Konig HAV-PRCD15 manual

Vis en manual for Konig HAV-PRCD15 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Konig
  • Produkt: CD-spiller
  • Model/navn: HAV-PRCD15
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 59
60
Topp
Bakside
FRONT OG TOPPANEL
1. HØYTALER
2. SKJERM
Viser CD funksjoner
3. FM STEREO INDIKATOR
FM stereoindikatorer
4. TELESKOPANTENNE
For å forbedre FM mottaket
5. BÅNDVELGER (AM/FM/FM ST)
Frekvensbåndvelger: AM, FM eller FM ST
6. NESTE
CD: neste spor
7. PLAY/PAUSE
CD: Starter eller pauser CD-en
8. TILBAKE
CD: Gå til forrige spor
9. STOPP
CD: Stopper CD-en eller sletter programmering
10. CD ÅPNING
CD åpningen med åpen/lukket indikering (ÅPEN/LUKKET)
11. PROGRAM
CD: Programmering og kontroll av sporprogrammering.
12. GJENTA:
CD: Gjenta et spor/CD/program
13. STEREO HODETELEFONPLUGG
Kan kobles til 3.5mm stereohodetelefoner
14. FUNKSJONSVELGER
Velg mellom CD, RADIO og av/på
15. HÅNDTAK
Side: 60
61
BAKSIDE
16. VOLUMKONTROLL
-Lydstyrkeregulering
17. Strømtilgang:
-Strømtilkobling
18. BATTERILOMME
19. STILLESKRUE
AM/FM/FM ST velger
Strømtilgang:
Strøminngangen kan benyttes for å forlenge batterilevetiden. Forsikre deg om at radio/C spilleren er
koblet fra før du setter i batterier.
BRUK AV STRØMTILKOBLINGEN
Batterier (ikke inkludert)
Åpne batterilommen og sett inn 8 R 14 batterier med polaritetsmerkene “+” og “-” riktig vei.
VIKTIG:
- Forsikre deg om at du avhender batteriene i henhold til lokale regler når du erstatter dem. De bør
avhendes på en spesielt tiltenkt sted slik at de kan gjenvinnes uten risiko og ikke være en trussel
mot miljøet. Ikke brenn eller grav dem ned.
- Feil bruk av batterier kan føre til elektrolyttlekkasje som virker korroderende i batterilommen.
- Bland ikke ulike typer batterier. Bruk ikke alkaliske batterier med saline batterier, for eksempel.
Bruk kun batterier som er anbefalt av fabrikanten.
- Ikke bland gamle og nye batterier.
- Hvis radio/Cd spilleren ikke skal benyttes på lengre tid, fjern batteriene.
- Batteriene må ikke utsettes for sterk varme, f.eks. sollys, ild og lignende.
- Advarsel! For høy lyd fra hodetelefoner og øretelefoner kan føre til hørselstap.
BRUK AV STRØMTILKOBLINGEN
- Du må forsikre deg om at voltstyrken indikert på navneplaten i batterilommen samsvarer med
voltstyrken du har på det elektriske anlegget ditt. Hvis dette ikke er tilfelle bør du kontakte
forhandler eller service senteret.
- Koble strømforsyningskabelen til radio/CD spilleren før du kobler den inn i veggen.
Veggtilkoblingen bør være nær radio/Cd spilleren og være lett tilgjengelig. For å koble strømmen
fra radio/Cd spilleren, fjern kabelen fra veggtilkoblingen.
- For å beskytte radio/Cd spilleren fra lynnedslag bør den kobles fra veggtilkoblingen.
VANLIG BRUK
1. Velg kilde ved å sette FUNKSJONSVELGEREN til CD, OFF eller RADIO
2. Sett lydstyrken til ønsket nivå ved å bruke VOLUMINSTILLEREN
3. For å slå av, sett FUNKSJONSVELGEREN på OFF
RADIOMOTTAK
1. Sett FUNKSJONSVELGEREN på RADIO
2. Stil BÅNDVELGEREN til ønske bånd: AM, FM eller FM ST
3. Bruk FREKVENSINNSTILLEREN for å søke etter ønsket stasjon.
Merk: FM stereo indikatoren kommer på hvis BÅNDVELGEREN er stilt inn på FM stereo og du har
stilt radioen inn på en stereostasjon.
4. Juster VOLUMINNSTILLEREN til ønsket nivå.
5. Bår du ikke lenger ønsker å lytte til radio, flytt FUNKSJONSVELGEREN til OFF og på den måte
skrur du av.
Side: 61
62
Nyttige tips:
For å forbedre radiomottaket:
• Når du lytter til FM radio kan du trekke ut antennen for å få bedre mottaksforhold eller korte inn
hvis du mottar for sterke signaler (hvis du er veldig nær en sender, for eksempel)
• Enheten har innbygd antenne, så du trenger ikke benytte teleskopantennen for å lytte til AM
stasjoner. Flytt hele enheten for å stille inn den innebygde antennen.
STEREO HODETELEFONPLUGG
Plugg stereohodetelefonene (ikke inkludert) med 3.5mm plugg inn i PHONES inngangen for å lytte
uten høyttalere.
Reduser lysstyrken før du plugger i hodetelefonene. Juster LYDSTYRKEN til du finner et behagelig
nivå.
CD AVSPILLING
C spilleren støtter lyd-disker, CR-R og C-RW. Ikke bruk den til C-ROM, CDi. VCD, DVD eller
data-CD-er.
Merk: Selv om denne radio/cd spilleren er i stand til å spille CD-R og CD-RW disker i tillegg til vanlige
CD-er kan vi ikke love 100% at den kan spille alle CD-R/RW disker, da dette avhenger av kvaliteten på
innspillingsdiskene som du brukte. Hvis den ikke kan spille dette trenger ikke det bety at det er noe feil
med spilleren.
1. Plasser FUNKSJONSVELGEREN på CD (skjermen viser da kort - - -)
2. For å åpne CD-spilleren løft opp hjørnet hvor det står OPEN/CLOSE
3. Sett inn en CD, CR-R eller CD-RW med den trykte overflaten opp og lukk CD spiller luken.
4. Begynn avspilling ved å trykke PLAY/PAUSE
5. Trykk PLAY/PAUSE for å avbryte eller fortsette avspillingen
6. For å stanse avspillingen av CDen, trykk STOP
Merk: CD avspillingen stanser automatisk når CD luken blir åpnet, hvis radio blir valgt, eller C er
ferdig.
VELG ET ANNET SPOR
Under avspilling, trykk NESTE eller TILBAKE på Radio/CD spilleren eller fjernkontrollen for å velge
spor.
Når du har valgt spor mens den er stanset eller på pause, trykk på PLAY/PAUSE for å fortsette
avspillingen.
Trykk NESTE for å gå til neste spor eller trykk NESTE flere ganger for å komme til det spornummeret
du vil høre
Kommer til syne.
Trykk TILBAKE for å gå tilbake til begynnelse av sporet du lytter til.
Trykk TILBAKE flere ganger å gå til et tidligere spor.
LETE EN SPESIFIKT DEL AV ET SPOR
1. Trykk og hold inne TILBAKE og NESTE for å høre gjennom et spor i høy hastighet med redusert
lydstyrke.
2. Når du har funnet den delen du vil høre, slipp TILBAKE eller NESTE knappen (normal avspilling)
GJENTA:
Gjenta: Kontinuerlig avspilling at det samme sporet.
Gjenta alt: Kontinuerlig avspilling av hele CD-en
PROGRAMMERING AV SPOR
Opptil 20 spor kan programmeres uansett rekkefølge. Om ønskelig kan et spor programmeres mer enn
en gang.
1. Når avspillingen er stanset, trykk på BACK og NEXT for a velge spor.
2. Når det spornummeret du ønsker kommer opp, trykk på PROG knappen en gang (skjermen vil
vise “prog” etterfulgt av spornummeret)
Side: 62
63
3. Gjenta trinn 1 og 2 for å programmere alle sporene du vil høre.
4. For å starte avspilling av de programmerte sporene, trykk på PLAY/PAUSE
PROGRAMSJEKK
Når den er stanset, trykk PROG knappen (skjermen viser da de sporene som er programmert)
SLETTING AV PROGAMMERING
Gjør dette for å slette en programmering: Åpne CD luken; Velg RADIO, trykk STOP en gang.
FORHÅNDSREGLER OG VEDLIKEHOLD
• Plasser radio/CD spilleren på en jevn overflate hvor den ikke kan velte.
• Ikke utsett enheten, batteriene eller CD-ene for fuktighet, regn, sand, sterk varme eller solskinn.
• Prøv ikke å åpne enheten. Det må være minst 15 cm mellom vifteåpningen bak og andre
overflater slik at varmen kan unnslippe spilleren.
• Lagrene i radio/CD spilleren er selvsmørende og trenger ikke å bli tilført smøremiddel.
• Bruk en tørr klut for å tørke av den. Ikke bruk vaske- eller skuremidler, eller ammoniakkholdige
midler når den gjøres ren
Spesifikasjoner
Strømtilgang: AC 230V ~ 50Hz
DC 12V 8 x UM-2/R14 batterier (ikke inkludert)
Strømforbruk (W): 14 Watts
Dimensjoner 257(L) x 200(W) x 118(H) mm
Vekt: 1.488 kg
Frekvensområde: AM 540 til 1600KHz
Utgangsstyrke (RMS): 2 x 1.2W RMS
Høyttaler: 8 Ohm
Hodetelefon: ø 3.5mm
(Tekniske data kan endre seg)
Sikkerhetsforholdsregler:
For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet BARE
åpnes av en autorisert tekniker når vedlikehold er nødvendig.
Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et
problem oppstår. Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
Vedlikehold:
Rens bare med en tørr klut. Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Garanti:
Ingen garanti eller erstatningsansvar aksepteres ved endringer og modifiseringer av produktet eller
skade forårsaket av uriktig bruk av dette produktet.
Generelt:
Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker til de respektive eierne,
og skal behandles som dette.
Behold denne veiledningen og innpakningen for fremtidig referanse.
Forsiktig:
Dette produktet er markert med dette symbolet. Det betyr at brukte elektriske og elektroniske
produkter ikke må blandes med vanlig husholdningsavfall. Det finnes egne innsamlingssystem
for slike produkter.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Konig HAV-PRCD15 ennå.

Spør et spørsmål om Konig HAV-PRCD15

Har du et spørsmål om Konig HAV-PRCD15 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Konig HAV-PRCD15. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med HAV-PRCD15 Konig så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.