Konig GAMPS3-WCONT12 manual

Vis en manual for Konig GAMPS3-WCONT12 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Konig
  • Produkt: Kontroll
  • Model/navn: GAMPS3-WCONT12
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 14
15
NORSK
Forberede den trådløse PS3®
kontrollen
• 	 Sikre at de 4x AAA batteriene er satt inn korrekt i henhold til den angitte polariteten.
Koble kontrollen til PS3®
• 	 Sett USB-tilkoblingen i en PS3®
USB-utgang
• 	 Slå på PS3®
og slå på den trådløse kontrollen
• 	 Kontroller om det lyser i LED-lyset på USB-tilkoblingen, og om lyset på kontrollen blinker sakte
• 	 Trykk på “PS”-knappen på kontrollen
• 	 Kontrollen er tilkoblet og lyset indikerer hvilken spiller den er tilkoblet
• 	 Kontroller utstyrt med sovefunksjon. I søkemodus vil den gå inn i soveemodus dersom det ikke er
noen tilkobling innen 30 sekunder. I tilkoblingsmodus vil den gå inn i soveemodus hvis kontrolleren
er inaktiv i 5 minutter. Trykk på MENY-knappen for å aktivere igjen.
Bruke den trådløse kontrollen
• 	 Kontrollfunksjonene på den trådløse kontrollen er lik funksjonene på en original PS3®
SIXAXIS
kontroll.
Sikkerhetsforholdsregler:
For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet BARE åpnes
av en autorisert tekniker når vedlikehold er nødvendig. Koble produktet
fra strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår. Ikke utsett
produktet for vann eller fuktighet.
Vedlikehold:
Rens bare med en tørr klut. Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Garanti:
Ingen garanti eller erstatningsansvar aksepteres ved endringer og modifiseringer av produktet eller
skade forårsaket av uriktig bruk av dette produktet.
Generelt:
Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker til de respektive eierne,
og skal behandles som dette.
Behold denne veiledningen og innpakningen for fremtidig referanse.
Forsiktig:
Dette produktet er markert med dette symbolet. Det betyr at brukte elektriske og
elektroniske produkter ikke må blandes med vanlig husholdningsavfall. Det finnes egne
innsamlingssystem for slike produkter.
FARE FOR STRØMSTØT
MÅ IKKE ÅPNES
FARE

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Konig GAMPS3-WCONT12 ennå.

Spør et spørsmål om Konig GAMPS3-WCONT12

Har du et spørsmål om Konig GAMPS3-WCONT12 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Konig GAMPS3-WCONT12. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med GAMPS3-WCONT12 Konig så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.