Konig HC-WBT10 manual

Vis en manual for Konig HC-WBT10 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Konig
  • Produkt: Klokkeradio
  • Model/navn: HC-WBT10
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 83
84
NORSK
Kontroller og utforming
1.	 Vaskeknapp
2.	 Pusseknapp
3.	 LED lys
4.	 Resetknapp
5.	 Festebrakett
6.	 Batterilomme*
Enheten bruker 3 x 1,5V AAA batterier (ikke
inkludert)
*På baksiden av enheten
Bruk
Vask: 20 sekunder
1.	 Trykk vaskeknappen Skjermen vil nå lyse
grønt og begynne å blinke
2.	 Vask hendene med såpe og varmt vann
for så lenge som LED indikatoren blinker
Hurtigheten på blinkingen viser hvor langt du
er kommet: Den blinker raskere jo lengre du
har vasket.
Side: 84
85
3.	 Den skifter til rød når du er ferdig.
Pussing: 2 minutter
1.	 Trykk pusseknappen Skjermen vil nå lyse
grønt og begynne å blinke
2.	 Puss tennene med din favoritt tannkrem
mens LED-indikatoren blinker Hurtigheten på
blinkingen viser hvor langt du er kommet:
3.	 Den skifter til rød når du er ferdig.
Merk: Skulle du komme til å trykke på feil knapp
er det bare å trykke på resetknappen til den
nullstiller seg.
Montering av klokke
Kror og løkke (inkludert):
1.	 Finn ut hvor du har lyst å plassere klokka.
Forsikre deg om at underlaget er rent og fritt
for smuss og støv.
2.	 Fjern sugekoppen fra bak på braketten ved å
skyve den opp og ta den av braketten.
3.	 De to sidene av kroken og limbåndet kommer
ferdig festet for enkel montering. Fjern papiret
som dekker limsiden.
Merk: Kroken og båndet kan skjæres til etter
behov for enkel fjerning.
4.	 Plasser teipen i det nedfelte området midt på
baksiden av festebraketten.
5.	 Fjern papiret som dekker limsiden.
6.	 Plasser braketten der du vil ha den. Press
hardt inn og hold i fem (5) sekunder slik at
teipen kan feste seg.
Forsiktig: Vær forsiktig med hva slags underlag
du fester den på. Den kan rive med seg maling
eller skade overflaten.
Skrue (inkludert)
Side: 85
86
Du kan feste klokka ved hjelp av en skrue. For å
gjøre det må du gjerne klokka fra braketten.
1 Nøkkelhullspor
2 Krok og bånd-spor
3 Festebrakett
1.	 Bor et hull der du ønsker å feste klokka.
Plasser skruen (inkludert) i det ferdige hullet.
Fest den forsvarlig, men ikke helt inn. Før
nøkkelhullsporet på festebraketten over
skruehodet og inn i posisjon.
2.	 Fest skruen for å forankre festebraketten Ikke
ta i for mye.
3.	 Plasser klokka i braketten.
Sugekopp (inkludert):
Bruk sugekoppen til å feste braketten på for
eksempel fliser.
1
2
3
Side: 86
87
1.	 Fukt sugekoppen og press den hardt mot
veggen.
2.	 Sugekoppen har en liten tapp som gjør at den
lett kan fjernes.
Merk: Hvis sugekoppen løsner, kan den festes
igjen.
Batterier
Når lysskjermen blir svak eller ikke lyser opp i det
hele tatt, er dette en indikasjon på at batteriene
må byttes ut.
1.	 For å gjøre det må du gjerne klokka fra
braketten.
2.	 Dra opp batteridekselet på baksiden for å
åpne batterihuset.
3.	 Fjern gamle batterier (hvis det er for å skifte)
4.	 Sett inn 3 nye AAA batterier. Forsikre deg om
at polariteten er riktig når du installerer nye
batterier.
Side: 87
88
5.	 Sett på igjen batteridekselet.
Batterivarsel
1.	 Bruk bare den type og størrelse batterier som
er foreskrevet.
2.	 Kjøp bare batterier som er av riktig størrelse
og mest egnet.
3.	 Vær sikker på at du følger
polaritetsanvisningene som de er oppgitt i
batterihuset. Feilinnsatte batterier kan skade
enheten
4.	 Bland ikke alkaliske, vanlige (karbon-sink)
eller oppladbare (ni-cad) batterier
5.	 Skift ut alle samtidig Ikke bland gamle og nye
batterier.
6.	 Tørk batteriendene og mottakerne før du
setter inn batteriene.
7.	 Avhend ikke batteriene til forbrenning
8.	 Fjern batterier som er oppbrukte eller hvis
enheten ikke skal benyttes på en stund.
Sikkerhetsforholdsregler:
For å redusere faren for strømstøt, skal dette
produktet BARE åpnes av en autorisert tekniker
når vedlikehold er nødvendig. Koble produktet
fra strømmen og annet utstyr dersom et problem
oppstår. Ikke utsett produktet for vann eller
fuktighet.
Vedlikehold:
Rens bare med en tørr klut. Ikke bruk rensemidler
eller skuremidler.
FARE FOR STRØMSTØT
MÅ IKKE ÅPNES
FARE
Side: 88
89
Garanti:
Ingen garanti eller erstatningsansvar aksepteres
ved endringer og modifiseringer av produktet eller
skade forårsaket av uriktig bruk av dette produktet.
Generelt:
Utforming og spesifikasjoner kan endres uten
forhåndsvarsel.
Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker
eller registrerte varemerker til de respektive eierne,
og skal behandles som dette.
Behold denne veiledningen og innpakningen for
fremtidig referanse.
Forsiktig:
Dette produktet er markert med dette
symbolet. Det betyr at brukte elektriske
og elektroniske produkter ikke må
blandes med vanlig husholdningsavfall.
Det finnes egne innsamlingssystem for
slike produkter.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Konig HC-WBT10 ennå.

Spør et spørsmål om Konig HC-WBT10

Har du et spørsmål om Konig HC-WBT10 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Konig HC-WBT10. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med HC-WBT10 Konig så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.