegnet øverst til høyre i skjermen.
7 Velg alternativet“Scan camera QR code”.
Merk: du må ha en QR-kodeskanner installert på enheten din.
8 Finn QR-koden på baksiden av IP-barne- og babymonitoren og skann QR-koden.
9 En UID (unik ID-kode) vises etter at QR-koden er skannet.
Angi et personlig kameranavn og velg“DONE”(ferdig) øverst til høyre i skjermen.
For ytterligere forklaringer om appen, IP-barne- og babymonitoren og ofte stilte
spørsmål, vennligst sjekk FULLVERSJONEN av brukerveiledningen (kun på engelsk) og
på CDen som følger med dette produktet.
Side: 164
165
NORSK
Produktbeskrivelse
KN-BM60
1.	 Mikrofon
2.	 Lysintensitetssensor
3.	 Linse
4.	 IR-lampe
5.	 Høyttaler
6.	 Antenne
7.	 Spor til mikro-SD-kort
8.	 5 V DC-inngang
9.	 IO-alarmkontakt
10.	 Ethernet-tilkobler
11.	 Temperatursensor
Bunn
•	 Wi-Fi-/Ethernet-bryter
•	 Kobling for veggmontering
•	 WPS-/TILBAKESTILLINGSknappen
Side: 165
166
NORSK
Spesifikasjoner
Videokodeks: MJPEG
Oppløsning: VGA 640 x 480, QVGA 320 x 240, QVGA 160 x 120
Bilderate: 1~25 fps
Bildesensor: CMOS
Lense: 3,6 mm
Roteringsspekter: 300° (venstre 175°, høyre 175°)
Vippespekter: 110° (opp 90°, ned 20°)
Nattsyn: Opptil 10 meter
Alarm: Bevegelsessensor/Lydsensor/E-postalarm/
Varslingsmelding på smarttelefon
Flash-minne: 8 MB
Kortlagring: Opp til 32 GB SDHC (ikke inkludert)
Lyd: 2-veis (integrert mikrofon og høyttaler)
Smarttelefon operativsystem: Operativsystem: iOS 5.0 og høyere, Android 4.0 og høyere
Nettverksprotokoll: IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP Client, NTP Client,
DNS Client, SMTP Client, P2P-overføring
Innebygd nettverksgrensesnitt: 802,11b/g/n WLAN, LAN Ethernet RJ-45, 10/100 Base-T
Trådløs sikkerhet: WEP-/WPA-/WPA2-trådløs kryptering
Utgangseffekt for trådløs
overføring:
16,5 dBm for 11b, 13,5 dBm for 11g, 13,5 dBm for 11n
(+/– 1,5 dBm)
Videofunksjoner: Justerbar bildestørrelse og kvalitet, tidsstempel og
tekstoverlegg, flipp
Minimumsbelysning: 1 lux med IR LED (8 IR LED-lys)
Synsvinkel: Horisontal: 39,3°, vertikal: 26,8°, diagonal: 46,5°
Digital zoom: Opp til 4x
3A-kontroll: AGC (automatisk forsterkningskontroll),
AWB (automatisk hvitbalanse),
AES (automatisk elektronisk lukker)
Strøm: Ekstern AC-til-DC vekslende strømadapter,
100 til 240 V AC, 50/60 Hz, DC-utgangsplugg: 5 V DC/2 A
Dimensjoner (B x D x H): 91 x 91 x 124 mm
Vekt: 286 g
Maks. strømforbruk: 3,25 W
Driftstemperatur: 0–40 °C (32–104 °F)
Lagringstemperatur: -20–70 °C (-4–158 °F)
Fuktighet: 20% til 80% RH ikke-kondenserende
Side: 166
167
NORSK
Sikkerhetsforhåndsregler:
Dette produktet bør KUN åpnes av en autorisert tekniker når vedlikehold er nødvendig. Koble produktet fra strømmen. Ikke utsett
produktet for vann eller fuktighet
Vedlikehold:
Rens kun med en tørr klut.
Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Garanti:
Eventuelle endringer og/eller modifikasjoner av produkter opphever garantien. Vi tar ikke ansvar for skade som forårsakes av
ukorrekt bruk av dette produktet.
Ansvarsfraskrivelse:
Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel. Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker eller registrerte
varemerker til de respektive eierne, og skal behandles som dette.
Avhending:
•	 Dette produktet må avhendes på egnede oppsamlingssteder.
Du må ikke avhende dette produktet som husholdningsavfall.
•	 Ta kontakt med leverandøren eller lokale myndigheter hvis du ønsker mer informasjon om avhending.
Dette produktet har blitt produsert og levert i henhold til alle relevante bestemmelser og direktiver, gyldig for alle medlemsstater i
EU. Det overholder også alle gjeldende spesifikasjoner og bestemmelser i landet det selges i.
Formell dokumentasjon er tilgjengelig på forespørsel. Dette inkluderer, men begrenser seg ikke til: Samsvarserklæring (og
produktidentitet) dataark for materialsikkerhet produkttestrapport.
Vennligst kontakt kundeservice for hjelp:
via nettstedet: http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm
via e-post: service@nedis.com
via telefon: +31 (0)73-5993965 (i kontortiden)
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, THE NETHERLANDS

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Konig KN-BM60 ennå.

Spør et spørsmål om Konig KN-BM60

Har du et spørsmål om Konig KN-BM60 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Konig KN-BM60. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med KN-BM60 Konig så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.