Konig CSBTRCVR110 manual

Vis en manual for Konig CSBTRCVR110 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Konig
  • Produkt: Audio Streamer
  • Model/navn: CSBTRCVR110
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 43
NORSK
44
Produktvisning
TosLink-kabel
3,5 mm hann til hann
Lyd H/V
Lydforsterker
eller
Analog tilkobling
1.	 Koble 3,5mm-lydkontakten til lydutgangen til CSBTRCVR110.
2.	 Koble den andre lydkabelkontakten (3,5 mm eller 2x RCA) til ditt lydsystem/
forsterker
Digital tilkobling
1.	 Koble den første (optiske) TosLink-kabelen til den optiske utgangen til
CSBTRCVR110 og den andre til den optiske utgangen til din lydforsterker.
2.	 Koble strømadapteren til DC-inngangen til CSBTRCVR110.
3.	 LED-lyset blinker for å indikere at enheten mottar strøm og er klar for å
sammenkobles med enheten(e) din(e).
Sammenkobling av CSBTRCVR110
For å sammenkoble smarttelefonen eller nettbrettet med en Bluetooth®-
aktivert enhet, se enhetens manual.
CSBTRCVR110 kan huske opp til 8 enheter slik at du kun behøver å taste inn
PIN-koden din én gang.
Side: 44
NORSK
45
Tilkobling av enheten på nytt
Hvis du beveger deg utenfor rekkevidde eller slår av Bluetooth®-funksjonen på
enheten din, kan du enkelt koble til igjen ved å åpne Bluetooth®-behandleren
og trykke på“music receiver”igjen.
Tilkoblingen etableres automatisk hvis CSBTRCVR110 mottar strøm.
Hvis du ønsker å veksle mellom én enhet og en annen, følg stegene under:
1.	 Avslutt den eksisterende Bluetooth®-tilkoblingen.
2.	 CSBTRCVR110 er nå klar til å kobles til en annen enhet.
3.	 Følg instruksjonene“Sammenkobling av CSBTRCVR110”for å koble til en ny
enhet.
LED-indikering
Indikasjon Betydelse Beskrivelse
Blinker hvert
5. sekund
Sammenkobling Søker etter enhet i
sammenkoblingsmodus/venter på
tilkobling
Konstant påslått Tilkoblet CSBTRCVR110 og enhet er
sammenkoblet
Problemløsing
Hvis du ikke hører noe lyd fra høyttalerne, sjekk følgende:
-	 sørg for at CSBTRCVR110 mottar strøm;
-	 sørg for at lydkabelen er ordentlig koblet til CSBTRCVR110;
-	 sørg for at lydkilden på forsterkeren din fungerer som den skal;
-	 sørg for at volumnivået er hensiktsmessig angitt;
-	 sørg for at enhetene ikke er mer enn 10 meter unna lydsenderen;
-	 sørg for at Bluetooth® -funksjonen er aktivert på enheten din;
-	 sørg for at det spilles av musikk på enheten.
Side: 45
NORSK
46
Vedlikehold:
Rengjør produktet kun med en tørr klut.
Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Garanti:
Eventuelle endringer og/eller modifikasjoner av produkter opphever garantien. Vi tar ikke ansvar for skade som forårsakes
av ukorrekt bruk av dette produktet.
Ansvarsfraskrivelse:
Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel. Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker eller
registrerte varemerker til de respektive eierne, og skal behandles som dette.
Avhending:
•	 Dette produktet må avhendes på egnede oppsamlingssteder. Du må ikke avhende dette produktet som
husholdningsavfall.
•	 Ta kontakt med leverandøren eller lokale myndigheter hvis du ønsker mer informasjon om avhending.
Dette produktet har blitt produsert og levert i henhold til alle relevante bestemmelser og direktiver, gyldig for alle
medlemsstater i EU. Det overholder også alle gjeldende spesifikasjoner og bestemmelser i landet det selges i.
Formell dokumentasjon er tilgjengelig på forespørsel. Dette inkluderer, men begrenser seg ikke til: Samsvarserklæring (og
produktidentitet) dataark for materialsikkerhet produkttestrapport.
Vennligst kontakt kundeservice for hjelp:
via nettstedet: http://www.nedis.com/en-us/
via e-post: service@nedis.com
via telefon: +31 (0)73-5993965 (i kontortiden)
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, THE NETHERLANDS

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Konig CSBTRCVR110 ennå.

Spør et spørsmål om Konig CSBTRCVR110

Har du et spørsmål om Konig CSBTRCVR110 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Konig CSBTRCVR110. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med CSBTRCVR110 Konig så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.