Konig HAV-CR21 P manual

Vis en manual for Konig HAV-CR21 P under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Konig
  • Produkt: Klokkeradio
  • Model/navn: HAV-CR21 P
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Dansk, Norsk, Finsk, Rumensk, Gresk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 27
28
NORSK
1.	 ALARMKNAPP
2.	 TID-KNAPP
3.	 INNSOVNINGS-KNAPP
4.	 SLUMRE-KNAPP
5.	 TIMEKNAPP
6.	 MINUTTKNAPP
7.	 FUNKSJONSBRYTER
8.	 ALARMINDIKATOR
9.	 FREKVENSSKIVE
10.	 LED-DISPLAY TIL KLOKKE
11.	 FM-ANTENNE
12.	 KNOTT FOR FREKVENSINNSTILLING
13.	 AM/FM VELGEBRYTER
14.	 VOLUMKNOTT
Spille radio
1.	 Sett strømpluggen inn i en strømkontakt.
2.	 Skyv funksjonsbryteren til ON.
3.	 Skyv AM/FM velgebryter til AM eller FM.
4.	 Juster volumknotten til ønsket volumnivå.
5.	 Drei på frekvensknotten til stasjonen du vil lytte til.
6.	 For å skru av radioen skyves funksjonsbryteren til OFF.
Still inn klokkeslett
1.	 For å stille inn timer trykkes og holdes Time-knappen, deretter trykkes og holdes Hour-knappen til ønsket
time vises på LED-DISPLAY TIL KLOKKE.
2.	 Slipp begge knappene.
3.	 For å stille inn minuttene trykkes og holdes Time-knappen, deretter trykkes og holdes Minute-knappen til
ønskede minutter vises på LED-DISPLAY TIL KLOKKE.
4.	 Slipp begge knappene.
Stille inn alarm
1.	 Velg ønsket radiostasjon og volumnivå.
2.	 Trykk og hold inn Alarm-knappen, deretter trykkes Hour-knappen til ønsket time vises på LED-DISPLAY
TIL KLOKKE.
3.	 Slipp begge knappene.
4.	 Trykk og hold inn knappen Alarm Set/Off, deretter trykkes Minute-knappen til ønskede minutter vises på
LED-DISPLAY TIL KLOKKE.
5.	 Slipp begge knappene.
Side: 28
29
6.	 Skyv funksjonsbryteren til AUTO-posisjon. Alarmindikatoren slås på.
7.	 For å skru av alarmen skyves funksjonsbryteren til posisjon OFF, ellers trykkes Alarm-knappen.
Slumre Alarm
1.	 Når alarmen (summer eller radio) skrur seg på, trykkes Snooze-knappen. Alarmen slås av i rundt ni
minutter.
2.	 For å skru av slumrefunksjon, skyves funksjonsbryteren til posisjon OFF, ellers trykkes Alarm-knappen.
Stille inn innsovningstimer
1.	 Velg ønsket radiostasjon.
2.	 Skyv funksjonsbryteren til posisjon AUTO eller OFF.
3.	 Trykk på Sleep-knappen. Displayet viser 59 minutter. Klokkeradioen vil skru seg av etter 59 minuttter.
4.	 Hvis du vil redusere antall minutter, trykkes og holdes Sleep-knappen, deretter trykkes og holdes Minute-
knappen til til ønskede minutter kommer opp. Slipp begge knappene.
5.	 Hvis du vil øke antall timer, trykkes og holdes Sleep-knappen, deretter trykkes og holdes Hour-knappen til
ønskede timer kommer opp.
6.	 For å slå av innsovningstimeren før tiden du stiller inn kommer, trykkes Snooze-knappen én gang.
SPESIFIKASJONER
Strømforsyning: 	 AC 230V~50Hz
DC backup: 		 DC 9 V batteri
Frekvensområde: 	 FM : 88-108 MHz
			 AM: 530-1600 kHz
Sikkerhetsforholdsregler:
For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet BARE åpnes av en
autorisert tekniker når vedlikehold er nødvendig. Koble produktet fra strømmen
og annet utstyr dersom et problem oppstår. Ikke utsett produktet for vann eller
fuktighet.
Vedlikehold:
Rens bare med en tørr klut. Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Garanti:
Ingen garanti eller erstatningsansvar aksepteres ved endringer og modifiseringer av produktet eller skade
forårsaket av uriktig bruk av dette produktet.
Generelt:
Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker til de respektive eierne, og skal
behandles som dette.
Behold denne veiledningen og innpakningen for fremtidig referanse.
Forsiktig:
Dette produktet er markert med dette symbolet. Det betyr at brukte elektriske og elektroniske
produkter ikke må blandes med vanlig husholdningsavfall. Det finnes egne innsamlingssystem
for slike produkter.
FARE FOR STRØMSTØT
MÅ IKKE ÅPNES
FARE

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Konig HAV-CR21 P ennå.

Spør et spørsmål om Konig HAV-CR21 P

Har du et spørsmål om Konig HAV-CR21 P men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Konig HAV-CR21 P. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med HAV-CR21 P Konig så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.