Konig HAV-AC10 manual

Vis en manual for Konig HAV-AC10 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Konig
  • Produkt: Klokkeradio
  • Model/navn: HAV-AC10
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Dansk, Norsk, Finsk, Rumensk, Gresk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 40
41
NORSK
Alarmklokke med rød LED
Lese dette før du bruker enheten.
1. ALARMINDIKATOR
2. BATTERIROM
3. ALARM PÅ/AV
4. SNOOZE-KNAPP
5. ANGI TIMER
6. ANGI MINUTTER
7. SLÅ PÅ ALARM
8. ANGI TID
8 7
5
6
3
2
4
1
Side: 41
42
BRUK
Koble strømledningen til en stikkontakt med 230V. Hele displayet vil blinke, noe som betyr at feil klokkeslett vises.
Dette er normalt og det vil stoppe når du stille klokken.
STILL KLOKKEN
For å stille klokken, trykker du på ANGI TID-knappen (8), trykk deretter på ANGI TIME-knappen (5) og ANGI
MINUTTER-knappen (6) samtidig. Slipp knappene for å bekrefte at tiden er riktig innstilt.
SLÅ PÅ ALARMEN
For å slå på alarmen, trykker du på ANGI ALARM-knappen (7), trykk deretter på ANGI TIME-knappen (5) og ANGI
MINUTTER-knappen (6) samtidig. Slipp knappene for å bekrefte at alarmen er riktig innstilt.
BRUK AV ALARM
Skyv ALARM PÅ/AV-knappen (3) til posisjonen ”PÅ”. ALARMINDIKATOREN (1) vil lyse og alarmen vil ringe på den
innstilte alarmtiden. For å slå av alarmen, skyv ALARM PÅ/AV-knappen (3) til posisjonen ”AV” for å slå av alarmen.
For å nullstille alarmen til neste dag, skyv ALARM PÅ/AV-knappen (3) til posisjonen ”PÅ” igjen.
SNOOZE
Når alarmen høres, berører du SNOOZE-KNAPPEN (4) for å midlertidig slå av alarmen. Alarmen vil høres igjen om ni
minutter. Dette kan gjentas så ofte du vil, i opptil to timer.
BATTERI BACK-UP (Batteri ikke inkludert)
I tilfelle strømbrudd, vil denne enheten automatisk bytter til batteriene når et batteri er satt i. Åpne BATTERIROMMET i
bunnen av enheten og sett inn et batteri med 9 volt. Under batteridrift, vil klokken gå som vanlig og du vil høre alarmen
på den forhåndsinnstilte tiden. Men klokkedisplayet vil ikke lyse for å spare på strømmen. Hvis du har et lengre
strømbrudd må du kanskje justere klokken litt når strømmen kommer tilbake. Klokken bruker et internt batteri som er
mindre nøyaktig enn kraftledningsfrekvensen. Alarmtid vil forbli korrekt.
SPESIFIKASJONER
Strømkilde: 230V ~ 50Hz
DC-batteri: 9V (1 x 9V 6F22/6LR61 er ikke inkludert)
Strømforbruk: 2W
Side: 42
43
Sikkerhetsforholdsregler:
For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet BARE åpnes av
en autorisert tekniker når vedlikehold er nødvendig. Koble produktet fra
strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår. Ikke utsett
produktet for vann eller fuktighet.
Vedlikehold:
Rens bare med en tørr klut. Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Garanti:
Ingen garanti eller erstatningsansvar aksepteres ved endringer og modifiseringer av produktet eller skade forårsaket
av uriktig bruk av dette produktet.
Generelt:
Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker til de respektive eierne, og skal
behandles som dette.
Behold denne veiledningen og innpakningen for fremtidig referanse.
Forsiktig:
Dette produktet er markert med dette symbolet. Det betyr at brukte elektriske og elektroniske produkter ikke
må blandes med vanlig husholdningsavfall. Det finnes egne innsamlingssystem for slike produkter.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Konig HAV-AC10 ennå.

Spør et spørsmål om Konig HAV-AC10

Har du et spørsmål om Konig HAV-AC10 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Konig HAV-AC10. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med HAV-AC10 Konig så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.