Konig HAV-WKL20WH manual

Vis en manual for Konig HAV-WKL20WH under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Konig
  • Produkt: Klokkeradio
  • Model/navn: HAV-WKL20WH
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 27
28
NORSK
Dimmer - klokke
1. ALARM
2. SLEEP
3. ALARM - BRYTER
4. TIME
5. KONTROLLHJUL
6. TIMER (HOUR)
7. MINUTTER (MINUTE)
Etter at du har slått på enheten vil den utføre en automatisk selvtest og vise tallene 0 - 9. Når alt er satt
opp riktig vil du høre en pipelyd.
Klokken kan justere pærens lysstyrke.
Drift:
SLEEP - tidsinnstilling
Trykk på SLEEP - knappen og hold den inne for å angi sleep - tid til maksimum 1 time og 59 minutter.
Juster tiden ved å trykke på HOUR - og MINUTE - knappene. Vri på hjulknappen for å justere lysnivået.
Når den forhåndsinnstilte tiden er nådd vil lampen skru seg av automatisk.
ALARM - innstilling
Trykk på ALARM - knappen og hold den inne for å angi alarmtiden ved hjelp av HOUR - og MINUTE -
knappene. Vri på hjulknappen for å justere lampens lysnivå. Når hjulet er stilt inn på 0 vil ikke lampen
lyse når alarmen utløses.
Når lampenivået er satt til 0 vi lampen gradvise lys i 30 minutter før alarmtiden. Enheten vil pipe når
den forhåndsinntilte alarmtiden er nådd. Trykk på hjulknappen for å skru av lyset og lyden. Hvis
Side: 28
29
dimmer - klokken ikke blir avbrutt etter at alarmen har gått av, vil lys og lyd vare i 1 time og 59 minutter
og automatisk avbrytes.
TIME - innstilling
Trykk på TIME - knappen og holde den inne, trykk på HOUR - eller MINUTE - knappene for å angi
tiden. Tiden vises i 24 - timers eller 12 - timers format (valgt av brukeren).
Annen skjerm og innstillinger
Trykk på og hold SLEEP - og ALARM - knappene til det andre displayet, trykk på HOUR eller
MINUTES for å endre sekunder til 0.
ALARM - bryter
Skru alarmfunksjonen på/av.
Kontrollhjul
Vri på hjulknappen for å justere lampelyset, delt inn i 20 lysnivåer fra av til maksimal lysstyrke.
Trykk på hjulknappen for å skru på SNOOZE.
Trykk på hjulknappen for å skru lampen på/av.
Ekstrastrøm
2 x AAA batterier slik at du kan beholde innstillingen når den er slått av.
Effekt: 70 W.
Sikkerhetsforholdsregler:
For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet
BARE åpnes av en autorisert tekniker når vedlikehold er
nødvendig. Koble produktet fra strømmen og annet utstyr
dersom et problem oppstår. Ikke utsett produktet for vann
eller fuktighet.
Vedlikehold:
Rens bare med en tørr klut. Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Garanti:
Ingen garanti eller erstatningsansvar aksepteres ved endringer og modifiseringer av produktet eller
skade forårsaket av uriktig bruk av dette produktet.
Generelt:
Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker til de respektive eierne,
og skal behandles som dette.
Behold denne veiledningen og innpakningen for fremtidig referanse.
Forsiktig:
Dette produktet er markert med dette symbolet. Det betyr at brukte elektriske og elektroniske
produkter ikke må blandes med vanlig husholdningsavfall. Det finnes egne innsamlingssystem
for slike produkter.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Konig HAV-WKL20WH ennå.

Spør et spørsmål om Konig HAV-WKL20WH

Har du et spørsmål om Konig HAV-WKL20WH men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Konig HAV-WKL20WH. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med HAV-WKL20WH Konig så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.