Konig HAV-CA10 manual

Vis en manual for Konig HAV-CA10 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Konig
  • Produkt: Lyd / video konverterer
  • Model/navn: HAV-CA10
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 27
28
NORSK
Produktegenskaper
-	 Gjenoppdag dine gamle kassetter på farten
-	 Konverter dine gamle miksbånd og kassetter til MP3 for å spille dem på iPod/MP3-spillere eller brenn de
på CD
-	 Bærbart design passer så godt som i enhver veske og gjør deg istand til å spille og transportere hvor
som helst
-	 Plug and Play USB apparat, trenger ingen drivere
-	 Fleksibel batteri- eller USB-dreven bruk
-	 Programvare for kassettkonvertering medfølger for å veilede deg igjennom overføringene
-	 Lydutgang gjør det mulig å lytte over ditt stereoanlegg, høretelefoner eller annet høyttalersystem
Innsetting /utbytting av batterier
Om du ønsker det kan du kjøre kassetten i den den digitale konverteren ved hjelp av batterier For å sette inn
batteriene, skyv bryter 1 tilbake (se bildet under) for å åpne kassettspillerens luke. Åpne batteriluken og sett
inn 2 x AA batterier, (se at til at de er riktig plassert) og sett på batteriluken igjen.
Installering av programvare.
Sett inn CD’en (følger med) i CD stasjonen og følg instruksjonene på skjermen. Når programvaren er
installert kan du koble kassettspilleren til din datamaskin ved hjelp av USB-kabelen som medfølger for å
overføre lydspor.
Beskrivelse av deler
1.	 Åpner: SKzv bryteren for å åpne kassettholderen.
2.	 Volum: Justerer volumet til høretelefonene og USB-tilkoblingen
3.	 Høretelefoner: Du kan koble til 1/8” høretelefoner her
Side: 28
29
4.	 USB-Tilkobling: Bruk USB-kabelen som følger med for å koble kassettadapteren til datamaskinen din.
For overføring av opptak til datamaskinen har vi sendt med en programvarepakke på CD’en som følger
med
5.	 Spille av: Trykk for å spille av kassetten
6.	 Stopp: Trykk for å stoppe kassetten.
7.	 Spole fremover/bakover: Trykk for å spole kassetten hurtig fremover eller tilbake.
	 Merk at disse knappene vil være omvendt når kassetten skifter retning.
8.	 RETN: Velger retningen kassetten avspilles i. Dette er nyttig om du ønsker å spille av den andre siden av
kassetten uten å være nødt til å ta ut kassetten.
9.	 AVSPILLINGSMODUS: Velger hva en kassett gjør når den kommer til slutten av en side. Når denne
stilles til “slynge” ikonet, vil kassetten automatisk bytte retning og starte avspilling på den andre siden når
den første siden er ferdig. Når denne settes til et enkelt pil-ikon, vil kassetten stoppe når den har nådd
enden av en side.
Sikkerhetsforholdsregler:
For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet BARE åpnes
av en autorisert tekniker når vedlikehold er nødvendig. Koble produktet
fra strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår. Ikke utsett
produktet for vann eller fuktighet.
Vedlikehold:
Rens bare med en tørr klut. Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Garanti:
Ingen garanti eller erstatningsansvar aksepteres ved endringer og modifiseringer av produktet eller skade
forårsaket av uriktig bruk av dette produktet.
Generelt:
Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker til de respektive eierne, og
skal behandles som dette.
Behold denne veiledningen og innpakningen for fremtidig referanse.
Forsiktig:
Dette produktet er markert med dette symbolet. Det betyr at brukte elektriske og elektroniske
produkter ikke må blandes med vanlig husholdningsavfall. Det finnes egne innsamlingssystem for
slike produkter.
FARE FOR STRØMSTØT
MÅ IKKE ÅPNES
FARE

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Konig HAV-CA10 ennå.

Spør et spørsmål om Konig HAV-CA10

Har du et spørsmål om Konig HAV-CA10 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Konig HAV-CA10. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med HAV-CA10 Konig så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.