Konig HC-BW10 manual

Vis en manual for Konig HC-BW10 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Konig
  • Produkt: Flaskevarmer
  • Model/navn: HC-BW10
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 23
24
NORSK
Muligheter:
• Den bruker en avansert PTC høyeffektiv varmeteknikk med varmebeholdende og automatisk
energisparefunksjoner.
• Passer til flere typer babyflasker og barnemat, den kommer også med en tilhørende bolle og lokk
for oppvarming og lagring av forskjellige typer mat og drikker.
• Unik energispareutstyr (når vannet når ønsket temperatur, slås strømmen automatisk av og lyset
slokker; når vannets temperatur kommer under ønsket temperatur, slås strømmen automatisk på
igjen og lyset tennes).
• Ikke bekymre deg for at lyset er slokket under drift; dette er fordi varmeren justerer temperaturen,
og ikke fordi den er ødelagt.
Viktig
• Varmeren må inneholde vann for at varmeprosessen skal virke korrekt.
• Tørk varmeren etter hver bruk.
• Holdes borte fra babyer og små barn.
• Ta ut støpslet etter bruk.
• Ikke vask varmeren. Den må bare renses med en våt klut.
• Når melk etterlates i den på medium temperatur over tid, vil den surne. Hvis du trenger å holde
melk varm over lengre tid, anbefaler vi at du fyller flasken med varmt vann og holder det varmt.
Når du er klar blander du bare i melkepulveret.
• Det er forskjellige innstillinger for kaldt og varmt vær. Bruk knappen for å justere innstillingen.
• Reglene for bruk må følges strengt. Vårt selskap kan ikke holdes ansvarlig for noen skade som
skjer på grunn av uriktig bruk.
Bruk av bollen
Fyll flaskevarmeren halvfull med vann og plasser bollen med mat på toppen av den.
Når den varmes opp vil bollen bli varm. Vær forsiktig når du tar den bort.
Brukstemperatur:
45°C +/- 5°C: Hold mat eller melk varm
75°C +/- 5°C: Varm opp mat eller melk
100°C: Sterilisere smokker og andre ting
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Støvdeksel
2. Bolle
3. Indikatorlys
4. Av
5. Holde varmt
6. Varme opp
7. Temperaturvelger
8. Sterilisere
9. Fot
Side: 24
25
Spesifikasjoner:
• Spenning: AC 220 V – 50 Hz
• Varmerens materiale: PTC varmeelement
• Strømforbruk: Maks 120 W
• Temp. Omfang: Varmer vann opp til 100°C
• Kapasitet: 400 ml
• Brutto vekt: 0.65 kg
Sikkerhetsforholdsregler:
For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet BARE åpnes av
en autorisert tekniker når vedlikehold er nødvendig. Koble produktet fra
strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår. Ikke utsett produktet
for vann eller fuktighet.
Vedlikehold:
Rens bare med en tørr klut. Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Garanti:
Ingen garanti eller erstatningsansvar aksepteres ved endringer og modifiseringer av produktet eller
skade forårsaket av uriktig bruk av dette produktet.
Generelt:
Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker til de respektive eierne,
og skal behandles som dette.
Behold denne veiledningen og innpakningen for fremtidig referanse.
Forsiktig:
Dette produktet er markert med dette symbolet. Det betyr at brukte elektriske og
elektroniske produkter ikke må blandes med vanlig husholdningsavfall. Det finnes egne
innsamlingssystem for slike produkter.
Declaration of conformity / Konformitätserklärung / Déclaration de conformité /
Conformiteitsverklaring / Dichiarazione di conformità / Declaración de conformidad /
Megfelelőségi nyilatkozat / Yhdenmukaisuusvakuutus / Överensstämmelseförklaring /
Prohlášení o shodě / Declaraţie de conformitate / Δήλωση συμφωνίας /
Overensstemmelseserklæring / Samsvarserklæring
We, / Wir, / Nous, / Wij, / Questa società, / La empresa infrascrita, / Mi, / Me, / Vi, / Společnost, / Noi, /
Εμείς
Nedis B.V., De Tweeling 28, 5215MC,  ’s-Hertogenbosch
The Netherlands / Niederlande / Pays Bas / Nederland / Paesi Bassi / Países Bajos / Hollandia /
Alankomaat / Holland / Nizozemí / Olanda / Ολλανδία / Holland
Tel. / Tél / Puh / Τηλ. : 0031 73 5991055
Email / Couriel / Sähköposti / e-post: info@nedis.com
FARE FOR STRØMSTØT
MÅ IKKE ÅPNES
FARE

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Konig HC-BW10 ennå.

Spør et spørsmål om Konig HC-BW10

Har du et spørsmål om Konig HC-BW10 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Konig HC-BW10. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med HC-BW10 Konig så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.