Konig HAV-DISC22 manual

Vis en manual for Konig HAV-DISC22 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Konig
  • Produkt: CD-spiller
  • Model/navn: HAV-DISC22
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 88
89
Denne vejledning blev udført omhyggeligt. Imidlertid kan der ikke afledes nogen rettigheder. König
Electronic kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl i denne vejledning eller deres konsekvenser.
Gem brugervejledningen og emballagen til senere brug.
Bemærk:
Dette produkt er mærket med dette symbol. Det betyder, at brugt elektrisk og elektronisk
udstyr ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Der findes særlige
indsamlingssystemer for disse produkter.
NORSK
Bærbar CD-spiller
BATTERIDRIFT (BATTERIER IKKE INKLUDERT)
Din CD-spiller drives av to (2) AA alkaliske batterier. Åpne CD-dekselet og sett inn batteriene i
batterirommet med riktig polaritet som vist på innsiden.
OPPLDABAR BATTERIDRIFT (BATTERIER IKKE INKLUDERT)
Du kan bruke CD-spilleren med to (2) AA oppladbare batterier. For nye eller utbrukte oppladbare
batterier, anbefaler vi at du skifter ut batteriene med nye (se batteriguiden).
Når du bruker CD-spiller med en vekselstrømsadapter, og hvis det er ikke-oppladbare batterier i
batterirommet, vennligst sørg for å sette ”charge” bryteren til ”off” posisjon for å unngå skade
spilleren.
1. Åpne batteriluken og sett inn de oppladbare batteriene (2 x AA) i batterirommet med riktig
polaritet som vist på innsiden.
Begge batterier må være av oppladbare NiCd typer ellers batteriene kan EKSPLODERE eller
LEKKE.
2. Plugg inn en AC adapter og skyv ”Charge bryteren” til ”On” posisjon til å begynne å lade.
AC ADAPTOR IKKE INKLUDERT
Koble til strømadapteren etter oppladingen.
Ikke lad batteriene i mer enn 24 timer, eller mer enn den anbefalte tiden. OVERLADING KAN
SVEKKE ELLER ØDELEGGE OPPLADBARE BATTERIER.
Hvis brukstiden reduseres dramatisk etter at batteriene er ladet riktig, bør du kjøpe nye oppladbare
NiCd batterier.
Side: 89
90
Aldri forsøk å lade alkaliske batterier. Dette kan føre til lekkasje og skade på CD-spilleren. Aldri bland
alkaliske batterier og oppladbare batterier. Når du bruker CD-spiller med en vekselstrømsadapter, og
hvis det er ikke-oppladbare batterier i batterirommet, sørg for å sette ”charge” bryteren til ”off”
posisjon for å unngå skade CD-spilleren (bryter på bunnen).
På grunn av måten CD-teknologi virker, bruker CD-spilleren strøm selv når den er slått av. For å
forlenge batterienes levetid bør du bruke en adapter for innendørs drift eller der du kan koble til strøm.
Bruk batteriet bare når spilleren ikke har annen strømforsyningskilde.
DBBS FUNKSJON
Dynamisk Bass Boost System (DBBS) forsterker lave frekvenser (Bass) i utgangen. Justere volumet
til et lavere nivå og sett DBBS-bryteren på ”ON” hvis du ønsker å aktivere denne funksjonen.
Merk: Noen CD-er med DBBS kan overskride bassresponskapasiteten og kan skape forvrengninger.
Ikke spill av med DBBS i høyt volum da dette kan skade hodetelefonene, og enda viktigere, hørselen din.
HOLD FUNKSJON
”HOLD”-funksjonen forhindrer uønskede funksjonsendringer i ”PLAY” eller ”STOP”-modus.
Skyv ”HOLD”-bryteren i pilens retning for å skru funksjonen ”PÅ”. Ingen andre funksjonsknapper
virker i ”HOLD”-modus, med unntak av DBBS-funksjonen.
FORSIKTIG:
Hørselseksperter fraråder konstant bruk av personlig stereospillere med høyt volum. Konstant høyt
volum bruk kan føre til hørselstap. Hvis du opplever øresus eller hørselstap, ikke bruke den og søke
legehjelp.
HÅNDTERING AV CD-ER
For å fjerne disken fra dekselet, trykk ned på midten og løft den ut. Hold den forsiktig på kantene som
vist nedenfor.
Sett den inn i CD-spilleren med etiketten opp.
Tørk forsiktig av platen med en myk klut fra sentrum og utover for å fjerne støv, fingeravtrykk eller
andre partikler på diskoverflaten. Aldri bruk kjemikalier som platespray, antistatisk spray, benzen
eller tynner for å rengjøre CD. Disse kjemikaliene kan skade diskoverflaten permanent.
For å unngå alvorlige riper på CD-en, oppbevar dem i omslaget eller etuiet etter bruk. Riper kan føre
til at laser pick-upen hopper under avspilling.
Ikke sett klistremerker eller skrive noe på platen.
Side: 90
91
VEDLIKEHOLD OG BEHANDLING
• Les brukerhåndboken før du tar i bruk denne CD-spilleren
• Ikke utsett CD-spilleren for høye temperaturer eller fuktighet. Bruk en myk, fuktig klut for å gjøre
den ren. Ikke bruk sterke vaskemidler eller løsemidler for å gjøre ren spilleren
• Se til at alle elektriske koblinger (inkludert den kontakten, skjøteledninger og tilkoblinger mellom
deler av utstyret) er i god stand og i samsvar med produsentens anbefalinger
• Ta kontakt med forhandleren hvis du noen gang er i tvil om installasjon, drift eller sikkerheten på
utstyret
VIKTIG:
CD-mekanismen og de sensitive kretsene kan forårsake forstyrrelser på noen radiomottakere. Ikke
bruk denne CD-spilleren i nærheten av radioenheter. FARE: Dette produktet benytter usynlig
laserstråling. Unngå direkte eksponering.
BRUKERHÅNDBOK
SLÅ PÅ
Trykk PLAY/PAUSE for å slå på strømmen.
LCD-skjermen viser ”40 SEC”
Spilleren vil gå til anti-shock innstilling en gang den er på og anti-shock symbolet ”ESP” vises på
skjermen. Trykk ASP / DIR knappen for å slå av anti-shock.
LCD skjermen viser ”NO DISC” hvis ingen disk er lagt inn i spilleren.
CD-modus LCD-skjermen viser ”Er” hvis diskdataene ikke kan leses.
Når disken er gjenkjent av spilleren, vil det totale antall spor og avspillingstid vises på skjermen. For
MP3-plater, vil skjermen vise det totale antallet album og spor.
MP3-modus
Etter noen sekunder vil spilleren starte avspilling fra det første sporet automatisk.
Trykk på STOP-knappen for å stanse avspillingen.
CD-modus
Spilleren vil være i stoppmodus i noen få sekunder og deretter slå seg av automatisk. I STOP-modus,
står dette på skjermen:
Side: 91
92
MP3 mode
PAUSE
Trykk PLAY/PAUSE-knappen for å stanse midlertidig eller vekselvis.
MINNEFUNKSJONER UTEN STRØM
Denne funksjonen gjør at CD-spilleren husker hvor du skal fortsette når den blir slått av og på igjen.
AVSPILLINGER
LYTT TIL DET SPORET DU VIL
Trykk på FF / REW-knappen for å gå til ønsket spor.
På en MP3-plate, trykk ASP / DIR knappen for å velge album og trykk deretter på FF / REW knappen
for å velge spor.
Trykk på FF-knappen for å gå til neste spor. Trykk på REW-knappen for å gå til forrige spor.
Under avspilling, trykk REW-knappen én gang hvis du vil gå til begynnelsen av det sporet du spiller,
og trykk to ganger hvis du vil gå til det forrige.
FF / REW knappen kan brukes under avspilling, stopp og pause også.
GÅ TIL DET PUNKTET DU ØNSKER
Under avspilling, trykk og hold nede FF / REW knappen for å søke gjennom disken og slipp knappen
når du kommer dit du ønsker.
GJENTA AVSPILLING
For CD
Trykk MODE-knappen når du vil spille om igjen et spor du har spilt av.
Funksjonsindikatoren vises da på skjermen. Trykk MODE-knappen to ganger hvis du vil spille alle
sporene om igjen ALL vises på skjermen.
For MP3
Trykk MODE-knappen når du vil spille om igjen et spor du har spilt av.
Funksjonsindikatoren vises da på skjermen. Trykk MODE-knappen når du vil spille om igjen hele
albumet.
ALBUM vises da på skjermen. Trykk MODE-knappen en tredje gang om du vil spille om igjen hele
albumet.
Hvis du vil avslutte gjentakelsene, trykk MODE-knappen til funksjonsindikatoren forsvinner fra
skjermen.
INTROAVSPILLING
CD-spilleren vil spille hvert spor i noen sekunder.
Trykk MODE-knappen til INTRO vises på skjermen.
Side: 92
93
INTRO-avspillingsfunksjonen kan betjenes både under avspilling og stanset.
Under STOP modus, trykk PLAY / PAUSE-knappen for å starte INTRO-avspilling fra det første
sporet.
CD-modus
Under avspilling starter intro-avspillingen automatisk når gjeldende avspilling er fullført. Eller trykk på
PLAY/PAUSE-knappen for å starte.
MP3 mode
Hvis du vil avslutte INTRO-avspillingen, trykk MODE-knappen til funksjonsindikatoren forsvinner fra
skjermen.
VILKÅRLIG AVSPILLING (RANDOM)
Trykk MODE-knappen til RAND vises på skjermen. RAND-funksjonen kan betjenes både under
avspilling og stanset.
MP3 innstilling
Hvis du vil avslutte RAND, trykk MODE-knappen til funksjonsindikatoren forsvinner fra skjermen.
Eller trykk på PLAY/PAUSE-knappen for å starte RAND-avspilling. Under avspilling starter den
vilkårlige avspillingen når det gjeldende sporet er ferdig. Eller trykk på PLAY/PAUSE-knappen for å
starte.
PROGRAMMERING
For CD
Trykk på PRG knappen når den er stanset.
Trykk på FF / REW-knappen for å velge ønsket spor.
Trykk på PRG knappen for å bekrefte. P-01 blir til P-02 og den er klar til å gjøre neste valg.
Gjenta fremgangsmåten ovenfor for opptil 20 spor.
Den programmerte listen kan ses ved å trykke PRG-knappen.
Eller trykk på PLAY/PAUSE-knappen for å starte avspillingen.
Hvis du vil avslutte programmeringen, trykk STOP-knappen én gang.
Trykk på STOP-knappen én gang for å avslutte programmert avspilling, trykk STOP-knappen to
ganger for å gå til standby.
Gjenta trinnene over for å redigere den programmerte listen.
Eller trykk på PLAY/PAUSE-knappen for å starte avspillingen.
Hvis du vil avslutte programmeringen, trykk STOP-knappen én gang.
Trykk på STOP-knappen én gang for å avslutte programmert avspilling, trykk STOP-knappen to
ganger for å gå til standby.
Side: 93
94
For MP3
Trykk på PRG knappen når den er stanset. Albumet begynner å blinke.
Trykk på FF / REW-knappen for å velge ønsket album.
Trykk PRG-knappen for å bekrefte og sporprogrammeringen begynner å blinke.
Trykk på FF / REW-knappen for å velge ønsket spor. Trykk på PRG knappen for å bekrefte. P-01 blir
til P-02 og den er klar til å gjøre neste valg.
ANTI-SHOCK AVSPILLING
Trykk ASP/DIR for å hindre avbrudd eller stans på CD-spiller i 40 sekunder.
LCD-skjermen viser det støtdempende symbolet ”ESP”.
LAVT BATTERI VARSEL
”o” vises når batterispenningen er lav.
Når spenningen er for lav, vil enheten automatisk slå seg av.
Spesifikasjoner:
• Frekvensrespons: 20 ~ 20.000 Hz
• Maks. utgang: 20 mW 20 mW (32 ohm)
• Strøm: 2 x AA batterier/AC adapter (ikke inkludert)
• Egnet for: -CD/CD-R/CD-RW/CD-er med MP3 filer
• Digital anti-skip minne: 120 sek i MP3/45 sek i CD
• Funksjoner: Fremover, tilbake, søk, spill/pause, tilfeldig, gjenta (en & alle)
• DBBS: Dynamisk bassforsterking i systemet
• Hodetelefonplugg: 3,5 mm
Sikkerhetsforholdsregler:
For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet BARE
åpnes av en autorisert tekniker når vedlikehold er nødvendig.
Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et
problem oppstår. Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
Vedlikehold:
Rens bare med en tørr klut. Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Garanti:
Ingen garanti eller erstatningsansvar aksepteres ved endringer og modifiseringer av produktet eller
skade forårsaket av uriktig bruk av dette produktet.
Side: 94
95
Generelt:
Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker til de respektive
eierne, og skal behandles som dette.
Denne manualen ble laget med omhu. Imidlertid kan ingen rettigheter utledes. König Electronic kan
ikke ta ansvar for eventuelle feil i denne manualen eller konsekvenser som følger.
Behold denne veiledningen og innpakningen for fremtidig referanse.
Forsiktig:
Dette produktet er markert med dette symbolet. Det betyr at brukte elektriske og elektroniske
produkter ikke må blandes med vanlig husholdningsavfall. Det finnes egne
innsamlingssystem for slike produkter.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Konig HAV-DISC22 ennå.

Spør et spørsmål om Konig HAV-DISC22

Har du et spørsmål om Konig HAV-DISC22 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Konig HAV-DISC22. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med HAV-DISC22 Konig så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.