Konig KN-BM40 manual

Vis en manual for Konig KN-BM40 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Konig
  • Produkt: Baby Monitor
  • Model/navn: KN-BM40
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 155
NORSK
156
Innledning
Den trådløse babymonitoren lar foreldre holde en sikker forbindelse med
babyen deres, når som helst og hvor som helst. Den muliggjør fjernvisning på
smartenheter og vil sende en push-varsling hvis den oppdager bevegelse eller
lyd. For optimal beskyttelse, vil den innebygde temperatursensoren varsle hvis
klimaet i barnerommet forandrer seg. Babymonitoren er kjempeenkelt å sette
opp og krever ingen komplisert konfigurasjon.“uCare Cam”-appen, tilgjengelig
gratis på Google Play og Apple App Store, tilbyr et komplett utvalg av
funksjoner som sikrer total komfort og trygghet for både foreldrene og babyen.
•	 Vi anbefaler at du leser denne brukerveiledningen før du installerer/bruker
dette produktet.
•	 Oppbevar brukerveiledningen på et trygt sted for fremtidig bruk.
Systemkrav
•	 Enhet som kjører på Android 4.0 eller høyere og på iOS 5.0 eller høyere.
•	 Ruter med Wi‑Fi.
Installasjon av appen på din mobilenheten
1 Last ned“uCare Cam”-appen fra Google Play eller Apple App
Store
Android-enheten
Google Play Store“uCare Cam”-nedlastningslenke
iOS-enhet
App Store“uCare Cam”-nedlastningslenke
Side: 156
NORSK
157
2
Etter at programvaren er installert, klikk på
ikonet for å starte appen.
Standardpassord for“uCare Cam”: 0000
Administratornavn: admin
Administratorpassord: 0000
Figur 1
“Kameralistevindu”
Det finnes to måter for å fortsette å enkelt sette opp IP-babymonitoren.
Installer IP-babymonitoren med RUTERMODUS
1
Strøm På
Koble inn strømadapterens DC-kobling i DC-inngangsporten på
IP‑babymonitoren, og koble deretter strømadapteren inn i stikkontakten.
LED-statuslampen på IP-babymonitoren vil bli grønn i omtrent
15 sekunder.
2
Innlasting av programmet
LED-statuslampen vil blinke rødt i omtrent 15 sekunder.
3
Linkmodus for ruteren
Vent til LED-statuslampen blinker rødt og grønt.
Merk:
Hvis LED-lampen ikke blir rød og grønn, trykk på og hold inne
WPS-/Tilbakestillingsknappen i over 10 sekunder, for å starte IP-
babymonitoren på nytt.
Når den grønne LED-statuslampen lyser opp og blir på, og den røde
LED-statuslampen blinker to ganger, og deretter blir grønn, har
IP-babymonitoren gått over til Tilbakestillingstilstanden. På dette
tidspunktet kan du slippe knappen og vente til LED-statuslampen
veksler mellom rødt og grønt.
ANDROID (for Apple gå til: Trinn 8)
Sett opp IP-babymonitoren for tilkobling til Wi‑Fi-ruteren
Side: 157
NORSK
158
4 Åpne“uCare Cam”-appen og velg:
Klikk her for å installere det nye Wi‑Fi-kameraet:
I skjermen til kameralistevinduet (se Figur 1).
5 I skjermen som vises, velg fanen:
6 deretter, velg fanen:
for å fortsette til neste trinn (se Figur 2).
Følg instruksjonene i kameralistevinduet steg for steg (se Figur 3 og
Figur 4). Vennligst angi et personlig kameranavn og passord (0000 som
standard).
Av sikkerhetsmessige årsaker anbefaler vi at du endrer
standardpassordet etter at du har satt opp kameraet.
7 Klikk på fanen:
(se Figur 5).“uCare Cam”vil automatisk åpne visningsvinduet (se
Figur 6), og IP-babymonitorens LED-statuslampe vil bli oransje.
Side: 158
NORSK
159
Figur 6
Figur 5
Figur 2 Figur 3 Figur 4
APPLE
Sett opp IP-babymonitoren for tilkobling til Wi‑Fi-ruteren
8
Åpne“Settings”(innstillinger) på iOS-enheten din, velg“Wi‑Fi”og la
den søke etter et nettverk. Nettverket heter“Wi‑Fi‑cam‑p2p”. Velg
“Wi‑Fi‑cam‑p2p”for å logge på.
9
Deretter, åpne“uCare Cam”-appen og velg fanen nederst i skjermen
som sier“Wi‑Fi Connect”.
10
Velg“Router mode”(rutermodus), og deretter“Next”(neste). Tast inn
Wi‑Fi-nettverksnavnet (SSID) og passord til ruteren din.
11
Etter at den har mottatt denne informasjonen, vil IP-babymonitoren
starte på nytt. Vent til den starter opp, og koble deretter til Wi‑Fi-
ruteren din. Når tilkoblingen er utført, vil LED-statuslampen bli oransje.
Dette kan ta opptil 5 minutter.
Side: 159
NORSK
160
12
Velg deretter kameranavn i“uCare Cam”-appen for å koble til.
Merk: Hvis LED-statuslampen ikke blir oransje, vennligst sjekk Wi‑Fi-
ruteren og kontroller at IP-babymonitoren ligger innenfor signalområdet
til Wi‑Fi-ruteren din. Prøv deretter å sette den opp på nytt.
Installere IP-babymonitoren med WPS-tilkoblingsmodus
Hvis Wi‑Fi-ruteren din har en WPS (Wi‑Fi Protected Setup)-knapp, kan du bruke
knappen til å sette opp IP-babymonitoren. (WPA/WPA2-kryptering må være
aktivert i ruteren). Du finner en knapp merket med“WPS”på Wi‑Fi-ruteren. Det
hender også at den heter“QSS”eller“AOSS”
1
Oppsett for Wi‑Fi – WPS-modus
Åpne“uCare Cam”-appen
og velg“Wi‑Fi Setting”(Wi‑Fi-innstilling) eller "Wi‑Fi Connect”
(Wi‑Fi-tilkobling) nederst i skjermen.
Velg fanen:
deretter, velg fanen:
for å fortsette til Trinn 2 (se Figur 8).
2
Aktiver WPS-modus
Slå på IP-babymonitoren. LED-statuslampen på IP-babymonitoren vil
bli grønn i omtrent 15 sekunder.
3
Innlasting av programmet
LED-statuslampen vil blinke rødt i omtrent 15 sekunder.
4
Trykk på WPS-knappen på IP-babymonitoren
Vent til LED-statuslampen blinker rødt og grønt - deretter, trykk på
og hold inne WPS-/Tilbakestillingsknappen på IP-babymonitoren i
omtrent 2 sekunder for å aktivere WPS-modus. LED-statuslampen vil
blinke grønt.
5
Aktiver WPS-modus på Wi‑Fi-ruteren
Trykk på WPS-knappen på Wi‑Fi-ruteren
Side: 160
NORSK
161
6
Velg Wi‑Fi-ruteren
Velg Wi‑Fi-ruteren din i skjermen (se Figur 9).
Velg deretter fanen for å fortsette til neste steg
(se Figur 10).
Figur 8 Figur 9 Figur 10
7
IP-babymonitoren kobler til Wi‑Fi-ruteren
Vent i omtrent 1–2 minutter. Hvis IP-babymonitoren klarer å koble til
Wi‑Fi-ruteren, vil LED-statuslampen bli oransje.
Ellers vil LED-statuslampen begynne å blinke rødt. Hvis oppsettet
mislykkes, vennligst gå tilbake til Trinn 1 og prøv på nytt.
8 Hvis det lykkes, velg fanen:
(se Figur 11) og følg instruksjonene.
Vennligst angi et kameranavn og sikkerhetspassord og
9 velg fanen: (se Figur 13).
IP-babymonitoren vil automatisk gå til visningsskjermen (se Figur 14).
Side: 161
NORSK
162
Figur 11
Figur 13
Figur 12
Figur 14
Start opp IP-babymonitoren etter at Wi‑Fi-tilkoblingen har blitt fullført
1
Strøm På
Koble inn strømadapterens DC-kobling i DC-inngangsporten
på IP‑babymonitoren, og koble deretter strømadapteren inn i
stikkontakten. LED-statuslampen på IP-babymonitoren vil bli grønn i
omtrent 15 sekunder.
2
Innlasting av programmet
LED-statuslampen vil blinke rødt i omtrent 15 sekunder.
Side: 162
NORSK
163
3
Søker etter Wi‑Fi-ruter
LED-statuslampen vil blinke grønt til den finner
Wi‑Fi-ruteren (i opptil fem minutter).
Når den har funnet ruteren, vil LED-
statuslampen bli oransje.
Hvis IP-babymonitoren ikke klarer å koble til
Wi‑Fi-ruteren, vennligst sjekk Wi‑Fi-ruterens
status eller installerer den på nytt.
I appen, velg kameranavnet som vises i
kameralisten for å åpne visningsvinduet (se
Figur 15). Figur 15
Legg en allerede installert IP-babymonitor til appen
ANDROID (for Apple gå til: Trinn 5)
1 Åpne“uCare Cam”-appen og velg:
: Klikk her for å importere et installert Wi‑Fi-kamera
I skjermen til kameralistevinduet (se Figur 16) for å legge til en
IP-babymonitor.
2 Velg fanen:
Enheten din vil nå aktivere QR-kodemodusen.
Merk: du må ha en QR-kodeskanner installert på enheten din.
3
Finn QR-koden på baksiden av IP-babymonitoren og skann QR-koden.
Etter at QR-koden er skannet, vises en UID (unik ID-kode) i skjermen på
enheten din (se Figur 17).
4
Vennligst angi et personlig kameranavn og sikkerhetspassord og velg
fanen: (se Figur 17).
Det nye kameraet legges til i listen (se Figur 18).
Side: 163
NORSK
164
Figur 16 Figur 17 Figur 18
APPLE
5 Åpne“uCare Cam”-appen .
6
I kameralistevinduet, velg“+”-tegnet øverst til høyre i skjermen.
7
Velg alternativet“Scan camera QR code”.
Merk: du må ha en QR-kodeskanner installert på enheten din.
8
Finn QR-koden på baksiden av IP-babymonitoren og skann QR-koden.
9
En UID (unik ID-kode) vises etter at QR-koden er skannet.
Angi et personlig kameranavn og velg“DONE”(ferdig) øverst til høyre
i skjermen.
For ytterligere forklaringer om appen, IP-babymonitoren og ofte stilte
spørsmål, vennligst sjekk FULLVERSJONEN av brukerveiledningen (kun på
engelsk) og på CDen som følger med dette produktet.
Side: 164
NORSK
165
Produktbeskrivelse
KN-BM40
1.	 LED-indikator
2.	 Lysintensitetssensor
3.	 IR-lampe
4.	 Mikrofon
5.	 WPS-/Tilbakestillingsknappen
6.	 Spor til mikro-SD-kort
7.	 5 V DC-inngang
Side: 165
NORSK
166
FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØT
MÅ IKKE ÅPNES
Sikkerhetsforhåndsregler:
For å redusere faren for elektrisk støt, skal dette produktet KUN åpnes av en autorisert
tekniker når vedlikehold er nødvendig.
Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår.
Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
Vedlikehold:
Rens kun med en tørr klut.
Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Garanti:
Eventuelle endringer og/eller modifikasjoner av produkter opphever garantien. Vi tar ikke ansvar for skade som
forårsakes av ukorrekt bruk av dette produktet.
Ansvarsfraskrivelse:
Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel. Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker eller
registrerte varemerker til de respektive eierne, og skal behandles som dette.
Avhending:
•	 Dette produktet må avhendes på egnede oppsamlingssteder.
Du må ikke avhende dette produktet som husholdningsavfall.
•	 Ta kontakt med leverandøren eller lokale myndigheter hvis du ønsker mer informasjon om avhending.
Dette produktet har blitt produsert og levert i henhold til alle relevante bestemmelser og direktiver, gyldig for alle
medlemsstater i EU. Det overholder også alle gjeldende spesifikasjoner og bestemmelser i landet det selges i.
Formell dokumentasjon er tilgjengelig på forespørsel. Dette inkluderer, men begrenser seg ikke til: Samsvarserklæring
(og produktidentitet) dataark for materialsikkerhet produkttestrapport.
Vennligst kontakt kundeservice for hjelp:
via nettstedet: http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm
via e-post: service@nedis.com
via telefon: +31 (0)73-5993965 (i kontortiden)
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, THE NETHERLANDS

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Konig KN-BM40 ennå.

Spør et spørsmål om Konig KN-BM40

Har du et spørsmål om Konig KN-BM40 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Konig KN-BM40. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med KN-BM40 Konig så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.