Konig CSBTRCVR100 manual

Vis en manual for Konig CSBTRCVR100 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Konig
  • Produkt: Blåtann-musikkmottaker
  • Model/navn: CSBTRCVR100
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 43
NORSK
44
Produktvisning
3,5 mm hann til hann
Lyd H/V
Lydforsterker
Strøm via adapter (valgfritt)
Strøm via USB-port på din enhet
Analog tilkobling
1.	 Koble 3,5mm-lydkabelen (inkl.) til hodetelefonkontakten til CSBTRCVR100.
2.	 Koble den andre lydkabelkontakten til inngangen til ditt lydsystem eller
forsterker. (Se manualen til enheten for referanse).
3.	 Koble USB-kabelen til CSBTRCVR100 og til en USB-port på ditt lydsystem for
å gi strøm til CSBTRCVR100. Du kan også bruke USB-strømadapter (valgfritt).
4.	 LED-en blinker for å indikere at enheten har strøm og er klar til å
sammenkobles med enheten(e) din(e).
Sammenkobling av CSBTRCVR100
For å sammenkoble smarttelefonen eller nettbrettet med en Bluetooth®-
aktivert enhet, se enhetens manual.
CSBTRCVR100 har kapasitet på opp til 8 enheter slik at du kun behøver å taste
inn PIN-koden din én gang.
Tilkobling av enheten på nytt
Hvis du beveger deg ut av rekkevidde eller slår av Bluetooth®-funksjonen
på enheten din, kan du enkelt koble deg til igjen ved å åpne Bluetooth®-
behandleren og trykke på“music receiver”.
Er tilkobling opprettes automatisk når CSBTRCVR100 har strøm.
Hvis du ønsker å veksle mellom én enhet og en annen, følg stegene under:
Side: 44
NORSK
45
1.	 Avslutt den eksisterende Bluetooth®-tilkoblingen.
2.	 CSBTRCVR100 er nå klar til å kobles til en annen enhet.
3.	 Følg instruksjonene“Sammenkobling av CSBTRCVR100”for å koble til en ny
enhet.
LED-indikering
Indikasjon Betydelse Beskrivelse
Blinker hvert 5. sekund Sammenkobling Søker etter enhet i
sammenkoblingsmodus/venter
på tilkobling
Konstant påslått Tilkoblet CSBTRCVR100 og enhet er
sammenkoblet
Problemløsing
Hvis du ikke hører noe lyd fra høyttalerne, sjekk følgende:
-	 sørg for på at CSBTRCVR100 får strøm;
-	 sørg for at lydkabelen er ordentlig koblet til CSBTRCVR100;
-	 sørg for at volumet er hensiktsmessig angitt;
-	 sørg for at enhetene maksimalt er 10 meter unna lydsenderen;
-	 sørg for at Bluetooth® -funksjonen på enheten er aktivert;
-	 sørg for at det spilles av musikk på enheten.
Side: 45
NORSK
46
Vedlikehold:
Rengjør produktet kun med en tørr klut.
Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Garanti:
Eventuelle endringer og/eller modifikasjoner av produkter opphever garantien. Vi tar ikke ansvar for skade som forårsakes
av ukorrekt bruk av dette produktet.
Ansvarsfraskrivelse:
Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel. Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker eller
registrerte varemerker til de respektive eierne, og skal behandles som dette.
Avhending:
•	 Dette produktet må avhendes på egnede oppsamlingssteder. Du må ikke avhende dette produktet som
husholdningsavfall.
•	 Ta kontakt med leverandøren eller lokale myndigheter hvis du ønsker mer informasjon om avhending.
Dette produktet har blitt produsert og levert i henhold til alle relevante bestemmelser og direktiver, gyldig for alle
medlemsstater i EU. Det overholder også alle gjeldende spesifikasjoner og bestemmelser i landet det selges i.
Formell dokumentasjon er tilgjengelig på forespørsel. Dette inkluderer, men begrenser seg ikke til: Samsvarserklæring (og
produktidentitet) dataark for materialsikkerhet produkttestrapport.
Vennligst kontakt kundeservice for hjelp:
via nettstedet: http://www.nedis.com/en-us/
via e-post: service@nedis.com
via telefon: +31 (0)73-5993965 (i kontortiden)
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, THE NETHERLANDS

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Konig CSBTRCVR100 ennå.

Spør et spørsmål om Konig CSBTRCVR100

Har du et spørsmål om Konig CSBTRCVR100 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Konig CSBTRCVR100. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med CSBTRCVR100 Konig så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.