Konig CMP-RCT21 manual

Vis en manual for Konig CMP-RCT21 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Konig
  • Produkt: Kabler for datamaskiner og annet
  • Model/navn: CMP-RCT21
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Dansk, Russisk, Norsk, Finsk, Rumensk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 0
2013-02-18
CMP-RCT21
MANUAL (p. 2)
Intelligent multi tester
ANLEITUNG (S. 4)
Intelligenter Multitester
MODE D’EMPLOI (p. 6)
Testeur multifonctions intelligent
GEBRUIKSAANWIJZING (p. 8)
Intelligente multimeter
MANUALE (p. 10)
Multi tester intelligente
MANUAL DE USO (p. 12)
Multiprobador inteligente
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 14.)
Intelligens multiteszter
KÄYTTÖOHJE (s. 16)
Älykäs multitesteri
BRUKSANVISNING (s. 18)
Intelligent multikabeltestare
NÁVOD K POUŽITÍ (s. 20)
Inteligentní víceúčelová zkoušečka
MANUAL DE UTILIZARE (p. 22)
Multi tester inteligent
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (σελ. 24)
Έξυπνη συσκευή πολλαπλών δοκιμών
BRUGERVEJLEDNING (s. 26)
Intelligent multitester
VEILEDNING (s. 28)
Intelligent multi-tester
ИНСТРУКЦИЯ (стр. 30)
Умный мультиметр
Side: 27
28
NORSK
Intelligent multi-tester
Spesifikasjoner:
• Avtakbar modul for testing av to fjerntliggende punkter
• Åpen/kort-kablingstest
• Visning av tilkoblede ledninger
• Ingen indikasjon for tilkobling/terminator
• Visning av feil tilkobling/ikke-parallell tilkobling
• Indikasjon for BCN-terminator 25Ω / 50Ω
• Indikasjon for gjeldende batterinivå
• Deteksjon av Ethernet 10BASE-2-terminatorverdi
• Lett synlig LED-skjerm viser driftsstatus
• Ettstegs-drift
• Rask reaksjon under testprosess
• Håndflatestørrelse med bæreveske
• 9V-batteri
• MAKSIMAL KABELLENGDE: 600 FOT (180 m) (RJ-45/RJ-11/BNC)
Gjeldende kabler for testing:
1. RJ-45-plugg – isolert (STP) eller ikke-isolert (UTP)
2. RJ-11-plugg – 6P-telefonplugg
3. USB-plugg – USB-type A til USB-type B
4. BNC – For å teste terminatorverdien
Driftsinstruksjoner:
1. Koble en side av pluggen til hoved-testerenheten og den andre siden av pluggen til
fjern-enheten (fjern-enheten er separat fra hoved-testerenheten for fjerntesting).
2. Trykk på “Test-knappen” på hoved-testerenheten.
3. Les statusen vist på LED-skjermen.
Side: 28
29
1. LED-skjermområde 5. BNC-kontakt (10BASE-2, 10BASE-5) 9. RJ-45-kontakt
2. Test-knapp 6. RJ-45-kontakt (nettverk) 10.RJ-11-kontakt
3. Fjern-modul 7. RJ-11-kontakt (telefonsystem) 11. USB-kontakt (type A)
4. Hovedenhet 8. USB-kontakt (type B)
Sikkerhetsforhåndsregler:
Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
Vedlikehold:
Rengjør produktet kun med en tørr klut.
Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
IKKE BRUK PÅ STRØMFØRENDE KRETSER!
Garanti:
Eventuelle endringer og/eller modifikasjoner av produkter opphever garantien. Vi tar ikke ansvar for
skade som forårsakes av ukorrekt bruk av dette produktet.
Ansvarsfraskrivelse:
Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel. Alle logoer, merker og produktnavn er
varemerker eller registrerte varemerker til de respektive eierne, og skal behandles som dette.
Avhending:
• Dette produktet må avhendes på egnede oppsamlingssteder. Du må ikke avhende dette
produktet som husholdningsavfall.
• Ta kontakt med leverandøren eller lokale myndigheter hvis du ønsker mer informasjon om
avhending.
Side: 31
32
Declaration of conformity / Konformitätserklärung / Déclaration de conformité /
Conformiteitsverklaring / Dichiarazione di conformità / Declaración de conformidad /
Megfelelőségi nyilatkozat / Yhdenmukaisuusvakuutus / Överensstämmelseförklaring /
Prohlášení o shodě / Declaraţie de conformitate / Δήλωση συμφωνίας /
Overensstemmelse erklæring / Overensstemmelse forklaring / Заявление о соответствии
We, / Wir, / Nous, / Wij, / Questa società, / La empresa infrascrita, / Mi, / Me, / Vi, / Společnost, / Noi, /
Εμείς / Мы,
Nedis B.V., De Tweeling 28, 5215MC, ’s-Hertogenbosch
The Netherlands / Niederlande / Pays Bas / Nederland / Paesi Bassi / Países Bajos / Hollandia /
Alankomaat / Holland / Nizozemí / Olanda / Ολλανδία / Нидерланды
Tel. / Tél / Puh / Τηλ. / Тел.: 0031 73 5991055
Email / Couriel / Sähköposti / e-post: info@nedis.com
Declare that product: / erklären, dass das Produkt: / Déclarons que le produit: / verklaren dat het
product: / Dichiara che il prodotto: / Declara que el producto: / Kijelentjük, hogy a termék, amelynek: /
Vakuutamme, että: / Intygar att produkten: / prohlašuje, že výrobek: / Declarăm că acest produs: /
Δηλώνουμε ότι το προϊόν: / Erklærer at produktet: / Forsikrer at produktet: / Заявляем, что продукт:
Brand: / Marke: / Marque : / Merknaam: / Marca: / Márkája: / Merkki: / Märke: / Značka: / Μάρκα: /
Mærke: / Merke: / Марка: KÖNIG ELECTRONIC
Model: / Modell: / Modèle : / Modello: / Modelo: / Típusa: / Malli: / Μοντέλο: / Модель: CMP-RCT21
Description: Intelligent multi tester
Beschreibung: Intelligenter Multitester
Description : Testeur multifonctions intelligent
Omschrijving: Intelligente multimeter
Descrizione: Multi tester intelligente
Descripción: Multiprobador inteligente
Megnevezése: Intelligens multiteszter
Kuvaus: Älykäs multitesteri
Beskrivning: Intelligent multikabeltestare
Popis: Inteligentní víceúčelová zkoušečka
Descriere: Multi tester inteligent
Περιγραφή: Έξυπνη συσκευή πολλαπλών δοκιμών
Beskrivelse: Intelligent multitester
Beskrivelse: Intelligent multi-tester
Описание: Умный мультиметр
Is in conformity with the following standards: / den folgenden Standards entspricht: / est conforme aux
normes suivantes : / in overeenstemming met de volgende normen is: / è conforme ai seguenti
standard: / es conforme a las siguientes normas: / Megfelel az alábbi szabványoknak: / Täyttää
seuraavat standardit: / Överensstämmer med följande standarder: / splňuje následující normy: / Este
în conformitate cu următoarele standarde: / Συμμορφώνεται με τις ακόλουθες προδιαγραφές: /
Overensstemmelse med følgende standarder: / Overensstemmer med følgende standarder: /
Соответствует следующим стандартам:

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Konig CMP-RCT21 ennå.

Spør et spørsmål om Konig CMP-RCT21

Har du et spørsmål om Konig CMP-RCT21 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Konig CMP-RCT21. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med CMP-RCT21 Konig så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.