Konig CMP-MOBDOCK30 manual

Vis en manual for Konig CMP-MOBDOCK30 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Konig
  • Produkt: Datatilbehør
  • Model/navn: CMP-MOBDOCK30
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 14
15
NORSK
Installere maskinvare
•	 Sett bryteren på din harddisk til “master-modus”.
•	 Skyv harddisken inn i dokkingstasjonen og trykk på den til harddisken er på plass.
•	 Koble strømadapteren inn i DC-IN-kontakten bak på dokkingstasjonen og inn i et strømuttak.
•	 Trykk på power-knappen bak på dokkingstasjonen for å slå den PÅ.
•	 Koble til USB 3.0-kabelen på baksiden av dokkingstasjonen og inn i en ledig:
	 USB 3.0-kontakt for opp til 5 Gb/s overføringshastighet av data.
	 USB 2.0-kontakt for opp til 480 Mb/s overføringshastighet av data.
•	 Datamaskinen skal nå oppdage den nye harddisken. For Windows®
2000/XP/Vista/7 er det ikke
nødvendig med noen driver.
Merk: 
For Windows®
2000/XP/Vista/7 er standardvalget NTFS. Likvevel kan du også velge å formattere
disken med FAT32 med BARE dersom diskens størrelse er mindre eller lik 32 Gb.
Fjerne harddisken:
•	 Vær sikker på at du trygt fjerner harddisken med Windows®
trygg fjerning av USB maskinvare.
•	 Trykk så på knappen på framsiden / toppen av dokkingstasjonen for å fjerne harddisken.
Sikkerhetsforholdsregler:
For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet BARE åpnes av en autorisert
tekniker når vedlikehold er nødvendig. Koble produktet fra strømmen og annet utstyr
dersom et problem oppstår. Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
Vedlikehold:
Rens bare med en tørr klut. Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Garanti:
Ingen garanti eller erstatningsansvar aksepteres ved endringer og modifiseringer av produktet eller skade
forårsaket av uriktig bruk av dette produktet.
Generelt:
Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker til de respektive eierne, og
skal behandles som dette.
Behold denne veiledningen og innpakningen for fremtidig referanse.
Forsiktig:
Dette produktet er markert med dette symbolet. Det betyr at brukte elektriske og elektroniske
produkter ikke må blandes med vanlig husholdningsavfall. Det finnes egne innsamlingssystem for
slike produkter.
FARE FOR STRØMSTØT
MÅ IKKE ÅPNES
FARE

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Konig CMP-MOBDOCK30 ennå.

Spør et spørsmål om Konig CMP-MOBDOCK30

Har du et spørsmål om Konig CMP-MOBDOCK30 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Konig CMP-MOBDOCK30. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med CMP-MOBDOCK30 Konig så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.