Konig CSBARSCAN10 manual

Vis en manual for Konig CSBARSCAN10 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Konig
  • Produkt: Strekkodeleser
  • Model/navn: CSBARSCAN10
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 794
DANSK
795
Gruppe 7: RS-232 parametre
Gå ind i gruppe Forlad
TRANSMISSIONSHASTIGHED
2400 9600 (*)
14400 28800
57600 115200
230400
DATA BIT
BIT 7
BIT 8 (*)
Side: 806
DANSK
807
Gruppe 9-4: Porto til kina
Gå ind i gruppe Forlad
AKTIVERET AFBRYDE (*)
SENDE KONTROLTEGN
AKTIVER (*) AFBRYDE
KONTROLLER KONTROLSUM
AKTIVERET AFBRYDE (*)
Side: 824
DANSK
825
Gruppe 18: FORKORTE START/SLUT TEGN
Gå ind i gruppe Forlad
FORKORTE START TEGN
FORKORTE SLUT TEGN
1)	 Scan etiketten Gå ind i gruppe 18.
2)	 Scan etiketten start eller slut.
3)	 Se tabellen ASCII for den passende HEX kode.
4)	 Scan to cifre i tabellen Hex.
5)	 Scan etiketten Bekræft i tabellen Hex.
6)	 Scan etiketten Forlad.
RYD
Ryd Start & Slut tegn
1)	 Scan etiketten Gå ind i gruppe 19.
2)	 Scan etiketten start eller slut.
3)	 Scan etiketten Ryd.
4)	 Scan etiketten Forlad.
Side: 840
NORSK
841
Installere USB-skanneren
For å installere USB-skanneren må vertsenheten ha en USB-port for å motta data fra
skanneren. Følg stegene som gitt under:
1)	 Pass på at skanneren har riktig tilkobling til USB-porten til vertsenheten.
2)	 Koble kabelen til USB-porten til enheten.
3)	 Hvis LED-indikatoren lyser og summeren lyder, er skanneren klar til bruk.
Konfigurasjon av strekkodeskanneren
Oppsettsprosedyrer
1)	 Finn en gruppe som inneholder parametrene som skal endres.
2)	 Skann etiketten“Legg inn gruppe-nr”. Skanneren vil avgi en pipelyd for å indikere at
oppsettet er i gang.
3)	 Skann etiketten som representerer parameteren som skal endres.
4)	 Skann“Gå ut”for å avslutte gruppen som nå er valgt, skanneren vil pipe.
5)	 Gjenta prosedyren for de andre gruppene, inkludert parameteren som skal endres.
Eksempel 1:
Still inn driftsmodus til“Continuous mode”.
1)	 Skann“Legg inn gruppe 5”.
2)	 Skann“Kontinuerlig/utløsing av”.
3)	 Skann“Gå ut”.
Eksempel 2:
Definer blokkstartstrengen som“#”og blokksluttstrengen som“SLUTT”
1)	 Skann“Legg inn gruppe 6”
2)	 Skann blokkstart
3)	 Se ASCII-TABELL (side 895) og finn kodenummeret i heksa-desimal: # ASCII =>23 heks
De tosifrede numrene er: 2 3
4)	 Se Tabell-heks: HEKSADESIMAL (side 894) og skann de tosifrede etikettene i henhold til
dette.
5)	 Skann Bekreft-etiketten i tabell-heks
6)	 Skann“blokkslutt”
7)	 Se ASCII-tabellen for kodenumrene i heksa-desimal (E => 45, N => 4E, D => 44)
8)	 Se Tabell-heks: HEKSADESIMAL (side 894) og skann de sekssifrede etikettene i i rekkefølge.
4 5 4 E 4 4
9)	 Skann Bekreft-etiketten i tabell-heks.
10)	Gå tilbake til gruppe 6 og skann Gå ut.
Eksempel 3:
Innstilling av fast strekkodelengde (f.eks. Gruppe 9-1 innskutt 2 OF 5, strekkodelengde = 15
sifre):
1)	 Skann Legg inn gruppe 9-1-etiketten
2)	 Skann Lengdedefinisjon-etiketten
3)	 Skann de firesifrede etikettene i tabell-heks (side 894)
Tips:
•	 Se Heksadesimal-desimal konverteringstabell (side 896) for å få strekkodelengden i
heksadesimalt nummer 15 des => 0F heks
Side: 841
NORSK
842
•	 De firesifrede numrene er: 0 F 0 F
•	 Se Tabell-heks: HEKSADESIMAL (side 894) og skann de firesifrede etikettene i henhold
til dette.
4)	 Skann Bekreft-etiketten i Tabell-heks: HEKSADESIMAL (side 894)
5)	 Gå tilbake til gruppe 9-1 og skann Gå ut-etiketten.
Eksempel 4:
3-setts innstilling av strekkodelengde (dvs. gruppe 9-4: KINAPOST, de 3 innstillingene for
strekkodelengde er som følger):
11 sifre
28 sifre
43 sifre
1)	 Skann Legg inn gruppe 9-4-etiketten
2)	 Skann Brukerdefinisjon-etiketten
3)	 Skann de sekssifrede etikettene i tabell-heks (side 894)
Tips:
•	 Se Heksadesimal-desimal konverteringstabell (side 896) for å få de 3 settene med
strekkodelengder i heksadesimalt nummer.
11des => 0B heks
28des => 1C heks
43dec => 2B hex
•	 Se Tabell-heks: HEKSADESIMAL (side 894) og skann de 3 sett-etikettene i henhold til
dette. 0B 1C 2B
4)	 Skann Bekreft-etiketten i Tabell-heks: HEKSADESIMAL (side 894)
5)	 Gå tilbake til gruppe 9-4 og skann Gå ut-etiketten.
Oppsettsflytskjema
A.	 Legg inn gruppe
B.	 Velg elementer
C.	 Avslutt
Side: 842
NORSK
843
Still inn alle standarder Vis versjon
Advarsel: Alle nåværende innstillinger vil gå tapt og nullstilles til fabrikkstandard.
Merk: (*) angir standardinnstilling. Valg markert av ( ) er bare tilgjengelig på forespørsel.
Side: 843
NORSK
844
Gruppe 0: Grensesnittvalg
Legg inn gruppe Avslutt
Tastatur RS-232
(DTMF) (OCIA)
Reservert 2 Reservert 3
Reservert 4
Merk: Grensesnittet er forhåndsinnstilt på fabrikken i henhold til enhetens modell.
Side: 844
NORSK
845
Gruppe 1: Enhetsvalg for tastaturgrensesnitt
Legg inn gruppe Avslutt
PC/AT, PS/2 (*) Reservert A
Reservert B Reservert C
Reservert D Reservert E
Reservert F Reservert G
Reservert H Reservert I
Reservert J Reservert K
Merk: Valg markert av ( ) er bare tilgjengelig på forespørsel.
Side: 845
NORSK
846
Gruppe 1: Enhetsvalg for tastaturgrensesnitt
Legg inn gruppe Avslutt
Reservert L Reservert M
Reservert N Reservert O
Reservert P Reservert Q
Reservert R Reservert S
Reservert T Reservert U
Reservert V Reservert W
Side: 846
NORSK
847
Gruppe 2: Forsinkelse mellom tegn
Legg inn gruppe Avslutt
Start tastaturinnstilling
1)	 Skann legg inn gruppe 2-etiketten.
2)	 Skann innstillingsetiketten for start av tastatur (eller RS-232/USB).
3)	 Skann de to sifferetikettene i tabell-heks.
4)	 Skann Bekreft-etiketten i tabell-heks.
Start USB-innstilling Start RS-232-innstilling
Standardverdi for tastatur: 05
Standardverdi for RS-232: 00
Standardverdi for USB: 05
Side: 847
NORSK
848
Gruppe 3: Språk for tastaturgrensesnitt
Legg inn gruppe Avslutt
U.S.A. (*) England
Frankrike Tyskland
Italia Belgia
Sverige/Finland Spansk
Danmark Portugal
Sveits Norge
Merk: (*) angir standardinnstilling
Side: 848
NORSK
849
Gruppe 3: Språk for tastaturgrensesnitt
Legg inn gruppe Avslutt
Canada Nederland
Polen Japan
Reservert 1 Reservert 2
Reservert 3 (IBM Think-pad for Japan)
Panasonic CF-II for Japan
Merk: Valg markert av ( ) er bare tilgjengelig på forespørsel.
Side: 849
NORSK
850
Gruppe 4: Terminator
Legg inn gruppe Avslutt
TASTATUR
INGEN CR (*)
SPACE TAB
ESC CTRL-C
EXEC
Side: 850
NORSK
851
Gruppe 4: Terminator
Legg inn gruppe Avslutt
RS-232
INGEN CR (*)
CR/LF LF
SPACE TAB
ESC CTRL-C
STX.ETX X PÅ. X AV
EOT
Side: 851
NORSK
852
Gruppe 5: Skannemodus
Legg inn gruppe Avslutt
1.	 Utløser av/på
2.	 Utløser på/god avlesning av (*)
3.	 Utløser på/god avlesning av/forsinkelsestidsavbrudd
=?
4.	 Kontinuerlig/utløsing av
5.	 Kontinuerlig/LED alltid på
6.	 Kontinuerlig/ingen utløsing
Innstilling for Forsinkelsestimeout:
1)	 Skann Legg inn gruppe 5-etiketten.
2)	 Skann etikett 3“Forsinkelsestimeout”.
3)	 Skann de to sifferetikettene i tabell-heks.
4)	 Skann Bekreft-etiketten i tabell-heks.
5)	 Skann Gå ut-etiketten.
Merk: Innstilling for skannemodus er bare tilgjengelig for CCD/Lasertype skanner.
Side: 852
NORSK
853
Gruppe 5: Skannemodus
Legg inn gruppe Avslutt
BLINKING AV (*)
BLINKING PÅ
Merk: Denne programmeringsinnstillingen er bare tilgjengelig i kontinuerlig modus.
Side: 853
NORSK
854
Gruppe 6: Blokkstart og blokkslutt
Legg inn gruppe Avslutt
Blokkstart Blokkslutt
Innstilling for blokkstart og blokkslutt:
1)	 Skann Legg inn gruppe 6-etiketten
2)	 Skann etiketten for blokkstart og blokkslutt
3)	 Se ASCII-tabellen, skann to sifre i tabell-heksen for å representere ett tegn,
maksimalt 10 tegn kan aksepteres
4)	 Skann Bekreft-etiketten i tabell-heks
5)	 Skann Gå ut-etiketten
Slett
Slett Blokkstart og blokkslutt:
1)	 Skann Legg inn gruppe 6-etiketten
2)	 Skann etiketten for blokkstart og blokkslutt
3)	 Skann Slett-etiketten
4)	 Skann Gå ut-etiketten
5)	 Skann Gå ut-etiketten
Side: 854
NORSK
855
Gruppe 7: RS-232-parametre
Legg inn gruppe Avslutt
OVERFØRINGSHASTIGHET
2400 9600 (*)
14400 28800
57600 115200
230400
DATA BIT
BIT 7
BIT 8 (*)
Side: 855
NORSK
856
Gruppe 7: RS-232-parametre
Legg inn gruppe Avslutt
PARITET
INGEN (*) ULIKE
LIKE
KOMMUNIKASJONSSJEKK
INGEN (*) X PÅ/X AV
SKANNER KLAR DATA KLAR
ACK/NAK
Side: 856
NORSK
857
Gruppe 7: RS-232-parametre
Legg inn gruppe Avslutt
(ACK/NAK RESPONSTID CTS OBSERVASJONSTID:)
100 ms 300 ms
500 ms 1 sek
3 sek (*) 5 sek
10 sek 00
Side: 858
NORSK
859
VERIFISER SJEKKSUM
AKTIVERT DEAKTIVERE (*)
Legg inn gruppe Avslutt
Aktiver KODE 32 Deaktiver KODE 32
Side: 859
NORSK
860
Gruppe 9-1: Innskutt 2 AV 5
Legg inn gruppe Avslutt
AKTIVERT DEAKTIVERE
TEGN FOR SENDEKONTROLL
AKTIVERT DEAKTIVERE
VERIFISER SJEKKSUM
AKTIVERT DEAKTIVERE
Side: 860
NORSK
861
INNSTILLINGER FOR STREKKODELENGDE
Lengdefinisjon
Min: 4
Maks: 48
1)	 Skann Legg inn gruppe 9-1-etiketten.
2)	 Skann Brukerdefinisjon-etiketten.
3)	 Skann de sekssifrede etikettene i tabell-heks (bare 3 sett lengder kan defineres).
4)	 Skann Bekreft-etiketten i tabell-heksen.
5)	 Skann Gå ut-etiketten.
INNSTILLING FOR BRUKERDEFINERT LENGDE
Brukerdefinert (3 sett tilgjengelig)
Min: 4
Maks: 48
1)	 Skann Legg inn gruppe 9-1-etiketten.
2)	 Skann Brukerdefinisjon-etiketten.
3)	 Skann de sekssifrede etikettene i tabell-heks (bare 3 sett lengder kan defineres).
4)	 Skann Bekreft-etiketten i tabell-heksen.
5)	 Skann Gå ut-etiketten.
Side: 862
NORSK
863
INNSTILLING FOR STREKKODELENGDE
Min: 4
Maks: 24
1)	 Skann Legg inn gruppe 9-2-etiketten.
2)	 Skann Brukerdefinisjon-etiketten.
3)	 Skann de sekssifrede etikettene i tabell-heks (bare 3 sett lengder kan defineres).
4)	 Skann Bekreft-etiketten i tabell-heksen.
5)	 Skann Gå ut-etiketten.
INNSTILLING FOR BRUKERDEFINERT LENGDE
Brukerdefinert (3 sett tilgjengelig)
Min: 4
Maks: 24
1)	 Skann Legg inn gruppe 9-2-etiketten.
2)	 Skann Brukerdefinisjon-etiketten.
3)	 Skann de sekssifrede etikettene i tabell-heks (bare 3 sett lengder kan defineres).
4)	 Skann Bekreft-etiketten i tabell-heksen.
5)	 Skann Gå ut-etiketten.
Side: 863
NORSK
864
Gruppe 9-2: Industriell 2 AV 5/IATA
Legg inn gruppe Avslutt
IATA
AKTIVERT DEAKTIVERE (*)
Side: 864
NORSK
865
Gruppe 9-3: Matrise 2 AV 5
Legg inn gruppe Avslutt
AKTIVERT DEAKTIVERE
TEGN FOR SENDEKONTROLL
AKTIVER (*) DEAKTIVERE
VERIFISER SJEKKSUM
AKTIVERT DEAKTIVERE (*)
Side: 865
NORSK
866
INNSTILLING FOR STREKKODELENGDE
Min: 4
Maks: 40
1)	 Skann Legg inn gruppe 9-3-etiketten.
2)	 Skann Brukerdefinisjon-etiketten.
3)	 Skann de sekssifrede etikettene i tabell-heks (bare 3 sett lengder kan defineres).
4)	 Skann Bekreft-etiketten i tabell-heksen.
5)	 Skann Gå ut-etiketten.
INNSTILLING FOR BRUKERDEFINERT LENGDE
Brukerdefinert (3 sett tilgjengelig)
Min: 4
Maks: 40
1)	 Skann Legg inn gruppe 9-3-etiketten.
2)	 Skann Brukerdefinisjon-etiketten.
3)	 Skann de sekssifrede etikettene i tabell-heks (bare 3 sett lengder kan defineres).
4)	 Skann Bekreft-etiketten i tabell-heksen.
5)	 Skann Gå ut-etiketten.
Side: 866
NORSK
867
Gruppe 9-4: Kinapost
Legg inn gruppe Avslutt
AKTIVERT DEAKTIVERE (*)
TEGN FOR SENDEKONTROLL
AKTIVER (*) DEAKTIVERE
VERIFISER SJEKKSUM
AKTIVERT DEAKTIVERE (*)
Side: 867
NORSK
868
INNSTILLING FOR STREKKODELENGDE
Min: 4
Maks: 40
1)	 Skann Legg inn gruppe 9-4-etiketten.
2)	 Skann Brukerdefinisjon-etiketten.
3)	 Skann de sekssifrede etikettene i tabell-heks (bare 3 sett lengder kan defineres).
4)	 Skann Bekreft-etiketten i tabell-heksen.
5)	 Skann Gå ut-etiketten.
INNSTILLING FOR BRUKERDEFINERT LENGDE
Brukerdefinert (3 sett tilgjengelig)
Min: 4
Maks: 40
1)	 Skann Legg inn gruppe 9-4-etiketten.
2)	 Skann Brukerdefinisjon-etiketten.
3)	 Skann de sekssifrede etikettene i tabell-heks (bare 3 sett lengder kan defineres).
4)	 Skann Bekreft-etiketten i tabell-heksen.
5)	 Skann Gå ut-etiketten.
Side: 868
NORSK
869
Gruppe 10: Kode 128
Legg inn gruppe Avslutt
AKTIVER (*) DEAKTIVERE
AKTIVERE/DEAKTIVERE SJEKKSIFFER
AKTIVERE (*) (sender ikke sjekksiffer) DEAKTIVERE
UCC/EAN/128
AKTIVERT DEAKTIVERE (*)
Side: 870
NORSK
871
Gruppe 12: Kode 93
Legg inn gruppe Avslutt
AKTIVERT DEAKTIVERE (*)
VERIFISER SJEKKSIFFER
AKTIVER (*) DEAKTIVERE
Side: 873
NORSK
874
Gruppe 15: Kode 4
Legg inn gruppe Avslutt
AKTIVERT DEAKTIVERE (*)
Side: 879
NORSK
880
EAN-8 KONVERTER TIL EAN-13
AKTIVER 1 (legg til nuller først i strekkoden)
DEAKTIVERE (*)
AKTIVER 2 (legg til nuller midt i strekkoden)
Side: 882
NORSK
883
Gruppe 16-5: ISBN/ISSN
Legg inn gruppe Avslutt
AKTIVER (*) DEAKTIVERE
TILLEGG 2/5
AKTIVERT DEAKTIVERE (*)
Side: 884
NORSK
885
Gruppe 18: INNKORTE INNLEDNINGS-/AVSLUTNINGSTEGN
Legg inn gruppe Avslutt
INNKORTE INNLEDNINGSTEGN
INNKORTE AVSLUTNINGSTEGN
1)	 Skann Legg inn gruppe 18-etiketten.
2)	 Skann innlednings- eller avslutningsetiketten.
3)	 Se ASCII-tabellen for korresponderende HEX-kode.
4)	 Skann to tegn i tabell-heksen.
5)	 Skann Bekreft-etiketten i tabell-heksen.
6)	 Skann Gå ut-etiketten.
SLETT
Slett innledning og avslutning
1)	 Skann Legg inn gruppe 19-etiketten.
2)	 Skann innlednings- eller avslutningsetiketten.
3)	 Skann Slett-etiketten.
4)	 Skann Gå ut-etiketten.
Side: 885
NORSK
886
Gruppe 19: Forhåndsdefinert kode-ID
Legg inn gruppe Avslutt
AKTIVERT DEAKTIVERE (*)
Identifisere strekkode-ID
Den identifiserende strekkode-ID er en valgfri kode for å identifisere strekkoden til etiketten
som brukeren skanner inn. Vennligst se den forhåndsdefinerte strekkode-ID-en for ID-koden.
Side: 886
NORSK
887
Gruppe 20: Brukerdefinert kode-ID-innstilling
Legg inn gruppe Avslutt
KODE 39/KODE 32 INNSKUTT 2 AV 5
INDUSTRIELL 2 AV 5 MATRISE 2 AV 5
KINAPOST KODE 128
KODE 93 KODE 11
MSI/PLESSEY CODABAR/NW7
EAN-13 EAN-8
Side: 887
NORSK
888
UPC-E UPC-A
KODE 4
Merk: Se ASCII-tabellen, skann inn de to heksadesimale etikettene i tabell-heksen for å
representere ett tegn.
Advarsel: Pass på å deaktivere den forhåndsdefinerte kode-ID-en (gruppe 19) før oppsett.
Side: 888
NORSK
889
Gruppe 21: Aktivere alle strekkoder
Legg inn gruppe Avslutt
AKTIVERE ALLE STREKKODER
Side: 889
NORSK
890
Gruppe 22: Funksjonstastemulering
Legg inn gruppe Avslutt
AKTIVERT DEAKTIVERE (*)
Aktivere funksjonstastemulering:
1)	 Skann Legg inn gruppe 22-etiketten.
2)	 Skann Aktivere-etiketten.
3)	 Skann Gå ut-etiketten.
For å koble en funksjonstast med inngangsdata vises det til funksjonstastetiketten for sin
heksadesimale representasjonen.
Eksempel: Blokkstartdata med F1
1)	 Skann Legg inn gruppe 22-etiketten.
2)	 Skann Aktivere-etiketten.
3)	 Skann henholdsvis Etikett 0 og 1 i tabell-heksen.
4)	 Skann Bekreft-etiketten i tabell-heksen.
5)	 Skann Gå ut-etiketten.
Funksjonstasttabell (Full ASCII-kode 39 tabell)
F1:01 F2:02 F3:03 F4:04
F5:05 F6:06 F7:07 F8:08
F9:09 F10:0A F11:0B F12:0C
Legg inn:0D *Tab:0E BS:0F Opp:10
Ned:11 Venstre:12 Home:14 End:15
PgUp:16 PgDn:17 Ins:18 Del:19
Esc:1B Høyre:13 S-Tab:1C
Side: 890
NORSK
891
For å skanne strekkodeetiketten til en funksjonstast, må full ASCII aktiveres. Se hele ASCII-
kode 39-tabellen for å produsere funksjonstastens strekkodeetikett.
Full ASCII-kode 39
Side: 891
NORSK
892
Gruppe 23: Generelle parametre
LEGG INN GRUPPE AVSLUTT
STORE BOKSTAVER (*) SMÅ BOKSTAVER
UNIVERSAL ALT-MODUS
Innstillinger for summertone og -lengde
SUMMERTONE (standard: 21) SUMMERLENGDE (standard: *AA)
To set the default Buzzer Pitch or Buzzer Duration:
1)	 Skann Legg inn gruppe 23-etiketten.
2)	 Skann etiketten summertone eller summerlengde.
3)	 Skann de to sifferetikettene i tabell-heks.
4)	 Skann Bekreft-etiketten i tabell-heksen.
5)	 Skann Gå ut-etiketten.
Piping ved strøm på
AKTIVER (*) DEAKTIVERE
Side: 892
NORSK
893
Vedlegg:
Funksjonskode for PC XT/AT
F1 ($A) F2 ($B) F3 ($C)
F4 ($D) F5 ($E) F6 ($F)
F7 ($G) F8 ($H) F9 ($I)
F10 ($J) F11 ($K) F12 ($L)
Funksjonskode for PC XT/AT
Enter ($M) Tab ($N) BS ($O)
Opp ($P) Ned ($Q) Venstre ($R)
Høyre ($S) End ($U) ($B) PgUp ($V)
PgDn ($W) Ins ($X) Del ($Y)
Esc (%A) Home ($T)
Side: 897
NORSK
898
PIN-TILDELING
10-pins modulær plugg
RJ-45 hann 10P10C TTL WAND KB RS-232 KB USB
1 X X x X
2 x X X X
3 PWR-CTL x X x
4 GND GND GND GND GND
5 GOOD-READ GOOD-READ PC-DATA X PC-DATA
6 DATO DATO PC-CLK X PC-CLK
7 VCC VCC VCC VCC VCC
8 SW-DET x *KB-CLK X X
9 S.O.S. X KB-DATA x X
10 x x x RX x
RS-232 signalutgang
Funksjon DB9F+DC (eller uten DC)
GND 5
CTS 7
RTS 8
RX 3
TX 2
VCC + 5 V 9
Merk:
For PC-bruk, er en kabel med DC-plugg påkrevd for å akseptere en ekstern strøminngang.
DB9F+DC –plugg
Indre (+)
Side: 899
NORSK
900
Sikkerhetsforhåndsregler:
Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
Vedlikehold:
Rens bare med en tørr klut.
Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Garanti:
Ingen garanti eller erstatningsansvar aksepteres ved endringer og modifiseringer av produktet eller skade forårsaket av uriktig bruk av dette
produktet.
Ansvarsfraskrivelse:
Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel. Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker
til de respektive eierne, og skal behandles som dette.
Denne bruksanvisningen ble laget med omhu. Imidlertid kan ingen rettigheter utledes. König Electronic kan ikke ta ansvar for eventuelle feil
i denne manualen eller konsekvenser som følger.
Behold denne veiledningen og innpakningen for fremtidig referanse.
Avhending:
Dette produktet er markert med dette symbolet. Det betyr at brukte elektriske og elektroniske produkter ikke må blandes med
vanlig husholdningsavfall. Det finnes egne innsamlingssystem for slike produkter.
Dette produktet har blitt produsert og levert i henhold til alle relevante bestemmelser og direktiver, gyldig for alle medlemsstater i EU. Det
overholder også alle gjeldende spesifikasjoner og bestemmelser i landet det selges i.
Formell dokumentasjon er tilgjengelig på forespørsel. Dette inkluderer, men begrenser seg ikke til: Samsvarserklæring (og produktidentitet)
dataark for materialsikkerhet produkttestrapport.
Vennligst kontakt kundeservice for hjelp:
via nettstedet: http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm
via e-post: service@nedis.com
via telefon: +31 (0)73-5993965 (i kontortiden)
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, THE NETHERLANDS

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Konig CSBARSCAN10 ennå.

Spør et spørsmål om Konig CSBARSCAN10

Har du et spørsmål om Konig CSBARSCAN10 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Konig CSBARSCAN10. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med CSBARSCAN10 Konig så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.